Nitra


Spoznajte a ochutnajte Ukrajinu bez predsudkov
<p>To je názov besedy, ktorú organizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kontaktné miesto pre cudzincov <a href="https://www.ukrajina.comin.sk/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">COMIN Nitra</a> a Krajské osvetové stredisko v Nitre.</p> <p>V stredu 29. marca o 17. hodine máte možnosť spoznať ukrajinskú kultúru a ochutnať špeciality ukrajinskej kuchyne. Podujatie sa uskutoční v priestoroch Krajského osvetového strediska (Fatranska 917). Vstup na besedu je bezplatný.</p> <figure class="wp-container-2 wp-block-gallery-1 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"> <figure class="wp-block-image size-large"><img width="1024" height="1024" data-id="33110" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/336907437_1004680717160831_4356219752971551929_n-1024x1024.jpg" alt="Spoznaj a ochutnaj Ukrajinu bez predsudkov. " class="wp-image-33110" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/336907437_1004680717160831_4356219752971551929_n-1024x1024.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/336907437_1004680717160831_4356219752971551929_n-300x300.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/336907437_1004680717160831_4356219752971551929_n-150x150.jpg 150w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/336907437_1004680717160831_4356219752971551929_n-768x768.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/336907437_1004680717160831_4356219752971551929_n.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> </figure> <p>Besedu organizuje rezort práce v rámci projektu „<a href="https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/predchadzanie-krizovym-situaciam-vo-vztahu-k-obcanom-ukrajiny-uzemi-sr/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine</a>“. Cieľom je nazrieť na aktuálnu situáciu odídencov z rôznych pohľadov: psychologického, kultúrneho či sociálneho. Klásť dôraz na prístup v spoločnosti medzi ľuďmi s rešpektom. </p> <p><strong>Lenka Mareková<br>foto: ilustračné AS</strong></p>
12:18 2023-03-27

Od apríla sa mení vývoz triedeného odpadu
<p>Obyvateľov rodinných domov čaká od apríla zmena harmonogramu vývozu triedeného odpadu. Vývoz plastov a papiera sa uskutoční 1x mesačne, vývoz bioodpadu 1x za 14 dní. Čo to znamená v praxi? Jeden týždeň nachystáte pred bránku hnedú a žltú nádobu, o dva týždne zas hnedú a modrú. Presný rozpis vývozu nájdete v prílohe pod článkom.<br><br>„Harmonogram vývozu plastov sa mení kvôli tomu, že v dôsledku zálohovania PET fliaš a plechoviek sa v domácnostiach tvorí menej plastového odpadu“, vysvetlil kolega Martin Pavelka, referent pre odpadové hospodárstvo.  <br><br>Mesto Nitra neustále zlepšuje podmienky na triedenie odpadu v meste. Do konca júna bude roznesených 8-tisíc modrých nádob na papier pre obyvateľov rodinných domov. Ak občan zaplní viac ako jednu nádobu, môže papier dať do vreca a položiť vedľa nádoby.<br><br>Minulý rok sme získali dotáciu z Enviromentálneho fondu vo výške 137-tisíc eur za triedenie odpadov. Peniaze použijeme na účely odpadového hospodárstva – rekonštrukciu a budovanie stojísk pre smetné nádoby, zber a zhodnotenie kuchynského odpadu a odstraňovanie čiernych skládok. Nelegálne skládky môžu občania nahlasovať <a href="https://skladky.nitra.sk/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tu</a>.<br><br>V meste pribudli nádoby na zber kuchynského oleja na sídliskách, naďalej pokračuje bezplatný mobilný zber olejov súkromnou firmou.<br><br>V roku 2021 začala Nitra so zberom kuchynského bioodpadu, rozdali sme kuchynské vedierka do domácností, obyvateľom rodinných domov kompostéry. Na kontajnerových stojiskách pribudli hnedé nádoby s označením BRKO, na sídliskách vyrástli komunitné kompostéry.<br><br>Rok predtým dostali obyvatelia rodinných domov žlté kontajnery na plastový odpad. V Nitre sa zaviedla bezplatná služba &#8211; mobilný zber elektroodpadu.<br><br>Čím viac mesto vytriedi, tým menej odpadu vyváža na skládku odpadov. Šetrí tak financie aj životné prostredie<br><br><em>Nový harmonogram vývozu triedených odpadov z IBV platný od 1. apríla 2023</em></p> <div class="wp-block-file"><object class="wp-block-file__embed" data="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/KalendarzvozuTZ2023.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Embed of Kalendár zvozu TZ 2023."></object><a id="wp-block-file--media-e26383d0-664d-488e-b5ea-0f7d9b8b07cd" href="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/KalendarzvozuTZ2023.pdf">Kalendár zvozu TZ 2023</a></div> <p><strong>Timea Galová<br>Foto: autor</strong></p>
08:26 2023-03-27

Hodina Zeme vyzýva ľudí, aby „vypli“ v prospech našej planéty
<p>Nitra sa zapája do Hodiny Zeme tým, že od 20.30 do 21.30 symbolicky vypne osvetlenie Nitrianskeho hradu.</p> <p>Hodina Zeme je najväčšou kampaňou Svetového fondu na ochranu prírody, do ktorej sa každoročne zapája viac ako miliarda ľudí z&nbsp;celého sveta.</p> <p>V&nbsp;súčasnosti okrem klimatickej zmeny upozorňuje aj na problém straty biodiverzity a&nbsp;ohrozenia prírodných zdrojov našej planéty.</p> <p>Svetový fond na ochranu prírody vyzýva v&nbsp;rámci Hodiny Zeme jednotlivcov, komunity a&nbsp;inštitúcie na celom svete, aby symbolicky vypli osvetlenie a&nbsp;zároveň aktívne „vypli“ sami. Vyzýva ľudí k&nbsp;vykročeniu zo svojej bežnej rutiny a&nbsp;investovaniu 60 minút svojho času na akúkoľvek činnosť prospešnú pre našu planétu – vyčistenie svojho okolia, lesa, brehov obľúbenej rieky, jazera, výsadby stromov či skrášlenia parkov a&nbsp;záhrad.</p> <p>Jedna hodina sa tak premení na tisíce inšpiratívnych udalostí v&nbsp;prospech prírodného prostredia našej planéty.</p> <figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/akosazapojit.html" target="_blank" rel="https://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/akosazapojit.html noopener"><img width="1024" height="264" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/hodina-zeme-1024x264.jpg" alt="Staň sa súčasťou najdôležitejšej hodiny pre Zem" class="wp-image-33048" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/hodina-zeme-1024x264.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/hodina-zeme-300x77.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/hodina-zeme-768x198.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/hodina-zeme-1536x396.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/hodina-zeme-2048x528.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><figcaption><a href="https://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/akosazapojit.html">https://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/akosazapojit.html</a></figcaption></figure> <p><a href="https://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/akosazapojit.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hodina Zeme &#8211; Slovensko (svetelneznecistenie.sk)</a></p> <p><a href="https://wwfsk.org/pressReport/hodina-zeme-tento-rok-vyzyva-ludi-aby-vypli-v-prospech-nasej-planety" target="_blank" rel="noreferrer noopener">World Wide Fund for Nature &#8211; WWF Slovensko (wwfsk.org)</a><br></p> <p>Mária Snopová</p>
09:59 2023-03-24

Z krajských miest je Nitra 2. najlepšia v triedení odpadu
<p>Nitra si medziročne polepšila o&nbsp;takmer 4%. Za rok 2021 bol podiel vytriedeného odpadu na úrovni 43,8% &nbsp;a&nbsp;za rok 2022 47,7%.</p> <p>„Zásadný vplyv na zvýšenie vytriedenosti malo zavedenie zberu kuchynského odpadu z&nbsp;domácností tzv. BRKO, kompostovanie na sídliskách a&nbsp;v&nbsp;neposlednom rade sa oproti predchádzajúcemu roku&nbsp; zvýšilo množstvo odpadu z prevádzok, ktoré vykonávajú zber a výkup odpadu (signifikantný je najmä výkup kovov)“ zdôraznil Martin Pavelka z&nbsp;Odboru životného prostredia MsÚ.</p> <figure class="wp-container-2 wp-block-gallery-1 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"> <figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" width="345" height="190" data-id="33034" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/novy-web-_-BANNER-NKS.jpg" alt="Nitrianske komunálne služby - vývoz odpadu " class="wp-image-33034" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/novy-web-_-BANNER-NKS.jpg 345w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/novy-web-_-BANNER-NKS-300x165.jpg 300w" sizes="(max-width: 345px) 100vw, 345px" /></figure> <figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img loading="lazy" width="2560" height="1440" data-id="33036" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/DSC_0001-edited-scaled.jpg" alt="Nitrianske komunálne služby - zberové vozidlo" class="wp-image-33036" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/DSC_0001-edited-scaled.jpg 2560w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/DSC_0001-edited-300x169.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/DSC_0001-edited-1024x576.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/DSC_0001-edited-768x432.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/DSC_0001-edited-1536x864.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/DSC_0001-edited-2048x1152.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></figure> </figure> <p></p> <p>Údaj o&nbsp;úrovni triedenia hovorí o&nbsp;tom, koľko percent z&nbsp;celkového množstva komunálneho odpadu sa v&nbsp;danom roku podarilo vytriediť.</p> <p>Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu je pre mestá dôležitá, pretože sa od nej odvíjajú sadzby poplatkov za uloženie odpadov&nbsp; na skládkach. Čím viac vytriedeného odpadu mesto vykáže, tým menej zaplatí za skládkovanie jednej tony odpadu.</p> <p>Okrem toho sa od úrovne vytriedenia odvíja aj nárok na ročný príspevok z&nbsp;Environmentálneho fondu. Za rok 2022 môžu o&nbsp;tento príspevok žiadať samosprávy s&nbsp;úrovňou vytriedenia aspoň 31%.</p> <p>V&nbsp;budúcich rokoch sa však môže situácia otočiť a&nbsp;ak mestá nedosiahnu vyššiu úroveň vytriedenia, nárok na príspevok z&nbsp;Envirofondu stratia.</p> <p>Zdroj: <a href="https://www.odpady-portal.sk/">ODPADY-PORTAL.SK | Denník o odpadovom hospodárstve</a></p> <p><strong>Mária Snopová</strong></p>
08:36 2023-03-24

Zapojte sa do výskumu, rozhodujte o verejných priestoroch
<p>Radi by sme vás pozvali do jednodňovej výskumnej aktivity o verejných priestoroch. Štúdiu realizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Univerzitou v Readingu (Spojené kráľovstvo).</p> <p>Zaujíma nás, ako jednotlivci vnímajú nové verejné priestory, ktorých realizácia je plánovaná v rámci výskumného a inovačného projektu <a href="https://www.inhabit-h2020.eu/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IN-HABIT</a>. Tento projekt sa zaoberá revitalizáciou okolia novovybudovanej cyklotrasy spájajúcej mestskú časť Dražovce, Priemyselný park Sever a Mestský park Sihoť.</p> <figure class="wp-block-image size-large"><img width="724" height="1024" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Vyskumna-aktivita-Inhabit-724x1024.jpg" alt="" class="wp-image-32975" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Vyskumna-aktivita-Inhabit-724x1024.jpg 724w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Vyskumna-aktivita-Inhabit-212x300.jpg 212w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Vyskumna-aktivita-Inhabit-768x1086.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Vyskumna-aktivita-Inhabit-1086x1536.jpg 1086w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Vyskumna-aktivita-Inhabit-1448x2048.jpg 1448w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Vyskumna-aktivita-Inhabit-scaled.jpg 1810w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" /></figure> <p><br>Výskumu sa môžete zúčastniť, ak máte nad 18 rokov a bývate v Nitre (môžete mať akýkoľvek pobyt v Nitre, prípadne ak tu študujete a zároveň bývate). Hľadáme predovšetkým takých účastníkov, ktorí buď bývajú v blízkosti oblasti, ktorá má byť predmetom revitalizácie, využívajú cyklotrasu na rekreáciu alebo dopravu do zamestnania, alebo môžu potenciálne akýmkoľvek spôsobom využívať plánované zásahy v tejto oblasti.</p> <p><strong>Počas realizácie výskumu, budú účastníci:</strong></p> <ul><li>Vypĺňať 3 krátke dotazníky v celkovej dĺžke max. 1 hodiny</li><li>Prípadne vás budeme kontaktovať ohľadne účasti na následnom dodatočnom prieskume (maximálne do roka odo dňa konania štúdie)</li></ul> <p></p> <p><strong>Účastníci získajú:</strong></p> <ul><li>Minimálne 16 € v hotovosti ako kompenzáciu ich účasti s&nbsp;možnosťou túto sumu navýšiť</li></ul> <p></p> <p><strong>Ak sa chcete výskumu zúčastniť, je potrebné sa registrovať na konkrétny dátum a čas prostredníctvom <a href="https://lnk.sk/za57" target="_blank" rel="noreferrer noopener">formulára</a>.</strong></p> <p>Miesto, dátum a&nbsp;čas konania:</p> <ul><li>28.3. 16:30 Dom kultúry Dražovce</li><li>28.3. 18:00 Dom kultúry Dražovce</li><li>29.3. 16:30 Farská 24, Ústav práva (SPU)</li><li>29.3. 18:00 Farská 24, Ústav práva (SPU)</li></ul> <p></p> <p>Viac informácií o projekte IN-HABIT nájdete na <a href="https://www.inhabit-h2020.eu/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">www.inhabit-h2020.eu</a>. </p> <p>Zdroj: Jana Kuffová Popovicsová, In-habit </p>
07:14 2023-03-22

Jarné upratovanie 2023

19:17 2023-03-20

Nový portál kdepomahat.sk podporí rozvoj Nitrianskeho kraja
<p><a href="https://www.ncdnitra.sk/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nitrianske centrum dobrovoľníctva</a> v spolupráci s Jaguar Land Rover Slovakia a Britskou obchodnou komorou v Slovenskej republike po prvý raz spojili sily, aby pomenovali bariéry aj príležitosti pre rozvoj firemného dobrovoľníctva a jeho prínosu pre rozvoj miest a obcí v Nitrianskom kraji. O téme,  ktorá môže podporiť nielen komunity, ale aj zamestnanosť, hovorilo na konferencii „Firemné dobrovoľníctvo, ako ďalej? Cesta k zamestnancovi a komunitám“ viac ako osemdesiat zástupcov verejného, súkromného, mimovládneho aj akademického sektora. Novinka, ktorú na nej priamo otestovali, je online portál <a href="http://www.kdepomahat.sk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">www.kdepomahat.sk</a>. </p> <figure class="wp-block-image size-large"><img width="1024" height="267" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/kdepomahat_banner-1024x267.png" alt="" class="wp-image-32906" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/kdepomahat_banner-1024x267.png 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/kdepomahat_banner-300x78.png 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/kdepomahat_banner-768x200.png 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/kdepomahat_banner-1536x400.png 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/kdepomahat_banner.png 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <h2><br><strong>Online trh dobrovoľníckych príležitostí v Nitrianskom kraji</strong></h2> <p>Portál kdepomahat.sk je určený predovšetkým firmám, ktoré sa chcú zapojiť do pomoci v mieste, kde pôsobia. Slúži ako prehľadný zoznam, aktuálne 40 organizácií a inštitúcií z nitrianskeho regiónu, ktoré potrebujú dobrovoľnícku, materiálnu alebo finančnú pomoc. „<em>Jednou z našich úloh je sieťovať tých, ktorí potrebujú pomoc, s tými, ktorí chcú pomáhať. Veríme, že naša ďalšia služba, portál kdepomahat.sk, pomôže firmám efektívnejšie sa angažovať v oblasti  dobrovoľníctva a prispeje k odstraňovaniu bariér, ktoré mu stoja v ceste,</em>“ vysvetľuje dôvod vzniku portálu Jana Andreasová, riaditeľka Nitrianskeho centra dobrovoľníctva a dodáva: „<em>Portál sme zaplnili v priebehu niekoľkých týždňov a bude naďalej otvorený pre pridávanie nových organizácií.</em>“ Dôležitým kritériom pre výber organizácií bola etablovanosť organizácie, predchádzajúca skúsenosť s dobrovoľníctvom a schopnosť poskytnúť adekvátne partnerstvo pre firmy.</p> <h2><strong>Firmy majú podiel na tom, ako sa darí obciam a mestám</strong></h2> <p>„<em>Podpora komunít, v ktorých pôsobíme, je pre nás prirodzenou súčasťou dlhodobej stratégie, a to rovnako celosvetovo, ako aj tu, na Slovensku. Ako firma máme možnosť vytvoriť významný vplyv a priniesť zlepšenia či nové inšpirácie. Svoju pozornosť sme hneď od príchodu do Nitry sústredili v rámci spolupráce s komunitami najmä na podporu vzdelávania na ZŠ a SŠ, ochranu životného prostredia a biodiverzitu a rozvíjanie potenciálu v miestach, odkiaľ pochádzajú naši zamestnanci. Počas fungovania zamestnaneckého grantového programu sú to práve oni, ktorí sa už takmer 6 rokov aktívne zapájajú do dobrovoľníckych aktivít, a stali sa nositeľmi pozitívnej zmeny,</em>“ opisuje Igor Franček, riaditeľ ľudských zdrojov Jaguar Land Rover Slovakia a dodáva: „<em>Ako najvýznamnejší zamestnávateľ v Nitrianskom kraji chceme inšpirovať ďalšie firmy, väčšie či menšie, ako dokáže zapájanie zamestnancov do takýchto aktivít nielen posilniť ich hrdosť na značku firmy, ale najmä pomôcť rozvíjať vzťahy medzi okolím a firmou. A nový portál má potenciál takýto záujem podporiť.</em>“</p> <figure class="wp-container-2 wp-block-gallery-1 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="769" data-id="32908" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/2023_03_16_NCD_firemne_dobrovolnictvo-22-1024x769.jpg" alt="Krst portálu kdepomahat.sk" class="wp-image-32908" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/2023_03_16_NCD_firemne_dobrovolnictvo-22-1024x769.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/2023_03_16_NCD_firemne_dobrovolnictvo-22-300x225.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/2023_03_16_NCD_firemne_dobrovolnictvo-22-768x577.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/2023_03_16_NCD_firemne_dobrovolnictvo-22-1536x1153.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/2023_03_16_NCD_firemne_dobrovolnictvo-22-2048x1538.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="769" data-id="32907" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/2023_03_16_NCD_firemne_dobrovolnictvo-21-1024x769.jpg" alt="Krst portálu kdepomahat.sk" class="wp-image-32907" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/2023_03_16_NCD_firemne_dobrovolnictvo-21-1024x769.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/2023_03_16_NCD_firemne_dobrovolnictvo-21-300x225.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/2023_03_16_NCD_firemne_dobrovolnictvo-21-768x577.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/2023_03_16_NCD_firemne_dobrovolnictvo-21-1536x1153.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/2023_03_16_NCD_firemne_dobrovolnictvo-21-2048x1538.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> </figure> <p><br>Prínos konferencie podporil svojou účasťou a záštitou aj Branislav Becík, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a Marek Hattas, primátor mesta Nitra a ako čestný prezident Britskej obchodnej komory v SR, ktorá je hlavným partnerom projektu, sa zúčastnil aj H.E. Nigel Baker, britský veľvyslanec na Slovensku: „<em>Veľmi rád som prevzal záštitu nad týmto podujatím. Myšlienka dobrovoľníctva, teda šírenia dobra prostredníctvom prospešných aktivít v rámci komunity, vo firmách aj v celej spoločnosti, je dnes mimoriadne aktuálna a potrebná.</em>”</p> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="769" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/2023_03_16_NCD_firemne_dobrovolnictvo-37-1024x769.jpg" alt="Primátor mesta Nitra Marek Hattas s britkým veľvyslancom - H.E. Nigel Baker" class="wp-image-32909" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/2023_03_16_NCD_firemne_dobrovolnictvo-37-1024x769.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/2023_03_16_NCD_firemne_dobrovolnictvo-37-300x225.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/2023_03_16_NCD_firemne_dobrovolnictvo-37-768x577.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/2023_03_16_NCD_firemne_dobrovolnictvo-37-1536x1153.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/2023_03_16_NCD_firemne_dobrovolnictvo-37-2048x1538.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Primátor mesta Nitry Marek Hattas s britkým veľvyslancom H.E. Nigel Baker</figcaption></figure> <p><br><strong>Úspechu praje otvorenosť, bariérou sú nedostatok komunikácie, tlak na čas a financie</strong></p> <p>Dôležitou súčasťou konferencie bolo pomenovanie príležitostí a bariér rozvoja firemného dobrovoľníctva. Jednoznačnou príležitosťou je zlepšenie vzájomnej komunikácie, schopnosť zdieľať svoje potreby a porozumieť, aké rôzne podoby môže mať angažovanosť zamestnancov. <em>„To, ako sa firmy angažujú v okolí, kde pôsobia, prispieva aj k ich trvalo udržateľnému podnikaniu. Ak sa darí im, darí sa aj ich zamestnancom a okoliu, v ktorom pôsobia či žijú. Naša komora je signatárom Race to Zero v rámci COP26 a téme angažovanosti sa budeme venovať aj v rámci nášho nového People Fóra. Dobrovoľníctvo je jeden z prínosných nástrojov na budovanie zamestnávateľskej značky a podpory lojality zamestnancov,</em>“ opisuje <strong>Miroslava Remenárová</strong>, predsedníčka predstavenstva Britskej obchodnej komory na Slovensku.</p> <p>Strategickým partnerom konferencie a&nbsp;projektu portálu kdepomahat.sk je Jaguar Land Rover Slovakia, hlavným partnerom Britská obchodná komora v&nbsp;Slovenskej republike a&nbsp;partnerom spoločnosť TESCO Stores SR.</p> <p><strong>O Nitrianskom centre dobrovoľníctva</strong></p> <p>Hlavnou úlohou Nitrianskeho centra dobrovoľníctva je šírenie povedomia o dobrovoľníctve najmä v Nitrianskom samosprávnom kraji. Aktívne sa venuje náboru dobrovoľníkov, ktorým poskytuje informácie o možnostiach a benefitoch dobrovoľníckej činnosti. Sieťuje dobrovoľníkov a&nbsp;organizácie, ktoré potrebujú dobrovoľnícku pomoc. Ponúka školenia, konzultácie a pomoc pri výbere tej správnej formy dobrovoľníctva pre každého jednotlivca, školy či firmy. Funguje od roku 2011 a&nbsp;je členom Platformy dobrovoľníckych centier a&nbsp;organizácií. Od roku 2015 spĺňa najvyšší štandard kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.</p> <p><strong>Tlačová správa</strong><br><strong>Petra Veľká Hadžová<br>Foto: Peter Bednár </strong></p>
14:29 2023-03-20

Od 1. apríla bude zatvorená tenisová hala na Chrenovej.
<p>Prevádzka tenisovej haly bude obmedzená kvôli prácam na novej tepelnej izolácii strechy.</p> <p>Okrem novej izolácii sa pod strechu namontuje aj nová vzduchotechnika s rekuperáciou, slúžiaca na výmenu vzduchu. Pôvodný drevený podhľad nahradí nový.</p> <div class="wp-block-image"> <figure class="alignleft size-large is-resized"><img src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/tenis-bedminton-1024x768.jpeg" alt="tenisová hala na Chrenovej" class="wp-image-32892" width="-485" height="-363" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/tenis-bedminton-1024x768.jpeg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/tenis-bedminton-300x225.jpeg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/tenis-bedminton-768x576.jpeg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/tenis-bedminton-1536x1152.jpeg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/tenis-bedminton.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></div> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>Celková suma za rekonštrukcie je 463 200 eur. 60% je hradených zo Štátneho fondu na podporu športu, 40% z rozpočtu mesta Nitra.</p> <p>Zrekonštruovaná tenisová hala bude športovcom opäť k dispozícii na jeseň tohto roku. </p> <p><strong>Kde si môžete počas rekonštrukcie haly zahrať tenis či bedminton?</strong></p> <p>• Mestská hala na Klokočine&nbsp; <a href="https://nitra.sk/mestska-sportova-hala/">Mestská športová hala &#8211; Nitra</a></p> <p>• Tenisová akadémia Skalka&nbsp; <a href="https://www.taskalka.sk/novinka/otvorene-pre-verejnost">Skalka &#8211; Tenisová akadémia (taskalka.sk)</a></p> <p>• Základné školy v Nitre – je potrebné, aby ste sa vopred dohodli so zástupcom školy na podmienkach užívania telocvične. Výšku prenájmu si stanovuje škola na základe vlastného cenníka.</p> <p><strong>Mária Snopová</strong></p>
12:27 2023-03-20

Bazény v Mestskom kúpeli sú dočasne mimo prevádzky.
<p>Z dôvodu výmeny vody budú tento týždeň obidva bazény v Mestskom kúpeli zatvorené.<br><br>Plánovaná odstávka je do piatku 24. marca, cez víkend by už mali byť bazény otvorené.<br><br>Sauna a ostatné služby sú návštevníkom k dispozícii.</p> <div class="wp-block-image"> <figure class="alignleft size-large is-resized"><img loading="lazy" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/bazen-m.-kupel-1024x768.jpg" alt="bazén v mestskom kúpeli" class="wp-image-32888" width="-688" height="-516" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/bazen-m.-kupel-1024x768.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/bazen-m.-kupel-300x225.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/bazen-m.-kupel-768x576.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/bazen-m.-kupel-1536x1152.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/bazen-m.-kupel-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></div>
09:01 2023-03-20

Svetový deň vody
<p>Celosvetová kampaň s&nbsp;heslom „Be the change you want to see in the world“&nbsp; v&nbsp;preklade <strong>„Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete“</strong> má motivovať ľudí, aby začali konať a&nbsp;aby začali od seba. Hlavnou témou Svetového dňa vody 2023 je urýchlenie zmien na riešenie krízy v&nbsp;oblasti vody a&nbsp;hygieny.</p> <figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.zsvs.sk/o-nas/aktuality/svetovy-den-vody-2023"><img width="233" height="211" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/bud-zmenou.png" alt=""Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete" " class="wp-image-32682"/></a></figure> <p>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., pozýva verejnosť na oslavy Svetového dňa vody, ktoré sa uskutočnia v Nitre dňa 22. marca 2023 od 9.00 do 13.30 pred OC Promenada. Cieľom podujatia je pripomenúť širokej verejnosti význam pitnej vody, jej dôležitosť pre zachovanie zdravia a&nbsp;života na Zemi a&nbsp;viesť deti a&nbsp;mládež k&nbsp;ochrane životného prostredia a&nbsp;vodných zdrojov.</p> <p><strong>Na malých návštevníkov bude čakať maskot vodární, hry s ekologickou tematikou, tvorivé dielničky, občerstvenie a mnoho ďalšieho.</strong></p> <p>Viac info: <a href="https://www.zsvs.sk/o-nas/aktuality/svetovy-den-vody-2023">Svetový deň vody 22. marca 2023 | Zsvs.sk</a></p> <p><strong>Vyšetrenie vzoriek vody</strong></p> <p>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. ponúka aj tento rok službu – bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z lokálnych zdrojov (domových studní) na celkovú tvrdosť a dusičnany. Na vyšetrenie je postačujúce priniesť 500 ml vody v čistej polyetylénovej fľaši opláchnutej odoberanou vodou. Pred samotným odberom vody je potrebné aby ste vodu nechali odtiecť do ustálenej teploty, aby sa v potrubí vymenila za čerstvú. V prípade nepoužívanej studne nechajte vodu odtiecť dlhšie, aby nebola zakalená. Zákazníci zároveň získajú odborné informácie, kedy je voda vhodná na pitné účely.</p> <h3 class="kt-adv-heading_5dbaa2-92 wp-block-kadence-advancedheading" data-kb-block="kb-adv-heading_5dbaa2-92"><strong>Výzva OSN</strong></h3> <p>Vy a&nbsp;vaša rodina, škola a&nbsp;komunita môžete zmeniť spôsob, akým vo svojom živote používate, konzumujete a&nbsp;hospodárite s&nbsp;vodou. </p> <p>Ako na to?</p> <p>Stanovte si aspoň jeden záväzok, ktorým prispejete k&nbsp;riešeniu globálnej krízy, napríklad:</p> <ul><li>šetrite vodu (sprcha namiesto kúpania, zatváranie kohútika počas umývania zubov, &#8230;)</li><li>vysaďte aspoň jeden strom</li><li>kupujte lokálne potraviny</li><li>separujte odpad</li><li>nesplachujte to, čo do kanalizácie nepatrí</li><li>pripojte sa na verejnú kanalizáciu alebo si dajte pravidelne vyvážať žumpu</li></ul> <p></p> <p><a href="https://www.worldwaterday.org/">World Water Day | World Water Day 2023</a></p> <div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-baeea507-6f7b-4518-a7f1-990baa30663b" href="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Svetovy-den-vody-2.jpg">Svetovy-den-vody-2</a><a href="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Svetovy-den-vody-2.jpg" class="wp-block-file__button" download aria-describedby="wp-block-file--media-baeea507-6f7b-4518-a7f1-990baa30663b">Stiahnuť</a></div>
12:00 2023-03-18

