Velky Lapas


Pozvánka na 5. riadne zasadnutie OZ vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/dji_0040_e472da_md.jpg" alt="Pozvánka na 5. riadne zasadnutie OZ vo Veľkom Lapáši"><br/> Pozv&aacute;nka na 5. riadne zasadnutie OZ vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i
11:32 2024-06-14

Pozvánka - Slávnostný koncert na počesť Svätého Ladislava
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/nyitra_2024_sk_9807fb_md.jpg" alt="Pozvánka - Slávnostný koncert na počesť Svätého Ladislava"><br/> 29.06.2024, Katedr&aacute;la Sv. Emer&aacute;ma v Nitre, 19:00 hod.&nbsp;
12:48 2024-06-12

Pietna cesta zástupcov Ministerstva obrany ČR na Slovensko
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pietny_akt_vo_velkom_lapasi_d88975_md.jpg" alt="Pietna cesta zástupcov Ministerstva obrany ČR na Slovensko"><br/> Pietna cesta z&aacute;stupcov Ministerstva obrany ČR na Slovensko
09:11 2024-06-12

Súťaž -Obleč sa do štýlu 80 - roky!
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/sutaz_80_roky_b6c8c5_md.jpg" alt="Súťaž -Obleč sa do štýlu 80 - roky!"><br/> 07.09.2024
12:45 2024-06-11

Lúčnica v Lúčnici nad Žitavou
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/scan_f114b2_md.jpg" alt="Lúčnica v Lúčnici nad Žitavou"><br/> 11.8.2024, Amfite&aacute;ter L&uacute;čnica nad Žitavou
09:10 2024-06-11

Pozvánka - Lúčnický rebrinák
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/lucnicky-rebrinak_970af3_md.png" alt="Pozvánka - Lúčnický rebrinák"><br/> 29.06.2024, L&uacute;čnica nad Žitavou
09:09 2024-06-11

Oznam o prijímacích skúškach - ZUŠ Imricha Godina Vráble
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/prijimacie_skusky_8eaa72_md.jpg" alt="Oznam o prijímacích skúškach - ZUŠ Imricha Godina Vráble"><br/> Oznam o prij&iacute;mac&iacute;ch sk&uacute;&scaron;kach - ZU&Scaron; Imricha Godina Vr&aacute;ble
13:29 2024-06-10

Bezplatné zmeranie dioptrií a očného tlaku
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/thinking-g9c8db04d7_1280_c00f01_md.jpg" alt="Bezplatné zmeranie dioptrií a očného tlaku"><br/> 20.06.2024, od 14:30 - 16:00 pri KD Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
13:16 2024-06-10

Pozvánka - Festival športu a rodiny
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/letak_-_den_rodiny_365600_md.jpg" alt="Pozvánka - Festival športu a rodiny"><br/> 22.06.2024, od 10:00 hod., nov&yacute; &scaron;portov&yacute; are&aacute;l pri Z&Scaron; Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
11:55 2024-06-10

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-dusan-cvetanovic-254415846-12950547_99ccd8_md.jpg" alt="Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu"><br/> Z&aacute;pisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a v&yacute;sledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľb&aacute;ch do Eur&oacute;pskeho parlamentu
11:07 2024-06-10

Oznam - vykonávanie chemického postreku
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-nc-farm-bureau-mark-2889440_e3cb2d_md.jpg" alt="Oznam - vykonávanie chemického postreku"><br/> 06.06.2024
13:16 2024-06-06

Informačný leták - čo robiť v prípade zemetrasenia
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-wilson-malone-739912-4558211_08b3c4_md.jpg" alt="Informačný leták - čo robiť v prípade zemetrasenia"><br/> Informačn&yacute; let&aacute;k - čo robiť v pr&iacute;pade zemetrasenia
08:53 2024-06-06

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Marcel Kiš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-sam-j-1764956_dd42a4_md.jpg" alt="Oznámenie o uložení listovej zásielky – Marcel Kiš"><br/> Ozn&aacute;menie o uložen&iacute; listovej z&aacute;sielky &ndash; Marcel Ki&scaron;
08:53 2024-06-05

Čiastočná uzávierka cesty I/51 - povolenie
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-dn-milk-935484_cd2567_md.jpg" alt="Čiastočná uzávierka cesty I/51 - povolenie"><br/> 11.06.2024 - 28.06.2024&nbsp;
07:05 2024-06-05

Oznam MŠ Veľký Lapáš - prevzatie rozhodnutí
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/slide22_9498f2_md.jpg" alt="Oznam MŠ Veľký Lapáš - prevzatie rozhodnutí"><br/> Oznam M&Scaron; Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron; - prevzatie rozhodnut&iacute;&nbsp;
13:05 2024-06-04

Oznam - Hydinárska farma Pašienky
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-freestockpro-322438_7de7af_md.jpg" alt="Oznam - Hydinárska farma Pašienky"><br/> 05.06.2024, miestne trhovisko vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i&nbsp;
07:51 2024-06-03

Pozvánka - Susedská vínna cesta
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/bez_nazvu_2ad508_md.jpg" alt="Pozvánka - Susedská vínna cesta"><br/> 29.06.2024,&nbsp; 14:00 - 21:00 hod. Doln&eacute; Obdokovce - Mal&yacute; Lap&aacute;&scaron;
05:43 2024-05-31

Uznesenia - 4. riadne zasadnutie OZ vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Uznesenia - 4. riadne zasadnutie OZ vo Veľkom Lapáši"><br/> Uznesenia - 4. riadne zasadnutie OZ vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i
12:15 2024-05-30

Pracovná ponuka - Penzión Nový Dvor - Malý Lapáš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-freestockpro-7599735_27e3e6_md.jpg" alt="Pracovná ponuka - Penzión Nový Dvor - Malý Lapáš"><br/> Pracovn&aacute; ponuka - Penzi&oacute;n Nov&yacute; Dvor - Mal&yacute; Lap&aacute;&scaron;
08:52 2024-05-29

Okresné kolo hry Plameň
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/444235880_938328004751445_8641532445634873159_n_4dae8a_md.jpg" alt="Okresné kolo hry Plameň"><br/> Okresn&eacute; kolo hry Plameň, 25.05.2024 Lužianky
09:30 2024-05-28

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jana Budinská
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jana Budinská"><br/> Ozn&aacute;menie o zru&scaron;en&iacute; trval&eacute;ho pobytu - Jana Budinsk&aacute;
11:11 2024-05-27

Pracovná ponuka - COOP Jednota Veľký Lapáš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-imin-technology-276315592-12935064_ce0ab1_md.jpg" alt="Pracovná ponuka - COOP Jednota Veľký Lapáš"><br/> Pracovn&aacute; ponuka - COOP Jednota Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
07:06 2024-05-27

Pozvánka - Deň detí v Malom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/den_deti_v_malom_lapasi_4e8149_md.png" alt="Pozvánka - Deň detí v Malom Lapáši"><br/> 01.06.2024 od 16:00 hod., Futbalov&eacute; ihrisko v Malom Lap&aacute;&scaron;i
04:51 2024-05-27

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-christina-morillo-1181396_9ab22c_md.jpg" alt="Pozvánka na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši"><br/> 29.05.2024 o 18:00 hod. Oc&Uacute; Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
08:08 2024-05-24

Oznam Matričného úradu v Golianove
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-olly-3756679_0e7259_md.jpg" alt="Oznam Matričného úradu v Golianove"><br/> Oznam Matričn&eacute;ho &uacute;radu v Golianove
04:20 2024-05-24

Pozvánka - Živá hudba Pizza Golianovo
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Pozvánka - Živá hudba Pizza Golianovo"><br/> 24.5.2024 od 18:00 - 22:00 hod., Pizza Golianovo
12:31 2024-05-20

Pozvánka - furmansko pilčícke preteky
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/441953361_747048587600970_6103529432802880990_n_1_e8a6aa_md.jpg" alt="Pozvánka - furmansko pilčícke preteky"><br/> Pozv&aacute;nka - furmansko pilč&iacute;cke preteky
09:23 2024-05-20

Súťaž o najkrajšiu fotografiu z územia MAS
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-fotios-photos-1252983_6a04c7_md.jpg" alt="Súťaž o najkrajšiu fotografiu z územia MAS"><br/> S&uacute;ťaž o najkraj&scaron;iu fotografiu z &uacute;zemia MAS
09:00 2024-05-20

Výsledky Lapášskych šesťdesiatok
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/lapasske_sestdesiatky_2024_49d7f3_md.jpg" alt="Výsledky Lapášskych šesťdesiatok"><br/> V&yacute;sledky Lap&aacute;&scaron;skych &scaron;esťdesiatok
08:20 2024-05-16

Uvítanie detí do života Veľký Lapáš 2024
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/8_8778a7_md.jpg" alt="Uvítanie detí do života Veľký Lapáš 2024"><br/> Uv&iacute;tanie det&iacute; do života Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron; 2024
06:07 2024-05-16

Pozvánka - Susedská burza Veľký Lapáš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/susedska_burza_velky_lapas_dc1e46_md.jpg" alt="Pozvánka - Susedská burza Veľký Lapáš"><br/> Kult&uacute;rny dom Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;, 25.5.2024 od 9:00 hod. - 12:00 hod.
13:22 2024-05-15

Pozvánka - Koncert kapely The Brazen Head
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/441074434_2664371300391377_1299123240854579258_n_6b9157_md.jpg" alt="Pozvánka - Koncert kapely The Brazen Head"><br/> Pozv&aacute;nka - Koncert kapely The Brazen Head
12:02 2024-05-15

Jarný termín zberu veľkoobjemového odpadu
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-tom-fisk-3181031_1_768070_md.jpg" alt="Jarný termín zberu veľkoobjemového odpadu"><br/> 18.05.2024, Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
09:27 2024-05-15

Oznam - postrekovanie futbalového ihriska
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-digitalbuggu-186239_4192ba_md.jpg" alt="Oznam - postrekovanie futbalového ihriska"><br/> Oznam - postrekovanie futbalov&eacute;ho ihriska
13:34 2024-05-14

Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ/riaditeľka ZŠ Veľký Lapáš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-element5-1370296_6002a7_md.jpg" alt="Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ/riaditeľka ZŠ Veľký Lapáš"><br/> V&yacute;berov&eacute; konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ/riaditeľka Z&Scaron; Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
06:18 2024-05-14

Pozvánka - Deň matiek
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/mx-3061_20240506_145219_pages-to-jpg-0001_7ba47c_md.jpg" alt="Pozvánka - Deň matiek"><br/> 12.05.2024, Kinos&aacute;la KD Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron; so začiatkom od 14:30 hod.&nbsp;
12:52 2024-05-06

Pozvánka MŠ Veľký Lapáš na besiedku pri príležitosti Dňa matiek
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/den_matiek_ms_velky_lapas_1a8554_md.jpg" alt="Pozvánka MŠ Veľký Lapáš na besiedku pri príležitosti Dňa matiek"><br/> 10.05.2024, 16:00 hod. v Kinos&aacute;le Kult&uacute;rneho domu vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i
12:08 2024-05-06

Uznesenia - 3. riadne zasadnutie OZ vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-polina-kovaleva-5717432_45c268_md.jpg" alt="Uznesenia - 3. riadne zasadnutie OZ vo Veľkom Lapáši"><br/> Uznesenia - 3. riadne zasadnutie OZ vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i
11:43 2024-05-03

Letný futbalový kemp
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/438885781_10233830469732569_8638256798881213937_n_0975e9_md.jpg" alt="Letný futbalový kemp"><br/> Letn&yacute; futbalov&yacute; kemp
08:41 2024-05-02

Pozvánka - ROCK-Y
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/440282428_922398476300459_9011340670319136721_n_ac4a96_md.jpg" alt="Pozvánka - ROCK-Y"><br/> Pozv&aacute;nka - ROCK-Y
10:13 2024-04-30