Na Mostnej pribudne nová dlažba aj zeleň
<p>V pondelok 20. marca začína 1. etapa rekonštrukcie chodníka na rohu Kmeťkovej a Mostnej po vjazd do Ferenitky (vrátane). Na tomto úseku pribudne 290 m2 novej veľkoformátovej žulovej dlažby, ktorá nahradí pôvodný zničený asfalt.</p> <p>Chodník na Mostnej oživí nový pás zelene, ktorý nadviaže na existujúcu alej okrasných hrušiek na Mostnej. Mesto tu vysadí šesť nových okrasných hrušiek Pyrus calleryana ´Chanticleer´. Okolie dozdobia trvalky v podraste stromov, cibuľoviny aj nový trávnik.</p> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="334" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/04.Kladaƒsk8-plan3-1024x334.jpg" alt="Kladačský plán na Mostnej" class="wp-image-32866" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/04.Kladaƒsk8-plan3-1024x334.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/04.Kladaƒsk8-plan3-300x98.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/04.Kladaƒsk8-plan3-768x250.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/04.Kladaƒsk8-plan3-1536x500.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/04.Kladaƒsk8-plan3-2048x667.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Kladačský plán </figcaption></figure> <h2><br><strong>Naplánované sú štyri etapy </strong></h2> <p>Rekonštrukciu chodníka začína radnica v pondelok, kedy vysúťažený zhotoviteľ zariadi stavenisko a osadí dopravné značenie. Prosíme, riaďte sa značením a dodržujte stanovené obchádzkové trasy. </p> <p>V prvej etape dočasne posunieme priechod pre chodcov na Kmeťkovej ulici.</p> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="722" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Mostna-Kmetkova-1024x722.jpg" alt="" class="wp-image-32863" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Mostna-Kmetkova-1024x722.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Mostna-Kmetkova-300x212.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Mostna-Kmetkova-768x542.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Mostna-Kmetkova-1536x1084.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Mostna-Kmetkova-2048x1445.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <p><br>Dokopy sú naplánované štyri etapy. O ďalších obchádzkových trasách vás budeme priebežne informovať. Práce majú byť hotové najneskôr do 90 dní. </p> <p>Cena rekonštrukcie je 125-tisíc bez DPH a mesto ju hradí z rozpočtu mesta Nitry.</p> <p><strong>Lenka Mareková</strong></p>
06:43 2023-03-18

Zápis prváčikov do škôl
<p>Milí rodičia budúcich prváčikov, </p> <p>zápis detí do prvého ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry sa uskutoční v dňoch 17.- 21.4.2023  v jednotlivých školách.</p> <p>Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.</p> <p>Konkrétne miesto a čas zápisov zverejní na svojom webovom sídle každá základná škola.</p> <p>Bližšie informácie k&nbsp;zápisu prváčikov do základných škôl a zoznam základných škôl &nbsp;a&nbsp;kontaktné údaje nájdete na<a href="https://nitra.sk/zapis-deti-do-zakladnej-skoly/"> <strong>TU</strong></a></p> <p><strong>Timea Galová<br>Foto: Ilustračné, Adobe Stock</strong></p>
13:12 2023-03-17

Na hokej mesto vypraví špeciálne autobusy
<p>V&nbsp;utorok a&nbsp;v&nbsp;stredu hrá Nitra hokej s&nbsp;Košicami. Na zápasy vypraví mesto posilové autobusy linky 35.</p> <p>Pôjdu v&nbsp;jej trase, teda z&nbsp;Klokočiny cez centrum Nitry a&nbsp;Chrenovú až do mestského parku, k&nbsp;štadiónu.</p> <p>Odchod zo začiatočnej zastávky Kmeťova bude 70 minút pred hokejom &#8211; v utorok o 16:50 a v stredu o 17:20). K&nbsp;zimnému štadiónu prídu autobusy 45 minút pred začiatkom zápasu.</p> <p>Zo zimného štadióna budú spoje odchádzať pol hodinu po skončení zápasu. Trasu budú mať rovnakú ako po ceste na štadión, len v&nbsp;opačnom smere.</p> <p>Autobusy budú odchádzať z&nbsp;areálu FC Nitra, z parkoviska medzi zimným a&nbsp;futbalovým štadiónom.</p> <p>Hokejové autobusy mesto zriadilo práve preto, aby fanúšikovia mali aj inú možnosť dostať sa na zápas ako ísť autom. Ak aj prídete autom, prosíme, aby ste rešpektovali dopravné značenie a&nbsp;neparkovali na cyklotrase alebo autobusových zastávkach.</p> <p><strong>Tomáš Holúbek <br>foto: ilustračné Roman Oravec</strong> </p>
12:40 2023-03-17

Začína výstavba podjazdu pod Univerzitným mostom
<p>Jednou z prvých veľkých investičných akcií, ktoré mesto začína realizovať po zimnej stavebnej uzávere je vybudovanie nového 155 metrového úseku cyklotrasy vedenej na ľavom brehu rieky Nitra po Nábreží mládeže pod mostom na Triede Andreja Hlinku.</p> <figure class="wp-container-2 wp-block-gallery-1 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"> <figure class="wp-block-image size-large"><img width="1024" height="683" data-id="32821" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Univerzitny-most-1-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-32821" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Univerzitny-most-1-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Univerzitny-most-1-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Univerzitny-most-1-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Univerzitny-most-1-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Univerzitny-most-1.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="694" data-id="32820" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Univerzitny-most-situacia-1024x694.jpg" alt="" class="wp-image-32820" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Univerzitny-most-situacia-1024x694.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Univerzitny-most-situacia-300x203.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Univerzitny-most-situacia-768x521.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Univerzitny-most-situacia-1536x1041.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Univerzitny-most-situacia.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> </figure> <p><br>Mesto vo štvrtok odovzdalo stavenisko vysúťaženému zhotoviteľovi. Počas prác bude lokalita oplotená a vyžiada si obmedzenia pre chodcov a cyklistov. Dva úseky cyklotrasy, jeden na strane UKF a druhý na strane SPU, budú dočasne uzatvorené. Prejazd cez most ostáva bez obmedzení. </p> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="721" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Univerzitny-most-obchadzka-1024x721.jpg" alt="Dočasná obchádzka počas výstavby podjazdu pod Univerzitným mostom" class="wp-image-32818" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Univerzitny-most-obchadzka-1024x721.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Univerzitny-most-obchadzka-300x211.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Univerzitny-most-obchadzka-768x541.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Univerzitny-most-obchadzka-1536x1082.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Univerzitny-most-obchadzka-2048x1443.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <p>Výstavba potrvá šesť mesiacov. </p> <p>Nový podjazd pod Univerzitným mostom bude dôležitým bodom infraštruktúry, ktorá bude slúžiť chodcom, bežcom, korčuliarom, cyklistickej verejnosti, ale aj mamičkám a oteckom s kočíkmi, či seniorom na prechádzkach mestom. Prepojí úseky existujúcej cyklotrasy na Nábreží mládeže. </p> <p>Na tento projekt radnica získala viac ako 620-tisíc eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu sú 655 752,67 eur. Nenávratný finančný príspevok predstavuje 95%, maximálne do výšky 622 965,04 eur. Mesto sa podieľa spolufinancovaním vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 32 787,63 eur. </p> <p><strong>Lenka Mareková<br>foto: archív mesta Nitra, Roman Oravec</strong> </p> <p></p>
08:59 2023-03-16

Jarný beh okolo botanickej záhrady
<p>Pozývame vás na športové podujatie spojené s grilovačkou, ochutnávkou piva z experimentálneho pivovaru, inovatívnych potravín a spoznávaním parku Botanickej záhrady SPU.<br><br>21. marca 2023 od 18.00 do 22.00 h<br><br>Beh s pridanou hodnotou<br><br>Beh o život je podujatie, ktoré preverí každého športovca. Je to kráľovská disciplína, ktorá preverí nie len telesné ale aj mentálne schopnosti bežca.&nbsp;<br><br>Po každom kilometri je zmyslové vnímanie športovca preverené senzorickou analýzou analytu zvoleného s ohľadom na ročné obdobie a dispozície organizátorov.<br><br>Vyhráva ten súťažiaci, ktorý dokáže skombinovať telesnú aktivitu s korektne vykonanou senzorickou analýzou.<br><br>Zaregistrovať sa môžete tu: <a href="https://www.kril.sk/registracia/spu" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Časomiera KRIL &#8211; spu</a></p> <figure class="wp-block-image size-full"><img width="964" height="726" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/beh-okolo-botanickej-copy_page-00012.jpg" alt="propozície preteku" class="wp-image-32613" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/beh-okolo-botanickej-copy_page-00012.jpg 964w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/beh-okolo-botanickej-copy_page-00012-300x226.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/beh-okolo-botanickej-copy_page-00012-768x578.jpg 768w" sizes="(max-width: 964px) 100vw, 964px" /></figure> <p><strong>Sprievodný program</strong></p> <ul><li>Grilovačka:&nbsp;V priestoroch areálu SPU bude k dispozícii gril, kde si môžu fanúšikovia a súťažiaci pripraviť svoju prvú jarnú grilovanú pochúťku. Zároveň vám absolventi predmetu SENZORIKA predstavia svoje bláznivé recepty na chutné grilované mäso a zeleninu.</li><li>Beer Battle:&nbsp;Každý účastník (18+) podujatia dostane možnosť ochutnať a vyjadriť svoj názor na experimentálne pivo s produkcie vedeckého centra AgroBioTech a porovnať ho s komerčným pivom. Konzumentský prieskum bude použitý na zlepšenie našej práce.</li><li>Chuť budúcnosti:&nbsp;Vyskúšajte ako možno budú chutiť potraviny budúcnosti. Bude sa jednať o experimentálne produkty a preto budete potrebovať trochu odvahy, aby ste vyskúšali pekárenské produkty s obsahom proteínu hmyzu, jedlý gél zvyšujúci imunitu, nápoj plný antioxidantov vyprodukovaný z vedľajších produktov výroby kávy, ako aj upravený med ktorý rozžiari každú detskú tvár. Ako súčasť experimentu môžete každý produkt ohodnotiť a poriadne skritizovať, aby sme vedeli či smerujeme výskum správnym smerom.</li><li>Zákutia našej záhrady:&nbsp;Spojte prechádzku po botanickej záhrade so zábavným kvízom pomocou ktorého môžete objaviť mnoho zákutí a informácií o flóre a faune v našej Botanickej záhrade. Objavte miesto v srdci Nitry, kde môžete pri speve vtákov čítať knihy, športovať, alebo si len tak zo zábavy zvyšovať slovnú zásobu latinských názvov stromov a kvetov.</li></ul> <p>Viac na <a href="http://www.behozivot.sk/?fbclid=IwAR3rfx2Od6iBBtBlYs-TP_EPmNoq_lrCF_9POlBEEoO0ZECLHLIC0_Hv4bc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">www.behozivot.sk</a></p> <div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-2b883e53-bfb1-464e-9fa0-c041809bb8cf" href="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/beh-okolo-botanickej-zahrady.pdf">Beh okolo botanickej záhrady</a></div>
07:07 2023-03-14

Triedim, triediš, triedime #6
<p>Seriál o&nbsp;triedení odpadu šitý Nitre priamo na mieru</p> <p>Bioodpad tvorí až 40 %  z obsahu nádob na zmesový komunálny odpad.  Ak ho dokážeme vytriediť a zrecyklovať, ušetríme nielen naše peňaženky, ale aj životné prostredie.</p> <p>Kuchynský odpad patrí do hnedej zbernej nádoby s označením BRKO. Na sídliskách ich nájdete na kontajnerových stojiskách pre komunálny odpad. Vyvážajú sa 1 x za týždeň pričom po každom výsype sa nádoby umývajú a dezinfikujú v špeciálnom vozidle. </p> <figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/DSC_0060-1024x809.jpg" alt="zberná nádoba BRKO - kuchynský odpad" class="wp-image-32579" width="-153" height="-120" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/DSC_0060-1024x809.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/DSC_0060-300x237.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/DSC_0060-768x607.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/DSC_0060-1536x1213.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/DSC_0060-2048x1618.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <p><strong>6. ČASŤ: BRKO- KUCHYNSKÝ BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ</strong></p> <p><strong>Do nádoby na kuchynský odpad z domácností patrí:</strong></p> <p>• starý chlieb a&nbsp;pečivo</p> <p>• mliečne výrobky, vajcia a&nbsp;výrobky z nich</p> <p>• tepelne upravené i neupravené zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu</p> <p>• potraviny po záručnej dobe, znehodnotené potraviny, nedojedená strava, zvyšky z&nbsp;taniera</p> <p>• šupy z&nbsp;ovocia a zeleniny, zvyšky z kvetov a rastlín</p> <p><strong>Do nádoby na kuchynský odpad z domácností nepatrí:</strong></p> <p>• plastové, sklenené, kovové a&nbsp;iné obalové materiály</p> <p>• použité jedlé oleje a&nbsp;tuky</p> <p>• zmesový komunálny odpad</p> <p>• zelený odpad- tráva, lístie, konáre</p> <p>• exkrementy od domácich miláčikov, uhynuté zvieratá.</p> <p><strong>Kde končí kuchynský odpad?</strong></p> <p>Kuchynský odpad sa odváža raz týždenne do bioplynovej stanice Bošany, čo je moderné zariadenie na energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Z&nbsp;kuchynských odpadov sa vyrobí elektrická a&nbsp;tepelná energia aj . Druhým výstupom bioplynovej stanice je vysoko kvalitné organické hnojivo.</p> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="726" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Vedeli-ste-ze-1024x726.jpg" alt="" class="wp-image-32580" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Vedeli-ste-ze-1024x726.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Vedeli-ste-ze-300x213.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Vedeli-ste-ze-768x545.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Vedeli-ste-ze-1536x1090.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Vedeli-ste-ze.jpg 1748w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
08:41 2023-03-13

Poznáme najlepších športovcov aj kolektívy
<p>V Synagóge sa 8. marca uskutočnil 31. ročník oceňovania najúspešnejších športovcov a športových klubov v Meste Nitra za rok 2022. </p> <p>&#8222;<em>Som rád, že sa po roku opäť stretávame, aby sme ocenili výnimočné úspechy športovkýň a športovcov nášho mesta. Títo jednotlivci ako aj tímy neustále ukazujú svoju oddanosť športu, tvrdú prácu a vytrvalosť. Aj vďaka ním sa naše mesto môže pýšiť mnohými úspechmi,</em>&#8220; povedal vo svojom príhovore primátor Nitry Marek Hattas, ktorý spolu s predsedom komisie pre šport Ladislavom Turbom odovzdal ocenenia. </p> <figure class="wp-container-2 wp-block-gallery-1 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"> <figure class="wp-block-image size-large"><img width="1024" height="683" data-id="32474" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-1-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-32474" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-1-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-1-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-1-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-1-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-1-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="683" data-id="32475" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-5-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-32475" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-5-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-5-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-5-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-5-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-5-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="683" data-id="32476" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-8-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-32476" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-8-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-8-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-8-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-8-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-8-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> </figure> <p><br>Športovcov mohli nominovať kluby, ale aj verejnosť v šiestich kategóriách: jednotlivec, kolektív, zdravotne znevýhodnený športovec, technické športy, pracovník v športe a tréner. </p> <h2><strong>Pozrite si zoznam ocenených pre rok 2023</strong> </h2> <h4><strong>V kategórii jednotlivcov sa medzi juniormi umiestnili nasledovní športovci:</strong></h4> <p>Juraj Muller (ŠK Karate Kachi Nitra – karate)<br>Nina Kvasnicová (Tornado karate team – karate)<br>Bibiana Lovašová (Box club Stavbár Nitra – box)<br>Viktória Földéšiová (TJ AC Nitra – zápasenie)<br>Alexandra Zeumerová (ŠK Karate Kachi Nitra – karate)<br>Terézia Kurucová (ŠK pri ŠOG – atletika)<br>Lucia Hradecká ( TK Slávia SPU Nitra – tenis)<br>Daniel van Wyk (ŠK Delfín Nitra – plávanie)</p> <p>Najúspešnejším juniorským športovcom za rok 2022 sa stal Samuel Arpáš (ŠK pri ŠOG Nitra – stolný tenis). </p> <figure class="wp-container-4 wp-block-gallery-3 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="2560" height="1707" data-id="32478" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-17-scaled.jpg" alt="Oceňovanie najlepších športovcov Mesta Nitry 2023" class="wp-image-32478" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-17-scaled.jpg 2560w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-17-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-17-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-17-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-17-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-17-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></figure> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="2560" height="1706" data-id="32479" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-20-scaled.jpg" alt="Oceňovanie najlepších športovcov Mesta Nitry 2023" class="wp-image-32479" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-20-scaled.jpg 2560w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-20-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-20-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-20-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-20-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-20-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></figure> </figure> <h4><br><strong>V kategórii juniorský kolektív sa na ocenených miestach umiestnili kolektívy:</strong></h4> <p>Najúspešnejší juniorský kolektív sa stal MMHK Nitra – družstvo dorastu (hokej). </p> <h4 class="kt-adv-heading_5b812e-c7 wp-block-kadence-advancedheading" data-kb-block="kb-adv-heading_5b812e-c7"><strong>V kategórii zdravotne znevýhodnených športovcov získali ocenenie za rok 2022:</strong></h4> <p>Ľudmila Šišáková (ŠK NSŠ SCORPIONI Nitra) – kolky<br>Jana Hrnčárová (ŠK NSŠ SCORPIONI Nitra) – kolky</p> <h4><strong>V kategórii technických športov:</strong></h4> <p>Šimon Sordyl (SZTŠ – Fénix Motoklub – Motocyklový šport – trial)<br>Juraj Varga (Varga Motorsport team – rally štvorkolky a motorky)</p> <figure class="wp-container-6 wp-block-gallery-5 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="2560" height="1707" data-id="32473" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-29-scaled.jpg" alt="Oceňovanie najlepších športovcov Mesta Nitry 2023" class="wp-image-32473" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-29-scaled.jpg 2560w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-29-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-29-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-29-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-29-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-29-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></figure> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="2560" height="1707" data-id="32477" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-23-scaled.jpg" alt="Oceňovanie najlepších športovcov Mesta Nitry 2023" class="wp-image-32477" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-23-scaled.jpg 2560w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-23-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-23-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-23-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-23-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-23-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></figure> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="2560" height="1707" data-id="32481" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-29-1-scaled.jpg" alt="Oceňovanie najlepších športovcov Mesta Nitry 2023" class="wp-image-32481" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-29-1-scaled.jpg 2560w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-29-1-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-29-1-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-29-1-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-29-1-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-29-1-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></figure> </figure> <h4><br></h4> <figure class="wp-container-8 wp-block-gallery-7 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="2560" height="1707" data-id="32482" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-37-scaled.jpg" alt="Oceňovanie najlepších športovcov Mesta Nitry 2023" class="wp-image-32482" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-37-scaled.jpg 2560w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-37-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-37-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-37-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-37-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-37-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></figure> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="2560" height="1707" data-id="32483" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-43-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-32483" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-43-scaled.jpg 2560w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-43-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-43-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-43-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-43-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Ocenovanie-najlepsich-sportovcov-Mesta-Nitry-2023-43-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></figure> </figure> <h4><br><strong>V kategórii tréner mesta Nitra:</strong></h4> <p>Daniel Kvasnica (Tornado karate team – karate)<br>Ivan Molnár st. (TJ AC Nitra – zápasenie<br>Valeriy Rakov (KST Raksit – stolný tenis)<br>Peter Pekár ( ZK Corgoň Nitra – zápasenie)<br>Garip Saliji (MMHK Nitra – hokej)<br>Pavol Peciar (ŠK Delfín – plávanie)<br>Juraj Zámočník (ZK Corgoň Nitra – zápasenie)</p> <h4><strong>V kategórii funkcionárov, cena za prínos a rozvoj športu: </strong></h4> <p>Štefan Sovík (Slovenská organizácia Kompozičného šachu)<br>Vladimír Baron (Slovakman – triatlon) </p> <h4><strong>V kategórii seniorský kolektív sa na ocenených miestach umiestnili kolektívy:</strong></h4> <p>Box Club Stavbár Nitra družstvo mužov – box <br>TJ AC Nitra družstvo mužov – zápasenie <br>Volley project UKF Nitra družstvo žien – volejbal</p> <p>Najúspešnejším seniorským kolektívom sa stal HK Nitra – družstvo mužov – hokej. </p> <h4><strong>V kategórii hráč/ka družstva:</strong></h4> <p>Michaela Pállová – Volley project UKF Nitra – volejbal<br>Samuel Buček HK Nitra – hokej</p> <h4><strong>V kategórii jednotlivcov sa medzi seniormi umiestnili nasledovní športovci:</strong></h4> <p>Andrea Kiesel (TRIclub Nitra – triatlon)<br>Matej Homola (ŠK Karate Farmex – karate)<br>Tomáš Peciar (ŠK Delfín Nitra – plávanie)<br>Tomáš Kósa (Karate klub Farmex Nitra – karate)<br>Michal Morvay (atletika – chôdza)<br>Daniela Civáňová (GymGol klub Nitra – akrobatický fitness)<br>Andriy Sitak (KST Raksit – stolný tenis)<br>Daniela Ledecká (ŠK pri  ŠOG Nitra – atletika)<br>Viktória Forster ( ŠK pri  ŠOG Nitra – atletika)<br>Štefan Sovík (Slovenská organizácia kompozičného Šachu)</p> <p>Najúspešnejšou športovkyňou mesta Nitry za rok 2022 sa stala Miroslava Jedináková (Box Clob Stavbár &#8211; box). </p> <figure class="wp-container-10 wp-block-gallery-9 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="683" data-id="32486" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/DSC_6051-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-32486" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/DSC_6051-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/DSC_6051-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/DSC_6051-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/DSC_6051-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/DSC_6051-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> </figure> <p><br>Jednotlivcom, tímom, klubom i trénerom srdečne gratulujeme. </p> <p>Viac fotografií z odovzdávania ocenení nájdete v tomto albume. </p> <p><strong>Lenka Mareková<br>foto: Roman Oravec </strong></p>
12:37 2023-03-09

Klub dôchodcov v Krškanoch oslávil štvrťstoročnicu
<p>V&nbsp;sobotu 4. marca sa niesla &nbsp;výročná schôdza miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v&nbsp;slávnostnom duchu. Členovia klubu oslávili 25. výročie založenia miestneho klubu dôchodcov.</p> <p>Sála kultúrneho domu praskala vo švíkoch. Medzi vzácnymi hosťami bol primátor Nitry Marek Hattas, poslankyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja Anna Laurinec Šmehilová, predseda Výboru mestskej časti za   Dolné a Horné Krškany a poslanec mestského zastupiteľstva Miroslav Gút, predsedníčka  krajskej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska Anna Oťapková a podpredsedníčka Anna Grácová.</p> <figure class="wp-container-12 wp-block-gallery-11 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="472" data-id="32470" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov25-1024x472.jpg" alt="" class="wp-image-32470" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov25-1024x472.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov25-300x138.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov25-768x354.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov25-1536x708.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov25.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="472" data-id="32461" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov5-1024x472.jpg" alt="" class="wp-image-32461" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov5-1024x472.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov5-300x138.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov5-768x354.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov5-1536x708.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov5.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <figcaption class="blocks-gallery-caption">Klub dôchodcov v Krškanoch oslávil štvrťstoročnicu</figcaption></figure> <p></p> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="472" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov8-1024x472.jpg" alt="Anna Laurinec Šmehilová - poslankyňa NSK Nitra , primátor Nitry Marek Hattas , predseda JDS MO č. 11 Dolné Krškany Ján Divinec, predseda krajskej organizácie JDS Mgr. Anna Oťapková, podpredseda krajskej organizácii JDS Anna Grácová " class="wp-image-32462" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov8-1024x472.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov8-300x138.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov8-768x354.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov8-1536x708.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov8.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Anna Laurinec Šmehilová, Marek Hattas, Ján Divinec, Anna Oťapková, Anna Grácová </figcaption></figure> <p>Ján Divinec, predseda miestnej organizácie Dolné Krškany, srdečne privítal 13 nových členov, následne si minútou ticha uctili 5 zosnulých bývalých členov Jednoty dôchodcov Slovenska.</p> <p>Správa o histórii klubu od jeho vzniku v roku 1998 až po súčasnosť v podaní poslednej žijúcej zakladateľky klubu Anny Václavovej sa stretla s obrovským nadšením a aplauzom prítomných.    </p> <figure class="wp-container-14 wp-block-gallery-13 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="472" data-id="32466" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov-1024x472.jpg" alt="" class="wp-image-32466" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov-1024x472.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov-300x138.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov-768x354.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov-1536x708.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="472" data-id="32468" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov6-1024x472.jpg" alt="" class="wp-image-32468" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov6-1024x472.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov6-300x138.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov6-768x354.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov6-1536x708.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov6.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="472" data-id="32467" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov7-1024x472.jpg" alt="" class="wp-image-32467" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov7-1024x472.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov7-300x138.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov7-768x354.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov7-1536x708.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/jednotadochodcov7.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> </figure> <p>Na stretnutí predstavili aj tohtoročný plán činnosti klubu od &nbsp;návštevy kultúrnych podujatí, prednášok, možností športového vyžitia až po autobusové výlety a&nbsp;pravidelnú jesennú rekreáciu našich seniorov.</p> <p>Záver schôdze sa niesol v&nbsp;slávnostnom duchu, prítomní zagratulovali jubilantom a&nbsp;ocenili zakladajúcich a&nbsp;najstarších členov klubu dôchodcov.</p> <p><strong>Timea Galová<br>Foto: Beata Gajdošíková</strong></p>
12:24 2023-03-09

Registrácia remeselníkov a predajcov na Nitriansky jarmok
<p>Tradičný jarmok bude súčasťou celomestských slávností <a href="https://www.facebook.com/slavnostinitramilanitra" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nitra, milá Nitra</a>, ktoré sa uskutočnia 3. – 5. júla.</p> <figure class="wp-block-image size-large"><img width="1024" height="399" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Nitra-mila-Nitra-2023-1024x399.jpg" alt="" class="wp-image-32291" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Nitra-mila-Nitra-2023-1024x399.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Nitra-mila-Nitra-2023-300x117.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Nitra-mila-Nitra-2023-768x299.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Nitra-mila-Nitra-2023-1536x598.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Nitra-mila-Nitra-2023.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <p>Súčasťou podujatie bude tradičný Nitriansky jarmok, na ktorý sa môžu prihlasovať ľudovo-umeleckí remeselníci z&nbsp;celého Slovenska.</p> <p>Jarmočné stánky budú situované v&nbsp;troch lokalitách – na pešej zóne, na Svätoplukovom námestí a&nbsp;v&nbsp;podhradí Nitrianskeho hradu. Na pešej zóne pred Turistickým informačným centrom sa bude odohrávať popoludňajší kultúrny program, ktorý bude prepojený s&nbsp;prezentáciou pivovarov v&nbsp;rámci Sládkovej Nitry a&nbsp;večernými koncertami na námestí. V&nbsp;podhradí Nitrianskeho hradu bude pripravený celodenný historický program. Atmosféru doplní dobová hudba, turnaje a&nbsp;historický sprievod.</p> <p>Jarmok tak prepojí všetky lokality s&nbsp;trojdňovým kultúrnym programom slávností.&nbsp;&nbsp;</p> <h2><strong>Chcete sa zúčastniť a predávať na jarmoku v Nitre?</strong></h2> <p>Vašu prihlášku je potrebné odoslať pomocou elektronického registračného formuláru. Po uzávierke prihlášok dostanete vyrozumenie o prijatí alebo neprijatí na jarmok.</p> <figure class="wp-container-2 wp-block-gallery-1 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="683" data-id="32294" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/IMG_7907-1024x683.jpg" alt="Remeselníci na Nitrianskom jarmoku" class="wp-image-32294" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/IMG_7907-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/IMG_7907-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/IMG_7907-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/IMG_7907-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/IMG_7907-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="683" data-id="32293" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/IMG_7918-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-32293" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/IMG_7918-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/IMG_7918-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/IMG_7918-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/IMG_7918-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/IMG_7918-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> </figure> <p><br>Registračný formulár je dostupný na <a href="https://mestsketrhy.nitra.sk/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mestsketrhy.nitra.sk</a>. <br>Uzávierka prihlášok je do 8. mája do polnoci.</p> <p><strong>Lenka Mareková<br>foto: archív, Roman Oravec </strong></p>
06:54 2023-03-08

Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
<p>Premýšľate nad zmenou zamestnania? Končíte štúdium a zamýšľate sa nad budúcou kariérou? Príďte si nájsť nové zamestnanie, zúčastnite sa množstva workshopov a inšpirujte sa príbehmi spíkrov zvučných mien.</p> <p>Veľtrh práce Kariéra Expo sa uskutoční v&nbsp;stredu 29. marca od 9.00 do 19.00 na výstavisku Agrokomplex.</p> <p>Medzi vystavovateľmi nebudú chýbať lokálne ani popredné svetové spoločnosti, zamestnávatelia z oblasti IT, ľudských zdrojov, automotive, technológií a ďalších odvetví.</p> <p>Základom úspechu je kvalitný životopis. Vďaka kvalitne spracovanému životopisu ponúknete  svoje skúsenosti v tom najlepšom svetle, zaujmete potencionálneho zamestnávateľa a získate cennú konkurenčnú výhodu.  </p> <figure class="wp-block-image size-large"><img width="1024" height="536" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/kariera-expo-fb-event-cover-1024x536.png" alt="veľtrh práce v Nitre" class="wp-image-32288" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/kariera-expo-fb-event-cover-1024x536.png 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/kariera-expo-fb-event-cover-300x157.png 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/kariera-expo-fb-event-cover-768x402.png 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/kariera-expo-fb-event-cover-1536x804.png 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/kariera-expo-fb-event-cover.png 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <p>Na veľtrhu si môžete vyskúšať aj pohovor v cudzom jazyku, simulovaný pohovor pod vedením skúsených personalistov, otestujete si úroveň znalosti cudzieho jazyka alebo IT zručností. Počas podujatia zaznejú zaujímavé témy z oblasti vzdelávania, voľby zamestnania aj sebarozvoja.</p> <p>Nikdy nie je neskoro začať sa vzdelávať, využite jedinečnú možnosť naštartovať svoju kariéru. Zaregistrujte sa a získajte vstupenku zdarma na &nbsp;<a href="https://karieraexpo.zoznam.sk/registracia/">https://karieraexpo.zoznam.sk/registracia/</a></p> <p>Viac informácií o podujatí aj vystavovateľoch nájdete na <a href="https://www.facebook.com/events/889023505696190">Kariéra EXPO 2023 (Nitra) | Facebook</a> alebo na <a href="https://karieraexpo.zoznam.sk/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webe.</a></p> <p><strong>Timea Galová<br>Foto: ilustračné, zdroj Adobe Stock</strong></p>
09:01 2023-03-07