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-christina-morillo-1181396_0d4b77_md.jpg" alt="Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši"><br/> Pozv&aacute;nka na 3. riadne zasadnutie Obecn&eacute;ho zastupiteľstva vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i
12:16 2024-04-29

Skúšobné dni - poď si zajazdiť!
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/arriva_hr_skdni_pozvanka_24-nr_00000002_a2fd1a_md.png" alt="Skúšobné dni - poď si zajazdiť!"><br/> 25.5.2024, Are&aacute;l v&yacute;staviska Agrokomplex od 9:00 hod. - 14:00 hod.&nbsp;
08:58 2024-04-26

Termíny realizácie cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-eric-anada-280222-1495580_5c3733_md.jpg" alt="Termíny realizácie cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie"><br/> Term&iacute;ny realiz&aacute;cie cyklick&yacute;ch odpočtov spotrieb elektrickej energie
06:23 2024-04-26

Uznesenia - 2. riadne zasadnutie OZ vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-polina-kovaleva-5717432_65c0fc_md.jpg" alt="Uznesenia - 2. riadne zasadnutie OZ vo Veľkom Lapáši"><br/> Uznesenia - 2. riadne zasadnutie OZ vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i
12:35 2024-04-24

Pozvánka - Tradičné stavanie mája
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/2_50a685_md.jpg" alt="Pozvánka - Tradičné stavanie mája"><br/> 30. apr&iacute;l 2024, Parč&iacute;k pri KD Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;&nbsp; od 18:00 hod.
09:02 2024-04-19

Pozvánka na 2. riadne zasadnutie zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-christina-morillo-1181396_28b979_md.jpg" alt="Pozvánka na 2. riadne zasadnutie zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši"><br/> 23.04.2024 o 18:00 hod., Obecn&yacute; &uacute;rad vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i
06:41 2024-04-19

Pozvánka - Májová batôžková zábava pod holým nebom
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/batozkovy_majales_3edb12_md.jpg" alt="Pozvánka - Májová batôžková zábava pod holým nebom"><br/> 31.5.2024, Park pri KD Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron; od 20:00 hod.&nbsp;
06:36 2024-04-18

Pozvánka - Charitatívny majáles V. ročník NITRA V KROJI
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/420253121_7247377452005501_8626220801003894245_n_1_085249_md.jpg" alt="Pozvánka - Charitatívny majáles V. ročník NITRA V KROJI"><br/> 30.04.2024 od 16:00 hod., Estr&aacute;dna hala PKO, Nitra
14:10 2024-04-17

Územné rozhodnutie - verejná vyhláška - "Veľký Lapáš - IBV Rezidencia II - rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie"
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-anete-lusina-4792286_9f833e_md.jpg" alt="Územné rozhodnutie - verejná vyhláška - "Veľký Lapáš - IBV Rezidencia II - rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie""><br/> &Uacute;zemn&eacute; rozhodnutie - verejn&aacute; vyhl&aacute;&scaron;ka - "Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron; - IBV Rezidencia II - roz&scaron;&iacute;renie vodovodu a spla&scaron;kovej kanaliz&aacute;cie"
12:48 2024-04-17

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky - Sára Sládečková
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-sam-j-1764956_43e2be_md.jpg" alt="Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky - Sára Sládečková"><br/> Ozn&aacute;menie o uložen&iacute; doporučenej listovej z&aacute;sielky - S&aacute;ra Sl&aacute;dečkov&aacute;
11:41 2024-04-15

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Sára Sládečková
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-sam-j-1764956_8beb0d_md.jpg" alt="Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Sára Sládečková"><br/> Verejn&aacute; vyhl&aacute;&scaron;ka o ozn&aacute;men&iacute; miesta uloženia p&iacute;somnosti
11:24 2024-04-15

Zámer predať majetok obce Veľký Lapáš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-tom-fisk-2476015_1f98dc_md.jpg" alt="Zámer predať majetok obce Veľký Lapáš"><br/> Z&aacute;mer predať majetok obce Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
09:48 2024-04-12

Zámer - Zámena majetku obce formou prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-tom-fisk-2476015_44a98e_md.jpg" alt="Zámer - Zámena majetku obce formou prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa"><br/> Z&aacute;mer - Z&aacute;mena majetku obce formou prevodu z d&ocirc;vodu hodn&eacute;ho osobitn&eacute;ho zreteľa
09:44 2024-04-12

Pozvánka - "Lapáš do toho" Turnaj detí v kategórii U8
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/u8_turnaj_13_4_9832b4_md.jpg" alt="Pozvánka - "Lapáš do toho" Turnaj detí v kategórii U8"><br/> Ihrisko Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;, 13.4.2024 o 9:00 hod.&nbsp;
11:33 2024-04-10

Pozvánka - Lapášske šesťdesiatky
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/lapasske_sestdesiatky_2024_50984c_md.jpg" alt="Pozvánka - Lapášske šesťdesiatky"><br/> Lap&aacute;&scaron;ske &scaron;esťdesiatky, 28.4.2024, AC Stavb&aacute;r Nitra
11:16 2024-04-10

Oznam o prebiehajúcich prácach GkÚ v teréne
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-nelson-axigoth-5802821_ea91f6_md.jpg" alt="Oznam o prebiehajúcich prácach GkÚ v teréne"><br/> Oznam o prebiehaj&uacute;cich pr&aacute;cach Gk&Uacute; v ter&eacute;ne
07:00 2024-04-09

Čistý revír = čistá príroda
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/dsc_9790_768912_md.jpg" alt="Čistý revír = čistá príroda"><br/> Čist&yacute; rev&iacute;r = čist&aacute; pr&iacute;roda
05:46 2024-04-09

Výsledky volieb prezidenta SR 2024 v obci Veľký Lapáš, 2. kolo
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Výsledky volieb prezidenta SR 2024 v obci Veľký Lapáš, 2. kolo"><br/> V&yacute;sledky volieb prezidenta SR 2024 v obci Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;, 2. kolo
07:49 2024-04-08

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Zuzana Dobrovodská (Daňová exekučná výzva)
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-sam-j-1764956_4a2038_md.jpg" alt="Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Zuzana Dobrovodská (Daňová exekučná výzva)"><br/> Verejn&aacute; vyhl&aacute;&scaron;ka o ozn&aacute;men&iacute; miesta uloženia p&iacute;somnosti Zuzana Dobrovodsk&aacute; (Daňov&aacute; exekučn&aacute; v&yacute;zva)
07:37 2024-04-05

Kalendár podujatí obce Veľký Lapáš 2024
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/1_023dfe_md.jpg" alt="Kalendár podujatí obce Veľký Lapáš 2024"><br/> Kalend&aacute;r podujat&iacute; obce Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron; 2024
10:04 2024-04-02

Oznámenie o uzávierke cesty I/51
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-dn-milk-935484_3f509c_md.jpg" alt="Oznámenie o uzávierke cesty I/51"><br/> Ozn&aacute;menie o uz&aacute;vierke cesty I/51
07:25 2024-04-02

Veľkonočný pozdrav
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/velkonocny_pozdrav_cd96a1_md.jpg" alt="Veľkonočný pozdrav"><br/> Veľkonočn&yacute; pozdrav
05:06 2024-03-28

Pozvánka - Veľká noc v dreve
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/velka_noc_v_dreve_45642f_md.jpg" alt="Pozvánka - Veľká noc v dreve"><br/> Pozv&aacute;nka - Veľk&aacute; noc v dreve
08:18 2024-03-27

Pozvánka - Čistý revír = čistá príroda
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/isty_revir_cista_priroda_2024_kopia_1_914005_md.png" alt="Pozvánka - Čistý revír = čistá príroda"><br/> Čist&yacute; rev&iacute;r = čist&aacute; pr&iacute;roda
07:40 2024-03-27

Uznesenia - 1. riadne zasadnutie OZ vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Uznesenia - 1. riadne zasadnutie OZ vo Veľkom Lapáši"><br/> Uznesenia - 1. riadne zasadnutie OZ vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i
13:40 2024-03-25

Výsledky volieb prezidenta SR 204 v obci Veľký Lapáš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Výsledky volieb prezidenta SR 204 v obci Veľký Lapáš"><br/> V&yacute;sledky volieb prezidenta SR 204 v obci Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
08:10 2024-03-25

Svetový deň vody
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-pixabay-416528_f51659_md.jpg" alt="Svetový deň vody"><br/> Svetov&yacute; deň vody, 22.03.2024
09:46 2024-03-22

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie OZ vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-christina-morillo-1181396_822530_md.jpg" alt="Pozvánka na 1. riadne zasadnutie OZ vo Veľkom Lapáši"><br/> 21.03.2024, Oc&Uacute; Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
14:35 2024-03-18

Zápis do 1. ročníka ZŠ Veľký Lapáš pre školský rok 2024/2025
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-pixabay-207756_2781ee_md.jpg" alt="Zápis do 1. ročníka ZŠ Veľký Lapáš pre školský rok 2024/2025"><br/> Z&aacute;pis do 1. ročn&iacute;ka Z&Scaron; Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron; pre &scaron;kolsk&yacute; rok 2024/2025
11:44 2024-03-18

Výsledky výstavy vín 2024
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-timur-saglambilek-87224_74ab45_md.jpg" alt="Výsledky výstavy vín 2024"><br/> V&yacute;sledky v&yacute;stavy v&iacute;n 2024
09:34 2024-03-18

Odpočty vodomerov
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-mike-van-schoonderwalt-5506046_1_5b5552_md.jpg" alt="Odpočty vodomerov"><br/> Odpočty vodomerov
12:34 2024-03-13

Predajná akcia
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/mimoriadna_predajna_akcia_7de48f_md.jpg" alt="Predajná akcia"><br/> 12.03.2024, KD Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
07:28 2024-03-12

Zoznam prijímateľov 2 % dane z príjmu - Veľký Lapáš 2024
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/1_3d528f_md.jpg" alt="Zoznam prijímateľov 2 % dane z príjmu - Veľký Lapáš 2024"><br/> Zoznam prij&iacute;mateľov 2 % dane z pr&iacute;jmu - Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron; 2024
13:32 2024-03-11

Zber použitého kuchynského oleja
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-towfiqu-barbhuiya-12284682_5be215_md.jpg" alt="Zber použitého kuchynského oleja"><br/> 13.03.2024, Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
08:12 2024-03-11

Pozvánka - Spoznaj seba, spoznaj svet
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/426764485_122111080502218251_7927594450632622479_n_c5a5bf_md.jpg" alt="Pozvánka - Spoznaj seba, spoznaj svet"><br/> Spoznaj seba, spoznaj svet
06:46 2024-03-11

Pozvánka - Výstava vín Čechynce
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/echynce_-_2024_-_pozvanka_-_plagat_a3-01_f42f54_md.jpg" alt="Pozvánka - Výstava vín Čechynce"><br/> Pozv&aacute;nka - V&yacute;stava v&iacute;n Čechynce
10:51 2024-03-08

Miera vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-lisa-fotios-1933386_e9109f_md.jpg" alt="Miera vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023"><br/> V&yacute;sledok hodnoty vytriedenia komun&aacute;lnych odpadov za rok 2023 - obec Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
08:49 2024-03-08

Pozvánka - Výstava vín 2024
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pozvanka_vystava_vin_2024_6a2863_md.jpg" alt="Pozvánka - Výstava vín 2024"><br/> Pozv&aacute;nka - V&yacute;stava v&iacute;n 2024
14:16 2024-03-07

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk – Marián Šrank
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-sam-j-1764956_39f072_md.jpg" alt="Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk – Marián Šrank"><br/> Ozn&aacute;menie o uložen&iacute; doporučenej listovej z&aacute;sielky do vlastn&yacute;ch r&uacute;k &ndash; Mari&aacute;n &Scaron;rank
15:03 2024-03-06