Linka 10 bude v stredu jazdiť s obmedzením
<p>Dôvodom je oprava vodovodu. Obmedzenie potrvá v stredu 8. marca od 8. do 14. hodiny. </p> <p>Linka číslo 10 pôjde v smere na Zobor obchádzkou a vynechá dve zastávky &#8211; Železničiarska a Stavebná škola (pri škole). Namiesto zastávky Železničiarska použije zastávku Hanulova. Zastávku Stavebná škola (pri škole) nahradí Stavebná škola (pred mostom). </p> <p>V smere jazdy na Klokočinu nepríde k žiadnym zmenám ani obmedzeniam. </p> <div class="wp-block-file"><object class="wp-block-file__embed" data="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Vyluka-Zelezniciarska-8.3.2023.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Embed of Vyluka-Zelezniciarska-8.3.2023."></object><a id="wp-block-file--media-bc01ca17-1b3c-43dd-b15b-b24e786e34d9" href="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Vyluka-Zelezniciarska-8.3.2023.pdf">Vyluka-Zelezniciarska-8.3.2023</a><a href="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Vyluka-Zelezniciarska-8.3.2023.pdf" class="wp-block-file__button" download aria-describedby="wp-block-file--media-bc01ca17-1b3c-43dd-b15b-b24e786e34d9">Stiahnuť</a></div> <p></p> <p><strong>Lenka Mareková<br>zdroj: Transdev Slovensko <br>foto: Roman Oravec </strong></p>
08:20 2023-03-07

Nová cyklotrasa prepojí Mlynárce, Diely a Klokočinu
<p>Cyklotrasa bude mať 9 úsekov. Začínať bude na Dubíkovej ulici v Mlynárciach a končiť na križovatke Hviezdoslavova a Kmeťova.</p> <figure class="wp-container-2 wp-block-gallery-1 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1810" height="2560" data-id="32277" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Cyklotrasa-Mlynarce-Diely-Klokocina-1-scaled.jpg" alt="Mapa cyklotrasy Mlynarce-Diely-Klokocina" class="wp-image-32277" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Cyklotrasa-Mlynarce-Diely-Klokocina-1-scaled.jpg 1810w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Cyklotrasa-Mlynarce-Diely-Klokocina-1-212x300.jpg 212w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Cyklotrasa-Mlynarce-Diely-Klokocina-1-724x1024.jpg 724w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Cyklotrasa-Mlynarce-Diely-Klokocina-1-768x1086.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Cyklotrasa-Mlynarce-Diely-Klokocina-1-1086x1536.jpg 1086w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Cyklotrasa-Mlynarce-Diely-Klokocina-1-1448x2048.jpg 1448w" sizes="(max-width: 1810px) 100vw, 1810px" /></figure> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1200" height="1600" data-id="32276" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Cyklotrasa-Mlynarce-Diely-Klokocina-1.jpeg" alt="Cyklotrasa Mlynarce-Diely-Klokocina" class="wp-image-32276" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Cyklotrasa-Mlynarce-Diely-Klokocina-1.jpeg 1200w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Cyklotrasa-Mlynarce-Diely-Klokocina-1-225x300.jpeg 225w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Cyklotrasa-Mlynarce-Diely-Klokocina-1-768x1024.jpeg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Cyklotrasa-Mlynarce-Diely-Klokocina-1-1152x1536.jpeg 1152w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption>foto: koniec februára 2023</figcaption></figure> </figure> <ul><li>Dubíková &#8211; Štúrova</li><li>Štúrova &#8211; Pražská</li><li>Pražská &#8211; Kmeťova &#8211; Viničky</li><li>Viničky &#8211; Popradská</li><li>Popradská &#8211; Murániho</li><li>Murániho &#8211; Partizánska</li><li>Partizánska &#8211; Beethovenova</li><li>Beethovenova &#8211; Bizetova</li><li>Bizetova &#8211; Hviezdoslavova</li></ul> <p></p> <p>Súčasťou cyklistického prepojenia Mlynárce &#8211; Diely &#8211; Klokočina bude nové železničné priecestie pre chodcov a cyklistov. Vznikne pri starom cintoríne.</p> <p>Obyvatelia môžu počítať aj s rozširovaním priechodov pre chodcov, ktoré budú bezbariérové, vrátane dlažby pre nevidiacich.</p> <p>V priebehu februára mesto ukončilo všetky vegetačné práce a aktuálne pripravuje celú trasu na jednotlivé konštrukčné vrstvy, ktoré sem prídu. Práce majú byť hotové najneskôr do októbra tohto roku.</p> <p>Projekt cyklotrasy v hodnote viac ako 1 268-tisíc eur realizuje mesto vďaka dotácii z Integrovaného regionálneho operačného programu, z ktorého financuje 95%. Mesto sa podieľa spolufinancovaním 5%.</p> <p><strong>Lenka Mareková<br>foto: odbor dopravy, Mesto Nitra</strong> </p>
07:50 2023-03-07

Ak bude v hnedej nádobe nevhodný obsah, bioodpad nebude odvezený
<p>Kolegovia z&nbsp;Nitrianskych komunálnych služieb sa pri vývoze hnedých nádob často stretávajú s&nbsp;tým, že občania dávajú do nádob aj odpad, ktorý do nich nepatrí. V prípade, že nádoba obsahuje nevhodný odpad, ten nebude odvezený.&nbsp;</p> <h2>Triedenie biologicky rozložiteľného odpadu v Nitre</h2> <p>Biologicky rozložiteľný odpad (BRO) vzniká v záhradách, v sadoch&nbsp; a domácnostiach.&nbsp; Po jeho vytriedení zhodnocujeme odpad&nbsp; kompostovaním, čím sa zdroje opäť dostanú do kolobehu. &nbsp;V Nitre sa nachádza mestská kompostáreň, ktorá produkuje z&nbsp;bioodpadu kompost. Ten si môže každý občan Nitry odviesť a použiť pre vlastnú potrebu.</p> <p>Efektívne kompostovanie si vyžaduje prísne pravidlá, ktoré musíme dodržiavať. Vložením&nbsp; plastových vriec alebo surového živočíšneho odpadu sa kompost znehodnocuje a &nbsp;nie je použiteľný do Vašich záhrad. Použite radšej papierové vrecia.</p> <h2>Čo patrí do hnedých&nbsp; nádob na bioodpad ?</h2> <p>Do bioodpadu patrí tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, piliny, drevná štiepka, kôra zo stromov, hobliny, piliny, popol, zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, prezreté ovocie, kávová usadenina, škrupiny z vajec. Uvedený odpad sa kompostuje v mestskej kompostárni.</p> <h2>Čo nepatrí do hnedých nádob na bioodpad ?</h2> <p>Nepatrí sem mäso , tekuté potraviny (mlieko, polievky), oleje, potraviny v obaloch, sáčky,&nbsp; žiadne&nbsp; kosti, uhynuté telá zvierat, zvierací trus a iné exkrementy, chemicky upravené drevo, komunálny odpad, nebezpečné odpady.</p> <figure class="wp-container-2 wp-block-gallery-1 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"> <figure class="wp-block-image size-large"><img width="400" height="300" data-id="32255" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/nevhodnyodpad-edited.jpg" alt="čo nepatrí do hnedej nádoby" class="wp-image-32255" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/nevhodnyodpad-edited.jpg 400w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/nevhodnyodpad-edited-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="400" height="300" data-id="32254" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/nevhodnyodpad1-edited.jpg" alt="čo nepatrí do hnedej nádoby" class="wp-image-32254" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/nevhodnyodpad1-edited.jpg 400w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/nevhodnyodpad1-edited-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="500" height="375" data-id="32251" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/nevhodnyodpad2.jpg" alt="čo nepatrí do hnedej nádoby " class="wp-image-32251" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/nevhodnyodpad2.jpg 500w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/nevhodnyodpad2-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></figure> </figure> <p>Odpad, ktorí nepatrí do hnedých nádob roztrieďte, riaďte sa symbolmi a značkami na výrobkoch, prípadne vložte do nádoby na komunálny odpad alebo prineste na zberný dvor.</p> <p> Viac  o nakladaní s odpadom sa  dozviete vo <a href="https://static1.squarespace.com/static/5e9c518aa8875e0b819e787e/t/61dc05e73f9e08005e3ace92/1641809385371/VZN_3-2021_UCINNE-VER2.PDF" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Všeobecne záväznom nariadení mesta Nitra č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.</a></p> <p><strong>Timea Galová, zdroj: <a href="http://www.nks.sk">www.nks.sk</a><br>Foto: autor, archív NKS, s.r.o.</strong></p>
09:57 2023-03-06

8-tisíc domácností dostane modré nádoby na papier
<p>Určené sú pre obyvateľov rodinných domov. Pracovníci Nitrianskych komunálnych služieb začali s distribúciou prvej várky vo štvrtok. </p> <p>600 nádob na papier dostanú ako prví majitelia rodinných domov v Krškanoch. Následne roznos pokračuje na Čermáň a postupne do všetkých mestských častí. Najneskôr do konca júna bude roznesených 8-tisíc modrých nádob na papier do celého mesta.</p> <figure class="wp-container-2 wp-block-gallery-1 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"> <figure class="wp-block-image size-large"><img width="1024" height="683" data-id="32187" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/NKS-modre-nadoby-na-papier-2-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-32187" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/NKS-modre-nadoby-na-papier-2-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/NKS-modre-nadoby-na-papier-2-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/NKS-modre-nadoby-na-papier-2-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/NKS-modre-nadoby-na-papier-2-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/NKS-modre-nadoby-na-papier-2.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="683" data-id="32189" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/NKS-modre-nadoby-na-papier-4-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-32189" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/NKS-modre-nadoby-na-papier-4-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/NKS-modre-nadoby-na-papier-4-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/NKS-modre-nadoby-na-papier-4-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/NKS-modre-nadoby-na-papier-4-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/NKS-modre-nadoby-na-papier-4.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> </figure> <p></p> <p>Nádoby majú objem 120 litrov a Nitrianske komunálne služby ich budú vyvážať raz mesačne. Od 1. apríla sa bude meniť harmonogram vývozu. O termínoch budú informovať <a href="https://www.nks.sk/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nitrianske komunálne služby</a> aj mesto Nitra na webových stránkach a na <a href="https://www.facebook.com/nitramesto" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sociálnych sieťach</a>. </p> <p>V prípade, že obyvatelia zaplnia viac ako jednu nádobu, môžu papier dať do vreca a položiť ho vedľa nádoby. Bude im odvezený.</p> <p>Cena jednej nádoby bola 19,50 eur, vygenerovalo ju verejné obstarávanie.</p> <p><strong>Lenka Mareková<br>foto: Roman Oravec</strong></p>
17:54 2023-03-02

V Nitre dnes otvorili centrum pre vojnových utečencov
<p>Mesto pod Zoborom zažilo vlani najväčší príliv vojnových odídencov z Ukrajiny. Hneď po Bratislave.</p> <p>Rok po začiatku vojny na Ukrajine otvorili Blue Dot COMIN v Nitre. Ide o centrum pre vojnových utečencov, ktoré je určené hlavne pre rodiny, matky s deťmi a pre ľudí z ohrozených skupín, ktorí utekajú pred vojnou. V centre majú možnosť načerpať sily, nájdu tu psychologickú, právnu aj sociálnu pomoc.</p> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="683" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre-1-1024x683.jpg" alt="Blue Dot Comin v Nitre" class="wp-image-32183" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre-1-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre-1-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre-1-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre-1-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre-1.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <p>Nitra je mestom, ktoré vlani zažilo po Bratislave najväčší príliv vojnových odídencov z Ukrajiny. Len do Nitrianskeho kraja utieklo pred vojnou na Ukrajine v období od mája 2022 do decembra 2022 viac ako 10-tisíc ľudí. „Vznik Blue Dot COMIN v Nitre rok po vypuknutí vojny na Ukrajine je preto logickým vyústením kontinuálnej snahy mesta Nitra pomáhať ľuďom sužovaným vojnovým besnením u našich susedov,“ povedal Marek Hattas, primátor Nitry. Po Bratislave, Košiciach a Michalovciach je Nitra štvrtým mestom, kde takéto centrum u nás vzniklo.</p> <p>Po celom svete zriaďujú podobné centrá UNHCR a UNICEF. V Nitre sa na jeho zriadení podieľali aj Mesto Nitra, Nitrianska komunitná nadácia a Slovenská humanitná rada. Kontaktné miesto pre cudzincov COMIN, ktoré malo mesto Nitra vytvorené už niekoľko rokov, sa tak oficiálne stalo aj „Modrým bodom“, ktorý je celosvetovo známy ako bezpečné útočisko pre ľudí sužovaných vojnovými konfliktmi.</p> <figure class="wp-container-4 wp-block-gallery-3 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="2048" height="1365" data-id="32181" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre-3.jpg" alt="Deti v Blue Dot COMIN v Nitre" class="wp-image-32181" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre-3.jpg 2048w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre-3-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre-3-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre-3-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre-3-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></figure> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="2048" height="1365" data-id="32182" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre2.jpg" alt="Deti v Blue Dot COMIN v Nitre" class="wp-image-32182" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre2.jpg 2048w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre2-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre2-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre2-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre2-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></figure> </figure> <p></p> <p>„Mesto Nitra dlhodobo podporuje Kontaktné miesto pre cudzincov COMIN a Nitriansku komunitnú nadáciu, ktorých práca bola v posledných rokoch životne dôležitá pri poskytovaní potrebných informácií a služieb cudzincom, ako aj pri podpore krízovej intervencie a integrácie Ukrajincov v Nitre. Blue Dot ako medzinárodne uznávaný koncept podporuje a posilňuje iniciatívu COMIN,“ vysvetľuje Ivona Fraňová, koordinátorka integrácie cudzincov z COMIN.</p> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="2048" height="1365" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre-4.jpg" alt="Blue Dot COMIN v Nitre" class="wp-image-32180" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre-4.jpg 2048w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre-4-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre-4-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre-4-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Dot-COMIN-v-Nitre-4-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></figure> <p>Pre Nitriansky kraj sa zriaďuje aj tím Mobile Blue Dot. Ten bude oslovovať Ukrajincov žijúcich v ubytovacích zariadeniach a v odľahlých lokalitách, so špecifickým zameraním sa na ľudí so zdravotným postihnutím, starších ľudí a matky s deťmi, pre ktorých môže byť ťažké cestovať do Blue Dot COMIN v Nitre.</p> <p><strong>ČO SÚ BLUE DOTS (MODRÉ BODY)?</strong></p> <ul><li>UNHCR (Agentúra OSN pre utečencov) a UNICEF (Detský fond OSN) spolupracujú s partnermi z miestnych samospráv a mimovládnych organizácií na pomoci a mobilizácii podpory pre utečencov utekajúcich do krajín susediacich s Ukrajinou ako aj mimo nich.</li><li>Blue Dot Safe Space, Protection a Support Hubs sú kontaktné miesta, kde majú Ukrajinci na Slovensku prístup k širokému spektru informácií, podpory a služieb. Od poskytovania pomoci s registračným procesom dočasnej ochrany až po pochopenie toho, ako zapísať svoje deti do školy  alebo získať poradenstvo v oblasti duševného zdravia. Modré body sa zameriavajú na pomoc všetkým Ukrajincom, ktorí utiekli pred vojnou, so špeciálnym zameraním na deti a tých, ktorí sú najviac ohrození, vrátane osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré prežili násilie.</li><li>Blue Dot COMIN v Nitre bude najnovším z viac ako 30 Modrých bodov, ktoré už UNHCR a UNICEF založili v siedmich krajinách.</li><li>Viac info o Blue Dots na Slovensku nájdete tu: <a href="https://bluedothub.org/country-hubs/slovakia/">https://bluedothub.org/country-hubs/slovakia/</a></li></ul> <p><br><strong>ČO POSKYTUJE BLUE DOT COMIN V NITRE?</strong></p> <ul><li>informácie, poradenstvo a priamu podporu</li><li>právnu pomoc a právne poradenstvo</li><li>poradenstvo v oblasti duševného zdravia a psychosociálnu podporu</li><li>bezpečný priestor vhodný pre deti a rodinu</li></ul> <p><br><strong>KONTAKTNÉ A ĎALŠIE INFORMÁCIE:</strong><br>Blue Dot COMIN, Cintorínska 5, 949 01, Nitra (2. poschodie, výťah k dispozícii)<br>pondelok – piatok: 8. h. – 17. h.<br><a href="https://www.ukrajina.comin.sk/">https://www.ukrajina.comin.sk/</a></p> <p><strong>Tomáš Holúbek</strong><br><strong>foto: Roman Oravec </strong></p>
14:03 2023-03-02

Darovať krv prišlo na úrad až 41 ľudí
<p>Počas Primátorskej kvapky krvi sa rozhodlo pomôcť a darovať krv 48 ľudí. Odberu sa medzi 8. a 11. hodinou zúčastnilo 41 ľudí, ktorí spĺňali podmienky odberu, z toho 18 bolo zamestnancov radnice. </p> <p>Darovať krv prišiel po prvý raz na mestský úrad aj Pavol Ščasný, nie je to však žiadny nováčik. &#8222;<em>Darovať krv chodím pravidelne. Dnes to bol môj 22. odber, no po prvýkrát na mestskom úrade. Bola to príjemná zmena, stretol som mnoho známych, čakanie mi tak veľmi rýchlo ubehlo. A ešte aj bonusová štrúdľa. Prídem aj nabudúce,</em>&#8220; hovorí Pavol. </p> <p>Ako už vyplýva z názvu, Primátorskú kvapka krvi organizuje mesto pod záštitou primátora. Túto tradíciu mesto odštartovalo v roku 2006. </p> <figure class="wp-container-6 wp-block-gallery-5 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="683" data-id="32160" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Primatorska-kvapka-krvi-2023-1-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-32160" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Primatorska-kvapka-krvi-2023-1-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Primatorska-kvapka-krvi-2023-1-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Primatorska-kvapka-krvi-2023-1-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Primatorska-kvapka-krvi-2023-1-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Primatorska-kvapka-krvi-2023-1.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="683" data-id="32161" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Primatorska-kvapka-krvi-2023-2-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-32161" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Primatorska-kvapka-krvi-2023-2-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Primatorska-kvapka-krvi-2023-2-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Primatorska-kvapka-krvi-2023-2-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Primatorska-kvapka-krvi-2023-2-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Primatorska-kvapka-krvi-2023-2.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="683" data-id="32162" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Primatorska-kvapka-krvi-2023-3-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-32162" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Primatorska-kvapka-krvi-2023-3-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Primatorska-kvapka-krvi-2023-3-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Primatorska-kvapka-krvi-2023-3-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Primatorska-kvapka-krvi-2023-3-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/03/Primatorska-kvapka-krvi-2023-3.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> </figure> <p><br>&#8222;<em>Ďakujem všetkým darcom, ktorí dnes prišli darovať krv v rámci Primátorskej kvapky krvi. Záujem bol veľký, svedčí o tom počet darcov a darkýň, ktorí dnes prišli na úrad. V porovnaní s minuloročnou Primátorskou kvapkou krvi to je o osem viac. Uvažujeme, že odbery mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby budeme na úrade organizovať viac ako raz do roka,</em>&#8220; hovorí primátor Nitry Marek Hattas, ktorý sa vďaka tomuto podujatiu stal v roku 2019 prvodarcom. </p> <p>Odber krvi zastrešovala mobilná jednotka Národnej transfúznej služby. Darovať krv môžu záujemcovia aj priamo na Špitálskej 6, kde sídli Národná transfúzna služba. Všetky potrebné informácie nájdete na <a href="https://www.ntssr.sk/web/odberove_centra?typ=kamenne&center=nitra" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webovej stránke NTS</a>. </p> <p><strong>Lenka Mareková<br>foto: Roman Oravec</strong> </p>
15:41 2023-03-01

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
<p><strong>OZNÁMENIE O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV</strong></p> <p>V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto mesto Nitra predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 nasledovne:</p> <p><strong>Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022 je: 47,7%.</strong></p> <p>Sadzba zákonného poplatku je 18,-euro za tonu.</p> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="726" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/v-1024x726.jpg" alt="" class="wp-image-32104" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/v-1024x726.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/v-300x213.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/v-768x545.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/v-1536x1090.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/v.jpg 1748w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <p></p> <p></p>
12:38 2023-03-01

Od nedele platí nový cestovný poriadok MHD
<p>Podľa spoločnosti Transdev, ktorá v Nitre prevádzku mestskú hromadnú dopravu bude na väčšine liniek vykonaná len aktualizácia jazdnej doby medzi zastávkami. Tá bude mať vplyv na niekoľkominútové posuny časov odchodov jednotlivých spojov. <br><br>Väčšie zmeny sa dotknú liniek 1, 4, 9, 15 a 35. </p> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="726" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2022/07/Mimoriadna-zmena-rezimu-MHD-1024x726.jpg" alt="Autobus Transdev Nitra" class="wp-image-18577" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2022/07/Mimoriadna-zmena-rezimu-MHD-1024x726.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2022/07/Mimoriadna-zmena-rezimu-MHD-300x213.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2022/07/Mimoriadna-zmena-rezimu-MHD-768x545.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2022/07/Mimoriadna-zmena-rezimu-MHD-1536x1090.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2022/07/Mimoriadna-zmena-rezimu-MHD.jpg 1748w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <h2><br><strong>Linky 1 a 9</strong></h2> <p><strong>Posúvajú sa</strong>&nbsp;časy odchodu spojov:</p> <ul><li>v pracovných dňoch po 18. hodine a v soboty, nedele a sviatky celodenne:<ul><li>smerom na Zobor všetky spoje o 5 minút neskôr</li><li>smerom zo Zobora všetky spoje o 5 minút skôr</li></ul></li></ul> <p>Týmto posunom vzniknú nové nadväznosti pri cestovaní na Zobor a späť z nasledujúcich smerov:</p> <ul><li>linka 11 smer Klokočina, Párovské Háje (prestup na zast. CENTRUM, Mlyny)</li><li>linka 19 smer Chrenová, Janíkovce (prestup na zast. CENTRUM, Mlyny)</li><li>linka 21 smer Mlynárce, Lužianky (prestup na zast. CENTRUM, Mlyny)</li><li>linka 30 smer Párovce, Diely, resp. smer Chrenová (prestup na zast. Pod Zoborom)</li></ul> <p></p> <h2><strong>Linka 4</strong></h2> <p>Posúva sa čas odchodu spoja:</p> <ul><li>v soboty, nedele a sviatky z 5:18 na 5:13 z Kmeťove<strong>j</strong> do Dražoviec cez Priemyselný park</li></ul> <p>Posun spoja zabezpečí včasnejší dovoz zamestnancov pracujúcich v Priemyselnom parku od 6. hodiny.</p> <h2><strong>Linka 15</strong></h2> <p>Posúvajú sa časy odchodu spojov:</p> <ul><li>v pracovných dňoch zo 14:05, 15:05 a 16:05 na 14:02, 15:02 a 16:02 z Gorazdovej smer Jakuba Haška</li></ul> <p>Dôvodom posunu časov odchodu je odstránenie časového súbehu s linkou 14.</p> <h2><strong>Linky 9</strong> <strong>a 35</strong></h2> <p>Štartuje sezóna s rozšírenou prepravou bicyklov počas sobôt, nedieľ a sviatkov:</p> <ul><li>začína sa premávka sezónnej linky 35 na trase Kmeťova – Poliklinika Klokočina – Centrum – Andreja Hlinku, Centro – Predmostie – Mestský park:<ul><li>odchody z Kmeťovej každú hodinu od 8:30 do 18:30 (okrem 12:30)</li><li>odchody z Mestského parku každú hodinu od 9:00 do 19:00 (okrem 13:00)</li></ul></li><li>na linkách 9 a 35 budú na označených spojoch opäť premávať autobusy s cyklonosičmi na umiestnenie 6 bicyklov</li></ul> <p> </p> <p>Na linkách 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 27 a 32 dôjde k drobným časovým posunom (do 3 min.) z niektorých zastávok z dôvodu aktualizácie jazdných dôb medzi zastávkami.</p> <p>Presný rozpis jednotlivých liniek MHD platný od 5. marca 2023 nájdete <a href="https://nitra.transdev.sk/wp-content/uploads/2023/02/zmena_2023-03-05.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">na stránke dopravcu</a>. </p> <p><strong>Lenka Mareková<br>zdroj: Transdev Slovensko</strong><br><strong>foto: archív mesta Nitra </strong></p>
20:39 2023-02-27

Mesto dokončuje Sadovú, počítajte s obmedzeniami
<p>Aktualizované: </p> <p>V dňoch 2. a 3. marca bude zhotoviteľ v tomto úseku klásť nový asfalt. Z tohto dôvodu bude ulica uzatvorená na nevyhnutne potrebný čas realizácie a tuhnutia asfaltu.</p> <p>Pôvodne mesto avizovalo práce na 1. a 2. marca. Z dôvodu technických problémov linky na asfaltovanie sa práce o pár dní posunuli. </p> <p>Predpokladaná doba uzatvorenia ulice je od stredy 8:30 do štvrtku 16:00. Firma sa bude snažiť zrealizovať práce v čo najkratšom čase, aby bolo obmedzenie obyvateľov Sadovej čo najkratšie.</p> <figure class="wp-container-8 wp-block-gallery-7 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="2560" height="1707" data-id="32069" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_1792-scaled.jpg" alt="Práce na Sadovej ulici" class="wp-image-32069" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_1792-scaled.jpg 2560w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_1792-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_1792-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_1792-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_1792-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_1792-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /><figcaption>Práce počas novembra 2022</figcaption></figure> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="2560" height="1707" data-id="32070" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_1799-scaled.jpg" alt="Práce na Sadovej ulici" class="wp-image-32070" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_1799-scaled.jpg 2560w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_1799-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_1799-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_1799-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_1799-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_1799-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></figure> </figure> <p><br>Zároveň obyvateľov ulice žiadame, aby svoje vozidlá parkovali tak, aby zostala prístupová ulica voľná pre nadrozmernú prepravu strojov potrebných k asfaltovaniu.</p> <p><strong>Lenka Mareková<br>foto: archív mesta Nitra, november 2022</strong></p>
20:03 2023-02-27

Milí seniori, navrhnite svojho zástupcu do Rady seniorov
<p>Každá organizácia seniorov má právo navrhnúť mestu Nitra jedného svojho člena ako kandidáta na členstvo v&nbsp;Rade.&nbsp; Organizácia&nbsp;&nbsp; seniorov k nominácii svojho člena prikladá štruktúrovaný životopis kandidáta so zameraním sa na jeho predchádzajúce profesijné pôsobenie, zakladateľskú dokumentáciu organizácie seniorov, predmet činnosti organizácie a&nbsp;územný rozsah pôsobnosti organizácie.</p> <p>Pre seniorské organizácie s celomestskou pôsobnosťou sú vytvorené tri miesta. Tlačivo nominovaného kandidáta je potrebné odoslať poštou alebo doručiť na podateľňu najneskôr do 16. marca.</p> <p>Ak v&nbsp;mestskej časti nepôsobí žiadna seniorská organizácia, alebo v&nbsp;mestskej časti pôsobiaca organizácia seniorov v&nbsp;určenej lehote neprejaví záujem nominovať svojho člena do Rady, za príslušnú mestskú časť nebude nominovaný žiadny kandidát. Ak len jedna seniorská organizácia z príslušnej&nbsp;mestskej časti prejaví záujem nominovať svojho člena do Rady, členom Rady za túto mestskú časť sa stane nominovaný kandidát. Ak sa v&nbsp;mestskej časti nachádza viacero seniorských organizácií, nominanti absolvujú voľbu za účasti predsedu a&nbsp;tajomníka Rady seniorov na Mestskom úrade v&nbsp;Nitre.</p> <figure class="wp-container-10 wp-block-gallery-9 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="767" height="1024" data-id="32050" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/LOGO_Rada-seniorov-767x1024.jpg" alt="" class="wp-image-32050" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/LOGO_Rada-seniorov-767x1024.jpg 767w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/LOGO_Rada-seniorov-225x300.jpg 225w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/LOGO_Rada-seniorov-768x1025.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/LOGO_Rada-seniorov-1151x1536.jpg 1151w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/LOGO_Rada-seniorov.jpg 1373w" sizes="(max-width: 767px) 100vw, 767px" /></figure> </figure> <p>Oficiálnu výzvu s podrobnými informáciami aj tlačivo kandidáta nominovaného do Rady seniorov nájdete v&nbsp;prílohe. Všetky dokumenty je potrebné odoslať poštou na nižšie uvedenú adresu alebo podať osobne v&nbsp;podateľni MsÚ v&nbsp;Nitre najneskôr do 16. marca.</p> <p>Lívia Beňová<br>Tajomníčka Rady seniorov mesta Nitry<br>Odbor sociálnych služieb<br>Štefánikova trieda 60<br>950 06 Nitra</p> <p>Viac o Rade seniorov mesta Nitry nájdete na &nbsp;<a href="https://nitra.sk/rada-seniorov/">Rada seniorov &#8211; Nitra</a></p> <p>Príloha: Oficiálna výzva spolu s&nbsp;tlačivom kandidáta</p> <div class="wp-block-file"><object class="wp-block-file__embed" data="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/Vyzva_pre_seniroske_organizacia.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Embed of Výzva Rada seniorov mesta Nitry."></object><a id="wp-block-file--media-5b92acf7-0f93-4cb1-b7a9-dac8ccfdc7bd" href="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/Vyzva_pre_seniroske_organizacia.pdf">Výzva Rada seniorov mesta Nitry</a></div> <p><strong>Timea Galová</strong><br><strong>Foto: ilustračné, Roman Oravec</strong></p>
12:10 2023-02-27