Porucha na vodovodnom potrubí
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-pixabay-40784_9591ed_md.jpg" alt="Porucha na vodovodnom potrubí"><br/> Porucha na vodovodnom potrub&iacute;
08:42 2024-03-04

FS Rapkáčik
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/8966_98d535_md.jpg" alt="FS Rapkáčik"><br/> FS Rapk&aacute;čik
13:02 2024-02-29

Výzvy na podávanie projektových návrhov pre občianske združenia
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/vyzvy_na_podavanie_b3df08_md.jpg" alt="Výzvy na podávanie projektových návrhov pre občianske združenia"><br/> V&yacute;zvy na pod&aacute;vanie projektov&yacute;ch z&aacute;merov pre občiansky sektor
06:30 2024-02-23

Vyzdvihnutie liekov v lekárni a ich dovoz domov zadarmo
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/vyzdvihnutie_liekov_v_lekarni_a_ich_dovoz_domov_zadarmo_page-0001_341817_md.jpg" alt="Vyzdvihnutie liekov v lekárni a ich dovoz domov zadarmo"><br/> Vyzdvihnutie liekov v lek&aacute;rni a ich dovoz domov zadarmo
14:18 2024-02-22

Oznámenie o začatí územného konania - upustenie od ústneho pojednávania - verejná vyhláška - "Veľký Lapáš - IBV Rezidencia II - rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-anete-lusina-4792286_b902b8_md.jpg" alt="Oznámenie o začatí územného konania - upustenie od ústneho pojednávania - verejná vyhláška - "Veľký Lapáš - IBV Rezidencia II - rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie"><br/> Ozn&aacute;menie o začat&iacute; &uacute;zemn&eacute;ho konania - upustenie od &uacute;stneho pojedn&aacute;vania - verejn&aacute; vyhl&aacute;&scaron;ka - "Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron; - IBV Rezidencia II - roz&scaron;&iacute;renie vodovodu a spla&scaron;kovej kanaliz&aacute;cie
14:09 2024-02-22

Územné rozhodnutie - verejná vyhláška - "IBV Zelená hať - Veľký Lapáš"
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-anete-lusina-4792286_b40f07_md.jpg" alt="Územné rozhodnutie - verejná vyhláška - "IBV Zelená hať - Veľký Lapáš""><br/> &Uacute;zemn&eacute; rozhodnutie - verejn&aacute; vyhl&aacute;&scaron;ka - "IBV Zelen&aacute; hať - Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;"
12:40 2024-02-22

Chodník pozdĺž cesty III/1662 - Pohranická ulica, Malý Lapáš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/chodnik_55b537_md.jpg" alt="Chodník pozdĺž cesty III/1662 - Pohranická ulica, Malý Lapáš"><br/> Chodn&iacute;k pozdĺž cesty III/1662 - Pohranick&aacute; ulica, Mal&yacute; Lap&aacute;&scaron;
09:39 2024-02-20

Pozvánka - Nitrianske fašiangy
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/nitrianske_fasiangy_-_plagat_final_page-0001_280957_md.jpg" alt="Pozvánka - Nitrianske fašiangy"><br/> Pozv&aacute;nka Nitrianske fa&scaron;iangy, 10.02.2024
13:25 2024-02-07

Pozvánka FS Rapkáčik - Fašiangový sprievod
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/06_8069cd_md.jpg" alt="Pozvánka FS Rapkáčik - Fašiangový sprievod"><br/> Nedeľa 11.02.2024, KD Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron; 14:00 hod.
13:15 2024-02-07

Pozvánka - Koncert Večer peknej hudby
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/2024-02-11_koncert_plagata3_page-0001_72f2e6_md.jpg" alt="Pozvánka - Koncert Večer peknej hudby"><br/> FARSK&Yacute; KOSTOL NEPO&Scaron;KVRNEN&Eacute;HO POČATIA PANNY M&Aacute;RIE VEĽK&Yacute; LAP&Aacute;&Scaron;,&nbsp; 11.02.2024 SO ZAČ. o 17:00 HOD.
12:55 2024-02-07

Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-anete-lusina-4792286_181770_md.jpg" alt="Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav"><br/> Verejn&aacute; vyhl&aacute;&scaron;ka - Nariadenie konania o začat&iacute; pozemkov&yacute;ch &uacute;prav
10:25 2024-02-06

Oznam Obecného a Stavebného úradu vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-tim-mossholder-1171386_1_2ab3da_md.jpg" alt="Oznam Obecného a Stavebného úradu vo Veľkom Lapáši"><br/> 05.02.2024,&nbsp; Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
09:23 2024-02-02

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Eva Mikulcová
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-sam-j-1764956_fce396_md.jpg" alt="Oznámenie o uložení listovej zásielky - Eva Mikulcová"><br/> Ozn&aacute;menie o uložen&iacute; listovej z&aacute;sielky - Eva Mikulcov&aacute;
14:55 2024-01-31

Stolnotenisový turnaj vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/10_2_0a6b89_md.jpg" alt="Stolnotenisový turnaj vo Veľkom Lapáši"><br/> 20.01.2024, Telocvičňa Z&Scaron; Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
13:32 2024-01-30

Pozvánka na stretnutie
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/421867015_253401067780874_5923530647625489028_n_c3d384_md.jpg" alt="Pozvánka na stretnutie"><br/> Pozv&aacute;nka na stretnutie, 03.02.2024, Kinos&aacute;la KD so začiatkom o 16:00 hod.&nbsp;
09:53 2024-01-30

Silvestrovská batôžkovica
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/2_8093fe_md.jpg" alt="Silvestrovská batôžkovica"><br/> Silvestrovsk&aacute; bat&ocirc;žkovica, 31.12.2023
09:39 2024-01-30

Výzva na podanie daňového priznania na daň z nehnuteľnosti na rok 2024
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/dane2019_d52548_md_8a678d_md_ade7a3_md.jpg" alt="Výzva na podanie daňového priznania na daň z nehnuteľnosti na rok 2024"><br/> V&yacute;zva na podanie daňov&eacute;ho priznania na daň z nehnuteľnosti na rok 2024
11:10 2024-01-26

Informácie o zmene cestovných poriadkov na prímestských linkách od 1.2.2024
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-le-minh-977213_1_3855e8_md.jpg" alt="Informácie o zmene cestovných poriadkov na prímestských linkách od 1.2.2024"><br/> Oznam spoločnosti ARRIVA NITRA a. s.
13:49 2024-01-24

Mimoriadny zvoz BIO odpadu
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-eva-bronzini-5740584_15e5d9_md.jpg" alt="Mimoriadny zvoz BIO odpadu"><br/> 22.01.2024
08:13 2024-01-19

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk – Marcel Kiš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-lumn-190295_b2be1d_md.jpg" alt="Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk – Marcel Kiš"><br/> Ozn&aacute;menie o uložen&iacute; doporučenej listovej z&aacute;sielky do vlastn&yacute;ch r&uacute;k &ndash; Marcel Ki&scaron;
11:04 2024-01-16

Turnaj prípraviek U9 vyhrali nádeje Lapáša
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/mali_futbalisti_6fceaf_md.jpg" alt="Turnaj prípraviek U9 vyhrali nádeje Lapáša"><br/> S&F Protection Cup, Halov&yacute; &scaron;ampion&aacute;t U9, 13. janu&aacute;r 2024
06:48 2024-01-16

Zľavové poukážky DECODOM na nákup novej kuchyne pre mladomanželov
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-jessica-lewis--thepaintedsquare-1103560_7c4a05_md.jpg" alt="Zľavové poukážky DECODOM na nákup novej kuchyne pre mladomanželov"><br/> Zľavov&eacute; pouk&aacute;žky DECODOM na n&aacute;kup novej kuchyne pre mladomanželov
09:30 2024-01-15

Čo s vianočným stromčekom po sviatkoch?
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-luka-susak-824257_aeebf0_md.jpg" alt="Čo s vianočným stromčekom po sviatkoch?"><br/> Čo s vianočn&yacute;m stromčekom po sviatkoch?
08:56 2024-01-15

Zomrel ľudový básnik Anton Drevenka
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/dok1_page-0001_43cfc9_md.jpg" alt="Zomrel ľudový básnik Anton Drevenka"><br/> Zomrel ľudov&yacute; b&aacute;snik Anton Drevenka
10:20 2024-01-12

Pozvánka - odber krvi
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/414975891_2018904641822043_2179432298945381584_n_58e105_md.jpg" alt="Pozvánka - odber krvi"><br/> 15. janu&aacute;r 2024 od 8:00 hod. do 11:00 hod., KD Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
13:22 2024-01-11

Pozvánka - Stolnotenisový turnaj
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pozvanka_stolnotenisovy_turnaj_87e06e_md.jpg" alt="Pozvánka - Stolnotenisový turnaj"><br/> 20.01.2024, Telocvičňa Z&Scaron; od 14:00 hod.
13:09 2024-01-10

Pozvánka Obecný ples Veľký Lapáš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pozvanka_obecny_ples_2024_f3f1d0_md.jpg" alt="Pozvánka Obecný ples Veľký Lapáš"><br/> Piatok 09.02.2024, KD Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;, o 20:00 hod.
13:02 2024-01-10

Bezplatné meranie zrakovej ostrosti
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2024/pexels-stephen-niemeier-131018_2cc197_md.jpg" alt="Bezplatné meranie zrakovej ostrosti"><br/> Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;, 10.01.2024, Zasadačka Oc&Uacute;&nbsp;
08:08 2024-01-10

Kalendár na rok 2024
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/prijemne_prezitie_vianocnych_sviatkov_1_dfe174_md.jpg" alt="Kalendár na rok 2024"><br/> Kalend&aacute;r na rok 2024
10:38 2023-12-21

Úradné hodiny počas vianočných sviatkov
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/vianoce-pecivo-orech_e62b75_md.jpg" alt="Úradné hodiny počas vianočných sviatkov"><br/> &Uacute;radn&eacute; hodiny počas vianočn&yacute;ch sviatkov
12:09 2023-12-20

Maškarný ples 2024
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/maskarny_2024_1e26cd_md.jpg" alt="Maškarný ples 2024"><br/> Ma&scaron;karn&yacute; ples 2024
11:13 2023-12-19

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, MUDr. Zuzana Kohútová - zastupovanie
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/photo-1632052998047-1faea5c31145_7a3b55_md.jpg" alt="Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, MUDr. Zuzana Kohútová - zastupovanie"><br/> Ambulancia v&scaron;eobecn&eacute;ho lek&aacute;ra pre deti a dorast, MUDr. Zuzana Koh&uacute;tov&aacute; - zastupovanie
07:50 2023-12-19

Stavebné povolenie - verejná vyhláška - "IBV Veľký Lapáš - 16 RD" - "Rekonštrukcia trafostanice + distribučný NN rozvod" "NA_IBV Veľký Lapáš 16RD_DTr, NNK"
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-sam-j-1764956_347c38_md.jpg" alt="Stavebné povolenie - verejná vyhláška - "IBV Veľký Lapáš - 16 RD" - "Rekonštrukcia trafostanice + distribučný NN rozvod" "NA_IBV Veľký Lapáš 16RD_DTr, NNK""><br/> Stavebn&eacute; povolenie - verejn&aacute; vyhl&aacute;&scaron;ka - "IBV Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron; - 16 RD" - "Rekon&scaron;trukcia trafostanice + distribučn&yacute; NN rozvod" "NA_IBV Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron; 16RD_DTr, NNK"
09:35 2023-12-15

Predaj živých rýb Golianovo
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/408853774_738844741437725_3500709340198741602_n_f66b14_md.jpg" alt="Predaj živých rýb Golianovo"><br/> Predaj živ&yacute;ch r&yacute;b Golianovo
08:03 2023-12-15

Uznesenia - 9. riadne zasadnutie OZ
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Uznesenia - 9. riadne zasadnutie OZ"><br/> Uznesenia - 9. riadne zasadnutie OZ
09:01 2023-12-14

Rozpočet obce Veľký Lapáš na rok 2024 s výhľadom na roky 2025, 2026
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Rozpočet obce Veľký Lapáš na rok 2024 s výhľadom na roky 2025, 2026"><br/> Rozpočet obce Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron; na rok 2024 s v&yacute;hľadom na roky 2025, 2026
11:12 2023-12-13

Oznam k vyúčtovaniu dotácií na rok 2023
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/vyuctovanie_dotacii_z_rozpoctu_obce_35901e_md.jpg" alt="Oznam k vyúčtovaniu dotácií na rok 2023"><br/> Oznam k vy&uacute;čtovaniu dot&aacute;ci&iacute; na rok 2023
07:00 2023-12-12

Pozvánka na 9. riadne zasadnutie OZ vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Pozvánka na 9. riadne zasadnutie OZ vo Veľkom Lapáši"><br/> Pozv&aacute;nka na 9. riadne zasadnutie OZ vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i
12:36 2023-12-08

Hlasitá skúška sirén
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-aboodi-vesakaran-12404226_4f580b_md.jpg" alt="Hlasitá skúška sirén"><br/> Hlasit&aacute; sk&uacute;&scaron;ka sir&eacute;n, 8.12.2023
10:13 2023-12-07

Jubilanti v r. 2023
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-revac-filmsphotography-552134_620181_md.jpg" alt="Jubilanti v r. 2023"><br/> Jubilanti v r. 2023
08:54 2023-12-07

Oznam sloboda zvierat - Reťaze sú zakázané pre všetky psy od 1.1.2024
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/406563048_730057629155333_6281760422653997139_n_81a20c_md.jpg" alt="Oznam sloboda zvierat - Reťaze sú zakázané pre všetky psy od 1.1.2024"><br/> Reťaze s&uacute; zak&aacute;zan&eacute; pre v&scaron;etky psy od 1.1.2024
06:52 2023-12-07

Riziká požiaru počas vianočných sviatkov a tipy na ich bezpečné prežitie
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-pixabay-266430_dfb883_md.jpg" alt="Riziká požiaru počas vianočných sviatkov a tipy na ich bezpečné prežitie"><br/> Rizik&aacute; požiaru počas vianočn&yacute;ch sviatkov a tipy na ich bezpečn&eacute; prežitie
09:37 2023-12-06

Oznam o zmene cestovných poriadkov od 10.12.2023 do 14.12.2024 a cestovný poriadok na rok 2024
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-le-minh-977213_5755b4_md.jpg" alt="Oznam o zmene cestovných poriadkov od 10.12.2023 do 14.12.2024 a cestovný poriadok na rok 2024"><br/> Oznam o zmene cestovn&yacute;ch poriadkov od 10.12.2023 do 14.12.2024, cestovn&yacute; poriadok na rok 2024
14:29 2023-12-04

Oznam Obecného úradu vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-alteredsnaps-15084327_5b0cf1_md.jpg" alt="Oznam Obecného úradu vo Veľkom Lapáši"><br/> 4.12.2023 - 5.12.2023, Obecn&yacute; &uacute;rad Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;&nbsp;
12:50 2023-12-01

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Jozef Jedlička
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-lumn-190295_2483b9_md.jpg" alt="Oznámenie o uložení listovej zásielky - Jozef Jedlička"><br/> Ozn&aacute;menie o uložen&iacute; listovej z&aacute;sielky - Jozef Jedlička
12:31 2023-12-01

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Pavel Balla
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-lumn-190295_8c9182_md.jpg" alt="Oznámenie o uložení listovej zásielky - Pavel Balla"><br/> V zmysle &sect; 5 z&aacute;kona č. 253/1998 Z. z. o hl&aacute;sen&iacute; pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znen&iacute; neskor&scaron;&iacute;ch predpisov oznamujeme uloženie ozn&aacute;menia o listovej z&aacute;sielky pre adres&aacute;ta Pavel Balla, ktor&uacute; si m&ocirc;že prevziať na Obecnom &uacute;rade vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i&nbsp; v pracovn&yacute;ch dňoch v lehote do 18.12.2023.
09:11 2023-11-30

Upozornenie Západoslovenskej distribučnej, a. s. Bratislava pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-kindel-media-9889059_29ad54_md.jpg" alt="Upozornenie Západoslovenskej distribučnej, a. s. Bratislava pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov"><br/> V&yacute;zva Z&aacute;padoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava k orezu a v&yacute;rubu stromov
08:59 2023-11-30

Pozvánka - Vianočná akadémia vo vianočnom mestečku
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pozvanka_vianocna_akademia_461e0c_md.jpg" alt="Pozvánka - Vianočná akadémia vo vianočnom mestečku"><br/> 17.12.2023, Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;, priestranstvo pri KD so začiatkom od 14:00 hod.
06:51 2023-11-30

Pozvánka - Chodenie Lucií obcou Veľký Lapáš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pozvanka_-_obchodzka_lucii_0a18eb_md.jpg" alt="Pozvánka - Chodenie Lucií obcou Veľký Lapáš"><br/> Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;, 13.12.2023
15:28 2023-11-29

Stavebné povolenie - verejná vyhláška - "Rekonštrukcia miestnych komunikácií Golianovo"
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Stavebné povolenie - verejná vyhláška - "Rekonštrukcia miestnych komunikácií Golianovo""><br/> Stavebn&eacute; povolenie - verejn&aacute; vyhl&aacute;&scaron;ka - "Rekon&scaron;trukcia miestnych komunik&aacute;ci&iacute; Golianovo"
14:16 2023-11-28

Oznam o voľnom pracovnom mieste
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-ksenia-chernaya-5691502_e4bae4_md.jpg" alt="Oznam o voľnom pracovnom mieste"><br/> V&yacute;berov&eacute; konanie na obsadenie pracovnej poz&iacute;cie "&Uacute;držb&aacute;r a spr&aacute;vca verejn&yacute;ch priestranstiev a obecn&yacute;ch budov"
13:47 2023-11-28

Pozvánka - Adventný koncert
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/uputavka_na_stranku_81ccea_md.jpg" alt="Pozvánka - Adventný koncert"><br/> 03.12.2023, Farsk&yacute; kostol nepo&scaron;kvrnen&eacute;ho počatia Panny M&aacute;rie, Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron; so začiatkom o 17:00 hod.
11:47 2023-11-28

Výročná správa Veľký Lapáš 2022
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Výročná správa Veľký Lapáš 2022"><br/> V&yacute;ročn&aacute; spr&aacute;va Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron; 2022
14:34 2023-11-27

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Pavel Balla
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Oznámenie o uložení listovej zásielky - Pavel Balla"><br/> Ozn&aacute;menie o uložen&iacute; listovej z&aacute;sielky - Pavel Balla
14:26 2023-11-27

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Pavel Balla
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Oznámenie o uložení listovej zásielky - Pavel Balla"><br/> Ozn&aacute;menie o uložen&iacute; listovej z&aacute;sielky - Pavel Balla
14:24 2023-11-27

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Nikolas Hinca
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Oznámenie o uložení listovej zásielky - Nikolas Hinca"><br/> Ozn&aacute;menie o uložen&iacute; listovej z&aacute;sielky - Nikolas Hinca
14:22 2023-11-27

Návrh VZN Veľký Lapáš č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Návrh VZN Veľký Lapáš č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady"><br/> N&aacute;vrh VZN Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron; č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komun&aacute;lne odpady a drobn&eacute; stavebn&eacute; odpady
14:12 2023-11-27

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady"><br/> N&aacute;vrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komun&aacute;lne odpady a drobn&eacute; stavebn&eacute; odpady
10:09 2023-11-27

Ambulancia praktického lekára pre dospelých Golianovo
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/zdravonictvo-choroba-ochorenie-doktor-lekar_f9e701_md.jpg" alt="Ambulancia praktického lekára pre dospelých Golianovo"><br/> Ambulancia praktick&eacute;ho lek&aacute;ra pre dospel&yacute;ch Golianovo
08:58 2023-11-24

Oznam Ambulancie praktického lekára pre dospelých Golianovo
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-pixabay-40568_331d1a_md.jpg" alt="Oznam Ambulancie praktického lekára pre dospelých Golianovo"><br/> 22.11.2023 - 23.11.2023, Golianovo
08:25 2023-11-22

Kráti sa termín pre podávanie dotácií z rozpočtu obce Veľký Lapáš na rok 2024!
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/plagat_-_podavanie_dotacie_z_rozpoctu_obce_velky_lapas_8eb025_md.jpg" alt="Kráti sa termín pre podávanie dotácií z rozpočtu obce Veľký Lapáš na rok 2024!"><br/> Pod&aacute;vanie žiadost&iacute; o dot&aacute;cie z rozpočtu obce Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron; na rok 2024!
14:10 2023-11-21

Oznam Ambulancie AB - Dent, s. r. o.
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-daniel-frank-287237_e4e041_md.jpg" alt="Oznam Ambulancie AB - Dent, s. r. o."><br/> 20.11.2023
06:37 2023-11-20

Oznámenie o začatí územného konania - verejná vyhláška "IBV Zelená hať - Veľký Lapáš"
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Oznámenie o začatí územného konania - verejná vyhláška "IBV Zelená hať - Veľký Lapáš""><br/> Ozn&aacute;menie o začat&iacute; &uacute;zemn&eacute;ho konania - verejn&aacute; vyhl&aacute;&scaron;ka "IBV Zelen&aacute; hať - Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;"
13:22 2023-11-16

Oznámenie o uložení úradnej zásielky Nikolas Hinca
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Oznámenie o uložení úradnej zásielky Nikolas Hinca"><br/> Ozn&aacute;menie o uložen&iacute; &uacute;radnej z&aacute;sielky Nikolas Hinca
13:02 2023-11-16

Chodenie Lucií obcou - individuálna obchôdzka na pozvanie
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/2_d43383_md.jpg" alt="Chodenie Lucií obcou - individuálna obchôdzka na pozvanie"><br/> FS Rapk&aacute;čik, 13.12.2023
07:12 2023-11-16

Príchod Sv. Mikuláša - individuálna obchôdzka na pozvanie rodičov
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/2_64fdbd_md.jpg" alt="Príchod Sv. Mikuláša - individuálna obchôdzka na pozvanie rodičov"><br/> FS Rapk&aacute;čik, 6.12.2023
16:02 2023-11-15

Hodové kolotoče
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/screenshot_20230421_114445_b59d0f_md.jpg" alt="Hodové kolotoče"><br/> Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
14:13 2023-11-15

Oznam - Lekáreň Melissa Golianovo
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-michelle-leman-6798899_729356_md.jpg" alt="Oznam - Lekáreň Melissa Golianovo"><br/> Lek&aacute;reň Melissa Golianovo, 16.11.2023
10:19 2023-11-15

Bezplatné meranie zrakovej ostrosti
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-designecologist-975668_da431b_md.jpg" alt="Bezplatné meranie zrakovej ostrosti"><br/> OPTIKA&nbsp;ANPEK Bansk&aacute; Bystrica dňa 16.11.2023 od 14:00 hod.&nbsp;do 14:45 hod.
09:45 2023-11-15

Verejná vyhláška - chodník pozdĺž cesty III./1662 - Pohranická ulica, Malý Lapáš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Verejná vyhláška - chodník pozdĺž cesty III./1662 - Pohranická ulica, Malý Lapáš"><br/> Verejn&aacute; vyhl&aacute;&scaron;ka - chodn&iacute;k pozdĺž cesty III./1662 - Pohranick&aacute; ulica, Mal&yacute; Lap&aacute;&scaron;
14:45 2023-11-14