Triedim, triediš, triedime #5
<p>Seriál o&nbsp;triedení odpadu šitý Nitre priamo na mieru</p> <p><strong>5. ČASŤ: BIOODPAD (HNEDÝ KONTAJNER)</strong></p> <p>Biologicky rozložiteľný odpad umiestňujeme do hnedých zberných nádob označených nápisom BIO alebo do záhradných či komunitných (sídliskových) kompostérov.</p> <figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img loading="lazy" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/260358379_311893744090581_11597673962508681_n-1024x768.jpg" alt="" class="wp-image-32024" width="-159" height="-119" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/260358379_311893744090581_11597673962508681_n-1024x768.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/260358379_311893744090581_11597673962508681_n-300x225.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/260358379_311893744090581_11597673962508681_n-768x576.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/260358379_311893744090581_11597673962508681_n-1536x1152.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/260358379_311893744090581_11597673962508681_n.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <p><strong>Do hnedých kontajnerov a kompostérov patrí:</strong></p> <p>• tráva, lístie, kvety (rezané bez stužiek a drôtov), vypletá burina,</p> <p>• drobné vetvičky z orezávania krovín a stromov</p> <p>• kôra zo stromov, hobliny, piliny, popol, štiepka</p> <p>• zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, prezreté ovocie</p> <p>• kávová usadenina, škrupiny z vajec<strong></strong></p> <p><strong>Do hnedých kontajnerov a&nbsp;kompostérov nepatrí:</strong></p> <p>• mäso, tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky)</p> <p>• oleje, potraviny v obaloch</p> <p>• veľké kosti (hovädzie, bravčové), uhynuté telá zvierat, zvierací trus</p> <p>• chemicky upravené drevo, komunálny odpad, nebezpečné odpady</p> <figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img loading="lazy" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_2786-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-32035" width="-158" height="-105" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_2786-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_2786-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_2786-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_2786-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_2786.jpg 1800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <p></p> <p><strong><u>Zásady správneho a efektívneho kompostovania</u></strong></p> <p><strong>Veľkosť a&nbsp;skladba materiálov<br></strong>Pri &nbsp;ťažšie rozložiteľných materiáloch (uhlíkatých), ako sú drevo, tvrdšie časti zeleniny či stonky starších rastlín platí základné pravidlo, že čím sú častice menšie, tým rýchlejšie sa skompostujú. Mäkké šťavnaté materiály (dusíkaté) ako hnoj, pokosená tráva, kuchynský bioodpad sú ľahko rozložiteľné, preto nie je potrebné ich zmenšovať. Platí, že dusíkaté materiály musíme zmiešavať s uhlíkatými a ich objemový pomer by sa mal približovať k 1:1.</p> <p><strong>Prístup vzduchu a vody<br></strong>Kompostovanie je aeróbny proces – za prístupu kyslíka. Preto sa snažíme&nbsp; v maximálnej miere zabezpečiť dostatočné prevzdušnenie kompostovaného materiálu. To dosiahneme prekopávaním kompostu. Malo by sa prekopávať minimálne 1-2x počas doby rozkladu. Prekopávaním okrem prevzdušnenia zabezpečíme aj dôkladné premiešanie všetkých kompostovaných materiálov, čím sa zabezpečí rovnomernejší rozklad. Každé prekopanie urýchľuje rozklad.</p> <p><strong>Správna vlhkosť<br></strong>Správna vlhkosť je nevyhnutnou požiadavkou správneho kompostovania. Ak má kompostovaný materiál nedostatok vlhkosti, proces sa spomaľuje alebo až zastavuje. Čím je hrubšia štruktúra zmesi materiálov, tým môže obsahovať vyššiu vlhkosť a tým dlhšie trvá rozkladný proces. Čím je v komposte viac vody, tým je v ňom menej vzduchu (voda vytlačí vzduch z dutiniek). Správnu vlhkosť musíme kontrolovať a v prípade potreby ju doplniť (poliatím alebo vlhkým materiálom) alebo znížiť pridaním suchých a savých materiálov.</p> <p><strong>Kedy je kompost zrelý?</strong></p> <p>Vyzretý kompost je hnedej až tmavohnedej farby, jemnej hrudkovitej štruktúry, nezapácha, ale vonia ako lesná pôda. Je to vysoko stabilné hnojivo. To znamená, že živiny sa do pôdy uvoľňujú len veľmi pomaly, takže za normálnych podmienok nedochádza k ich vyplavovaniu do podzemných vôd.&nbsp;</p> <p><strong>Informácie ku kompostovaniu v&nbsp;sídliskových kompostéroch</strong></p> <p>Veľkokapacitné kompostéry umiestnené pri bytových domoch sú určené pre obyvateľov, ktorí v&nbsp;danej lokalite bývajú. Ak do nich náhodný okoloidúci vhodí ohryzok, je to úplne v&nbsp;poriadku. O&nbsp;sídliskové kompostéry sa starajú zamestnanci mesta &#8211;&nbsp; kompostmajstri. Tí dohliadajú na to, aby proces zrenia kompostu prebiehal správne. Vedľa každého veľkokapacitného kompostéra sa nachádza&nbsp; menší čierny plastový kompostér, ktorý slúži len ako zásobník na štiepku, ktorú kompostmajstri pridávajú podľa potreby do sídliskového kompostéra. Svoj bioodpad dávajte výlučne cez dvierka na kompostéri.</p> <figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img loading="lazy" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/banner-bio-1024x726.jpg" alt="" class="wp-image-32036" width="-148" height="-105" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/banner-bio-1024x726.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/banner-bio-300x213.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/banner-bio-768x545.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/banner-bio-1536x1090.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/banner-bio.jpg 1748w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
09:01 2023-02-27

Primátorská kvapka krvi 2023
<p>Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať &#8230;.</p> <figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.facebook.com/events/3391570487767952"><img loading="lazy" width="1024" height="576" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/NR_Primatorska-kvapka-krvi-02-1024x576.jpg" alt="Primátorská kvapka krvi 2023" class="wp-image-31880" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/NR_Primatorska-kvapka-krvi-02-1024x576.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/NR_Primatorska-kvapka-krvi-02-300x169.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/NR_Primatorska-kvapka-krvi-02-768x432.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/NR_Primatorska-kvapka-krvi-02-1536x864.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/NR_Primatorska-kvapka-krvi-02-2048x1152.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure> <p><br>Najcennejšiu tekutinu môžu aj tento rok darovať občania Nitry, študenti, ale aj zamestnanci mestského úradu. <em>&#8222;V&nbsp;minulom ročníku sa za náš úrad zúčastnilo 14 darcov krvi, veríme, že toto číslo spoločne prekonáme a&nbsp;pomôžeme tak spoločne dobrej veci,&#8220;</em> prezradila Lívia Beňová zo sociálneho odboru mestského úradu. </p> <p>Odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby sa bude realizovať v stredu 1. marca od 8:00 do 11:00 na 1. poschodí MsÚ v Nitre, číslo dverí 634. </p> <p>Ako každý rok, aj tento, sa podujatie koná pod pod záštitou primátora Nitry Mareka Hattasa. Tradícia darovania krvi v priestoroch mestského úradu začala v januári 2006, od kedy sa pravidelne opakuje. </p> <h2><strong>Peter Bakay: Moju krv použili na pomoc zranenému vojakovi</strong></h2> <p>Spomína na svoj prvý odber ešte počas základnej vojenskej služby. Odvtedy sa darovania zúčastňuje pravidelne. Na marcovej Primátorskej kvapke krvi to bude jeho 22. odber.</p> <figure class="wp-container-12 wp-block-gallery-11 wp-block-gallery has-nested-images columns-2 is-cropped"> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="683" data-id="31906" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_0814-1024x683.jpg" alt="Peter Bakay, darovanie krvi " class="wp-image-31906" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_0814-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_0814-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_0814-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_0814-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_0814-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Primátorská kvapka krvi v júni 2022</figcaption></figure> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="683" data-id="31904" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_0820-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-31904" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_0820-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_0820-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_0820-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_0820-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/DSC_0820-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> </figure> <p><br>&#8222;<em>Do darovania sa pred časom zapojila aj moja partnerka a aj môj syn. Mal to ako darček k 18. narodeninám. Odvtedy sa taktiež zúčastňuje pravidelne, má už 12 odberov. Keď ideme, náramne si to užívame. Máme to ako spoločenskú udalosť a vždy si po odbere rozprávame, aký sme mali čas odberu,</em>&#8220; hovorí s úsmevom Bakay. </p> <p>Prvodarcom alebo tým, ktorí váhajú odkazuje, že sa nemajú čoho báť. &#8222;<em>Aj ja mám síce vždy zvláštny pocit, ale po darovaní všetko prejde. Najlepšie je ísť prvýkrát s niekým, s kým sa cítite prijemne. V nitrianskej Národnej transfúznej službe sú úžasní ľudia čím ich chcem aj pozdraviť a poďakovať za úžasnú prácu,</em>&#8220; dodáva Bakay. </p> <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/> <p><strong>Vedeli ste, že?</strong> </p> <ul><li>Darovanie krvi &#8222;trénuje&#8220; váš organizmu na mimoriadne situácie spojené s veľkou stratou krvi. Je dokázané, že väčšie straty krvi napr. pri úrazoch znášajú pravidelní darcovia krvi oveľa lepšie.</li><li>Darovanie krvi prispieva k celkovej regenerácii vášho organizmu. Náhly úbytok krvi pri darovaní vyprovokuje organizmus k tvorbe nových neopotrebovaných krviniek. Darovanie krvi má teda stimulačný účinok na organizmus človeka. Pravidelní darcovia sa spravidla cítia lepšie ako nedarcovia.<br></li></ul> <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/> <p></p> <p><strong>Lenka Mareková <br>foto: archív mesta Nitra</strong></p>
10:41 2023-02-22

Nitrianska hudobná jar už v marci
<p>Cyklus koncertov <a href="https://www.facebook.com/events/1007254510242652/1007254520242651" target="_blank" rel="noreferrer noopener">49. Nitrianskej hudobnej jari</a> prináša päť koncertov, ktoré sa uskutočnia v&nbsp;Synagóge, koncertnej a&nbsp;výstavnej sieni mesta Nitry.</p> <p>Na úvodnom koncerte sa už v&nbsp;nedeľu 5. marca predstaví najpopulárnejší súbor v&nbsp;oblasti klasickej hudby na Slovensku, Slovenský komorný orchester, pod umeleckým vedením Ewalda Danela.</p> <p>Súbor Le Nuove Musiche sa venuje historicky poučenej interpretácii ranobarokovej, hlavne talianskej hudby, na barokových nástrojoch. V&nbsp;Nitre uvedie program Hudobné kleNoty &#8211; premiéry.</p> <figure class="wp-container-14 wp-block-gallery-13 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="683" data-id="31872" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/nitrianskahudobnajar3-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-31872" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/nitrianskahudobnajar3-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/nitrianskahudobnajar3-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/nitrianskahudobnajar3-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/nitrianskahudobnajar3-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/nitrianskahudobnajar3-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Nitrianska hudobná jar 2022</figcaption></figure> </figure> <p><br>Repertoárovo všestranná a&nbsp;vyhľadávaná klaviristka Alena Hučková a&nbsp;Jozef Eliáš ponúknu divákom spoločné a&nbsp;sólové skladby pre klavír a&nbsp;klarinet.</p> <p>Ana Vyparinová-Krsmanović pôvodom zo Srbska a&nbsp;Zuzana Zamborská predstavia divákom &nbsp;skladby pre akordeón a&nbsp;klavír v&nbsp;koncertnom programe „Na gombíkoch a&nbsp;klávesoch“.</p> <p>Hudbu v&nbsp;podaní tónov plných emócií, virtuozity a&nbsp;farebnosti v&nbsp;interpretácii zoskupenia Musica Vista prinesie koncertný program „Piazzola projekt“.</p> <p><strong>Nedeľa 5. marec o 18:00</strong><br>SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER<br>Ewald Danel (umelecký vedúci)<br>Program: A. Schönberg, R. Strauss</p> <p><strong>Štvrtok 9. marec o 18:00</strong><br>LE NUOVE MUSICHE<br>Ján Kružliak (barokové husle), Stanislav Palúch (barokové husle), Radka Kubínová (barokové husle), Michal Sťahel (barokové violončelo), Jakub Mitrík (13 zborová baroková lutna a 9 zborová mandora)<br>Program: Hudobné klenoty &#8211; premiéry, W. J. Lauffensteiner, P. CH. Durant, C. Kohaut</p> <p><strong>Nedeľa 12. marec o 18:00</strong><br>ALENA HUČKOVÁ (klavír)<br>JOZEF ELIÁŠ (klarinet)<br>Program: J. Horovitz, B. Kovács, D. Milhaud, A. Grgin, F. Poulenc, A. Piazzolla</p> <p><strong>Štvrtok 16. marec o 18:00</strong><br>ANA VYPARINOVÁ-KRSMANOVIĆ (akordeón)<br>ZUZANA ZAMBORSKÁ /(klavír)<br>Program: „Na gombíkoch a klávesoch“, M. Novák, E. Suchoň, B. A. Shehu, L. Milanović, E. Flecijn, M. Tajčević, T. Sergeeva</p> <p><strong>Nedeľa 19. marec o 18:00</strong><br>MUSICA VISTA<br>Ján Kopčák (saxofón), Diana Čornaková (fagot), Radovan Varga (husle), Ivana Mikundová (cimbal), Roman Kompaník (klavír)<br>Program: „Piazzolla projekt“</p> <p>Vstupenky na jednotlivé koncerty v&nbsp;hodnote 4 € je možné zakúpiť v&nbsp;rámci predpredaja v&nbsp;Turistickom informačnom centre (Štefánikova trieda 1), prípadne pred koncertom priamo v&nbsp;Synagóge.</p> <figure class="wp-container-16 wp-block-gallery-15 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="683" data-id="31869" src="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/nitrianskahudobnajar-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-31869" srcset="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/nitrianskahudobnajar-1024x683.jpg 1024w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/nitrianskahudobnajar-300x200.jpg 300w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/nitrianskahudobnajar-768x512.jpg 768w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/nitrianskahudobnajar-1536x1024.jpg 1536w, https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/nitrianskahudobnajar-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Nitrianska hudobná jar 2022</figcaption></figure> </figure> <h2><br><strong>Nitrianska hudobná jar Bartolomeja Urbanca</strong></h2> <p>Nitrianska hudobná jar ZUŠ Jozefa Rosinského v&nbsp;Nitre býva tradične súčasťou Nitrianskej hudobnej jari. Tento rok pri príležitosti 40. výročia úmrtia Bartolomeja Urbanca pripravila Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v&nbsp;Nitre cyklus koncertov „Nitrianska hudobná jar Bartolomeja Urbanca“.</p> <p><strong>Pondelok 20. 3.</strong> <strong>o 17:00</strong><br>Spolu nám to ladí – spoločný koncert žiakov ZUŠ Jozefa Rosinského v&nbsp;Nitre a Základnej umeleckej školy&nbsp;Miloša&nbsp;<em>Ruppeldta v Bratislave</em></p> <p><strong>Utorok 21. 3.</strong> <strong>o 17:00</strong><br>Jarné pozdravy – spoločný koncert žiakov ZUŠ Jozefa Rosinského v&nbsp;Nitre a&nbsp;jej hostí zo základných umeleckých škôl Nitrianskeho kraja</p> <p><strong>Streda 22. 3.</strong> <strong>o 17:00</strong><br>Rodinné striebro – „Vo víre tanca“&nbsp; – koncert&nbsp; študentov Katedry klávesových nástrojov Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU z&nbsp;Bratislavy a najmenších žiakov&nbsp; klavírneho oddelenia ZUŠ Jozefa Rosinského v&nbsp;Nitre, ktorí zahrajú piesne slovenských skladateľov 20.storočia</p> <p><strong>Štvrtok 23. 3.</strong> <strong>o 17:00</strong><br>Koncert pedagógov ZUŠ Jozefa Rosinského v&nbsp;Nitre –pri príležitosti dňa učiteľov</p> <p>Na tieto koncerty je vstup voľný.</p> <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/> <p>Nitriansku hudobnú jar pripravilo Mesto Nitra a&nbsp;Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v&nbsp;Nitre. Viac informácií nájdete v oficiálne <a href="https://www.facebook.com/events/1007254510242652/1007254520242651" target="_blank" rel="noreferrer noopener">udalosti na Facebooku</a> Mesta Nitra. </p> <p><strong>Mariana Krajmerová<br>Foto: Roman Oravec</strong></p> <div class="wp-block-file"><object class="wp-block-file__embed" data="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/NHJ-2023.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Embed of Nitrianska hudobná jar 2023."></object><a id="wp-block-file--media-ec93baf7-6c21-4be1-a1fb-e7b2ba0b69e6" href="https://nitra.sk/wp-content/uploads/2023/02/NHJ-2023.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nitrianska hudobná jar 2023</a></div>
07:14 2023-02-21

Stavebné povolenie – Rozhodnutie – VV – Športová hala Olympia, Box Club Stavbár Nitra, o.z. (SP 8364/2022-008-Ing.Tr)
.
12:56 2023-01-02

Rozpočet Mesta Nitry na rok 2023
.
12:56 2022-12-23

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – NA_Nitra. Fraňa Mojtu, VNK, TS, NNK, Západoslovenská distribučná, a.s. (SP 14918/2022-008-Ing.Ki)
.
12:56 2022-12-23

Rozpočet Mesta Nitry na rok 2023
.
12:56 2022-12-23

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Stavebné úpravy, Ing. Patrik Štefanča (SP 17473/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-12-23

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Stavebné úpravy jestvujúceho bytového priestoru, Alena Richtáriková (SP 18836/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-12-23

Rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby – VV – Zmena užívania časti NB na bytovú jednotku, Daniel Jambrich (SP 615/2022-012-Ing.Pá)
.
12:56 2022-12-22

Príloha č. 3 – Akčný plán investičných a neinvestičných aktivít Integrovanej územnej stratégie FMO Nitra pre roky 2023 - 2025 schválený 19.12.2022
.
12:56 2022-12-21

Integrovaná územná stratégia funkčnej mestskej oblasti Nitry na obdobie 2022 – 2027 s výhľadom do roku 2030
.
12:56 2022-12-21

Kooperačná rada UMR Nitra – Zápisnica zo zasadnutia Kooperačnej rady územia Udržateľného mestského rozvoja Nitra
.
12:56 2022-12-21

Ako bude otvorené klientske centrum počas sviatkov
Pozrite si upravené stránkové hodiny od 23. decembra
12:56 2022-12-21

Živá hudba vo vianočnom autobuse na linke 24
Nitriansky komorný orchester ZOE zahrá cestujúcim vianočné skladby a koledy
12:56 2022-12-20

Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením – VV – Rodinný dom - Bungalov ADA-I, ADA trading, s.r.o. (SP 9860/2022-008-Ing.Sá)
.
12:56 2022-12-20

Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením – VV – Rodinný dom - Bungalov ADA-I, ADA trading, s.r.o. (SP 9859/2022-008-Ing.Sá)
.
12:56 2022-12-20

Zomrela herečka Hildegarda Augustovičová
Za rozvoj kultúry mesta Nitry získala v roku 2009 Cenu primátora
12:56 2022-12-20

Ako sú otvorené škôlky počas vianočných prázdnin?
Zabezpečenie prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v dňoch od 23.12. 2022 do 5.1. 2023 vr.
12:56 2022-12-20

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia – VV – IBV – Zoborské Terasy, Ing. Dušan Štefunko (SP 6832/2022-003-Ing.Wi)
.
12:56 2022-12-20

Ako budú premávať autobusy počas sviatkov ?
Pozrite si aj rozpis posledných spojov na Štedrý deň a na Silvestra
12:56 2022-12-20

Najkrajšou ozdobou je dobro
Do regionálnej kampane sa v rámci nitrianskeho obvodu zapojilo 1820 detí
12:56 2022-12-19

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu – VV - NR, PÁROVSKÉ HÁJE_29ODB-TS,VNK,NNK, Západoslovenská distribučná a.s. (SP 14920/2022-004-Ing.Za)
.
12:56 2022-12-19

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Stavebná úprava byt č. 3, posch. 2., Mgr. Marcel Benček (SP 17245/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-12-19

Stavebné povolenie na stavbu – Rozšírenie výrobného závodu Marel Slovakia, Marel Slovakia s.r.o. (OD-16802/2022-006-Ing.Dá)
.
12:56 2022-12-19

Vianoce: Nazrite do vyzdobených domácností zamestnancov mesta
Pracujú pre toto mesto, avšak mnohí nie sú odtiaľto
12:56 2022-12-19

Obnovené okná na Mestskej tržnici sú opäť na svojom mieste
Dve prešli umelecko-remeselnou obnovou, tri nahradili repliky
12:56 2022-12-16

Uznesenie z 1. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 12.12.2022
.
12:56 2022-12-16

Kedy sa bude vyvážať odpad a ako budú v prevádzke zberné dvory?
Poradíme vám, kam s vianočným stromčekom po sviatkoch
12:56 2022-12-16

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Stavebné úpravy bytu č. 3, Martin Jurík (SP 17089/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-12-16

Oznámenie o začatí konania – Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu, ASPEKT PLUS, s.r.o. (SP 16968/2022-002-Ing.Tr)
.
12:56 2022-12-16

Stavebné povolenie – VV – NN distribučný rozvod a výmena transformátora T1, Západoslovenská distribučná a.s. (SP 8333/2022-006-Ing.Sá)
.
12:56 2022-12-16

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Možnosť vytvorenia otvoru medzi obývacou izbou a kuchyňou, Samuel Sabovčík (SP 18526/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-12-16

Včasné orezanie stromov vplýva na kvalitu a bezpečnosť elektrickej energie
Majitelia a užívatelia pozemkov musia upraviť alebo odstrániť stromy do 15. marca
12:56 2022-12-16

Oznámenie o začatí stavebného konania – NA_NITRA DOLNÉ KRŠKANY – VNK, Západoslovenská distribučná, a.s. (SP 15571/2022-005-Ing.Ki)
.
12:56 2022-12-15

Nitra aj tento rok vynechá koncoročný ohňostroj
Ušetrené peniaze využije zmysluplnejšie, poputujú do útulku
12:56 2022-12-15

V piatok bude uzavretá časť Wilsonovho nábrežia
Obmedzenie potrvá len v dopoludňajších hodinách
12:56 2022-12-14

Rozhodnutie o zastavení územného konania – opätovné predloženie odvolania odvolaciemu orgánu – Obytná skupina Šúdol, Mesto Nitra (SP 937/2017-022-Ing.Pá)
.
12:56 2022-12-13

Oznámenie o začatí stavebného konania – Možnosť vytvorenia dverného otvoru v nosnej stene, TOPREAL INVEST s.r.o. (SP 18344/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-12-13

Žiaci na Cabajskej majú štrnásť nových notebookov
Zastaranú techniku vymenili vďaka grantovej dotácii
12:56 2022-12-13

Stavebné povolenie – VV – Rodinný dom, Karol Janovič (SP 13306/2022-003-Ing.Wi)
.
12:56 2022-12-12

3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 20.12.2022
.
12:56 2022-12-12

Stavebné povolenie jednoduchej stavby – Rodinný dom, Ing. Beáta Bačinská (SP 14784/2022-004-Ing.Tr.)
.
12:56 2022-12-09

Nitrianske feraty sú od decembra uzavreté
V úvodnej sezóne využilo požičovňu setov skoro 600 návštevníkov
12:56 2022-12-09

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Rekonštrukcia bytu, Michal Machata (SP 18107/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-12-08

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Sanácia dverného otvoru, Viktor Strapák (SP 16835/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-12-08

Charitatívny vianočný jarmok bude tretiu adventnú nedeľu
Výťažok z predaja pôjde na pomoc rodinám v Nitre a okolí
12:56 2022-12-08

Ako ste spokojní so službami mestského úradu
Svoj názor máte možnosť vyjadriť v dotazníkovom prieskume. Zapojiť sa môžete aj do súťaže
12:56 2022-12-08

Kto má nárok na inflačnú pomoc od štátu?
Požiadať o dotáciu môžu najzraniteľnejšie skupiny do konca roka
12:56 2022-12-07

Výberové konanie na obsadenie pozície: Referent pre vyjadrovanie sa k zvláštnemu užívaniu miestnych ciest
.
12:56 2022-12-07

Výberové konanie na obsadenie pozície: Referent pre vyjadrovanie sa k zvláštnemu užívaniu miestnych ciest
.
12:56 2022-12-07

Buďme počas Vianoc šetrnejší k prírode!
Praktické tipy, ako si užiť Vianoce a pritom zamedziť vzniku prebytočného odpadu
12:56 2022-12-07

Mestský cintorín Nitra Horné Krškany – verejné osvetlenie
.
12:56 2022-12-07

Stavebné povolenie jednoduchej stavby –VV – Rodinný dom, Mário Chobot (SP 14338/2022-006-Ing.Pá)
.
12:56 2022-12-06

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Stavebné úpravy bytu, Ing. Lujza Halásová (SP 17963/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-12-06

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Sanácia dverných otvorov, Mgr. Anna Šimončičová PhD. (SP 17964/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-12-06

Vo fakultnej nemocnici vám urobia skríning chorôb pečene
Vyšetrenie je bezplatné a je potrebné sa vopred objednať
12:56 2022-12-06

Od nedele platí nový grafikon v MHD
Zmeny nastanú na linkách číslo 9, 14, 24, 26 a 99
12:56 2022-12-06

Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2023 - 2025
.
12:56 2022-12-06

Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2023 - 2025
.
12:56 2022-12-06

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – INS FTTH NI SLAK 08 Janíkovce, Slovak Telekom, a.s. (SP 14747/2021-025-Ing.Ki)
.
12:56 2022-12-05

Druhé kolo grantovej výzvy „Nitra pomáha Ukrajine“ je spustené
Cieľom je podpora programov inklúzie detí ukrajinských odídencov
12:56 2022-12-05

Dve voľné pracovné miesta na pracovnú pozíciu: „referent právnik“
.
12:56 2022-12-05

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023
.
12:56 2022-12-05

Radnica spúšťa testovaciu verziu novej webovej stránky
Občania môžu pomôcť s jej pripomienkovaní do 11. decembra
12:56 2022-12-02

2. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 05.12.2022
.
12:56 2022-12-02

Toalety v centre mesta v novom šate
Otvorené sú denne od 8.00 do 16.00
12:56 2022-12-01

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Rekonštrukcia plynovodov Nitra – Chrenová, Za humnami 2. SC, UO 01885, SPP - distribúcia, a.s. (SP 15801/2022-004-Ing.Ki)
.
12:56 2022-12-01

Kúpte si Maltézsky punč a podporte nitriansky hospic
Centrum Maltézskej pomoci pôsobí v Nitre už 15 rokov
12:56 2022-12-01

Mesto Nitra podporuje kampaň Zastavme násilie na ženách
Kampaň je súčasťou celosvetovej iniciatívy šestnástich dní aktivizmu proti násiliu na ženách
12:56 2022-12-01

Doplnenie spisového materiálu – VV – IBV Janíkovce – komunikácie a ižinierske siete, RD, OV1 – II. etapa, RTP 01s.r.o. (OU-NR-OVBP2-2022/038935-008)
.
12:56 2022-12-01

Sprievodca sociálnymi službami v Nitre
Mesto vydalo brožúru s prehľadom poskytovaných sociálnych služieb a organizácií, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti
12:56 2022-11-29

Ulice pod Kalváriou budú 29.11.2022 bez dodávky vody
Dodávka vody bude prerušená z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia
12:56 2022-11-28

Výzva na prejavenie záujmu občanov o členstvo vo VMČ a komisii MZ v Nitre
Mesto Nitra vyzýva občanov, ktorí majú záujem stať sa členom niektorého výboru mestskej časti alebo niektorej komisie
12:56 2022-11-26

Výzva samospráv poslancom NR SR
V Národnej rade SR je pred hlasovaním pozmeňujúci návrh k novele zákona o dani z príjmov, cez ktorý vláda zoberie samosprávam 784 mil. eur na tzv. daňový bonus.
12:56 2022-11-25

BUDOVA NA HOLLÉHO DOSTANE NOVÝ ŽIVOT. MAJITEĽ SI JU PO ROKOCH PREVEZME.
Takmer desaťročie trvajúci súdny spor medzi mestom Nitra a vlastníkom bývalého Domu opatrovateľskej služby na Hollého ulici v Nitre sa končí
12:56 2022-11-25

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Stavebné úpravy, Ing. Patrik Štefanča (SP 17473/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-11-25

Výberové konanie na obsadenie pozície: VODIČ pre Stredisko mestských služieb
.  
12:56 2022-11-25

Stavebné povolenie – VV- Športová hala OLYMPIA, Jesenského 4 Nitra, BOX CLUB STAVBÁR NITRA, o.z (OD-15198/2022-004-Ing.Sk)
.
12:56 2022-11-24

Zámer - výpožička Nedbalova 17
.
12:56 2022-11-24

Kompostujete? Vyvarujte sa týmto chybám
Zásady správneho kompostovania bioodpadu na nitrianskych sídliskách
12:56 2022-11-24