Pozvánka - Silvestrovská batôžkovica
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pozvanka_final_ba86ec_md.jpg" alt="Pozvánka - Silvestrovská batôžkovica"><br/> 31.12.2023, KD Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;, 19:00 hod.
11:52 2023-11-14

Pozvánka - Keď príde Svätý Mikuláš s anjelmi a čertmi...
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/ked_pride_svaty_mikulas_s_anjelmi_a_certmi_e26758_md.jpg" alt="Pozvánka - Keď príde Svätý Mikuláš s anjelmi a čertmi..."><br/> 05.12.2023, Park pri KD Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron; so začiatkom od 17:00 hod.
08:59 2023-11-13

Skutkom lásky "obviažme rany blížnemu" v Hospici v Nitre
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/hospic_96b2fe_md.jpg" alt="Skutkom lásky "obviažme rany blížnemu" v Hospici v Nitre"><br/> 17.12.2023
06:28 2023-11-13

Pozvánka - posledný domáci futbalový zápas
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-andrew-patrick-18026260_1483bf_md.jpg" alt="Pozvánka - posledný domáci futbalový zápas"><br/> 11.11.2023, Futbalov&eacute; ihrisko vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i o 14:00 hod.
07:44 2023-11-10

Uznesenia OZ - 8. riadne zasadnutie OZ, 7.11.2023
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Uznesenia OZ - 8. riadne zasadnutie OZ, 7.11.2023"><br/> Uznesenia OZ - 8. riadne zasadnutie OZ, 7.11.2023
14:07 2023-11-09

Pozvánka - Rodičovský ples
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/399197585_1508093206631832_6075487185670297438_n_af1af4_md.jpg" alt="Pozvánka - Rodičovský ples"><br/> 02.02.2024, KD vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i
08:28 2023-11-09

Pozvánka na 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Pozvánka na 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši"><br/> 07.11.2023 o 18:00 hod. na Obecnom &uacute;rade vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i
11:16 2023-11-03

Informácia o plánovanom prerušení distribúcie elektriny
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-uyen-nguyen-18868883_1_c9cd38_md.jpg" alt="Informácia o plánovanom prerušení distribúcie elektriny"><br/> 08.11.2023
08:31 2023-11-02

Verejná vyhláška
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Verejná vyhláška"><br/> Verejn&aacute; vyhl&aacute;&scaron;ka
13:58 2023-10-30

Oznam poštového úradu vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-inti-tupac-liberman-ares-10314262_76d86c_md.jpg" alt="Oznam poštového úradu vo Veľkom Lapáši"><br/> Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;, 02.11.2023
10:00 2023-10-30

Koncert Krásy hudby
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/4_2_4987a4_md.jpg" alt="Koncert Krásy hudby"><br/> Kostol Nepo&scaron;kvrnen&eacute;ho počatia Panny M&aacute;rie vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i, 5.11.2023 o 17:00 hod.
08:18 2023-10-27

Pozvánka - Strašidelný dom Halloweenska party
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/394520249_122121285572040500_5956018043421906744_n_6943e0_md.jpg" alt="Pozvánka - Strašidelný dom Halloweenska party"><br/> 28.10.2023, dom č. 85, pri Oc&Uacute; Mal&yacute; Lap&aacute;&scaron;, so začiatkom od 18:00 hod.
07:19 2023-10-26

Pripravujeme kalendár podujatí na rok 2024
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pripravujeme_kalendar_podujati_7f6dbc_md.jpg" alt="Pripravujeme kalendár podujatí na rok 2024"><br/> Pripravujeme kalend&aacute;r podujat&iacute; na rok 2024
06:32 2023-10-26

Oznámenie o uložení úradnej zásielky - Sára Sládečková
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Oznámenie o uložení úradnej zásielky - Sára Sládečková"><br/> Ozn&aacute;menie o uložen&iacute; z&aacute;sielky - S&aacute;ra Sl&aacute;dečkov&aacute;
09:30 2023-10-16

Zber elektroodpadu
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-photo-2952809_8298e6_md.jpg" alt="Zber elektroodpadu"><br/> 14.10.2023, Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
07:01 2023-10-09

Posledné kolo SLv60.
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/387138366_807018231215757_2790660891745244683_n_c62fdc_md.jpg" alt="Posledné kolo SLv60."><br/> Spi&scaron;sk&eacute; Podhradie, 8.10.2023
06:56 2023-10-09

Pozvánka - Ako podať prvú pomoc?
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/386256891_188434887610826_5215879273897110457_n_db3a94_md.jpg" alt="Pozvánka - Ako podať prvú pomoc?"><br/> 9.10.2023, 17:00 hod., futbalov&eacute; ihrisko vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i
06:52 2023-10-09

Pozvánka - Deň úcty k starším
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/den_ucty_k_starsim_1fc464_md.jpg" alt="Pozvánka - Deň úcty k starším"><br/> Nedeľa 15.10.2023, Kult&uacute;rny dom vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i, 15:00 hod.
06:58 2023-10-04

Oznam Poštového úradu vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-sl-wong-947384_fe3b94_md.jpg" alt="Oznam Poštového úradu vo Veľkom Lapáši"><br/> Oznam Po&scaron;tov&eacute;ho &uacute;radu vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i
12:44 2023-10-03

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NRSR, 30.09.2023
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-element-digital-1550337_82da24_md.jpg" alt="Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NRSR, 30.09.2023"><br/> Z&aacute;pisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a v&yacute;sledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľb&aacute;ch do NRSR, 30.09.2023
10:40 2023-10-02

Majstrovstvá SR v behu na 60 metrov
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/384793315_803256788258568_7159811035462923838_n_2fa937_md.jpg" alt="Majstrovstvá SR v behu na 60 metrov"><br/> 1. okt&oacute;ber 2023, Madunice
07:26 2023-10-02

Majster Slovenska v hokejbalovej extralige juniorov v sezóne 2022/2023
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/180928-mdx_7978_b5a161_md.jpg" alt="Majster Slovenska v hokejbalovej extralige juniorov v sezóne 2022/2023"><br/> Majster Slovenska v hokejbalovej extralige juniorov v sez&oacute;ne 2022/2023.
07:08 2023-10-02

Kam s odpadom z hrobových miest?
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-евгения-егорова-10031832_838b76_md.jpg" alt="Kam s odpadom z hrobových miest?"><br/> Sviatok v&scaron;etk&yacute;ch sv&auml;t&yacute;ch a pamiatka zosnul&yacute;ch
06:41 2023-10-02

Uznesenia OZ - 7. riadne zasadnutie OZ, 26.09.2023
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Uznesenia OZ - 7. riadne zasadnutie OZ, 26.09.2023"><br/> Uznesenia OZ - 7. riadne zasadnutie OZ, 26.09.2023
08:05 2023-09-27

Pozvánka - Futbalový turnaj prípraviek
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-kampus-production-8813562_fc57c9_md.jpg" alt="Pozvánka - Futbalový turnaj prípraviek"><br/> Futbalov&yacute; turnaj pr&iacute;praviek, sobota 10:00 hod., futbalov&eacute; ihrisko Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
06:07 2023-09-27

Pozvánka - Priateľský zápas Starí páni Veľký Lapáš - Piliscsaba
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/priatelsky_futbalovy_zapas_ac7513_md.jpg" alt="Pozvánka - Priateľský zápas Starí páni Veľký Lapáš - Piliscsaba"><br/> Sobota 30.09.2023, o 15:00 hod., futbalov&eacute; ihrisko
09:54 2023-09-25

Pozvánka na 7. riadne zasadnutie OZ
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/priloha-c-1_page-0001_3c35fb_md.jpg" alt="Pozvánka na 7. riadne zasadnutie OZ"><br/> Pozv&aacute;nka na 7. riadne zasadnutie OZ
10:47 2023-09-22

Pohyb podozrivých osôb v obci
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-pixabay-164425_bea515_md.jpg" alt="Pohyb podozrivých osôb v obci"><br/> Pohyb podozriv&yacute;ch os&ocirc;b v obci
12:35 2023-09-21

Gymnastika pre všetkých
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/gymnastika_pre_vsetkych_e8b78c_md.jpg" alt="Gymnastika pre všetkých"><br/> Gymnastika pre v&scaron;etk&yacute;ch
07:36 2023-09-21

Oznámenie o uložení zásielky - Samuel Sládečka
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Oznámenie o uložení zásielky - Samuel Sládečka"><br/> Ozn&aacute;menie o uložen&iacute; z&aacute;sielky - Samuel Sl&aacute;dečka
11:33 2023-09-20

Oznam predajne potravín Moje Potraviny
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/novootvorena_predajna_f492e2_md_6844bf_md.jpg" alt="Oznam predajne potravín Moje Potraviny"><br/> Oznam predajne potrav&iacute;n Moje Potraviny
13:17 2023-09-14

Pozvánka - Upracme Veľký Lapáš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/upracme_slovensko_-_svetovy_cistiaci_den_2023_page-0001_ab5dd2_md.jpg" alt="Pozvánka - Upracme Veľký Lapáš"><br/> sobota 16.09.2023, stretnutie o 9:30 hod. pred Obecn&yacute;m &uacute;radom vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i
05:53 2023-09-14

Deň obce Veľký Lapáš 2023
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/z_sitasova_66_4562e4_md.jpg" alt="Deň obce Veľký Lapáš 2023"><br/> Deň obce Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron; 2023, 09.09.2023
11:15 2023-09-13

Riešenie migračných výziev v obci Veľký Lapáš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/ukrajina-help-srdce_a1d1ac_md.jpg" alt="Riešenie migračných výziev v obci Veľký Lapáš"><br/> Rie&scaron;enie migračn&yacute;ch v&yacute;ziev
10:19 2023-09-08

Rozhodnutie
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/plitvice-lakes-trails-staze-plitvicka-jezera_1b4539_md.jpg" alt="Rozhodnutie"><br/> Rozhodnutie
12:26 2023-09-05

Oznam spoločnosti Arriva
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/photo-1570730802882-aa66ed1015ff_bdff71_md.jpg" alt="Oznam spoločnosti Arriva"><br/> Oznam spoločnosti Arriva
08:09 2023-08-31

Porucha na vodovodnom potrubí
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/photo-1527066236128-2ff79f7b9705_e1dcbb_md.jpg" alt="Porucha na vodovodnom potrubí"><br/> Porucha na vodovodnom potrub&iacute;
08:33 2023-08-30

STAROSTOVSKÁ KVAPKA KRVI
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/veradas-szivecske-slide_20960b_md.jpg" alt="STAROSTOVSKÁ KVAPKA KRVI"><br/> STAROSTOVSK&Aacute; KVAPKA KRVI
10:12 2023-08-28

Oznam stavebného úradu vo Veľkom Lapáši - dovolenka
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-oleksandr-p-7599735_26ab75_md.jpg" alt="Oznam stavebného úradu vo Veľkom Lapáši - dovolenka"><br/> Oznam stavebn&eacute;ho &uacute;radu
11:41 2023-08-25

Pozvánka - Rozprávkové ukončenie leta
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/369901178_7015711911797089_8828434997558144915_n_98b3fd_md.jpg" alt="Pozvánka - Rozprávkové ukončenie leta"><br/> 29.08.2023, Are&aacute;l OFK Golianovo
10:42 2023-08-23

Futbalová predprípravka pod záštitou OFK Veľký Lapáš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/soccer_uprava_2e44df_md.jpg" alt="Futbalová predprípravka pod záštitou OFK Veľký Lapáš"><br/> Futbalov&aacute; predpr&iacute;pravka pod z&aacute;&scaron;titou OFK Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
10:39 2023-08-23

Oznam poštového úradu vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-heiner-217250_6f9d37_md.jpg" alt="Oznam poštového úradu vo Veľkom Lapáši"><br/> 31.08.2023, Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
09:41 2023-08-23