Radničné noviny - December 2022
.
12:56 2022-11-24

Hra na hudobné nástroje a spev spríjemnia deťom školské prostredie
Hudobné krúžky a bubenícke workshopy prebehli na niektorých základných školách
12:56 2022-11-24

Uznesenie zo 45. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 8.11.2022
.
12:56 2022-11-22

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Stavebná úprava byt č. 3, posch. 2., Mgr. Marcel Benček (SP 17245/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-11-22

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Rekonštrukcia plynovodov Nitra – Chrenová, Trieda Andreja Hlinku 1. SC, UO 02042, 01885, SPP - distribúcia, a.s. (SP 15312/2022-004-Ing.Ki)
.
12:56 2022-11-22

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Terasový bytový dom, Nitra – Čermáň, MC – Real s.r.o. (SP 13091/2022-004-Ing. Dk)
.
12:56 2022-11-22

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre kultúru
.
12:56 2022-11-22

Stavebné povolenie – VV – Úprava parkovacích státí, ul. Borodáčova, Nitra, Mesto Nitra (OD-15710/2022/-003-Ing.Sk)
.
12:56 2022-11-22

Stavebné povolenie - Mesto Nitra - „Drevená lávka -Malá Hangócka, Nitra“ (OD-15021/2022/-003-Ing.Sk)
.
12:56 2022-11-18

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením – VV – SO 01 Rodinný dom PRAKTIK 615, ADA trading, s.r.o. (SP 9860/2022-007-Ing.Sá)
.
12:56 2022-11-16

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením – VV – SO 01 Rodinný dom PRAKTIK 615Z, ADA trading, s.r.o. (SP 9859/2022-007-Ing.Sá)
.
12:56 2022-11-16

Ozvučenie programu na Svätoplukovom námestí počas podujatia Adventná Nitra 2022 – vianočné meste
.
12:56 2022-11-16

Na radnici diskutovali o sociálnych službách v Nitre
.
12:56 2022-11-16

Nitra sa zapojí aj tento rok do celoslovenskej „Bubnovačky“
Účelom podujatia je upozorniť na ochranu detí pred násilím
12:56 2022-11-16

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Stavebné úpravy bytu č. 3, Martin Jurík (SP 17089/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-11-15

Prenájom sanitárnych WC kontajnerov – Adventná Nitra 2022
.
12:56 2022-11-14

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 15.11.2022
.
12:56 2022-11-11

Zabezpečenie elektro prác počas podujatia Adventná Nitra 2022 – Nitrianske vianočné mestečko
.
12:56 2022-11-10

Úrady začínajú vyplácať 2. balík inflačnej pomoci
Cieľom je zmierniť následky narastajúcich cien energií a vysokej inflácie
12:56 2022-11-10

Úspora , komfort aj ekológia
Výhody pripojenia nehnuteľnosti na kanalizačnú infraštruktúru
12:56 2022-11-10

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Sanácia dverného otvoru, Viktor Strapák (SP 16835/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-11-10

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa: ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra
.
12:56 2022-11-09

Správa nezávislého audítora o overení riadnej konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2021
.
12:56 2022-11-09

Správa nezávislého audítora o overení riadnej konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2020
.
12:56 2022-11-09

Správa nezávislého audítora o overení riadnej konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2019
.
12:56 2022-11-09

Adventný koncert Lúčnice bude aj v Nitre
Vstupenky si zakúpite aj v Turistickom informačnom centre
12:56 2022-11-09

Oznámenie o začatí územného konania – VV – INS FTTH NI SLAK 08 Janíkovce, Slovak Telekom, a.s. (SP 14747/2021-023-Ing.Ki)
.
12:56 2022-11-09

Adventná Nitra 2022
Vianočné mestečko otvorí svoje brány 25. novembra
12:56 2022-11-09

Výročná správa Mesta Nitry za rok 2021
.
12:56 2022-11-08

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Západoslovenská distribučná a.s. - „NR, PÁROVSKÉ HÁJE_29ODB-TS,VNK,NNK“ (SP 14920/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-11-08

Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie
Občania budú hlasovať v sobotu 21. januára 2023
12:56 2022-11-07

Stavebné povolenie - Mgr. Jozef Ľudovít Solčanský - „Rekonštrukcia bytu č. 1“ (SP 15064/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-11-07

Oznámenie o zahájení územného konania - SPP - distribúcia, a.s. - „Rekonštrukcia plynovodov Nitra – Chrenová, Za humnami 2. SC, UO 01885“ (SP 15801/2022-002-Ing.Ki)
.
12:56 2022-11-07

Oznámenie o začatí konania v spojenom územnom a stavebnom konaní – VV – Rodinný dom, Mário Chobot (SP 14338/2022-005-Ing.Pá)
.
12:56 2022-11-03

Oznámenie o začatí konania v spojenom územnom a stavebnom konaní – VV – Rodinný dom, Ing. Beáta Bačinská (SP 14784/2022-002-Ing.Tr)
.
12:56 2022-11-03

Marek Hattas obhájil post primátora
V zastupiteľstve budú mať prevahu nezávislí kandidáti
12:56 2022-11-02

Dušičky si pripomenuli aj na Chrenovej
Lampášikový pochod zorganizovali deti žiackeho parlamentu pri CVČ Domino
12:56 2022-10-31

Voľby 2022: informácie o voličoch v Nitre
Spojené voľby do orgánov miest a žúp sa uskutočnia už zajtra, v sobotu 29. októbra 2022 od siedmej rána do ôsmej večer
12:56 2022-10-28

Stavebné povolenie – VV – Rekonštrukcia plynovodov Nitra – Chrenová, Pod Zoborom 3.SC, UO 02046, SPP - distribúcia, a.s. (SP 11456/2022-004-Ing.Ki)
.
12:56 2022-10-27

Na tržnici vymenia ďalšie historické okná
Plastové sú len dočasným riešením
12:56 2022-10-27

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Stavebné úpravy bytu č. 32, Ing. Peter Slánský (SP 14717/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-10-27

Zastrešenie vianočného pódia a konštrukcia na premietanie – Adventná Nitra 2022
.
12:56 2022-10-27

Nezabúdajme na životné prostredie ani počas dušičiek
Farebné vence sa rýchlo premenia na odpad, ktorý končí na skládkach
12:56 2022-10-27

Zvieratkám v útulku môžete pomôcť aj vy
Turistické informačné centrum vyhlasuje nemateriálnu zbierku
12:56 2022-10-27

Nový územný plán mesta Nitra 1. etapa – outsourcing
.
12:56 2022-10-26

Nová cyklotrasa prepojila Nitru s Dražovcami
Cyklotrasu posvätil nitriansky biskup Viliam Judák. Krátko potom vysadol na bicykel, aby ju otestoval
12:56 2022-10-26

Evidencia obyvateľov bude v piatok zavretá
Dôvodom sú nadchádzajúce voľby
12:56 2022-10-26

Biologický odpad zo záhrady nepáľte
Kompostujte ho alebo dávajte do hnedých nádob
12:56 2022-10-26

Osemdesiatnik sa už desaťročia stará o zvieratká v parku
Osemdesiatnik sa už desaťročia stará o zvieratká v parku
12:56 2022-10-25

Prerušenie konania o odvolaní – Rozhodnutie – Polyfunkčný objekt – Podzámska, JUDr. Koscelanský (OU-NR-OVBP2-2022/045077-003)
.
12:56 2022-10-25

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – BYTOVÝ DOM s doplnkovou vybavenosťou-garáže, Katarína Tóthová (SP 3616/2022-012-Ing.Sá)
.
12:56 2022-10-25

Megavoľby sa blížia
Ako si budeme vyberať našich zástupcov?
12:56 2022-10-25

Prednosta radnice: Nové autobusy a projekt starého parku menia ráz Nitry
Rozhovor s Martinom Horákom
12:56 2022-10-25

Výberové konanie na na pozíciu: 2 x pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)
.
12:56 2022-10-25

Rozhodnutie o povolení užívania stavby – „PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA“, MH Invest, s.r.o. (OU-NR-OCDPK-2022/038244-017)
.
12:56 2022-10-25

Základné informácie pre odídencov
Basic information for foreigners
12:56 2022-10-25

Ako budú otvorené cintoríny počas „Dušičiek“ ?
Mesto posilnilo autobusové spoje na Nový cintorín
12:56 2022-10-24

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre prípravu stavieb
.
12:56 2022-10-24

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre výrub a výsadbu zelene
.
12:56 2022-10-24

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre správu daní a poplatkov
.
12:56 2022-10-24

Nominujte výnimočné dobrovoľnícke skutky a projekty
Nominácie na ocenenie je možné zasielať do 10. novembra
12:56 2022-10-19

Vizuálna identita mesta Nitra získala Národnú cenu za dizajn 2022
Obstála v konkurencii 380 prihlásených prác. Prvé miesto získala v kategórii Identita
12:56 2022-10-19

Oznámenie o zahájení územného konania – VV – Rekonštrukcia plynovodov Nitra – Chrenová, Trieda Andreja Hlinku 1. SC, UO 02042, 01885, SPP - distribúcia, a.s. (SP 15312/2022-002-Ing.Ki)
.
12:56 2022-10-19

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa: MŠ, Ľudovíta Okánika 6, Nitra
.
12:56 2022-10-19

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Drevená lávka -Malá Hangócka, Nitra, Mesto Nitra (OD-15021/2022/-002-Ing.Sk)
.
12:56 2022-10-19

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Športová hala OLYMPIA, Jesenského 4 Nitra, BOX CLUB STAVBÁR NITRA, o.z (OD-15198/2022/-002-Ing.Sk)
.
12:56 2022-10-18

Odovzdali sme kľúče od 33 nových nájomných bytov
Výstavba bytového domu C – 307 na Dieloch začala v júli minulého roka
12:56 2022-10-18

Nové polopodzemné kontajnery na Klokočine aj v Starom meste
„Moloky“  šetria náklady na vývoz odpadu a sú bezbariérové
12:56 2022-10-17

Na Dieloch pribudnú parkovacie miesta
Obyvatelia  panelákov Na Hôrke 31-35  budú môcť konečne kde zaparkovať
12:56 2022-10-17

47. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 19.10.2022
.
12:56 2022-10-14

Ďakovný list pre dlhoročnú športovkyňu
Primátor Nitry prijal na Mestskom úrade pani Vieru Neščákovú
12:56 2022-10-14

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – NN distribučný rozvod a výmena transformátora T1, Západoslovenská distribučná a.s. (SP 8333/2022-005-Ing.Sá)
.
12:56 2022-10-14

Vzácna návšteva zavítala do Nitry
Privítali sme veľvyslankyňu Holandského kráľovstva na Slovensku Gabriellu Sancisi
12:56 2022-10-14

Montáž a demontáž predajných stánkov – Adventná Nitra
.
12:56 2022-10-14

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa: ZŠ Tulipánová 1, Nitra
.
12:56 2022-10-14

Začali sme s rekonštrukciou Dolnohorskej ulice
Prvá etapa obnovy tejto zoborskej ulice má 273 metrov
12:56 2022-10-13

Veľká jesenná výsadba premení nový park na nepoznanie
Pribudlo 27 moderných lavičiek, dokončuje sa detské ihrisko
12:56 2022-10-13

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára - rok 2021
.
12:56 2022-10-13

Stavebné povolenie na  stavbu – VV – Stavebné úpravy jestvujúceho bytového priestoru,  Ing. Martin Hanzlík st. (SP 12274/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-10-11

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Úprava bytu, Ivan Lukáš (SP 13886/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-10-11

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Stavebná úprava bytu, Ing. Štefan Surňák (SP 15391/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-10-11

Rozhodnutie o povolení užívania stavby – Obchodné centrum, ul. Zlatomoravecká, Nitra, SO 202 Úprava štátnej cesty I65, Kaufland Slovenská republika v.o.s. (OU-NR-OCDPK-2022/042369-020)
.
12:56 2022-10-11

Nitra sa zaradila medzi Top 100 udržateľných destinácií
Ocenenie sme získali aj vďaka aktivitám Turistického informačného centra
12:56 2022-10-11

Oznámenie o výsledku výberového konania na Nitrianske vianočné trhy pre rok 2022
.
12:56 2022-10-11

Otvorenosť samospráv: Nitra najväčším skokanom z veľkých miest
Transparency International Slovensko (TIS) vo štvrtok zverejnila rebríček otvorenosti samospráv
12:56 2022-10-07

Bytový dom Lomnická, ORBIS paradisum s.r.o. (SP 15109/2022-002-Ing. Tr)
.
12:56 2022-10-07

Rozhodnutie o zastavení územného konania - predloženie odvolania odvolaciemu orgánu, − Ing. Silvia Bádovská (SP 937/2017-019-Ing.Pá)
.
12:56 2022-10-07

Prvý ročník Kláštorného behu dopadol výborne
Vyzbierané peniaze zo štartovného sa využijú na zachovanie ruín Zoborského kláštora
12:56 2022-10-06

Uznesenie zo 44. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 27,09.2022
.
12:56 2022-10-06

Stavebné povolenie – VV – Prístavba urgentného príjmu a intenzívnej starostlivosti FN Nitra, Fakultná nemocnica Nitra (OD-17668/2021-004-Ing.Sk)
.
12:56 2022-10-06

Oznámenie o začatí územného konania –VV – Terasový bytový dom, Nitra – Čermáň, MC – Real s.r.o. (SP 13091/2022-002-Ing. Dk)
.
12:56 2022-10-06

Dodatočné povolenie rozostavanej stavby – VV – Rekonštrukcia plniacej stanice CNG, PM-Investment, s. r. o. (SP 8312/2021-020-Ing. Hu)
.
12:56 2022-10-06

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Úprava bytu, Adam Rumanko (SP 10424/2022-004-Ing.Za)
.
12:56 2022-10-06

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Sanácia dverného otvoru, Mgr. Jana Kuffová Popovicsová, PhD. (SP 13674/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-10-06

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Rekonštrukcia bytu č. 1, Mgr. Jozef Ľudovít Solčanský (SP 15064/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-10-06

Prerušenie konania o odvolaní – Rozhodnutie – IBV Janíkovce – komunikácie a inžinierske siete, RD, OV1 – II. Etapa, RTP 01 s.r.o. (OU-NR-OVBP2-2022/038935-003)
.
12:56 2022-10-04

Predloženie odvolania odvolaciemu orgánu – Okresný úrad Nitra, Odbor výstavby a bytovej politiky (SP 23021/2015)
.
12:56 2022-10-04

Ako by mohlo vyzerať Lokálne centrum na Dieloch
Víziou Útvaru hlavného architekta mesta je, aby každá časť mala vlastné centrum, ktoré bude napĺňať potreby ľudí bývajúcich v danej lokalite
12:56 2022-10-03

V pondelok začína Agrofilm
38. ročník Medzinárodného filmového festivalu bude bez obmedzení a v plnej sile
12:56 2022-10-03

Privítali sme úspešných mladých futbalistov zo ZŠ Tulipánova
V celoslovenskej súťaži získali druhé miesto
12:56 2022-10-03

Viac ako štyri desaťročia obetoval jedinej škole. /rozhovor/
Peter Zákopčan - učiteľ, ktorý vyše 40 rokov učí deti plávať. V bazéne aj v živote ...
12:56 2022-10-03

Jesenná Chrenová je farebnejšia aj vďaka novým záhonom
Súčasťou projektu je aj domček pre užitočný hmyz a motýle
12:56 2022-10-03

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – SO 01 Rodinný dom, Karol Janovič (SP 13306/2022-002-Ing.Wi)
.
12:56 2022-10-03

Pokračujeme v čistení Nitry od vizuálneho smogu
Pokiaľ ide o reklamné pútače, Nitra už dnes patrí medzi najčistejšie slovenské mestá
12:56 2022-09-29

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Stavebné úpravy bytu č. 32, Ing. Peter Slánský (SP 14717/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-09-29

Stavebné povolenie – VV – Rodinný dom, Ing. Marián Kriššák (SP 11987/2022-003-Ing. Dk)
.
12:56 2022-09-29

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Upratovačka, ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, 949 01 Nitra
.
12:56 2022-09-29

Rozhodnutie o schválení štatútu a rokovacieho poriadku KR NR
.
12:56 2022-09-29

Október patrí našim seniorom
Mesiac úcty k starším oslávime v jednotlivých mestských častiach
12:56 2022-09-29

Prerušenie dodávky vody na Vendelínskej ulici
Dôvodom je porucha na verejnom vodovode
12:56 2022-09-28

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Rekonštrukcia plynovodov Nitra – Chrenová, Pod Zoborom 3.SC, UO 02046, SPP - distribúcia, a.s. (SP 11456/2022-003-Ing.Ki)
.
12:56 2022-09-27

66 dobrovoľníkov opravovalo nitriansky amfiteáter
Urobili tak počas Týždňa dobrovoľníctva, do ktorého sa mesto Nitra zapojilo s aktivitou Skultúrnime spoločne nitriansky amfik
12:56 2022-09-27

Celomestská deratizácia začne prvý októbrový týždeň
Potrvá do 2. decembra. Pozrite si, aké povinnosti majú fyzické a právnické osoby
12:56 2022-09-27

V kultúrnom dome na Kyneku vystavia ručné práce a retro predmety
Výstava potrvá od 3. do 7. októbra
12:56 2022-09-27

46. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 06.10.2022
.
12:56 2022-09-27

Rada seniorov zohráva dôležitú úlohu pri sieťovaní a tlmočení potrieb seniorov
V stredu 21. septembra sa uskutočnilo posledné šieste zasadnutie v tomto volebnom období
12:56 2022-09-23

Radničné noviny - Október 2022
.
12:56 2022-09-22

Aby ľudia ľuďom pomáhali
Park pod Borinou na sídlisku Klokočina opäť ožil
12:56 2022-09-22

Záznam o zastavení konania – VV – Bytový dom Ďurkova 20, 2+2 s. r. o. (SP 20491/2018-083- Ing. Hu)
.
12:56 2022-09-21

Počas júna najazdili takmer 50-tisíc kilometrov
Do práce chodili na bicykli. Mesto ich za to ocenilo
12:56 2022-09-20

Dočasná zmena trasy linky 25
Dôvodom je úplná uzávierka Kasalovej ulice. Zmena potrvá od 22. 9. do odvolania
12:56 2022-09-19

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Rozšírenie dverného otvoru v nosnej stene, Mgr. Elena Sazdanic´ (SP 12708/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-09-19

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Stavebné úpravy jestvujúceho bytového priestoru, Ing. Matúš Janič (SP 12369/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-09-19

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Nitra, Kynek, ulica Na dolinu – rozšírenie kanalizácie, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (SP 12263/2022-004-Ing.Ki)
.
12:56 2022-09-19

Stavebné povolenie – VV – Prístavba objektu urgentného príjmu a intenzívnej starostlivosti FN Nitra, Fakultná nemocnica Nitra (SP 17628/2021-022-Ing.Ki)
.
12:56 2022-09-19

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: účtovník/účtovníčka (m/ž)
.
12:56 2022-09-19

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – 9 parkovacích miest, Bytový dom E Brezový háj Nitra, Céder AH s.r.o. (OD-13534/2022-002-Ing.Dá)
.
12:56 2022-09-14

Zapojte sa do Týždňa dobrovoľníctva
Zaregistruje sa, vyberte si z pestrej ponuky aktivít a pomôžte skrášliť naše mesto
12:56 2022-09-14

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Športová hala Olympia, Mesto Nitra (SP 8364/2022-002-Ing.Tr)
.
12:56 2022-09-14

Akademický rok začne Univerzitným Októberfestom 2022
Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF pripravili tradičný univerzitný Októberfest
12:56 2022-09-14

Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania - JUDr. Peter Koscelanský a ostatní - „Polyfunkčný objekt“, Podzámska ul., Nitra (SP 23021/2015-087-Ing.Za)
.
12:56 2022-09-12

Oznámenie o začatí stavebného konania - Ivan Lukáš a manž. Aleksandra Barbara Ivan - „Úprava bytu“ (SP 13886/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-09-12

G-TES PROJEKT rozšírenie, Nitra – I. etapa, G-TEKT Slovakia, s. r. o. (SP 13802/2022-002-Ing.Já)
.
12:56 2022-09-09

Uznesenie zo 42. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 14.06.2022
.
12:56 2022-09-09

Oznámenie o zahájení územného konania – VV – BYTOVÝ DOM s doplnkovou vybavenosťou-garáže, Katarína Tóthová (SP 3616/2022-009-Ing.Sá)
.
12:56 2022-09-09

Predloženie odvolania odvolaciemu orgánu – VV – „Multi Development NOVÁ NITRA“ – Nová Nitra I (SP6877-2022-019-Ing.Ki)
.
12:56 2022-09-09

Podujatia v Krškanoch pre deti i dospelých
„Rezervované pre deti“ a Krškanský kotlík 2022 spríjemnia sobotné popoludnie všetkým návštevníkom futbalového štadióna na Biovetskej ulici v Krškanoch
12:56 2022-09-08

Program osláv svetového dňa cestovného ruchu 2022
27. september je Svetový deň cestovného ruchu. Počas septembra a októbra je naplánovaných množstvo podujatí
12:56 2022-09-08

Deti si budú môcť na námestí vyskúšať viacero športov
V rámci Dňa športu mesto a športové kluby pripravili rôzne aktivity. Malých športovcov ocenia medailami
12:56 2022-09-08

Rekonštrukcia balkónov ZpS Jánskeho 7
.
12:56 2022-09-08

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pozície „Vedúci odboru komunikácie a propagácie m/ž“ zo dňa 19.08. 2022 a 26.08 2022
.
12:56 2022-09-08

Ponuka krúžkov, klubov a súborov v CVČ
Zápisy do krúžkov prebiehajú do 14. 9.2022 vo všetkých budovách CVČ
12:56 2022-09-07

Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením – Bytový dom VILLA CITY Nitra, Johny King Development s.r.o. (SP 9978/2022-003-Ing.Br)
.
12:56 2022-09-07

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Sanácia dverného otvoru, Mgr. Jana Kuffová Popovicsová, PhD. (SP 13674/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-09-07

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Stavebné úpravy jestvujúceho bytového priestoru, Ing. Martin Hanzlík (SP 12274/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-09-07

STRETÁVKA PO TAKMER 60 ROKOCH
VYPÁTRAŤ SPOLUŽIAKOV PO VIAC AKO ŠIESTICH DESAŤROČIACH BOLA TAKMER DETEKTÍVNA PRÁCA
12:56 2022-09-06

Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania – VV – Obytná zóna Šúdol, Ing. Silvia Bádovská (SP 937/2017-017-Ing.Va/Pá)
.
12:56 2022-09-06

Čiastočná uzávierka Zlatomoraveckej cesty
Z dôvodu realizácie stavby „Obchodné centrum, ul. Zlatomoravecká, Nitra“ bude od 6.9.2022 do 22.9.2022 čiastočne uzavretá cesta I/65 v úseku od 0,3km do 0,626km
12:56 2022-09-06

MYSLÍTE SI, ŽE NITRU POZNÁTE AKO VLASTNÚ DLAŇ?
TAK TO STE SA EŠTE NESTRETLI S NITRIANSKYM SPRIEVODCOM PETROM MICHALÍKOM
12:56 2022-09-06

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Prístavba urgentného príjmu a intenzívnej starostlivosti FN Nitra, Fakultná nemocnica Nitra (OD-17668/2021-003-Ing.Sk)
.
12:56 2022-09-05

Uznesenie zo 43. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 30.08.2022
-
12:56 2022-09-05

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Úprava bytu, Adam Rumanko (SP 10424/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-09-05

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Úprava bytu, Vladimír Vojtela a Simona Šínová (SP 12292/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-09-05

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja „Nitra“
.
12:56 2022-09-02

Mesto chystá cykloprehliadku 7 miest Nitry, ktoré prechádzajú výraznou premenou
Podujatie sa začína v sobotu 3. septembra o piatej popoludní. Štartuje sa od Kina Lipa, cyklistov budú pre zvýšenú bezpečnosť sprevádzať mestskí policajti
12:56 2022-09-01

Mestský cintorín Nitra-verejné osvetlenie
.
12:56 2022-08-31

CAMPANA fest 2022 s trojdňovým programom
Obľúbený festival je pre návštevníkov zadarmo a organizuje ho Campana Batucada najmä s podporou mesta Nitra
12:56 2022-08-31

45. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 08.09.2022
.
12:56 2022-08-31

Užite si posledný deň na kúpalisku
Možnosť kúpania ostane zachovaná, od piatku otvára mestský kúpeľ
12:56 2022-08-30

Oznámenie o začatí konania k zmene výroku vydaného stavebného povolenia na stavbu - predĺženie platnosti – Špitálka - Polyfunkčný objekt, Peter Šindler International transport (SP 12272/2022-002-Ing. Bu)
.
12:56 2022-08-26

Zmena výroku vydaného stavebného povolenia – predĺženie platnosti stavebného povolenia – Novostavba bytových domov Borovica 1 a 2, Borovica JŠ s.r.o. (SP 9184/2022-003-Ing.Br)
.
12:56 2022-08-26

Výzva pre prihlasovanie predajcov na Vianočné trhy pre rok 2022 je spustená!
Vianočné trhy sa budú konať od 27.11.2022 do 23.12.2022
12:56 2022-08-26

Oznámenie o výrube v ochranných pásmach
Od 1.10. do 22.12.2022 sa uskutoční výrub a rez drevín v ochrannom pásme a v blízkosti elektrického vedenia
12:56 2022-08-25

Stavebné povolenie – VV – Rodinný dom s troma byt. jednotkami, Ing. Marián Kriššák a manželka Jana Kriššáková (SP 10425/2022-003-Ing. Dk)
.
12:56 2022-08-25

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre verejné obstarávanie
.
12:56 2022-08-25

Čistenie železničnej stanice 27.8.2022
Pridajte sa k dobrovoľníkom a prispejte k čistejšej a krajšej Nitre!
12:56 2022-08-24

Výzva na odstránenie vozidla – VV – Opel Astra modrej farby s evidenčným číslom BG 087 DU (Srbsko) (SMS-12140/2022-002 Bá)
.
12:56 2022-08-24

Triedenie odpadu je riešenie!
Nezabúdajme triediť , odpad je cenná surovina
12:56 2022-08-24

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Stavebná úprava bytu, Lukáš Kališ (SP 11558/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-08-24

Predajňa potravín LIDL NR Dolnočermánska – rozšírenie predajne, LIDL Slovenská republika v. o. s. (SP 15538/2022-004- Ing. Hu)
.
12:56 2022-08-24

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Revitalizácia verejných priestranstiev pri CVČ DOMINO, Mesto Nitra (OD-11042/2022- 004-Ing.Dá)
.
12:56 2022-08-24

Synagóga ponúkne koncert na Deň nezávislosti Ukrajiny
Na koncerte sa zúčastnia vyštudovaní hudobníci a študenti VŠMU v Bratislave
12:56 2022-08-24

Nitra oslávi udelenie kráľovských výsad
Pripravený je celodenný program s rekonštrukciou dobového trhu a stredovekého života v meste
12:56 2022-08-24

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre stavebné konania
.
12:56 2022-08-24

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre prípravu stavieb
.
12:56 2022-08-24

Prevádzka zberných dvorov počas sviatkov
Počas nadchádzajúcich sviatkov budú zberné dvory v Nitre, s výnimkou zberného dvoru NKS na ulici Nábrežie mládeže 87, zatvorené
12:56 2022-08-18

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - IBV Janíkovce - komunikácie a inžinierske siete, RD, OV1 – II. etapa, RTP 01 s.r.o. (SP 6656/2020-072-Ing.Sá)
.
12:56 2022-08-18

Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením – VV – Bytový dom pod Hradom, púpavy Pod hradom s.r.o. (SP 9050/2022-003-Ing.Tr)
.
12:56 2022-08-18

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent – informátor (m/ž)
.
12:56 2022-08-18

Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie – VV – Rekonštrukcia plniacej stanice CNG, GIBBER s. r. o. (SP 8312/2021-019-Ing. Hu)
.
12:56 2022-08-17

Upovedomenie účastníka konania o podaní odvolania – Multi Development NOVÁ NITRA, Nová Nitra I, a.s. (SP 6877/2022-016-Ing.Ki)
.
12:56 2022-08-17

Stavebné povolenie – VV – Voľnočasový areál pri rieke Nitra, Mesto Nitra (SP o38/2022-003-Ing.Tr)
.
12:56 2022-08-17

Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra II
.
12:56 2022-08-16

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Rozšírenie dverného otvoru v nosnej stene, Mgr. Elena Sazdanic´ (SP 12708/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-08-15

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Vytvorenie dverného otvoru v nosnej stene, Dominik Kollár (SP 12707/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-08-15

Stavebné povolenie – VV – Revitalizácia verejných priestranstiev pri CVČ DOMINO, Mesto Nitra (SP o45/2022-004-Ing.Tr)
.
12:56 2022-08-15

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Úprava bytu, Mária Birkušová (SP 11294/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-08-15

Kde a kedy môžete odovzdať použitý kuchynský olej
Odovzdaný olej alebo tuk môžete vymeniť za ocot alebo nový olej
12:56 2022-08-15

Stavebné povolenie - Štefan Schovanetz a ostatní - „Novostavba 4 rodinných domov, prístupová komunikácia, IS“ (OD-8483/2022-003-Ing.Dá)
.
12:56 2022-08-12

Stavebné povolenie - Mesto Nitra - „Úprava autobusových zastávok na ceste II/526-Cabajská ul.“ (OD-9520/2022-003-Ing.Sk)
.
12:56 2022-08-12

Dočasný presun autobusovej zastávky Lanovka
Cestujúci nastúpia do autobusu o 70 m ďalej
12:56 2022-08-12

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Prístavba objektu urgentného príjmu a intenzívnej starostlivosti FN Nitra, Fakultná nemocnica Nitra (SP 17628/2021-019-Ing.Ki)
.
12:56 2022-08-11

Rekonštrukcia variabilných nadstavieb vozidiel
.
12:56 2022-08-10

Hájovský kotlík 2022
Súťaž vo varení guľáša, program pre deti, tombola a zábava. To všetko ponúkne Hájovský kotlík
12:56 2022-08-10

Chrenovské stánky 2022 – Dodanie pódia, prestrešenia pódia, ozvučenia a osvetlenia podujatia
.
12:56 2022-08-10

Termíny mobilného zberu elektroodpadu
Harmonogram zberu počas augusta a septembra. Služba je bezplatná a je potrebné si ju vopred objednať cez formulár
12:56 2022-08-09

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 23. – 28. 9.2022
V slovenskom programe sa predstavia aj divadlá z Martina a z Košíc
12:56 2022-08-09

Most Ulica Medzi vodami, Dolné Krškany-rekonštrukcia
.
12:56 2022-08-09

Odštartujte sa týždňom dobrovoľníctva
Nitrianske centrum dobrovoľníctva štartuje prihlasovanie do 14. ročníka národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva
12:56 2022-08-08

O oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Stavebné úpravy jestvujúceho bytového priestoru, Ing. Matúš Janič (SP 12369/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-08-08

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Polyfunkčný objekt, Miroslav Kepák s manželkou (SP 23021/2015-082-Ing.Za)
.
12:56 2022-08-08

Výberové konanie na obsadenie funkcie: Riaditeľ/ka Materskej školy, Piaristická 12, Nitra
.
12:56 2022-08-08

Nitrianske hody a dožinky 2022 – Dodanie pódia, prestrešenia pódia, ozvučenia a osvetlenia podujatia
.
12:56 2022-08-05

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Úprava bytu, Vladimír Vojtela (SP 12292/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-08-04

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Obchodno-prevádzkový a skladový objekt, VS INVEST, s.r.o. (SP 8150/2022-004-Ing.Tr)
.
12:56 2022-08-04

Oznámenie o zahájení územného konania – VV – Nitra, Kynek, ulica Na dolinu – rozšírenie kanalizácie, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (SP 12263/2022-002-Ing.Ki)
.
12:56 2022-08-04

Rozhodnutie o odvolaní – VV – Bytový dom Ďurkova 20, p. Čeretka, p. Rebej a p. Turček (OU-NR-OVBP2-2022/026524-009)
.
12:56 2022-08-04

Nitrianske hody a dožinky ponúknu niekoľkodňový kultúrny program
Okrem tradičného podujatia sa môžete tešiť aj na Chmeľovú Nitru a Nitrianske kultúrne leto. Pozrite si program
12:56 2022-08-04

Dvadsiaty ročník Klokočinského jarmoku
Počas 27. a 28. augusta ožije Klokočina obľúbeným podujatím. Pozrite si program
12:56 2022-08-04

Príďte s nami otvoriť novú cyklotrasu z mesta do Dražoviec
Každý, kto sa na otvorenie cyklotrasy dostaví na bicykli, kolobežke alebo na korčuliach, dostane milú odmenu
12:56 2022-08-04

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Rodinný dom, Marián Kriššák (SP 11987/2022-002-Ing. Dk)
.
12:56 2022-08-04

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Úprava bytu, Tomáš Popranec (SP 10445/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-08-04

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Sklad, školiace centrum IREKS ENZYMA, IREKS ENZYMA, s.r.o. (OD-14738/2021-013-Ing.Dá)
.
12:56 2022-08-04

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci Strediska mestských služieb
.
12:56 2022-08-01

Oznámenie o začatí stavebného konania - Box Club Stavbár Nitra - „Športová hala Olympia“(SP 8364/2022-002-Ing.Tr)
.
12:56 2022-08-01

Mesto získalo dotáciu 137-tisíc eur za triedenie odpadu
Pričinili sa o to najmä obyvatelia, ktorí poctivo triedia odpad. Peniaze radnica použije na účely odpadového hospodárstva
12:56 2022-08-01

Na Palárikovej pribudne 37 parkovacích miest
Vzniknú presunom existujúcich parkovacích plôch na Štefánikovej ulici
12:56 2022-08-01

Kvalifikácia o postup na ME 2023 vo volejbale
V mestskej hale odohrajú reprezentanti SR tri kvalifikačné zápasy o postup na Majstrovstvá Európy
12:56 2022-08-01

Stavebné povolenie - IREKS ENZYMA, s.r.o. - „Sklad, školiace centrum IREKS ENZYMA“ (SP 14745/2021-007-Ing.Br)
.
12:56 2022-07-29

Plaváreň a sauna budú počas augusta zatvorené
Dôvodom je pravidelná údržba
12:56 2022-07-29

Ako sa chrániť pred COVID-19 ?
Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil tipy a rady týkajúce sa prevencie proti ochoreniu
12:56 2022-07-29

Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra
.
12:56 2022-07-27

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „referent dopravný inžinier“
.
12:56 2022-07-27

Oznámenie o začatí stavebného konania - Lukáš Kališ - „Stavebná úprava bytu“ (SP 11558/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-07-26

Dve voľné pracovné miesta na pracovnú pozíciu: „sociálny pracovník“
.
12:56 2022-07-26

Dve ulice budú pod drobnohľadom
Dôvodom sú čierne skládky, ktoré tu vznikajú pričasto
12:56 2022-07-25

Zastavenie územného konania - Ing. Silvia Bádovská - „Obytná skupina Šúdol“ (SP 937/2017-012-Ing.Va/Pá)
.
12:56 2022-07-25

Lístky nie je dôvod kupovať u vodiča
Iná forma platenia je ľahká a skoro vždy aj lacnejšia
12:56 2022-07-20

Roky nevyužívaný stánok na námestí ožije
Budeme si tu môcť dopriať kávičku alebo drink
12:56 2022-07-20

Územné rozhodnutie - Západoslovenská distribučná, a.s. - „NA_NITRA DOLNÉ KRŠKANY - VNK“ (SP 9346/2021-012-Ing.Ki)
.
12:56 2022-07-20

Výberové konanie na obsadenie miesta: Vedúci/a Strediska mestských služieb
.
12:56 2022-07-20

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Revitalizácia verejných priestranstiev pri CVČ DOMINO, Mesto Nitra s.r.o. (OD-11042/2022-003-Ing.Dá)
.
12:56 2022-07-19

Na Základnej škole Cabajská mali Digitálnu párty
Cieľom bolo interaktívnou formou priblížiť svet digitálnych technológií a programovania
12:56 2022-07-19

Stretnutie vojakov po pol storočí
Previedli nás kasárňami, ktoré onedlho znovu ožijú
12:56 2022-07-18

Nitra je v dobrej finančnej kondícii
Stanovisko k finančnej situácii mesta Nitra
12:56 2022-07-18

Do rekonštrukcií škôl v Nitre investuje radnica takmer dva milióny eur
Väčšina opráv sa vykonáva počas prázdnin, kedy sú školské budovy prázdne
12:56 2022-07-15

Vizuálna identita Nitry je nominovaná na prestížnu Národnú cenu za dizajn
O významnú cenu bojuje Nitra s ďalšími nominovanými
12:56 2022-07-15

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením - Johny King Development s.r.o. - „Bytový dom VILLA CITY Nitra“ (SP 9978/2022-002-Ing.Br)
.
12:56 2022-07-15

Oznámenie o začatí konania - Borovica JŠ s.r.o. - „Novostavba bytových domov Borovica 1 a 2“ (SP 9184/2022-002-Ing.Br)
.
12:56 2022-07-15

Oznámenie o začatí stavebného konania - Mária Birkušová - „Úprava bytu“ (SP 11294/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-07-15

Stavebné povolenie - Mgr. Norbert Molnár a Mgr. Jana Krnáčová - „Stavebné úpravy jestvujúceho bytového priestoru“ (SP 9805/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-07-15

Oznámenie o nariadení ústneho rokovania a miestnej obhliadky stavby - Daniel Jambrich - „Zmena užívania časti NB na bytovú jednotku“ (SP 615/2022-007-Ing.Pá)
.
12:56 2022-07-15

Oznámenie o začatí stavebného konania - Marián Kriššák s manž. Janou Kriššákovou - „Rodinný dom s troma byt. jednotkami“ (SP 10425/2022-002-Ing. Dk)
.
12:56 2022-07-15

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Kooperačnej rady územia Udržateľného mestského rozvoja Nitra
.
12:56 2022-07-14

Štatút a rokovací poriadok Kooperačnej rady územia Udržateľného mestského rozvoja Nitra
.
12:56 2022-07-14

Voľné pracovné miesto na pozíciu: vedúci odboru komunikácie a propagácie (m/ž)
.
12:56 2022-07-14

Oznámenie o začatí stavebného konania - Mesto Nitra - „Revitalizácia verejných priestranstiev pri CVČ DOMINO“ (SP o 45/2022-003-Ing.Tr)
.
12:56 2022-07-14

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní časti stavby - Natura Trade s.r.o. - „Polyfunkčný komplex TABÁŇ“ (SP 8416/2022-006-Ing.Já)
.
12:56 2022-07-13

Územné rozhodnutie - CITITAX GROUP, s.r.o. - „Okružná križovatka a polyfunkčný objekt“ (SP 4639/2022-005-Ing.Tr)
.
12:56 2022-07-13

Mimoriadna výluka na ulici 8. mája
Linka MHD číslo 7 do odvolania vynecháva niekoľko zastávok
12:56 2022-07-13

Západoslovenská vodárenská spoločnosť

12:56 2022-07-13

Nitrianske komunálne služby, s.r.o.

12:56 2022-07-12

Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania - RTP 01 s.r.o. - „IBV Janíkovce - komunikácie a inžinierske siete, RD, OV1 – II. etapa“ (SP 6656/2020-071-Ing.Sá)
.
12:56 2022-07-12

Kto má nárok na inflačnú pomoc a ako o ňu požiadať ?
Viac informácií o jednorazovej dotácii nájdete v článku
12:56 2022-07-11

Oznámenie o začatí stavebného konania - Mesto Nitra - „Voľnočasový areál pri rieke Nitra“ (SP o 38/2022-002-Ing.Tr)
.
12:56 2022-07-08

V centre mesta reorganizujú zastávky MHD
Zmeny zastavovania liniek 11, 26 a 27 budú platiť od 10. júla 2022
12:56 2022-07-08

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie pre stavbu Obchodné centrum, ul. Zlatomoravecká, Nitra, pre stavebný objekt povoľovanej stavby SO 202 Úprava štátnej cesty I65
.
12:56 2022-07-07

Začínajú práce na rekonštrukcii pešej lávky ponad železničnú stanicu
Od pondelka 11. júla bude na 9 mesiacov uzatvorená. Pozrite si, kadiaľ povedie obchádzka
12:56 2022-07-07

Mesto Nitra získalo významný titul, patriť mu bude zatiaľ dva roky
Cieľom je, aby mestský úrad fungoval bezchybne a aby bol pre klienta, ktorým je občan, otvorený a efektívny
12:56 2022-07-06

K celkovej úspore produkcie skleníkových plynov prispeli aj Nitrania
V minulom roku sa ušetrilo toľko, ako keby osobné auto obišlo zemeguľu viac ako 7-tisíckrát
12:56 2022-07-06

Stavebné povolenie - Západoslovenská distribučná a.s. - „Golianovská – technická infraštruktúra a výstavba RD“(SP 14893/2021-004-Po)
.
12:56 2022-07-01

Oznámenie o začatí stavebného konania - Tomáš Popranec - S0 01 – Úprava bytu (SP 10445/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-07-01

Územné rozhodnutie - Box Club Stavbár Nitra - „Športová hala Olympia“ (SP 9705/2021-030-Ing.Tr)
.
12:56 2022-06-30

Stavebné povolenie - Nová Nitra I, a.s. - Multi Development NOVÁ NITRA (SP 6877/2022-014-Ing.Ki)
.
12:56 2022-06-30

Hľadáme účastníkov DemoCAMPu
Letná škola demokratického vzdelávania mládeže na školách je určené pre učiteľov a pracovníkov s mládežou
12:56 2022-06-30

Oznam matričného úradu súvisiaci s vydávaním prvého rodného listu dieťaťa
.
12:56 2022-06-30

Projekt PoliRural H2020 – politiky pre vidiek
Dňa 8.6.2022 sa na Táľoch konala záverečná konferencia výskumného projektu PoliRural
12:56 2022-06-29

20 pútnikov je na ceste z Velehradu do Nitry
Putovanie z Velehradu do Nitry po Cyrilometodskej ceste bolo úspešne zahájené
12:56 2022-06-29

Podporu od mesta Nitra dostalo 12 projektov v rámci programu Mladí nitrianski filantropi
Program je realizovaný v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou
12:56 2022-06-28

Nitra, milá Nitra 2022
Program Pribinových a Cyrilo – metodských slávností
12:56 2022-06-27

Ozvučenie programu na pešej zóne počas podujatia Nitrianske kultúrne leto 2022
.
12:56 2022-06-27

3) Prestrešenie pódia na pešej zóne počas podujatia Nitrianske kultúrne leto 2022
.
12:56 2022-06-27

2) Zabezpečenie elektro prác počas trhových akcií 2022
.
12:56 2022-06-27

1) Zabezpečenie strážnej služby SBS
.
12:56 2022-06-27

Linka MHD č.10 bude presmerovaná po Golianovej
Úprava začne platiť od utorka 28. júna
12:56 2022-06-24

Máte pripomienky k návrhu zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny Šindolka II
Zaslať ich môžete písomne až do 30. júla
12:56 2022-06-24

The greatest cultural event of a year is here
We would like to invite you to the Nitra, dear Nitra 2022
12:56 2022-06-24

Ako sú otvorené škôlky v lete?
Harmonogram prevádzkovania mestských materských škôl v mesiacoch júl a august 2022
12:56 2022-06-24

Oznámenie o zahájení územného konania - Západoslovenská distribučná, a.s. - „NA_NITRA DOLNÉ KRŠKANY - VNK“ (SP 9346/2021-010-Ing.Ki)
.
12:56 2022-06-24

Mnohé stromy ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky
Údržba zelene na súkromných pozemkoch  je pre dobro nás všetkých
12:56 2022-06-24

Začína sa rekonštrukcia Narcisovej ulice
Obyvateľov Zobora čakajú dopravné obmedzenia
12:56 2022-06-24

Umelecko-remeselná obnova a výroba replík okien na Mestskej tržnici v Nitre
.
12:56 2022-06-23

Nitra má hotových ďalších 33 nájomných bytov
Bytový dom na sídlisku Diely s 33 nájomnými bytmi je prakticky hotový. Na rade sú už len dokončovacie práce a sadové úpravy
12:56 2022-06-22

Oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta Nitry
V nitrianskej Synagóge sa už po jubilejný tridsiaty krát udeľovali ceny pre najúspešnejšie športové kolektívy a najúspešnejších športovcov
12:56 2022-06-22

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny Šindolka II., Nitra
.
12:56 2022-06-21

Stavebné povolenie na stavbu - František Olbert a manž. Iveta Olbertová - Úprava bytu(SP 8631/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-06-21

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: učiteľ/ka – druhého stupňa ZŠ - predmet informatika, Základná škola, Benkova 34, 949 11 Nitra
.
12:56 2022-06-21

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ, Belopotockého 2, Nitra
.
12:56 2022-06-21

Stavebné povolenie - Ing. Zdenka Šedu a manž. Zuzany Šedovej - Rodinný dom SO 01 a SO 02 (SP 1589/2022-004-Ing.Wi)
.
12:56 2022-06-20

Územné rozhodnutie - Karol Janovič - Rodinný dom (SP 428/2022 -004-Ing.Wi)
.
12:56 2022-06-20

Matrika funguje v zmenenom režime
Zmena platí do 2. 9. Ostatné časti fungujú nezmenené
12:56 2022-06-20

Oznámenie o začatí stavebného konania - Mesto Nitra - Úprava autobusových zastávok na ceste II/526-Cabajská ul.(OD-9520/2022-002-Ing.Sk)
.
12:56 2022-06-17

Oznámenie o začatí stavebného konania - Novostavba 4 rodinných domov, prístupová komunikácia, IS (OD-8483/2022-002-Ing.Dá)
.
12:56 2022-06-17

Rezervácia kurtov
Možnosť rezervácie kurtov na letnom kúpalisku v Nitra
12:56 2022-06-17

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby - GIBBER s. r. o. - „Rekonštrukcia plniacej stanice CNG“ (: SP 8312/2021-015-Ing. Hu)
.
12:56 2022-06-16

Deň rodiny na Kalvárii
Posledný víkend pred prázdninami sa na Kalvárii uskutoční podujatie venované všetkým rodinám
12:56 2022-06-16

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
Dňa 29.10.2022 sa konajú komunálne voľby a voľby do VÚC
12:56 2022-06-16

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Rozšírenie otvoru, Mgr. Dávid Ďurčanský (SP 8366/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-06-15

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Stavebná úprava bytu č. 110, Gabriel Hüpsch (SP 8062/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-06-15

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Stavebné úpravy jestvujúceho bytového priestoru, Mgr. Norbert Molnár (SP 9805/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-06-15

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Rekonštrukcia plynovodov Nitra – Chrenová, Pod Zoborom 3.SC, UO 02046, SPP - distribúcia, a.s. (SP 7792/2022-004-Ing.Ki)
.
12:56 2022-06-14

Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka – druhého stupňa ZŠ, predmet nemecký jazyk, ZŠ Benkova 34
.
12:56 2022-06-14

44. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 23.06.2022
.
12:56 2022-06-14

Územné rozhodnutie - „Rekonštrukcia plynovodov Nitra – Chrenová, Pod Zoborom, 3.SC, UO 02046“ - SPP-distribúcia, a.s. (SP7792-2022-004-Ing.Ki)
.
12:56 2022-06-14

Výzva na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu
Vlastníci tak musia urobiť do 31. júla 2022. V opačnom prípade im hrozí pokuta
12:56 2022-06-14

LEN STLAČENÝ ODPAD JE DOBRÝ ODPAD
Množstvo vytriedeného odpadu sa vďaka obyvateľom, ktorí zodpovedne pristupujú k triedeniu  zvyšuje
12:56 2022-06-14

Mestská tržnica sa na jeden deň zmení na Dobro.trh
Milovníci sekáčov, blšákov a bazárov zbystrite pozornosť!
12:56 2022-06-14

Združenie K8 rokovalo v Nitre
Na programe boli aktuálne politické témy, otázky financovania či dopadu inflácie na fungovanie miest
12:56 2022-06-14

Radnica pripravuje Program rozvoja bývania mesta Nitry
S aktérmi bytovej politiky diskutovala na prvom pracovnom stretnutí
12:56 2022-06-14

Aj naši seniori majú možnosť absolvovať kurz digitálnych zručností
V Nitre bude vyškolených 36 seniorov. Za absolvovanie kurzu získajú vlastný tablet
12:56 2022-06-14

43. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 13.06.2022
.
12:56 2022-06-11

Obnova náteru prestrešenia nosnej konštrukcie a umiestnenie ochrannej siete na nosnej konštrukcii prestrešenia na nádvorí Mestskej tržnice v Nitre
.
12:56 2022-06-09

Odpad z rekonštrukcie bytu patrí na zberný dvor, nie do smetnej nádoby!
Žiadame občanov, aby drobný stavebný odpad nedávali do nádoby na komunálny odpad
12:56 2022-06-09

MK Hlavná Nitra Janíkovce - priechody pre chodcov pri OC Jednota a pošte
.
12:56 2022-06-09

Zabezpečenie služieb architekta – štúdie, expertízy, posudky
.
12:56 2022-06-09

Suma 14 000€ sa rozdelila medzi šesť verejnoprospešných projektov
Podporu získali projekty zamerané na ochranu životného prostredia
12:56 2022-06-09

Ocenenie učiteľov základných a materských škôl
Najlepšie pani učiteľky a pánov učiteľov si vybrali žiaci!
12:56 2022-06-09

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „referent pre stavebné konania“
.
12:56 2022-06-09

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „referent pre právne konanie“
.
12:56 2022-06-09

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením - Bytový dom pod Hradom - púpavy Pod hradom s.r.o.(SP 9050/2022-02-Ing.Tr)
.
12:56 2022-06-09

TERMÍNY MOBILNÉHO ZBERU ELEKTROODPADU
Harmonogram zberu počas júna a júla
12:56 2022-06-09

Stavebné povolenie - Matej Polák a manž. Lucia Poláková - Stavebné úpravy 3. izbového bytu(SP 7764/2022-003-Ing.Ki)
.
12:56 2022-06-08

Obnova Mestskej tržnice (Obchodné centrum 1. etapa)
.
12:56 2022-06-08

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
.
12:56 2022-06-08

Zastavenie územného konania – IBV Janíkovce - komunikácie a inžinierske siete, RD, OV1 – II. etapa, RTP 01 s.r.o. (SP 6656/2020-069-Ing.Sá)
.
12:56 2022-06-07

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Zásah do zvislých nosných konštrukcií v bytovej jednotke, Martin Zaujec (SP 7440/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-06-07

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Rekonštrukcia bytu, Juraj Szórád a manželka Mgr Martina Szórádová (SP 7765/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-06-07

Židovská komunita v dejinách Nitry a okolia
V rámci slávností Nitra, milá Nitra vás pozývame na odborný seminár
12:56 2022-06-07

Parkovisko Na Hôrke 31 - 35
.
12:56 2022-06-07

Tohtoročné cykloraňajky dopadli na výbornú
Cykloraňajky sú tu preto, aby sme odmenili tých, ktorí pomáhajú k odľahčeniu dopravnej situácie v Nitre a popri tom robia niečo aj pre svoje zdravie
12:56 2022-06-07

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia – VV – Voľnočasový areál pri rieke Nitra, Mesto Nitra (SP o19/2022-007-Ing. Tr)
.
12:56 2022-06-07

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Rodinný dom, Marián Kriššák a manželka Jana Kriššáková (SP 7036/2022-003-Ing. Dk)
.
12:56 2022-06-07

Oznámenie o začatí stavebného konania – Obchodné centrum, ul. Zlatomoravecká, Kaufland Slovenská republika, s.r.o. (OU-NR-OCDPK-2022/012010-011)
.
12:56 2022-06-07

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Úprava existujúcej kioskovej TS a káblová NN prípojka, Ing. Lukáš Martiška (SP 3284/2022-004-Mz)
.
12:56 2022-06-03

Oznámenie o začatí územného konania – VV – Okružná križovatka a polyfunkčný objekt, CITITAX GROUP, s.r.o. (SP 4639/2022-003-Ing. Tr)
.
12:56 2022-06-03

Oznámenie o začatí územného konania – VV – Obchodno-prevádzkový a skladový objekt, VS INVEST, s.r.o. (SP 8150/2022-002-Ing. Tr)
.
12:56 2022-06-02

XXXI. ročník medzinárodného festivalu sakrálnej hudby Musica Sacra
Od 12. júna do 30. júna odznie v Piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre šesť koncertov
12:56 2022-06-01

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Prestavba a prístavba 2. NP na bytovú jednotku, Boris Kaščák a Erika Kaščáková (SP 2694/2022-005 - Ing. Hu)
.
12:56 2022-06-01

Pozývame na Festival medu a regionálnych výrobkov
Botanická Záhrada SPU, Mesto Nitra a NOCR pripravili víkend plný chutí, farieb a vôní
12:56 2022-06-01

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre správu ISS
.
12:56 2022-05-31

Celoslovenské stretnutie veteránov a motoristov
Nadšenci veteránov sa stretnú 3. a 4. júna v kasárňach pod Zoborom. Pozrite si program, ktorý pre vás pripravili
12:56 2022-05-31

Kolaudačné rozhodnutie stavby – VV – Multi Development NOVÁ NITRA – prevádzka na I.PP– nebytový priestor č. 3, ELRES Nitra s.r.o. (SP 5556/2022-006-Ing.Ki)
.
12:56 2022-05-30

Seniorská obálka môže zachrániť život
Správne vyplnená obálka predstavuje veľkú pomoc pre privolaných záchranárov
12:56 2022-05-30

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Parkovisko Bazovského 2-10, Nitra, Mesto Nitra (OD-7882/2022 -001-Ing.Sk)
.
12:56 2022-05-30

Nasadnite na bicykel a prejdite sa rozkvitnutou Nitrou
Z Botanickej záhrady bude sprevádzať Peter Michalík
12:56 2022-05-30

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – INS_ FTTH_NI_Nitra_Chrenová, Slovak Telekom, a.s. (SP 7605/2021-012-Ing.Ki)
.
12:56 2022-05-30

Súťažné podmienky: Odpredaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1167 – orná pôda o výmere 8245 m2 v k. ú. Horné Krškany
.
12:56 2022-05-30

Stavebné povolenie – VV - Rodinný dom, Táňa Farmadinová (SP 15308/2021-003-Ing.Wi)
.
12:56 2022-05-27

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Vychovávateľ/ka, ZŠ Benkova 34, Nitra
.
12:56 2022-05-27

Uznesenie zo 41. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 17.05.2022
.
12:56 2022-05-27

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste „Projektový manažér KC Nitra (m/ž)“
.
12:56 2022-05-26

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste „Asistent projektového manažéra HA1 (m/ž)“
.
12:56 2022-05-26

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste „Manažér pre programy KC (m/ž)“
.
12:56 2022-05-26

Výberové konanie na pozíciu „vedúci odboru dopravy (m/ž)“
.
12:56 2022-05-26

Výberové konanie na pozíciu „vedúci odboru životného prostredia (m/ž)“
.
12:56 2022-05-26

Oznámenie o zahájení spojeného územného a stavebného konania – VV – Rodinný dom SO 01 a SO 02, Ing. Zdenek Šeda a manželka Zuzana Šedová (SP 1589/2022-003-Ing.Wi)
.
12:56 2022-05-25

Cykloraňajky 2022
Zastavte sa po ceste do práce na bicykli na raňajky. Čakať vás budú na troch stanovištiach
12:56 2022-05-25

V nedeľu oslávime Medzinárodný deň detí
Mesto Nitra pripravilo pre deti deň plný zábavy s bohatým programom
12:56 2022-05-24

Oznámenie o začatí konania k zmene účelu užívania – VV – KAVIAREŇ – SALIÓ, Natura Trade s.r.o. (SP 8416/2022-002-Ing.Já)
.
12:56 2022-05-24

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Rozvoj letiska Nitra – Janíkovce, SO 08.3, Raybond s.r.o. (OU-NR-OCDPK-2022/025816-004)
,
12:56 2022-05-24

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Dopravné prepojenie BD Brezový háj na výjazd z ČSPH Slovnaft, Céder AH s.r.o. (OD-5433/2022-003-Ing.Dá)
.
12:56 2022-05-24

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Úprava bytu, František Olbert a manželka Iveta Olbertová (SP 8631/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-05-24

Od júla 2021 Nitrania vyzbierali takmer 600 ton kuchynského odpadu
Mesto obyvateľom bytových domov zadarmo poskytuje vedierka
12:56 2022-05-23

Masívna obnova: mestský park na Sihoti zažije najväčšie zmeny vo svojej histórii
Pribudne nová bohatá zeleň, inkluzívne detské ihriská, vyhliadkové miesta, tematický mobiliár aj opravená žabia fontána
12:56 2022-05-23

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Rozšírenie otvoru, Mgr. Dávid Ďurčanský (SP 8366/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-05-19

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Stavebná úprava bytu č. 110, Gabriel Hüpsch (SP 8062/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-05-19

Linka MHD č. 10 bude jazdiť na skrátenej trase
Od 20. do 22. mája vynechá zastávku Lanovka
12:56 2022-05-19

Cez víkend sa uskutočnia Svätourbanské zoborské slávnosti
12. ročník láka na bohatý kultúrny program. Vystúpi Robo Grigorov, Tomáš Bezdeda i E.G.O. Group
12:56 2022-05-19

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Rozšírenie dverného otvoru v nosnej stene a iní stavebné dispozičné úpravy, Denis Szalay (SP 6237/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-05-19

V Nitre sa uskutoční medzinárodná odborná konferencia a benefičný festival
3 prednášky, 6 workshopov, 3 príbehy živej knižnice, 9 rečníkov, 5 koncertov, 1 krst a 1 narodeninová torta
12:56 2022-05-18

Upovedomenie účastníkov konania o podaní protestu prokurátora – VV – Bytový dom Ďurkova 20, 2+2 s.r.o. (OU-NR-OVBP2-2022/026524-2)
.
12:56 2022-05-18

Stavebné povolenie - Muehlbauer Nitra – IV. etapa, Muehlbauer Technologies s. r. o. (SP 4060/2022-006-Ing.Hu)
.
12:56 2022-05-18

Oznámenie o zahájení územného konania – VV – Rekonštrukcia plynovodov Nitra – Chrenová, Pod Zoborom 3.SC, UO 02046, SPP - distribúcia, a.s. (SP 7792/2022-002-Ing.Ki)
.
12:56 2022-05-18

Oznámenie o zahájení územného konania – VV – NA_Nitra. Fraňa Mojtu, VNK, TS, NNK, Západoslovenská distribučná, a.s. (SP 3833/2022-007-Ing.Ki)
.
12:56 2022-05-18

41. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 26.05.2022
.
12:56 2022-05-18

Vyhotovenie rekonštrukčnej kópie 2 sôch s 1 podstavcom
.
12:56 2022-05-17

Obytná zóna Hviezdoslavova, TOPNR2, s.r.o. (OD-6819/2022-003-Ing.Dá)
.
12:56 2022-05-16

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent dopravný inžinier
.
12:56 2022-05-16