Stránkové hodiny Obecného úradu Veľký Lapáš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/photo-1593278091708-261619ad2756_31edc5_md.jpg" alt="Stránkové hodiny Obecného úradu Veľký Lapáš"><br/> Str&aacute;nkov&eacute; hodiny Obecn&eacute;ho &uacute;radu Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
11:26 2023-08-21

Územné rozhodnutie - verejná vyhláška - "F2BTS - FO - 0142BR"
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Územné rozhodnutie - verejná vyhláška - "F2BTS - FO - 0142BR""><br/> &Uacute;zemn&eacute; rozhodnutie - verejn&aacute; vyhl&aacute;&scaron;ka - "F2BTS - FO - 0142BR"
11:29 2023-08-18

Hravá angličtina v Golianove a vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-pavel-danilyuk-8422132_cd135d_md.jpg" alt="Hravá angličtina v Golianove a vo Veľkom Lapáši"><br/> Kr&uacute;žok hravej angličtiny v Golianove a vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i, &scaron;k. rok 2023/2024
06:10 2023-08-18

Pozvánky - Zlatý psík 2023
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-þorsteinn-fridriksson-6868900_d522ba_md.jpg" alt="Pozvánky - Zlatý psík 2023"><br/> Doln&eacute; Obdokovce, 1.9.2023
06:04 2023-08-18

Oznam - Očkovanie psov a mačiek
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-sam-lion-5733422_cd0b92_md.jpg" alt="Oznam - Očkovanie psov a mačiek"><br/> 18.08.2023, Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
05:39 2023-08-18

Pozvánka - Charitatívny beh vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/368020789_10219453984458928_174842434404133664_n_d3a419_md.jpg" alt="Pozvánka - Charitatívny beh vo Veľkom Lapáši"><br/> Charitat&iacute;vny beh vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i, 26.08.2023
12:54 2023-08-17

Oznámenie o uložení úradnej zásielky - Marcel Kiš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Oznámenie o uložení úradnej zásielky - Marcel Kiš"><br/> Ozn&aacute;menie o uložen&iacute; &uacute;radnej z&aacute;sielky
10:17 2023-08-11

Oznámenie o začatí správneho konania - verejná vyhláška - "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Golianovo"
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Oznámenie o začatí správneho konania - verejná vyhláška - "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Golianovo""><br/> Ozn&aacute;menie o začat&iacute; spr&aacute;vneho konania - verejn&aacute; vyhl&aacute;&scaron;ka - "Rekon&scaron;trukcia miestnych komunik&aacute;ci&iacute; v obci Golianovo"
12:16 2023-08-09

Oznam Stavebného úradu vo Veľkom Lapáši - dovolenka
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-karolina-grabowska-4491459_81422b_md.jpg" alt="Oznam Stavebného úradu vo Veľkom Lapáši - dovolenka"><br/> Oznam Stavebn&eacute;ho &uacute;radu vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i - dovolenka
12:40 2023-08-08

Oznam hydinárskej Farmy zo Zlatých Moraviec
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-moepoofles-moepoofles-3635899_b6fe86_md.jpg" alt="Oznam hydinárskej Farmy zo Zlatých Moraviec"><br/> Oznam hydin&aacute;rskej Farmy zo Zlat&yacute;ch Moraviec
09:56 2023-08-08

Pozvánka - Deň obce Veľký Lapáš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/plagat_a2_f4783f_md.jpg" alt="Pozvánka - Deň obce Veľký Lapáš"><br/> Deň obce Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;, 09.09.2023, Are&aacute;l pri KD Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
07:15 2023-08-08

Súťaž vo varení guláša - Veľkolapášsky kotlík 2023
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/velkolapassky_kotlik_-_poster_76ebaa_md.jpg" alt="Súťaž vo varení guláša - Veľkolapášsky kotlík 2023"><br/> Veľkolap&aacute;&scaron;sky kotl&iacute;k 2023
13:26 2023-08-07

Oznam Obecného úradu vo Veľkom Lapáši - prihlasovanie občanov na pobyt v obci
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-spencer-davis-4353813_3985e8_md.jpg" alt="Oznam Obecného úradu vo Veľkom Lapáši - prihlasovanie občanov na pobyt v obci"><br/> Oznam Obecn&eacute;ho &uacute;radu vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i - evidencia obyvateľov
07:02 2023-08-07

Oznámenie o uložení zásielky - Hanna Homovych
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Oznámenie o uložení zásielky - Hanna Homovych"><br/> Ozn&aacute;menie o uložen&iacute; z&aacute;sielky - Hanna Homovych
10:09 2023-08-04

Pozvánka - Letné obecné slávnosti Malý Lapáš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/364046974_1437552137030400_3587896461337592759_n_1_268b9a_md.jpg" alt="Pozvánka - Letné obecné slávnosti Malý Lapáš"><br/> Mal&yacute; Lap&aacute;&scaron;,&nbsp; 12.08.2023
13:16 2023-08-03

Stavebné povolenie - verejná vyhláška - "Miestna komunikácia - ulica Štiavnická - Malý Lapáš"
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Stavebné povolenie - verejná vyhláška - "Miestna komunikácia - ulica Štiavnická - Malý Lapáš""><br/> Stavebn&eacute; povolenie - verejn&aacute; vyhl&aacute;&scaron;ka - "Miestna komunik&aacute;cia - ulica &Scaron;tiavnick&aacute; - Mal&yacute; Lap&aacute;&scaron;"
10:57 2023-08-03

Oznam Západoslovenskej distribučnej spoločnosti - odstávka elektriny
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-pok-rie-171428_1765cb_md.jpg" alt="Oznam Západoslovenskej distribučnej spoločnosti - odstávka elektriny"><br/> 07.08.2023
07:50 2023-08-02

Obmedzenie premávky na Malolapášskej ulici
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-andrea-piacquadio-3763878_907a90_md.jpg" alt="Obmedzenie premávky na Malolapášskej ulici"><br/> 02.08.2023, Malolap&aacute;&scaron;ska ulica
13:00 2023-08-01

Rozhodnutie - verejná vyhláška - "Podzemný zásobník zemného plynu (PZZP) Golianovo
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Rozhodnutie - verejná vyhláška - "Podzemný zásobník zemného plynu (PZZP) Golianovo"><br/> Verejn&aacute; vyhl&aacute;&scaron;ka
12:35 2023-08-01

Oznam stavebného úradu vo Veľkom Lapáši - dovolenka
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-pixabay-271667_9db6d6_md.jpg" alt="Oznam stavebného úradu vo Veľkom Lapáši - dovolenka"><br/> Oznam stavebn&eacute;ho &uacute;radu vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i
09:12 2023-07-28

Pozvánka - Kapela JSB Nitra v Krčme u Bosorky
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/363336753_1962593527454672_4572033615897560253_n_a54fc0_md.jpg" alt="Pozvánka - Kapela JSB Nitra v Krčme u Bosorky"><br/> 04.04.2023, Krčma u Bosorky
08:49 2023-07-27

Územné rozhodnutie - verejná vyhláška - "Elektrická káblová prípojka NN 400 V"
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Územné rozhodnutie - verejná vyhláška - "Elektrická káblová prípojka NN 400 V""><br/> &Uacute;zemn&eacute; rozhodnutie - verejn&aacute; vyhl&aacute;&scaron;ka - "Elektrick&aacute; k&aacute;blov&aacute; pr&iacute;pojka NN 400 V"
08:03 2023-07-27

Pozvánka - Ďarmotský Guláš CUP
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/353637011_748091960445340_6016666287657025132_n_1_ccf6b2_md.jpg" alt="Pozvánka - Ďarmotský Guláš CUP"><br/> 29.07.2023, are&aacute;l OFK Golianovo
13:18 2023-07-26

Pozvánka - futbalový zápas vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/363385948_145377048583277_1637636762202131745_n_ce699b_md.jpg" alt="Pozvánka - futbalový zápas vo Veľkom Lapáši"><br/> Futbalov&eacute; ihrisko Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;, 30.07.2023 so začiatkom o 17:30 hod.
12:55 2023-07-26

Ponuka práce - COOP Jednota Veľký Lapáš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-kampus-production-8422706_fbbbf9_md.jpg" alt="Ponuka práce - COOP Jednota Veľký Lapáš"><br/> Ponuka pr&aacute;ce
10:15 2023-07-26

Pripravovaná zmena v prímestskej doprave - linky Chyndice - Klasov - Nitra/Vráble - Chyndice
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-eugene-liashchevskyi-17121049_46e91b_md.jpg" alt="Pripravovaná zmena v prímestskej doprave - linky Chyndice - Klasov - Nitra/Vráble - Chyndice"><br/> Od 1.8.2023
13:07 2023-07-25

Pozvánka - Senzus
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/347610834_6645430325478779_6592253281905937539_n_87f7fb_md.jpg" alt="Pozvánka - Senzus"><br/> Are&aacute;l Pizza Golianovo, 29.07.2023
10:25 2023-07-21

Memoriál Jána Modzgu - pozvánka
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-tembela-bohle-1884574_280ad7_md.jpg" alt="Memoriál Jána Modzgu - pozvánka"><br/> Futbalov&yacute; &scaron;tadi&oacute;n Jan&iacute;kovce, 22.07.2023
10:09 2023-07-21

Ponuka práce - Kebab a zmrzlina Veľký Lapáš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/361664744_602733025303248_2304660118344034648_n_ed44c1_md.jpg" alt="Ponuka práce - Kebab a zmrzlina Veľký Lapáš"><br/> Ponuka pr&aacute;ce
14:25 2023-07-19

Zákaz parkovania na chodníku
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-ann-h-3095802_6cb19b_md.jpg" alt="Zákaz parkovania na chodníku"><br/> Z&aacute;kaz parkovania na chodn&iacute;ku
08:27 2023-07-17

Verejná vyhláška
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/hunter_02_c4124e_md.jpg" alt="Verejná vyhláška"><br/> Verejn&aacute; vyhl&aacute;&scaron;ka
08:16 2023-07-17

Hlasujme spolu za naše fotografie v súťaži Národnej siete rozvoja vidieka SR!
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/1_e25da9_md.jpg" alt="Hlasujme spolu za naše fotografie v súťaži Národnej siete rozvoja vidieka SR!"><br/> Hlasovanie v s&uacute;ťaži NSRV SR o najkraj&scaron;iu fotografiu z &uacute;zemia Miestnej akčnej skupiny 2023 spusten&eacute;!
11:29 2023-07-13

Okresná regionálna prehliadka súborov
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/357984775_3340148239580259_3725973529481401183_n_858b15_md.jpg" alt="Okresná regionálna prehliadka súborov"><br/> Kult&uacute;rny dom Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;, 02.07.2023
06:55 2023-07-13

Databáza lapášskych produktov, remeselníkov, šikovných ľudí na webe
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/lapasske_produkty_2_1_96a52d_md.jpg" alt="Databáza lapášskych produktov, remeselníkov, šikovných ľudí na webe"><br/> Zber inform&aacute;ci&iacute;, &uacute;dajov, kontaktov a fotografi&iacute; za &uacute;čelom vytvorenia datab&aacute;zy lap&aacute;&scaron;skych produktov, remeseln&iacute;kov,&nbsp; &scaron;ikovn&yacute;ch ľud&iacute; či poskytovan&yacute;ch služieb za &uacute;čelom propag&aacute;cie na webstr&aacute;nke či vytvorenia propagačn&eacute;ho materi&aacute;lu o Veľkom Lap&aacute;&scaron;i
10:57 2023-07-11

Pozvánka - Ako podať prvú pomoc?
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/356268362_239116628925724_7710313881566193509_n_080281_md.jpg" alt="Pozvánka - Ako podať prvú pomoc?"><br/> 13. j&uacute;l 2023 o 18:00 hod. futbalov&eacute; ihrisko Mal&yacute; Lap&aacute;&scaron;
09:09 2023-07-11