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: Mentor Regionálneho centra podpory učiteľov
.
12:56 2022-05-16

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Podpora športových podujatí
.
12:56 2022-05-16

42. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 16.05.2022
.
12:56 2022-05-13

Remeselníci a predajcovia sa môžu prihlásiť na trhy a jarmoky
Podrobné informácie o podmienkach predaja v článku
12:56 2022-05-13

Pomáhame seniorom aj sociálne slabším skupinám obyvateľom
Výdajňu potravín môže v Nitre využiť viac ľudí
12:56 2022-05-13

Odborníci budú diskutovať o tom, či cyklisti patria na pešiu zónu
V piatok 13. mája organizuje radnica diskusiu so zástupcami mesta a cyklistickej komunity v Nitre i mimo nej
12:56 2022-05-13

Kolaudačné rozhodnutie stavby - LIVING PARK RESIDENCE spol.s.r.o. - „Promenada Living Park“(SP 17762/2021-008-Ing.Já)
.
12:56 2022-05-13

Oznámenie o zahájení územného konania - U/U Studio s.r.o. - Voľnočasový areál pri rieke Nitra(SP o 19/2022-006-Ing.Tr)
.
12:56 2022-05-12

Stavebné povolenie – VV – „Vyvedenie elektrického výkonu z KGJ PK C1 Čermáň, Nitra“ – Západoslovenská distribučná, a.s. (SP 2580/2022-006-Ing.Ki)
.
12:56 2022-05-11

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – „Stavebné úpravy 3-izbového bytu“ – Matej Polák a manž. Lucia Poláková (SP 7764/2022-002-Ing.Ki)
.
12:56 2022-05-11

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Rekonštrukcia bytu, Juraj Szórád a manželka Mgr Martina Szórádová (SP 7765/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-05-10

Vo štvrtok otvoríme matriku o 12:00
Z technických príčin bude 12. mája 2022 matričný úrad otvorený od 12:00 do 15:00. Ďakujeme za pochopenie
12:56 2022-05-10

Pre nás ste majstri! Hokejisti rozdávali autogramy
Strieborní chlapci sa stretli s fanúšikmi. Pozrite si kompletnú galériu
12:56 2022-05-06

Prípravná dokumentácia k obnove fasád - Kasáreň – Mestská tržnica
.
12:56 2022-05-06

Komunitné kompostéry v Nitre sa úspešne plnia
Pozrite si, ako dopadla kontrola obsahu sídliskových kompostérov
12:56 2022-05-06

Oznámenie – VV – Rodinný dom, Karol Janovič (SP 428/2022-003-Ing.Wi)
.
12:56 2022-05-05

Radničné noviny - Máj 2022
.
12:56 2022-05-05

Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre
.
12:56 2022-05-05

Stavebné povolenie stavby – VV – Novostavba rodinného domu, Ing. Mikuláš Gergel (SP 5657/2022-003-Ing.Pá)
.
12:56 2022-05-05

Posledné kompostéry k dispozícii
Majitelia rodinných domov o ne môžu požiadať do 15. mája
12:56 2022-05-05

Aktivisti vysadili lipy, medonosné lúky a trvalkové záhony
V lokalite Prameň na Klokočine žije aktívna komunita, ktorá chce do tejto lokality priniesť sociálny život i eko aktivity
12:56 2022-05-05

Voľné pracovné miesto na pozíciu: upratovačka, ZŠ Benkova 34, Nitra
.
12:56 2022-05-05

V Nitre si pripomenieme výročie ukončenia druhej svetovej vojny
Pred 77. rokmi bola ukončená druhá svetová vojna. V Nitre si toto výročie pripomenieme slávnostným zhromaždením
12:56 2022-05-04

Oznámenie o zahájení stavebného konania – VV – Golianovská – technická infraštruktúra a výstavba RD, Západoslovenská distribučná a.s. (SP 14893/2021-003-Po)
.
12:56 2022-05-04

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Zásah do zvislých nosných konštrukcií v bytovej jednotke, Martin Zaujec (SP 7440/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-05-04

Čermánske červené ochutnáme už tento piatok
Tradičná degustácia vín bude v Dome Matice slovenskej
12:56 2022-05-03

Oznámenie o začatí územného konania – VV – Rodinný dom, Marián Kriššák s manželkou Janou Kriššákovou (SP 7036/2022-002-Ing. Dk)
.
12:56 2022-05-03

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Multi Development NOVÁ NITRA, Nová Nitra I, a.s. (SP 6877/2022-003-Ing.Ki)
.
12:56 2022-05-03

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – DUR optika Nitra - OBECNÉ SIETE - DOLNÉ KRŠKANY, Obecné siete s.r.o. (SP 10732/2020-014-Ing.Sá)
.
12:56 2022-05-03

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – DUR optika Nitra - OBECNÉ SIETE - HORNÉ KRŠKANY, Obecné siete s.r.o. (SP 5314/2020-017-Ing.Sá)
.
12:56 2022-05-03

Témou tohtoročného Ekotopfilmu je „Konzum“
Nenechajte si ujsť filmy, ktoré Vám zmenia pohľad na svet
12:56 2022-05-03

Program nitrianskych detičiek ku Dňu matiek
V kultúrnych domoch sa uskutoční sedem podujatí
12:56 2022-05-03

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa: MŠ Okružná 1, Nitra
.
12:56 2022-05-03

Voľné miesto: učiteľ/ka – druhého stupňa ZŠ, Základná škola, Benkova 34, 949 11 Nitra
.
12:56 2022-05-02

Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho havarijný stav - 2. časť - vzduchotechnika
.
12:56 2022-05-02

Stavebné povolenie – VV – Cyklotrasa Vodná-Zelokvet v Nitre, Mesto Nitra (OD-16288/2021-003-Ing.Sk)
.
12:56 2022-04-29

Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa
.
12:56 2022-04-29

Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, I. etapa
.
12:56 2022-04-29

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Stavebné úpravy bytu č. 39, Jana Barinyová (SP 5580/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-04-29

Sklad, školiace centrum IREKS ENZYMA, IREKS ENZYMA, s.r.o. (OD-14738/2021-003-Ing.Dá)
.
12:56 2022-04-28

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Stavebné úpravy bytu č. 10, Patrik Rumanovský (SP 5284/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-04-28

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: koordinátor prevencie sociálno-patologických javov
.
12:56 2022-04-28

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre odpadové hospodárstvo
.
12:56 2022-04-28

Termíny mobilného zberu elektroodpadu
Harmonogram zberu počas apríla až júna. Služba je bezplatná a je potrebné si ju vopred objednať cez formulár
12:56 2022-04-27

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby – VV – Chodník Chrenová – Janíkovce (OD 6217/2022-001/Ing.Sk)
.
12:56 2022-04-27

Mesto odhalí pamätníky, ktoré sú poctou obetiam holokaustu
Stolperstein, čiže "kameň na zakopnutie", pribudne na Wilsonovom nábreží a na Štefánikovej triede
12:56 2022-04-27

Kolaudačné rozhodnutie stavby – VV – Rekonštrukcia plynovodov Nitra – Chrenová 2.SC, UO 02042, SPP - distribúcia, a.s. (SP 12756/2020-026-Ing.Ki)
.
12:56 2022-04-27

Kolaudačné rozhodnutie stavby - Promenada Living Park – vonkajšie stavebné a inžinierske objekty, LIVING PARK PRO, a.s. (SP 17761/2021-010-Ing.Já)
.
12:56 2022-04-27

Kolaudačné rozhodnutie stavby - Promenada Living Park, LIVING PARK PRO, a.s. (SP 17763/2021-012-Ing.Já)
.
12:56 2022-04-27

Oznámenie o začatí konania – VV – Prestavba a prístavba 2. NP na bytovú jednotku, Boris Kaščák a Erika Kaščáková (SP 2694/2022-004 - Ing. Hu)
.
12:56 2022-04-27

Mestské cesty v Nitre zmapujú drony
Technológia, ktorou sa zber dát realizuje, je špičkovo vybavená, ľudia nemusia mať obavy o bezpečnosť
12:56 2022-04-27

Prázdniny v CVČ DOMINO
Denné letné tábory sú určené pre deti od 6 do 12 rokov
12:56 2022-04-26

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa: ZŠ kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra a ZŠ s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra
.
12:56 2022-04-25

Voľné pracovné miesto: Manažér pre programy KC (m/ž)
.
12:56 2022-04-25

Voľné pracovné miesto: Projektový manažér KC Nitra (m/ž)
.
12:56 2022-04-25

Voľné pracovné miesto: Asistent projektového manažéra HA1 (m/ž)
.
12:56 2022-04-25

Vyhotovenie rekonštrukčnej kópie 2 sôch s 1 podstavcom
.
12:56 2022-04-22

Regionálny klub Parkinson Nitra našiel priestory pre spoločné stretnutia
Zrekonštruované priestory v Kultúrnom dome Kynek sú od apríla k dispozícii neziskovej organizácii Parkinson Slovensko, konkrétne miestnemu regionálnemu klubu
12:56 2022-04-21

Cyklisti na pešej zóne, áno alebo nie? V piatok čaká Nitru veľká diskusia
Bicykle na pešej zóne sú realitou už niekoľko týždňov
12:56 2022-04-21

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Sanácia dverného otvoru, Mgr. Roland Rico (SP 5034/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-04-20

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Rekonštrukcia bytu č. 58, Martin Žák (SP 4826/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-04-20

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu stúpla
Nitrania v minulom roku vytriedili takmer 44 %
12:56 2022-04-20

Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022 !!!
Dňa 14.04.2022 je pracovná doba do 12:00 hod
12:56 2022-04-14

Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s Mestom Nitra vyhlasuje grantový program na pomoc ľuďom z Ukrajiny
12:56 2022-04-14

Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
Nazrite do programu Nitrianskych univerzitných dní
12:56 2022-04-14

Zákazka s nízkou hodnotu: Tlač mestského časopisu
.
12:56 2022-04-14

Stavebné povolenie – VV – Rozvoj letiska Nitra – Janíkovce – Čerpacia stanica pohonných hmôt, Raybond s.r.o. (SP 2868/2022-003-Ing. Dk)
.
12:56 2022-04-12

Matracov je už dostatok, mesto teraz zháňa potraviny a drogériu
Radnica pokračuje v zbierke humanitárnej pomoci. Materiálna a potravinová pomoc poputuje ukrajinským vojnovým utečencom, ktorí v Nitre našli útočisko
12:56 2022-04-12

Uznesenie zo 40. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 05.04.2022
.
12:56 2022-04-12

40. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 21.04.2022
.
12:56 2022-04-12

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Rozšírenie dverného otvoru v nosnej stene a iní stavebné dispozičné úpravy, Denis Szalay (SP 6237/2022-002-Ing.Za)
.
12:56 2022-04-12

Predloženie odvolania odvolaciemu orgánu – stavebné povolenie - TOŠO TRANS s.r.o.(SP 11328/2021-013-Ing.Já)
.
12:56 2022-04-11

Predloženie odvolania odvolaciemu orgánu – stavebné povolenie - TOŠO TRANS s.r.o. (SP 11327/2021-013-Ing.Já)
.
12:56 2022-04-11

Stavebné povolenie - Silvia Žvická Vráblová - Rekonštrukcia 2 izbového bytu(SP 4637/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-04-11

Stavebné povolenie - Ing. Lujza Halásová - Úprava bytu (SP 4557/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-04-11

Oznámenie o začatí stavebného konania – Dopravné prepojenie BD Brezový háj na výjazd z ČSPH Slovnaft, Céder AH s.r.o. (OD- 5433/2022-002-Ing.Dá)
.
12:56 2022-04-07

Oznámenie o začatí stavebného konania – Nadstavba a zmenu účelu využitia objektu na bytový dom, DOMO spol. s.r.o. (OD- 5190/2022-002-Ing.Dá)
.
12:56 2022-04-07

Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
Pozrite si zmeny v harmonograme ako aj otváracie hodiny zberných dvorov
12:56 2022-04-07

Sviatky jari
Tradičný sprievod vynášania Moreny sa po dvoch rokoch vracia do Nitry
12:56 2022-04-07

Výzva na predkladanie ponúk: Prípravná projektová dokumentácia k obnove fasád - Kasáreň – Mestská tržnica
.
12:56 2022-04-07

Klienti mestského úradu zaparkujú ľahšie
Nové pravidlá zabránia tomu, že parkovisko pred radnicou bude po celý deň zahltené autami
12:56 2022-04-06

Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka druhého stupňa ZŠ, matematika, prírodné vedym Z%S Benkova 34, 94911 Nitra
.
12:56 2022-04-06

Oznámenie o začatí stavebného – VV – Novostavba rodinného domu, Ing. Mikuláš Gergel (SP 5657/2022-002-Ing.Pá)
.
12:56 2022-04-06

Oznámenie o začatí konania – VV – Zmena užívania časti NB na bytovú jednotku, Daniel Jambrich (SP 615/2022-005-Ing.Pá)
.
12:56 2022-04-05

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – „Vyvedenie elektrického výkonu z KGJ PK C1 Čermáň, Nitra“ – Západoslovenská distribučná, a.s. (SP 2580/2022-005-Ing.Ki)
.
12:56 2022-04-05

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – VV – „Multi Development NOVÁ NITRA – prevádzka na I.PP– nebytový priestor č. 3 – Obchodný priestor“ – ELRES Nitra s.r.o. (SP 5556/2022-002-Ing.Ki)
.
12:56 2022-04-05

V Nitre dnes sčítavajú dopravu
Pracovníci sú na viacerých križovatkách v centre mesta. Dopravu nespomalia ani neobmedzia
12:56 2022-04-05

Festival Vysoké Hory Nitra bude druhý aprílový víkend
Obľúbené podujatie sa uskutoční 9. apríla vo veľkej sále mestského úradu
12:56 2022-04-05

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Formálne a neformálne vzdelávanie a aktivity mládeže
.
12:56 2022-04-05

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Formálne a neformálne vzdelávanie a aktivity mládeže
.
12:56 2022-04-05

Kedy budú zápisy detí do škôlok?
Rozkliknite článok, nájdete v ňom všetky potrebné formuláre
12:56 2022-04-04

V nedeľu bude uzavretá časť Kláštorskej až k liečebáku
Do 13. hodiny tam budú prebiehať bežecké preteky
12:56 2022-04-03

Kúpou potravín pomôžete ľuďom z Ukrajiny
Vyzbieraný tovar odovzdáme krízovým centrám a charitatívnym organizáciám
12:56 2022-04-03

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Úprava bytu, Marián Szabó a Mgr. Kristína Szabó (SP 4073/2022-003-Ing.Za)
.
12:56 2022-04-03

Záverečný účet Mesta Nitry za rok 2021
.
12:56 2022-04-03

Záverečný účet Mesta Nitry za rok 2021
.
12:56 2022-04-03

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Multi Development NOVÁ NITRA, NR Invest, a.s. (OD-13540/2021-004-Ing.Dá)
.
12:56 2022-04-03

Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu – Polyfunkčný objekt ORBIS – rekonštrukcia a dostavba, ORBIS Nitra a.s. (OD-17814/2021-007-Ing.Dá)
.
12:56 2022-04-03

Výzva na predloženie ponuky: PD cyklotrasa Hydrocentrála – Vodná ul.
.
12:56 2022-04-03

Výzva na predloženie ponuky: Rekonštrukcia vnútroblokovej kanalizácie ul. pri Červenom kríži č. 1558
.
12:56 2022-04-03

Výzva na predloženie ponuky: Kúpalisko Sihoť -modernizácia areálu
.
12:56 2022-04-03

Oznámenie o začatí územného konania – VV – INS_FTTH_NR_Svätourbanská, Slovak Telekom, a.s. (SP 13308/2021-010-Ing.Ki)
.
13:45 2021-12-10

Oznámenie o začatí územného konania – VV – Nitra – Dolné Krškany, ulica Jabloňová – kanalizácia, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (SP 13920/2021-005-Ing.Ki)
.
13:39 2021-12-10

Výzva na predloženie cenovej ponuky: PD Výťah SZSS
.
13:33 2021-12-10

Výzva na predloženie cenovej ponuky: PD OC Lipa, Nitra – Rekonštrukcia zavesenej hliníkovej fasády
.
13:27 2021-12-10

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Kúpalisko Sihoť – technológie 2. časť
.
13:21 2021-12-10

Transdev v Nitre začal s vydávaním a dobíjaním kariet
O novú kartu môžete požiadať aj elektronicky, alebo počkajte na mobilnú aplikáciu
11:56 2021-12-10

36. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 14.12.2021
.
11:51 2021-12-10

Bude mať počas vianočných sviatkov dôvod na oslavu aj naša Zem?
Praktické tipy, ako si užiť Vianoce a pritom zamedziť vzniku prebytočného odpadu
10:51 2021-12-10

Symbolickým vianočným punčom podporíte Hospic u Bernadetky
Po druhýkrát sa uskutoční vo virtuálnej podobe. Spojený je s verejnou zbierkou
09:49 2021-12-10

Infožiadosť - Pavol O - 25.11.2021
.
07:31 2021-12-09

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre prípravu stavieb
.
07:21 2021-12-09

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Predĺženie pešej zóny – I. Etapa
.
07:15 2021-12-09

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – VV – Ambulancia klinickej psychológie, PhDr. PaedDr. Zaťková (SP 17303/2021-002-Ing.Ki)
.
14:34 2021-12-08

Infožiadosť - Stanislav B - 24.11.2021
.
09:37 2021-12-08

Nitrianske sídlisko oživí skatepark
Víťazný návrh dodala pražská firma
09:16 2021-12-08

35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 16.12.2021
.
08:53 2021-12-08

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – VV – SD/16503 – Rekonštrukcia plynovodov Nitra – Chrenová 3.SC, UO 01950, SPP - distribúcia, a.s. (SP 16851/2021-002-Ing.Ki)
.
13:45 2021-12-07

Rozhodnutie o odvolaní proti územnému rozhodnutiu – VV – Bytový dom Ďurkova 20, moravcik-schroner, s.r.o. (OU-NR-OVBP2-2021/041246-002)
.
13:40 2021-12-07

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Búracie práce a odvoz stavebného odpadu - Odstránenie murovaných tribún na bývalom hádzanárskom ihrisku v areáli CVČ na Štefánikovej ulici 63, Nitra
.
12:27 2021-12-06

Oznámenie o začatí územného konania – VV – Bytový dom Nitra-Rázusová, Slavomír Komžík (SP 16377/2021-002-Ing. Tr)
.
11:39 2021-12-03

Domáca izolácia a karanténa
Čo robiť po pozitívnom teste? Užitočné informácie a postupy
11:15 2021-12-03

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Rodinný dom, TOŠO TRANS s.r.o. (SP 11328/2021-005-Ing.Já)
.
07:49 2021-12-03

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Rodinný dom, TOŠO TRANS s.r.o. (SP 11327/2021-005-Ing.Já)
.
07:46 2021-12-03

Od pondelka bude MHD jazdiť ako počas prázdnin
Školské spoje budú posilnené
06:47 2021-12-03

Výzva na predloženie cenovej ponuky: PD - Obnova Mestskej tržnice- vlhkostná sanácia budovy vrátane projektu kanalizácie a odvedenia atmosférickej vody
.
14:58 2021-12-02

Oznámenie.
.
12:52 2021-12-02

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – FO_NR_pripoj. OLT_Mikovíniho 11, Orange Slovensko a.s. (SP 7757/2021-021-Ing.Ki)
.
12:42 2021-12-02

Infožiadosť - Karol M - 23.11.2021
.
11:51 2021-12-02

Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2022 - 2024
.
16:47 2021-12-01

Zamestnanci mestského úradu oslávili Giving Tuesday
Sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro
14:42 2021-11-30

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – OS-Pod Šúdolskou, Západoslovenská distribučná a.s. (SP 7652/2021-004-Ing.Tr)
.
10:06 2021-11-30

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
.
10:01 2021-11-30

Čo kam patrí?
Viete kam patrí klasická rolka z toaletného papiera, obal z dezodorantu alebo oblečenie?
09:47 2021-11-30

Z piatich ulíc odstránili autovraky
Prinášame vybrané prípady z činnosti mestskej polície za posledný týždeň
15:01 2021-11-29

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií Nitra - Chrenová
.
12:45 2021-11-29

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Stavebné úpravy jestvujúceho bytového priestoru, Kristína Dobiášová (SP 16850/2021-002-Ing.Za)
.
12:40 2021-11-29

Infožiadosť - Pavol O - 18.11.2021
.
09:51 2021-11-29

Rozhodnutie o zmene výroku – VV – Heliport FN Nitra, Fakultná nemocnica Nitra (SP 14972/2021-004-Ing.Ki)
.
13:26 2021-11-26

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Rekonštrukcia bytu č. 8, Ľuboš Goga (SP 15290/2021-003-Ing.Za)
.
11:47 2021-11-26

Oznámenie o doplnení podkladov – Polyfunkčný areál Spišská, EB INREAL s.r.o. (SP 2472/2021-016-Ing. Tr)
.
11:22 2021-11-26

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Úprava Tehelnej ulice Nitra, Mesto Nitra (SP o34/2021-004-Ing.Tr)
.
11:07 2021-11-25

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre prevádzku tržníc
.
10:44 2021-11-25

Oznámenie o začatí územného konania – VV – INS_FTTH_NR_Hodžova, Wilsonovo nábrežie, Slovak Telekom, a.s. (SP 13310/2021-007-Ing.Ki)
.
08:05 2021-11-25

Výzva na predloženie ponuky: Dodávka a montáž mobiliáru pre mesto Nitra
.
16:52 2021-11-24

Stavebné povolenie – VV – SD/19502 - Rekonštrukcia plynovodov Nitra – Chrenová, Vašinova, ÚO 02046, SPP - distribúcia, a.s. (SP 14504/2021-003-Ing.Ki)
.
15:15 2021-11-24

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Špecialista pre web a sociálne siete (m/ž)
.
15:09 2021-11-24

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Manažér expertných a konzultačných služieb m/ž
.
15:08 2021-11-24

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Projektový manažér KC Nitra (m/ž)
.
15:08 2021-11-24

Radničné noviny - December 2021
.
15:00 2021-11-24

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Obnova bytového domu na Farskej 50 v Nitre ako národnej kultúrnej pamiatky, Vlastníci bytov a nebytových priestorov Farská 50, Nitra (SP 15478/2021-002-Ing.Pá)
.
11:07 2021-11-24

Mesto Nitra podporuje kampaň Zastavme násilie na ženách
Kampaň je súčasťou celosvetovej iniciatívy 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách
10:52 2021-11-24

BD Tehelná – SO 003 Teplovod-rozšírenie rozvodu, Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (SP 16640/2021-002-Ing.Tr)
.
14:12 2021-11-23

Nitru čaká prestížny volejbalový zápas
Odohrá sa v stredu večer v mestskej hale
14:06 2021-11-22

Žiaci zo ŽŠ Cabajská majú za sebou prvý týždeň korčuľovania
S ambasádormi trénovali v rámci projektu Centrum športu pri základnej škole
11:03 2021-11-22

Infožiadosť - Ladislav B - 15.11.2021
.
10:59 2021-11-22

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Úprava bytu, Mgr. Jana Turanová (SP 14974/2021-003-Ing.Za)
.
08:34 2021-11-19

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Úprava bytu, B10 reality, s.r.o. (SP 14970/2021-003-Ing.Za)
.
08:30 2021-11-19

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre rozpočet
.
07:19 2021-11-19

Hudobný festival spojený s výtvarným umením opäť v Synagóge
Večerné koncerty si môžete vychutnať naživo aj online
07:43 2021-11-18

Multi Development NOVÁ NITRA, NR Invest, a.s. (OD-6441/2021-005-Ing.Dá)
.
13:02 2021-11-16

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Modernizácia (výstavba) 400 m atletickej dráhy s certifikáciou IAAAF s tartanovým povrchom, Nitriansky samosprávny kraj - Spojená škola, Slančíkovej 2 (SP 16131/2021-002-Ing. Hu)
.
11:34 2021-11-16

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Rekonštrukcia plynovodov Nitra – Chrenová, Chrenovská 2.SC, UO 02046, SPP - distribúcia, a.s. (SP 14284/2021-007-Ing.Ki)
.
11:29 2021-11-16

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – VV – Rekonštrukcia plynovodov Nitra – Čermáň, 1.SC – SPP-distribúcia, a.s. (SP 15938/2021-002-Ing.Ki)
.
15:35 2021-11-15

Klientske centrum funguje v obmedzenom režime
Pracovisko osvedčovania podpisov a listín je z technických príčin dočasne zatvorené
13:24 2021-11-15

Uznesenie z 36. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 09.11.2021
.
11:30 2021-11-15

Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka – prvého stupňa ZŠ, ZŠ Benkova 34, 949 11, Nitra
.
11:15 2021-11-15

Ako oživiť nábrežie rieky ?
V Synagóge sa konal odborný seminár Rieky a nábrežia
13:24 2021-11-12

Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania – o návrhu na vydanie územného rozhodnutia – IBV Janíkovce - komunikácie a inžinierske siete, RD, OV1 – II. etapa, RTP 01 s.r.o. (SP 6656/2020-059-Ing.Sá)
.
14:08 2021-11-11

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Vizuálna identita pre Kreatívne centrum Nitra
.
11:40 2021-11-11

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Web stránka pre Kreatívne centrum Nitra
.
11:35 2021-11-11

Infožiadosť - Advokátska kancelária JUDr. DANIEL CHOVANEC, s.r.o. - 02.11.2021
.
09:42 2021-11-11

Zdravotnícke distribučné centrum, APOT Invest s.r.o. (SP 15537/2021-002-Ing.Sá)
.
16:45 2021-11-10

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Prevádzkový pracovník – vodič
.
13:12 2021-11-10

Infožiadosť - BONABA s.r.o. - 03.11.2021
.
06:44 2021-11-10

Výzva na predloženie cenovej ponuky: PD MK Škultétyho 3. etepa
.
14:54 2021-11-09

Zmena výroku vydaného územného rozhodnutia – predĺženie platnosti územného rozhodnutia – VV – Novostavba haly s administratívou, TENIX s. r. o. (SP 11860/2021-003-Ing.Hu)
.
12:47 2021-11-09

Spomienkové zhromaždenie venované 17. novembru
Pripomenutie si udalostí z rokov 1939 a 1989 na vyjadrenie úcty k ľuďom, ktorí sa podieľali na zápase za slobodu a ľudské práva
12:30 2021-11-09

34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 18.11.2021
.
12:12 2021-11-09

Oznámenie o zahájení územného konania – VV – FO_NR_pripoj. OLT_Mikovíniho 11, Orange Slovensko a.s (SP 7757/2021-018-Ing.Ki)
.
07:33 2021-11-09

Predloženie odvolania odvolaciemu orgánu – Územné rozhodnutie stavby – VV – Bytový dom Ďurkova 20, Okresný úrad Nitra (SP 20491/2018-070-Ing.Hu)
.
11:20 2021-11-08

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent špeciálneho stavebného úradu pre dopravu
.
11:13 2021-11-08

Večerný beh Nitrou bude tento rok „online“
Zabehať si môžete kdekoľvek a kedykoľvek od 8. do 21. novembra
09:36 2021-11-08

Oznámenie o začatí územného konania – VV – Rodinný dom, Táňa Farmadinová (SP 15310/2021-002-Ing.Wi)
.
09:32 2021-11-08

Rozhodnutie o odvolaní – VV – Polyfunkčný areál SPIŠŠKÁ – Nitra, LDI SVP 1 a.s. (OU-NR-OVBP2-2021/035857-002)
.
08:12 2021-11-08

Výzva na preloženie cenovej ponuky: Tlač mestského časopisu
.
12:51 2021-11-05

Výzva na preloženie cenovej ponuky: Búracie práce a odvoz stavebného odpadu - Odstránenie murovaných tribún na bývalom hádzanárskom ihrisku v areáli CVČ na Štefánikovej ulici 63, Nitra
.
12:23 2021-11-05

Výzva na preloženie cenovej ponuky: Zabezpečenie prevádzky a údržby cestnej svetelnej signalizácie
.
12:17 2021-11-05

Výzva na preloženie cenovej ponuky: Zabezpečenie prevádzky a údržby parkovacích automatov
.
12:12 2021-11-05

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV - Stavebné úpravy bytu č. 75, Mgr. Andrea Hoáng (SP 15792/2021-002-Ing.Za)
.
11:38 2021-11-05

Včasné orezanie stromov vplýva na kvalitu a bezpečnosť elektrickej energie
Majitelia a užívatelia pozemkov musia orezať alebo odstrániť stromy do 31. 1. 2022
11:33 2021-11-05

Dopravný expert: Problémom Nitry nie sú obyvatelia, ale tí, čo sem dochádzajú
Čítanie na 8-10 minút.
11:15 2021-11-05

Výzva na predkladanie cenových ponúk: Mechanická výsadba cibuľovín do trávnatého drnu
.
09:40 2021-11-05

Pomôžme spolu Nitre vyhnúť sa čiernej
Mesto Nitra na svojom území v najbližších dňoch zriadi viacero mobilných očkovacích miest
13:15 2021-11-04

Infožiadosť - Martin D - 03.11.2021
.
08:13 2021-11-04

Ako správne kompostovať
Čo patrí a čo nie do záhradného a komunitného kompostéra?
14:56 2021-11-03

Festival [fjúžn] na cestách mieri do Nitry
V spolupráci s Nitra 2026 prinesie Divadlo utláčaných
13:39 2021-11-03

Infožiadosť - TIS - 25.10.2021
.
12:13 2021-11-03

Mesto otvára výzvu na dotácie pre sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia
Termín uzávierky žiadostí je 30. november
12:03 2021-11-03