Taktová doprava na úseku Nitra - Vráble - Levice
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/td_nr-lv_arriva_2023_web_ac8875_md.jpg" alt="Taktová doprava na úseku Nitra - Vráble - Levice"><br/> Od 01.07.2023
08:49 2023-07-11

Meranie zraku v obci Veľký Lapáš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/thinking-g9c8db04d7_1280_33a0dd_md.jpg" alt="Meranie zraku v obci Veľký Lapáš"><br/> ZOOM optika Bratislava
08:45 2023-07-11

Účasť na Čabskom dni (Csaba nap) v Maďarsku
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/14_1531cc_md.jpg" alt="Účasť na Čabskom dni (Csaba nap) v Maďarsku"><br/> 08. j&uacute;l 2023, Piliscsaba Maďarsko
05:48 2023-07-11

Výberové konanie
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-pavel-danilyuk-8421950_40ffd9_md.jpg" alt="Výberové konanie"><br/> Oznam o voľnom pracovnom mieste - &scaron;koln&iacute;čka materskej &scaron;koly
12:27 2023-07-10

Výberové konanie
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-yan-krukau-8613093_5ea47e_md.jpg" alt="Výberové konanie"><br/> Ozn&aacute;menie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ M&Scaron; (2x) &nbsp;
12:18 2023-07-10

AGRO - DVOR, s r. o. Pohranice - kosenie repky
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/beautiful-shot-rainbow-forming-from-water-sprinklers_d0eb83_md.jpg" alt="AGRO - DVOR, s r. o. Pohranice - kosenie repky"><br/> Kosenie repky 2023
08:26 2023-07-07

Ukončenie sezóny kategórie U9 a U11.
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/347253217_124928380628144_6359288223218184554_n_0338f2_md.jpg" alt="Ukončenie sezóny kategórie U9 a U11."><br/> Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;, 25.06.2023
07:10 2023-06-27

Víťazný víkend v podaní DHZ Veľký Lapáš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/dhz_velky_lapas_d47151_md.jpg" alt="Víťazný víkend v podaní DHZ Veľký Lapáš"><br/> DHZ Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;, 24. - 25.06.2023
07:38 2023-06-26

Futbalový turnaj v Janíkovciach
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/347404035_123759334078382_6398403568273960262_n_0cdd92_md.jpg" alt="Futbalový turnaj v Janíkovciach"><br/> 24.06.2023, Jan&iacute;kovce
06:38 2023-06-26

Rozlúčka Včielok z MŠ Veľký Lapáš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/352455692_722419789637935_6869938938793505202_n_1a3da1_md.jpg" alt="Rozlúčka Včielok z MŠ Veľký Lapáš"><br/> 22.06.2023, Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
05:51 2023-06-26

Okresná regionálna prehliadka súborov
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/mala_pozvanka_final_cd2e95_md.jpg" alt="Okresná regionálna prehliadka súborov"><br/> 02.07.2023, Kult&uacute;rny dom Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
06:43 2023-06-23

Oznam Ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast - MUDr. Zuzana Kohútová
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/young-girl-pediatrician-s-office-physical-examination_023027_md.jpg" alt="Oznam Ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast - MUDr. Zuzana Kohútová"><br/> DOVOLENKA &nbsp;
06:30 2023-06-23

Oznámenie o uložení zásielky - Nikolas Hinca
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Oznámenie o uložení zásielky - Nikolas Hinca"><br/> Ozn&aacute;menie o uložen&iacute; z&aacute;sielky - Nikolas Hinca
10:06 2023-06-22

Oznam Stavebného úradu vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/engineer-g0a9f72f54_1920_929d1d_md.jpg" alt="Oznam Stavebného úradu vo Veľkom Lapáši"><br/> 23.06.2023, Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron; &nbsp;
11:59 2023-06-21

Oznam stavebného úradu vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Oznam stavebného úradu vo Veľkom Lapáši"><br/> 23.06.2023, Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
11:52 2023-06-21

Novootvorená predajňa potravín vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/novootvorena_predajna_f492e2_md.jpg" alt="Novootvorená predajňa potravín vo Veľkom Lapáši"><br/> m&ocirc;j obchod - Moje Potraviny
08:26 2023-06-21

Oznam - Lekáreň Melisa Golianovo
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-anna-tarazevich-5910953_1_b15f07_md.jpg" alt="Oznam - Lekáreň Melisa Golianovo"><br/> Dovolenka 21.06.2023 - 23.06.2023 (vr&aacute;tane)
09:47 2023-06-20

Maľované cyklomapy Dolného Ponitria a Požitavia
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/20230620_090918_kopia_7498d7_md.jpg" alt="Maľované cyklomapy Dolného Ponitria a Požitavia"><br/> Maľovan&eacute; cyklomapy Doln&eacute; Ponitrie a Požitavie
07:39 2023-06-20

Pozvánka na koncert kapely "The Brazen Head"
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/354440857_6944830692198461_8869819177574608315_n_f93dc9_md.jpg" alt="Pozvánka na koncert kapely "The Brazen Head""><br/> 16.06.2023, Krčma "U Bosorky"
05:49 2023-06-16

Informácia z Majstrovstiev Európy v pretláčaní rukou
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/img_20230613_135411_2a424d_md.jpg" alt="Informácia z Majstrovstiev Európy v pretláčaní rukou"><br/> &Uacute;časť Martina Caletku z Veľk&eacute;ho Lap&aacute;&scaron;a na Majstrovstv&aacute;ch Eur&oacute;py v armwrestlingu
09:32 2023-06-15

Spolupráca - nominácia občanov Veľkého Lapáša na verejné poďakovanie za pomoc a prezentáciu obce pri príležitosti 910. výročia založenia obce
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-cottonbro-studio-4659806_58ee01_md.jpg" alt="Spolupráca - nominácia občanov Veľkého Lapáša na verejné poďakovanie za pomoc a prezentáciu obce pri príležitosti 910. výročia založenia obce"><br/> 910. v&yacute;ročie založenia obce Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
08:30 2023-06-15

Návšteva - predškoláci na obecnom úrade
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/351290917_567943505533968_2299211242501066342_n_cf6cf6_md.jpg" alt="Návšteva - predškoláci na obecnom úrade"><br/> 14.06.2023, Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
06:12 2023-06-15

Zmena cestovných poriadkov od 1.7.2023
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pay-g638705340_1280_2aaac3_md.jpg" alt="Zmena cestovných poriadkov od 1.7.2023"><br/> V obci čoskoro pribudne nov&aacute; autobusov&aacute; zast&aacute;vka, ktorej obsluha začne 1. j&uacute;la 2023. So zmenen&yacute;mi trasami začn&uacute; platiť i nov&eacute; cestovn&eacute; poriadky uveden&eacute; v pr&iacute;lohe.
12:29 2023-06-12

Územné kolo DHZ a hasičského dorastu
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/352752243_742452651005649_1332916157726153199_n_6503ae_md.jpg" alt="Územné kolo DHZ a hasičského dorastu"><br/> 10.06.2023, Veľk&eacute; Z&aacute;lužie&nbsp;
12:13 2023-06-12

Oznámenie o uložení zásielky - Sára Sládečková
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Oznámenie o uložení zásielky - Sára Sládečková"><br/> Ozn&aacute;menie o uložen&iacute; z&aacute;sielky - S&aacute;ra Sl&aacute;dečkov&aacute;
11:01 2023-06-09

Hlasitá skúška sirén
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-andrea-piacquadio-3761509_76380f_md.jpg" alt="Hlasitá skúška sirén"><br/> 09.06.2023
08:03 2023-06-08

Pozvánka na 6. riadne zasadnutie OZ
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Pozvánka na 6. riadne zasadnutie OZ"><br/> 13.06.2023, Obecn&yacute; &uacute;rad vo Veľkom Lap&aacute;&scaron;i
02:28 2023-06-08

Oznam praktického lekára - Mudr. Frey
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-thirdman-5327659_497e2f_md.jpg" alt="Oznam praktického lekára - Mudr. Frey"><br/> Oznam praktick&eacute;ho lek&aacute;ra v Golianove
08:13 2023-06-07

Oznam hydinárskej farmy
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/duck-g17dd6b067_1280_1b1c7f_md.jpg" alt="Oznam hydinárskej farmy"><br/> Predaj na miestnom trhovisku 07.06.2023
07:51 2023-06-07

Oprava cesty za Hofferom
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/20230527_105457_acaf0b_md.jpg" alt="Oprava cesty za Hofferom"><br/> M&aacute;j 2023, Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
09:43 2023-06-06

Oznámenie o uložení zásielky - Sára Sládečková
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Oznámenie o uložení zásielky - Sára Sládečková"><br/> Ozn&aacute;menie o uložen&iacute; z&aacute;sielky - S&aacute;ra Sl&aacute;dečkov&aacute;
01:20 2023-06-06

Pozvánka na prijímacie skúšky
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/working-school_28f053_md.jpg" alt="Pozvánka na prijímacie skúšky"><br/> Z&aacute;kladn&aacute; umeleck&aacute; &scaron;kola Imricha Godina Vr&aacute;ble
11:17 2023-06-05

Súťaž o túlavé kino v našej obci
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/345635531_251583504033002_4263791034977666056_n_b692ac_md.jpg" alt="Súťaž o túlavé kino v našej obci"><br/> Hlasovanie - vyhrajte&nbsp;
08:05 2023-06-05

Pozvánka - beh za hospic
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/348358428_1186500478704056_3285702036670379855_n_54fb13_md.jpg" alt="Pozvánka - beh za hospic"><br/> Nitra, 25.06.2023
08:00 2023-06-05

Oznámenie o začatí územného konania - upustenie od ústneho pojednávania- verejná vyhláška "Elektrická káblová prípojka NN 400V"
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Oznámenie o začatí územného konania - upustenie od ústneho pojednávania- verejná vyhláška "Elektrická káblová prípojka NN 400V""><br/> Ozn&aacute;menie o začat&iacute; &uacute;zemn&eacute;ho konania - upustenie od &uacute;stneho pojedn&aacute;vania- verejn&aacute; vyhl&aacute;&scaron;ka "Elektrick&aacute; k&aacute;blov&aacute; pr&iacute;pojka NN 400V"
03:02 2023-06-01

Certifikát za rok 2022 - ENVIPAK
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/recycling-ga88722168_1280_60ba85_md.png" alt="Certifikát za rok 2022 - ENVIPAK"><br/> Množstvo trieden&eacute;ho zberu komun&aacute;lneho odpadu&nbsp;
02:52 2023-06-01

Účasť členov ZO JDS vo Veľkom Lapáši na okresných športových hrách
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/350698901_799465858499610_2418500363931030812_n_f14871_md.jpg" alt="Účasť členov ZO JDS vo Veľkom Lapáši na okresných športových hrách"><br/> Cabaj - Č&aacute;por, 30.5.2023
03:36 2023-05-31

Rozvoz balených zákuskov v obci Veľký Lapáš
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/dizajn_bez_nazvu_6_a1fd07_md.jpg" alt="Rozvoz balených zákuskov v obci Veľký Lapáš"><br/> Cukr&aacute;reň Alžbetka z Novej Bane, piatok 12.05.2023
08:43 2023-05-30

Ako správne napustiť bazén
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/water-g0a8d38a6c_1280_f591e5_md.jpg" alt="Ako správne napustiť bazén"><br/> Informačn&yacute; materi&aacute;l Z&aacute;padoslovenskej vod&aacute;renskej spoločnosti, a. s. o spr&aacute;vnom sp&ocirc;sobe nap&uacute;&scaron;ťania baz&eacute;nov zo siete verejn&eacute;ho vodovodu.&nbsp;
08:53 2023-05-29