Rieky a nábrežia
Verejný seminár venovaný príkladom dobrej praxe s oživením a dotvorením nábreží riek
11:59 2021-11-03

Nitra bude svietiť na zeleno
Zelený Chrenovský most bude symbolom zmeny klímy
11:55 2021-11-03

Prestúpte na novú MHD
Nový poskytovateľ mestskej hromadnej dopravy začne v Nitre jazdiť od januára. O dopravnú kartu alebo výmenu starej za novú si môžete požiadať už dnes.
11:50 2021-11-03

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára - rok 2020
.
11:37 2021-11-03

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Výmena balkónov na bytovom dome, Službyt Nitra s.r.o. (SP 4954/2020-006-Ing.Pk)
.
09:36 2021-11-03

Zmena územného rozhodnutia o umiestnení stavby – VV – Rozvoj letiska Nitra – Janíkovce, Raybond s.r.o. (SP 9524/2021-003-Ing. Dk)
.
08:24 2021-11-03

Stavebné povolenie – VV – Ambulancia klinickej psychológie – PhDr. PaedDr. Zaťková (SP 13919/2021-003-Ing.Ki)
.
07:40 2021-11-03

Kolaudačné rozhodnutie - TRAFO ENERGY s.r.o. - Promenada Living Park-vonkajšie stavebné a inžinierske objekty (SP 13359/2021-005-Ing.Já)
.
13:00 2021-11-02

Oznámenie o začatí stavebného konania - vlastníci bytov v bytovom dome Pri Červenom kríži - Výmena balkónov na bytovom dome (SP 4954 /2020-006-Ing. Pk)
.
12:34 2021-11-02

Oznámenie o zahájení územného konania – Úprava Tehelnej ulice Nitra, Mesto Nitra (SP o 34/2020-002-Ing.Tr)
.
14:12 2021-10-28

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Rekonštrukcia bytu č. 8, Ľuboš Goga (SP 15290/2021-002-Ing.Za)
.
07:28 2021-10-28

Výzva na predloženie cenovej ponuky: PD MK Škultétyho 3. etapa
.
07:13 2021-10-28

Oznámenie o začatí konania – VV – Heliport FN Nitra, Fakultná nemocnica Nitra (SP 14972/2021-003-Ing.Ki)
.
11:29 2021-10-27

Aká je budúcnosť umelých vencov či kahancov?
Vyzdobené cintoríny s bohatou výzdobou majú aj svoju odvrátenú stranu. Dušičky vyprodukujú množstvo odpadu, ktorému sa dá predísť
08:50 2021-10-27

Veľvyslankyňa Holandského kráľovstva navštívila Nitru. Darovala jej 2026 tulipánov
S primátorom Marekom Hattasom hovorili o medzinárodnej spolupráci aj o ekologických formách dopravy
14:27 2021-10-26

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia
.
14:22 2021-10-26

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia
.
14:20 2021-10-26

33. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 28.10.2021
.
17:22 2021-10-25

Cyklogaráže si odomknete cez webovú aplikáciu Cyklosafe
Prístrešky pre bicykle vznikli na piatich frekventovaných miestach
14:43 2021-10-25

Stavebné povolenie – VV – Tenisová akadémia Skalka, Športová akadémia Skalka s. r. o. (SP 7001/2021-006-Ing. Hu)
.
14:28 2021-10-25

Výzva na predloženie ponuky na zákazku: Sklad z kontajnerov – situovaný na ulici Podzámska, poz. p.č. 313, 187/21, k.ú. Nitra – projekt búracích prác na odstránenie tejto nepovolenej stavby
.
13:29 2021-10-25

PD - Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy
.
13:42 2021-10-22

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Mechanická výsadba cibuľovín do trávnatého drnu
.
13:16 2021-10-22

Radnica začne s výdajom kompostérov
Záhradné kompostéry bude prideľovať obyvateľom rodinných domov v dvoch kolách
13:08 2021-10-22

Projektová dokumentácia „Mostná“.
.
10:12 2021-10-22

Krškany čaká rekonštrukcia verejného vodovodu
Vodárne upozorňujú na odstávku vody. Tá je naplánovaná na 26. októbra
10:08 2021-10-22

Infožiadosť - Andrej S - 02.10.2021
.
08:36 2021-10-22

Partnerstvo pre budúcnosť
Študenti z Golianovského gymnázia hľadali riešenia problémov, ktoré trápi mesto
07:29 2021-10-22

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Úprava bytu, B10 reality, s.r.o. (SP 14970/2021-002-Ing.Za)
.
14:27 2021-10-20

Oznámenie o zahájení územného konania – VV – Rekonštrukcia plynovodov Nitra – Chrenová, Chrenovská 2.SC, UO 02046, SPP - distribúcia, a.s. (SP 14284/2021-005-Ing.Ki)
.
13:46 2021-10-20

Oznámenie o doplnení podkladov do spisu č. SP 8945/2021 – Polyfunkčný objekt ORBIS – rekonštrukcia a dostavba, ORBIS Nitra a.s. (SP 8945/2021-014-Ing. Tr)
.
13:42 2021-10-20

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Úprava bytu, Mgr. Jana Turanová (SP 14974/2021-002-Ing.Za)
.
13:37 2021-10-20

Obyvatelia rodinných domov dostanú záhradné kompostéry
Žiadosť o bezplatné pridelenie je potrebné poslať do 1. novembra
10:36 2021-10-20

Radničné noviny - November 2021
.
10:15 2021-10-20

Mesto otvára dotácie pre oblasť kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
Termín uzávierky prijímania žiadostí je 5. november
08:21 2021-10-20

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa: MŠ, Beethovenova 1, Nitra, MŠ, Nábrežie mládeže 7, Nitra, MŠ, Rázusova 26, Nitra
.
14:46 2021-10-18

Diecézna charita Nitra pripravuje sčítanie ľudí bez domova
Registračný týždeň prebieha od pondelka 18. 10. do piatka 22. 10. v Nitre
12:03 2021-10-18

Využite bezplatný mobilný zber elektroodpadu
Harmonogram zberu do konca roka. Službu je potrebné si vopred objednať cez formulár
09:51 2021-10-15

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – SD/19502 - Rekonštrukcia plynovodov Nitra – Chrenová, Vašinova, ÚO 02046, SPP - distribúcia, a.s. (SP 14504/2021-002-Ing.Ki)
.
08:35 2021-10-15

Zastavenie územného konania – Rozhodnutie – IBV Janíkovce - komunikácie a inžinierske siete, RD, OV1 – II. etapa, RTP 01 s.r.o. (SP 6656/2020-057-Ing.Sá)
.
08:21 2021-10-15

Muž strieľal z balkóna do holuba
Prinášame vybrané prípady z činnosti mestskej polície za posledný týždeň
08:01 2021-10-15

K tvorbe nového Územného plánu pre Nitru sa môže vyjadriť aj verejnosť
Stretnutia sa uskutočnia na mestskom úrade v dvoch termínoch podľa mestských častí
14:40 2021-10-13

Nitra má hotovú analytickú časť Manuálu verejných priestranstiev
Dokument má pomôcť pri tvorbe a obnove verejných priestorov
12:34 2021-10-13

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Cyklotrasa Nitra – Dražovce, Mesto Nitra (OD-7606/2021-006-Ing.Dá)
.
14:21 2021-10-12

V hmlistom počasí zvýšte opatrnosť na cestách
Chodci a cyklisti, dbajte na používanie reflexných prvkov
12:49 2021-10-12

Mesto otvára dotácie pre kultúru a kreatívny priemysel na rok 2022
Termín uzávierky prijímania žiadostí je 5. november
11:02 2021-10-12

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent právnik
.
09:33 2021-10-12

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Dopravné prepojenie BD Brezový háj na výjazd ČSPH Slovnaft, Céder AH s.r.o. (SP 1926/2021-003-Ing.Br)
.
09:28 2021-10-12

Infožiadosť - Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o. - 30.09.2021
.
07:37 2021-10-12

Stavebné povolenie na stavbu –VV – Stavebné úpravy nebytového priestoru v bytovom dome, Meranie zraku s.r.o (SP 13145/2021-003-Ing.Tr)
.
06:52 2021-10-12

Čistejšie verejné priestory už aj v Párovských Hájoch
Svoje sily spojili miestni obyvatelia, mesto aj súkromná firma s čistiacou technikou
06:46 2021-10-12

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2022
.
11:53 2021-10-11

Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania – VV – Bytový dom Ďurkova 20, 2 + 2 s.r.o. (SP 20491/2018-068-Ing.Hu)
.
13:45 2021-10-08

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Kultúra a kreatívny priemysel – realizácia podujatí, aktivít, celoročnej činnosti a tvorby
.
12:47 2021-10-08

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Kultúra a kreatívny priemysel – realizácia podujatí, aktivít, celoročnej činnosti a tvorby
.
12:46 2021-10-08

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
.
12:45 2021-10-08

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
.
12:43 2021-10-08

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Multi Development NOVÁ NITRA, NR Invest, a.s. (OU-NR-OCDPK-2021/023568-013)
.
08:55 2021-10-08

Zverejnenie výsledku výberového konania: Vedúci Strediska mestských služieb v Nitre
.
08:32 2021-10-08

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: učiteľ druhého stupňa ZŠ, matematika - informatika, ZŠ Benkova, Nitra
.
07:18 2021-10-08

Oznámenie o zahájení územného konania – VV – OS-Pod Šúdolskou, Západoslovenská distribučná, a.s. (SP 7652/2021-002-Ing.Tr)
.
14:00 2021-10-07

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Vyvedenie elektrického výkonu z KGJ PK C1 Čermáň, Nitra, Západoslovenská distribučná, a.s. (SP 10472/2021-007-Ing.Ki)
.
17:01 2021-10-06

PD Obnova Mestskej tržnice
.
16:54 2021-10-06

VVoľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre prípravu stavieb
.
10:55 2021-10-06

Infožiadosť - Pavol O - 24.09.2021
.
11:43 2021-10-05

Infožiadosť - Pavol O - 23.09.2021
.
11:34 2021-10-05

Výzva na predloženie ponúk: Archeologický výskum k investičným akciám
.
11:11 2021-10-05

Často kladené otázky o novej MHD
Všetko o novej MHD na jednom mieste. Zmena nového dopravcu nastane v januári budúceho roka
11:04 2021-10-05

Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením – VV – Prístavba k polyfunkčnej budove, Eminent – S, spol. s r. o. (SP 11247/2021-004-Ing.Pá)
.
10:10 2021-10-05

Správny Nitran nemá na saláme
Nitrianska komunitná nadácia hľadá do Klubu darcov „správnych“ ľudí, ktorým nezáleží na tom, či sú „Nitrančania“ , „Nitrania“ alebo „Trogári“
14:18 2021-10-04

Mesto zrevitalizuje Brezový háj na atraktívny a najmä bezpečný park
Pribudne nová zeleň, lavičky, športové prvky aj nové detské ihrisko
12:54 2021-10-04

32. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 14.10.2021
.
11:11 2021-10-04

Informácia o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia – BD Tehelná, Západoslovenská distribučná, a.s. (SP 13891/2021-002-Ing.Tr)
.
09:11 2021-10-01

BD Tehelná, Západoslovenská distribučná, a.s. (SP 13891/2021-002-Ing.Tr)
.
09:08 2021-10-01

Predloženie odvolania nadriadenému správnemu orgánu – Rodinný dom, Ing. P. Konde a Ing. P. Vadovič (SP 13582/2019-033-Ing. Wi)
.
14:40 2021-09-30

Infožiadosť Pavol O - 21.09.2021
.
11:50 2021-09-30

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Ambulancia klinickej psychológie – PhDr. PaedDr. Zaťková (SP 13919/2021-002-Ing.Ki)
.
11:07 2021-09-30

Voľné pracovné miesto na pozíciu: 2 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP), 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)
.
10:59 2021-09-30

Výzva na predloženie ponuky: Lokálne opravy pešej zóny
.
10:38 2021-09-30

Zverejnenie výsledku výberového konania: Riaditeľ príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre
.
07:13 2021-09-30

Divadelná Nitra – to je aj pank, debata a cirkus
Témou 30. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sú presahy / transcendencies
12:51 2021-09-29

Registrácia záujemcov o prenájom vianočných stánkov spustená
Trhovníci sa môžu prihlasovať do 18. októbra
12:49 2021-09-29

Mesto Nitra ocenilo svoje osobnosti
Ocenení boli ľudia, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta
10:27 2021-09-29

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby – VV – DUR optika Nitra – OBECNÉ SIETE – NITRA, Obecné siete s.r.o (SP 333/2020-018-Ing.Sá)
.
09:46 2021-09-29

Staré divadlo Karola Spišáka v Báčskom Petrovci
Vypredané hľadisko bolo dôkazom veľkého úspechu v našom partnerskom meste
09:34 2021-09-29

Rozhodnutie – VV – Polyfunkčný objekt ORBIS – rekonštrukcia a dostavba, ORBIS Nitra a.s. (OU-NR-OVBP2-2021/033419-002)
.
09:26 2021-09-29

XVI. Nitrianska hudobná jeseň 2021
Séria koncertov pre priaznivcov vážnej v Synagóge
14:12 2021-09-28

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Manažér expertných a konzultačných služieb (m/ž)“
.
13:48 2021-09-28

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Asistent projektového manažéra (m/ž)“
.
13:45 2021-09-28

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Asistent riaditeľa KC (m/ž)“
.
13:41 2021-09-28

Uznesenie z 34. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 31.08.2021
.
13:36 2021-09-28

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Koordinátor vzťahov s členmi KC (m/ž)“
.
13:35 2021-09-28

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Právny poradca (m/ž)“
.
13:28 2021-09-28

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Web administrátor/správca systémov (m/ž)“
.
13:23 2021-09-28

Svetový deň cestovného ruchu sme oslávili netradične
Dobrovoľníci postupne vyčistili všetkých sedem pahorkov
12:31 2021-09-28

Máte nápad, ako podporiť cestovný ruch v Nitre ?
Požiadajte o dotáciu z mesta do 22. októbra
12:27 2021-09-28

Výzva č.1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Podpora a rozvoj cestovnéhio ruchu v meste
.
14:13 2021-09-24

Majsterka Európy v kategórii kumite juniorky do 48 kg pochádza z Nitry
Nina Kvasnicová získala vo Fínsku zlatú medailu
13:47 2021-09-24

Študentka z Nitry vo finále projektu Veľvyslanectvo mladých
Zabodovala projektom Audiowalk Nitra (Ne)zabudnuteľné príbehy nášho mesta
12:36 2021-09-24

Covid automat – prehľad
Praktické informácie týkajúce sa aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku
10:59 2021-09-24

Zapojte sa do celoslovenskej zbierky Biela pastelka
Pomôžete ľuďom so zrakovým postihnutím
10:30 2021-09-24

:Výzva na predloženie ponuky: Drobné opravy chodníkov
.
14:52 2021-09-23

Svolání zasedání zastupitelstva obce na čtvrtek 30.9.2021
Přílohy: https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8450048&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=400
12:26 2021-09-23

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Cyklotrasa Vodná-Zelokvet, Nitra, Mesto Nitra (SP o18/2021-004-Ing.Tr)
.
10:19 2021-09-23

Základný prieskum zdravia a pohody
Vyplnenie dotazníka netrvá dlhšie ako 20 – 25 minút
09:52 2021-09-21

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Topoľová 8, Nitra
.
14:55 2021-09-20

Oznámenie o doplnení podkladov v územnom konaní o umiestnení stavby – VV – Polyfunkčný objekt, Miroslav Kepák a manž. Petra Kepáková (SP 23021/2015-076-Ing.Za)
.
12:47 2021-09-20

Oznámenie o začatí konania k zmene výroku vydaného územného rozhodnutia – predĺženie platnosti územného rozhodnutia – Novostavba haly s administratívou, TENIX s. r. o. (SP 11860/2021-002-Ing.Hu)
.
08:01 2021-09-20

Nitra je súčasťou Erasmus+ projektu Vzdelávanie pre budúcnosť
Pomáha učiteľom nájsť cestu v novej realite vzdelávania a využívať výhody digitálnych nástrojov
07:52 2021-09-20

Nitrania odovzdali 1 200 litrov oleja
Prvý zber použitého kuchynského oleja a tuku v Nitre bol úspešný. Mesto v ňom bude pokračovať
12:38 2021-09-17

Oznámenie o prerokovaní návrhu Územnoplánovacej dokumentácie:  „ Územný plán zóny Šindolka I., Nitra“
.
11:52 2021-09-17

Verejné prerokovanie návrhu územného plánu Šindolka I.
Uskutoční sa v stredu 6. 10. 2021 o 15.00 vo veľkej zasadačke MsÚ Nitra
11:50 2021-09-17

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Stavebné úpravy nebytového priestoru v bytovom dome, Meranie zraku s.r.o. (SP 13145/2021-002-Ing.Tr)
.
10:00 2021-09-17

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Nitry za I. polrok 2021
.
08:48 2021-09-17

Svetový deň cestovného ruchu oslávime aj v Nitre
Tešiť sa môžete na popoludnie v Botanickej záhrade, pešie prehliadky, výstavy aj workshopy
07:21 2021-09-17

Harmonogram mobilného zberu elektroodpadu
Služba je bezplatná a je potrebné si ju vopred objednať cez formulár
14:58 2021-09-16

Mesto otvára dotácie pre športové kluby a znevýhodnených športovcov
O dotáciu možno požiadať do 30. septembra
14:19 2021-09-16

Mesto začne s výdajom vedierok na kuchynský odpad
Obyvatelia ich dostanú bezplatne. Stačí o ne požiadať v klientskom centre
14:16 2021-09-16

Počúvaj divadlo očami
Tri divadelné predstavenia budú tlmočené do posunkového jazyka
12:49 2021-09-16

Výzva č. 4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 pre oblasť: Podpora športových klubov – zabezpečenie športového vybavenia a materiálno technického vybavenia
.
12:42 2021-09-16

Výzva č. 3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 pre oblasť: Podpora zdravotne znevýhodnených športovcov
.
12:41 2021-09-16

Výzva č. 4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 pre oblasť: Podpora športových klubov – zabezpečenie športového vybavenia a materiálno technického vybavenia
.
12:40 2021-09-16

Výzva č. 3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 pre oblasť: Podpora zdravotne znevýhodnených športovcov
.
12:38 2021-09-16

Mesto Nitra nariaďuje celomestskú deratizáciu
V jesennom termíne od 27. 9. do 26. 11. každoročne prebieha celomestská deratizácia
07:43 2021-09-16

Návrh: „Územný plán zóny Šindolka I., Nitra“
.
07:38 2021-09-16

Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
Přílohy: https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8430274&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=399 https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8430277&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=399
10:15 2021-09-15

Ako sa realizuje komunitné kompostovanie?
Na mestskom úrade sa v sobotu konal informačný deň
14:30 2021-09-14

Krízový plán riešenia situácie v súvislosti s rizikom výskytu a šírenia ochorenia COVID-19

07:24 2021-09-14

Týždeň dobrovoľníctva prichádza aj do Nitrianskeho kraja
Záujemcovia majú na výber 15 aktivít
15:00 2021-09-13

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Parkovisko Bazovského 2-10, Nitra, Mesto Nitra (SP o70/2017-018-Ing.Br)
.
13:31 2021-09-13

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením – VV – Pravoslávny chrám, Pravoslávna cirkevná obec Nitra (SP 12305/2021-002-Ing.Ki)
.
10:06 2021-09-10

Infožiadosť Pavol O - 31.08.2021
.
10:01 2021-09-10

Aktuálne opatrenia v mestskom kúpeli
Platiť budú od pondelka 13. septembra
06:52 2021-09-10

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Tenisová akadémia Skalka, Športová akadémia Skalka s. r. o. (SP 7001/2021-004-Ing. Hu)
.
13:22 2021-09-09

Pre mňa je značkou Nitry nitriansky úsmev
Rozhovor s Katarínou Živanovič, novou riaditeľkou Kreatívneho centra
13:14 2021-09-09

Sedemnásťročný chlapec založil v parku oheň
Prinášame vybrané prípady z činnosti mestskej polície za posledný týždeň
07:31 2021-09-09

Výzva na predloženie ponúk: Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia
.
07:24 2021-09-09

Tekutý kuchynský odpad nepatrí do hnedej nádoby BRKO
Zber biologicky rozložiteľného odpadu na nitrianskych sídliskách stúpa. V porovnaní s júlom sa v auguste vyzbieralo o 22 ton viac
12:24 2021-09-08

Rannú cestu na bicykli spríjemnia raňajky
Pripravia ich zamestnanci mesta a dobrovoľníci z Rozbicyklujme Nitru v rámci Európskeho týždňa mobility
11:54 2021-09-08

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Stavebné úpravy jestvujúceho bytového priestoru, Martin Hroššo (SP 9633/2021-003-Ing.Za)
.
11:42 2021-09-08

Oznámenie o zahájení územného konania – VV – Vyvedenie elektrického výkonu z KGJ PK C1 Čermáň, Nitra, Západoslovenská distribučná, a.s. (SP 10472/2021-005-Ing.Ki)
.
11:38 2021-09-08

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.28/2021 ze 27.8.2021
Přílohy: https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8411649&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=398
07:35 2021-09-07

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Špecialista na projektové riadenie (m/ž)
.
07:06 2021-09-07

Campana fest 2021 potrvá dva dni
Viac ako 150 účinkujúcich zaplaví Svätoplukovo námestie farbami, energiou, úsmevom, hudbou, tancom i športom
10:39 2021-09-06

Rozhodnutie o prerušení konania – IBV Janíkovce - komunikácie a inžinierske siete, RD, OV1 – II. etapa, RTP 01 s.r.o. (SP 6656/2020-051-Ing.Sá)
.
09:42 2021-09-06

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Stavebné úpravy bytu, Mgr. Katarína Bedeová (SP 11349/2021-003-Ing.Za)
.
08:09 2021-09-06

Povolenie na odstránenie stavby – Rozhodnutie – VV – Bytový dom Ďurkova 20, 2+2 s. r. o. (SP 20491/2018-066- Ing. Hu)
.
11:48 2021-09-03

Bližšie k sebe vďaka tvorivosti
Workshopy pre babičky a deduškov, deti aj vnúčence budú bezplatné
11:41 2021-09-03

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: upratovačka
.
09:54 2021-09-03

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre
Počas celého septembra mesto oslávi spoločné dedičstvo Európy, ale aj našu rozmanitosť. Pozrite si podrobný program
13:55 2021-09-02

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Stavebné úpravy bytu č. 23, Jaroslav Jašek (SP 11143/2021-003-Ing.Za)
.
11:47 2021-09-02

Školy po letnej pauze otvorili svoje brány
Do opráv škôl mesto investovalo 1,3 milióna eur
11:38 2021-09-02

Letné kúpalisko v Nitre bude cez víkend o polovicu lacnejšie
Príjemnou cenou sa kúpalisko lúči s letom
10:50 2021-09-02

31. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 09.09.2021
.
10:47 2021-09-02

31. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 09.09.2021
.
14:50 2021-08-31

Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania - Rodinný dom, Ing. P. Konde a Ing. P. Vadovič (SP 13582/2019-032-Ing.Wi) a Odvolanie – Oľga Šranková (SP 13582-2019-029-Ing.Wi)
.
12:46 2021-08-31

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent špeciálneho stavebného úradu pre dopravu
.
12:28 2021-08-31

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre prípravu stavieb
.
12:25 2021-08-31

Nitra si pripomenula 77. výročie SNP
Pri pamätníku sa stretli predstavitelia mesta, župy aj Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
10:02 2021-08-27

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Rekonštrukcia vykurovania bytu, Ing. Lukáš Božik (SP 10148/2021-003-Ing.Za)
.
08:08 2021-08-27

Stavebné povolenie – VV – Multi Development NOVÁ NITRA – prevádzka na I.PP– nebytový priestor č. 3 – Obchodný priestor, ELRES Nitra s.r.o. (SP 10688/2021-003-Ing.Ki)
.
13:52 2021-08-26

Oznámenie o zahájení územného konania – VV – Dopravné prepojenie BD Brezový háj na výjazd z ČSPH Slovnaft, Céder AH s.r.o. (SP 10926/2021-002-Ing.Br)
.
10:37 2021-08-26

Stavebné povolenie na stavbu – VV – BD Tehelná, Mesto Nitra (OD-9813/2021- 006-Ing.Dá)
.
09:10 2021-08-26

Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Mgr. art. Eve Pavlíkovej Kubošiovej za celoživotný mimoriadny prínos pre slovenskú divadelnú a filmovú scénu a za rozvoj kultúrno - spoločenského života v Nitre
.
07:54 2021-08-25

Oznámenie o začatí konania – VV – Prístavba k polyfunkčnej budove, Eminent – S, spol. s r. o. (SP 11247/2021-003-Ing.Pá)
.
07:51 2021-08-25

Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry doc. PhDr. Matejovi Ruttkayovi, CSc. za mimoriadne významné zásluhy o kultúrny rozvoj Nitry a Slovenskej republiky, osobitne v oblasti historických vied a archeológie a za šírenie dobrého mena Nitry doma i v zahraničí
.
07:45 2021-08-25

Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry Mgr. Zuzane Rehák Štefečekovej za získanie zlatej medaily na XXXII. Letných olympijských hrách Tokiu 2020 a za reprezentáciu Slovenska i Nitry v svetovom meradle
.
07:41 2021-08-25

Stavebné povolenie – Rozhodnutie – VV – BD Tehelná, Mesto Nitra (SP o 17/2021-008-Ing.Tr)
.
08:43 2021-08-24

Zielona Góra ožila slovenským folklórom
Na úspešnej realizácii projektu sa podieľalo aj mesto Nitra
08:27 2021-08-24

Infožiadosť - Miloš F - 09.08.2021
.
08:18 2021-08-24

Na Cabajskej ulici otvoria nový zberný dvor
Nahradí zberný dvor na Tehelnej, ktorý bol zrušený
13:56 2021-08-23

V Nitre sa po prázdninách rozbehne čistenie verejných priestorov
V programe „Kärcher – upracme si spolu“ sa spojili občianski aktivisti, mesto aj firma
13:50 2021-08-23

Mesto začalo so zveľaďovaním priestoru pri CVČ Domino
Prioritou radnice je budovanie kvalitnejšieho verejného priestoru a opätovné využívanie ihriska
14:25 2021-08-19

Folkloristi z Nitry reprezentovali mesto na medzinárodnom festivale v Poľsku
Folklórny súbor Furmani navštívil začiatkom augusta partnerské mesto Zielona Gora.
14:20 2021-08-19

Zatúlané psíky, podnapití bezdomovci aj stratený päťročný chlapec
Prinášame vybrané prípady z činnosti mestskej polície za posledný týždeň.
14:17 2021-08-19

V sobotu 21. augusta sa v Nitre zídu kosci z celého Slovenska
V sobotu 21. augusta sa v Nitre zídu kosci z celého Slovenska
14:03 2021-08-19

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Prevádzkový pracovník – vodič
.
13:45 2021-08-19

Svolání zasedání zastupitelstva obce na pátek 27.8. 2021
<p><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?nid=3856&amp;oid=8384277">svolání zasedání č.28_2021 27.8.2021.doc</a></p> <p>Přílohy:</p> <ul><li><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8384278&amp;utm_source=%C3%9A%C5%99edn%C3%AD_deska&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=397">Příloha 1</a></li></ul>
10:58 2021-08-19

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Člen miestnej občianskej poriadkovej služby
.
06:23 2021-08-19

Stavebné povolenie - Službyt Nitra s.r.o. - Obnova bytového domu Jarmočná 12-14 Nitra (SP 10145/2021-003-Ing.Pk)
.
09:59 2021-08-17

Kolaudačné rozhodnutie - Mesto Nitra - Cyklistický chodník Nitra – Vráble I. a II. etapa (UHA-DUaI-17977/2019-015-Ing.Dá)
.
14:40 2021-08-16

Synagóga ponúkne výstavu Back to Animism
Samostatná výstava fotografky Ester Sabik zameraná na jej dlhodobo rozvíjajúcu sériu Back to Animism
09:02 2021-08-16

Mesto začalo s umiestňovaním kompostérov
Do konca roka vznikne v Nitre ďalších dvadsať komunitných kompostovísk
13:45 2021-08-13

Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Přílohy: https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8370524&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=396
08:46 2021-08-09

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.27/2021 ze 29.6.2021
Přílohy: https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8334401&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=395
08:17 2021-07-08

Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích
<p><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?nid=3856&amp;oid=8328868">Stanovení přechodné obezení provozu priloha_924527468_0_2021-1532.pdf</a></p>&#13; <p><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?nid=3856&amp;oid=8328869">Rozhodnutí o uzavírce priloha_924528657_0_2021-1533.pdf</a></p>&#13; <p> </p> <p>Přílohy:</p> <ul> <li><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8328871&amp;utm_source=%C3%9A%C5%99edn%C3%AD_deska&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=394">Příloha 1</a></li> <li><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8328872&amp;utm_source=%C3%9A%C5%99edn%C3%AD_deska&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=394">Příloha 2</a></li> </ul>
07:07 2021-07-02

Výběrové řízení komunikace ke Šlepru obec Malé Hradisko
<p><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?nid=3856&amp;oid=8296814">Soutěž.rar</a></p>&#13; <p> </p> <p>Přílohy:</p> <ul><li><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8296825&amp;utm_source=%C3%9A%C5%99edn%C3%AD_deska&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=393">Příloha 1</a></li></ul>
09:42 2021-06-22

Svolání zasedání na úterý 29.6.2021 18.00 hod OÚ Malé Hradisko
Přílohy: https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8293906&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=392
12:52 2021-06-21

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.26/2021 ze 28.5.2021
Přílohy: https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8258313&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=391
10:41 2021-06-07