Oznam Poštového úradu vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pexels-johnmark-smith-281962_8f13f1_md.jpg" alt="Oznam Poštového úradu vo Veľkom Lapáši"><br/> 30.05.2023 a 31.05.2023 Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
08:16 2023-05-29

Územné rozhodnutie - verejná vyhláška - "Rekonštrukcia TS , Distribučný NN rozvod a elektrické NN prípojky"
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Územné rozhodnutie - verejná vyhláška - "Rekonštrukcia TS , Distribučný NN rozvod a elektrické NN prípojky""><br/> &Uacute;zemn&eacute; rozhodnutie - verejn&aacute; vyhl&aacute;&scaron;ka - "Rekon&scaron;trukcia TS , Distribučn&yacute; NN rozvod a elektrick&eacute; NN pr&iacute;pojky"
03:20 2023-05-29

Lapáš očami detí
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/hasici_2adf8c_md.jpg" alt="Lapáš očami detí"><br/> Gal&eacute;ria kresieb det&iacute; o Lap&aacute;&scaron;i
09:49 2023-05-26

Deň Detí - pozvánka
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pozvanka_den_deti_7fad41_md.jpg" alt="Deň Detí - pozvánka"><br/> Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
12:56 2023-05-25

Záverečný účet obce Veľký Lapáš za rok 2022
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pero-zapisnik_4f86ca_md.jpg" alt="Záverečný účet obce Veľký Lapáš za rok 2022"><br/> Z&aacute;verečn&yacute; &uacute;čet obce Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron; za rok 2022
12:56 2023-05-25

Oznam zubnej ambulancie AB - Dent s. r. o.
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/stomatolog-nurse-tooth-clinic-checking-patient-appointment-looking-computer-monitor-stomatology-assistant-teeth-doctor-discussing-reception-dental-office_6c1215_md.jpg" alt="Oznam zubnej ambulancie AB - Dent s. r. o."><br/> Oznam zubnej ambulancie Golianovo
08:25 2023-05-25

Dajte nám o sebe vedieť!
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/dajte_nam_o_sebe_vediet_687133_md.jpg" alt="Dajte nám o sebe vedieť!"><br/> Aktualiz&aacute;cia &uacute;dajov v&nbsp;s&uacute;vislosti s&nbsp;inform&aacute;ciami na webovom s&iacute;dle www.velkylapas.sk v&nbsp;časti Združenia.
12:56 2023-05-24

Záverečný účet obce Veľký Lapáš za rok 2022
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pero-zapisnik_4f86ca_md.jpg" alt="Záverečný účet obce Veľký Lapáš za rok 2022"><br/> Z&aacute;verečn&yacute; &uacute;čet obce Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron; za rok 2022
04:28 2023-05-24

Deň Detí - pozvánka
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/pozvanka_den_deti_7fad41_md.jpg" alt="Deň Detí - pozvánka"><br/> Veľk&yacute; Lap&aacute;&scaron;
03:20 2023-05-24

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Marián Šrank
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Marián Šrank"><br/> Ozn&aacute;menie o zru&scaron;en&iacute; trval&eacute;ho pobytu Mari&aacute;n &Scaron;rank
12:56 2023-05-23

Súťaž o naj búdku Slovenska
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/snimka_obrazovky_2023-04-03_o_211012_4d8c35_md.png" alt="Súťaž o naj búdku Slovenska"><br/> Zapojte sa do s&uacute;ťaže!
12:56 2023-05-23

Pozvánka - Slávnosť Sv. Urbana
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/grapes-ge42af4cda_1920_248b33_md.jpg" alt="Pozvánka - Slávnosť Sv. Urbana"><br/> Klasovsk&eacute; vinohrady
12:56 2023-05-23

Oznam poštového úradu vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/white-male-g16d906016_1920_8fabd7_md.jpg" alt="Oznam poštového úradu vo Veľkom Lapáši"><br/> Oznam za &uacute;čelom plynul&eacute;ho a bezprobl&eacute;mov&eacute;ho doručovania po&scaron;ty
12:56 2023-05-23

Oznam poštového úradu vo Veľkom Lapáši
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/white-male-g16d906016_1920_8fabd7_md.jpg" alt="Oznam poštového úradu vo Veľkom Lapáši"><br/> Oznam za &uacute;čelom plynul&eacute;ho a bezprobl&eacute;mov&eacute;ho doručovania po&scaron;ty
12:50 2023-05-23

Pozvánka - Slávnosť Sv. Urbana
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/grapes-ge42af4cda_1920_248b33_md.jpg" alt="Pozvánka - Slávnosť Sv. Urbana"><br/> Klasovsk&eacute; vinohrady
12:24 2023-05-23

Súťaž o naj búdku Slovenska
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/snimka_obrazovky_2023-04-03_o_211012_4d8c35_md.png" alt="Súťaž o naj búdku Slovenska"><br/> Zapojte sa do s&uacute;ťaže!
11:32 2023-05-23

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Marián Šrank
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/" alt="Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Marián Šrank"><br/> Ozn&aacute;menie o zru&scaron;en&iacute; trval&eacute;ho pobytu Mari&aacute;n &Scaron;rank
08:13 2023-05-23

Dajte nám o sebe vedieť!
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/dajte_nam_o_sebe_vediet_687133_md.jpg" alt="Dajte nám o sebe vedieť!"><br/> Aktualiz&aacute;cia &uacute;dajov v&nbsp;s&uacute;vislosti s&nbsp;inform&aacute;ciami na webovom s&iacute;dle www.velkylapas.sk v&nbsp;časti Združenia.
02:50 2023-05-23

Súťaž najkrajšia fotografia z územia MAS

12:56 2023-05-19

Hľadáme typické lapášske produkty!

12:56 2023-05-19

Súťaž najkrajšia fotografia z územia MAS
<img src="https://www.velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2023/343077997_647641687200359_4681185798626562923_n_86b6ed_md.jpg" alt="Súťaž najkrajšia fotografia z územia MAS"><br/> Propag&aacute;cia &uacute;zemia Miestnej akčnej skupiny Doln&aacute; Nitra
11:11 2023-05-19

Vyhodnotenie ankety

12:56 2023-05-18

Pozvánka - Furmansko - pilčícke preteky

12:56 2023-05-17

Pozvánka - Bodocké svätourbanské slávnosti

12:56 2023-05-17

Pozvánka na vinodolské hajlochy

12:56 2023-05-17

Oznámenie o začatí správneho konania

12:56 2023-05-17

Oznam hydinárskej farmy

12:56 2023-05-16

Výsadba stromčekov

12:56 2023-05-16

Jarný termín zberu veľkoobjemového odpadu

12:56 2023-05-16

Oznam ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast - MUDr. Zuzana Kohútová

12:56 2023-05-10

Rozvoz balených zákuskov v obci Veľký Lapáš

12:56 2023-05-10

Oznámenie o uložení zásielky - Sládečka Samuel

12:56 2023-05-10

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023

12:56 2023-05-10

Martin Caletka - armwresler z Veľkého Lapáša

12:56 2023-05-09

Postrekovanie - časť "Tiché vŕšky"

12:56 2023-05-05

Futbalový turnaj U9 a U11 vo Veľkom Lapáši

12:56 2023-05-05

Oznámenie o uložení zásielky - Marcel Kiš

12:56 2023-05-05

Zber elektroodpadu

12:56 2023-05-05

Pozvánka - Deň matiek

12:56 2023-05-02

Cyklické odpočty spotrieb elektrickej energie (domácnosti)

12:56 2023-04-28

Oznam pre občanov

12:56 2023-04-28

Výzva Slovenskej Poľovníckej komory

12:56 2023-04-27

Zelené obce Slovenska

12:56 2023-04-26

Predaj plánt, byliniek a kvetov vo Veľkom Lapáši

12:56 2023-04-25

Relácia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre

12:56 2023-04-25

Výzva k spolupráci - krušpán na veniec

12:56 2023-04-25

Uvítanie detí do života 2023

12:56 2023-04-21

Vykrojme sa do krásy

12:56 2023-04-21

Stavebný úrad zatvorený

12:56 2023-04-21

Zápis detí do MŠ Veľký Lapáš

12:56 2023-04-20

Tradičné stavanie mája 2023

12:56 2023-04-20

Denné tábory KELO land

12:56 2023-04-19

Oznam Poštového úradu vo Veľkom Lapáši

12:56 2023-04-12

Lapášske šesťdesiatky

12:56 2023-04-11

Kalendár podujatí obce Veľký Lapáš

12:56 2023-04-11

Veľkonočné prianie

12:56 2023-04-06

Pozvánka - Kristov hrob

12:56 2023-04-06

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie OZ

12:56 2023-04-05

Postrekovanie - časť "Tiché vŕšky"

12:56 2023-04-05

Predaj na miestnom trhovisku - Hydinárska farma v Pašienkoch

12:56 2023-04-04

Ponuka čistenia peria

12:56 2023-04-04

Jarné čistenie chotára

12:56 2023-04-03

Jarný park

12:56 2023-04-03

Oznámenie o uložení zásielky - Marián Šinský

12:56 2023-03-29

Brigáda v zmrzlinovom stánku

12:56 2023-03-29

Rozvoz objednaných zákuskov na Veľký piatok - 7.4.2023

12:56 2023-03-28

Výsledky odbornej degustácie - Veľký Lapáš 2023

12:56 2023-03-27

Oznam Poštového úradu vo Veľkom Lapáši - 28.3.2023

12:56 2023-03-27

Oznámenie o začatí územného konania - "Rekonštrukcia TS, Distribučný NN rozvod a elektrické NN príipojky" - verejná vyhláška

12:56 2023-03-27

Všetko, čo potrebujete vedieť o plastoch

12:56 2023-03-24

Pozvánka - Jarný park

12:56 2023-03-22

Odpočty vodomerov

12:56 2023-03-21

Predaj na miestnom trhovisku - Hydinárska farma v Pašienkoch

12:56 2023-03-21

Oznam Poštového úradu vo Veľkom Lapáši - 23.3.2023

12:56 2023-03-21

Oznámenie o uložení zásielky - Marek Kováč

12:56 2023-03-20

Čistý revír = čistá príroda

12:56 2023-03-17

Každá škoda musí byť nahradená

12:56 2023-03-17

Výstava vín - pozvánka

12:56 2023-03-15

Meranie zraku

12:56 2023-03-14

Rozvoz zákuskov v obci Veľký Lapáš

12:56 2023-03-10

Majster Slovenska v biatlone!

12:56 2023-03-08

Pozvánka - VÝSTAVA VÍN v Čechynciach

12:56 2023-03-07

Pozvánka na Deň otvorených dverí - Gymnázium Vráble

12:56 2023-03-07

Oznam Poštového úradu vo Veľlkom Lapáši - 6.3.2023

12:56 2023-03-04

Zeleň pre zver

12:56 2023-03-03

Oznámenie o začatí územného konania - upustenie od ústneho pojednávania verejná vyhláška - Orange Slovensko, a.s.

12:56 2023-03-03

Zmena úradných hodín na Obecnom úrade vo Veľkom Lapáši

12:56 2023-03-03

Oznámenie o uložení zásielky - Marián Šinský

12:56 2023-03-02

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023

12:56 2023-03-02

Uznesenia OZ zo dňa 28.02.2023

12:56 2023-03-02

Upozornenie na zastupovanie

12:56 2023-03-01

Miera vytriedenia odpadu - Veľký Lapáš

12:56 2023-02-27

Oznam - autobusové spoje

12:56 2023-02-24

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľký Lapáš

12:56 2023-02-23

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Nitre

12:56 2023-02-23

Pripravujeme kalendár podujatí na rok 2023

12:56 2023-02-23

Zoznam prijímateľov 2% v r. 2023 - Veľký Lapáš

12:56 2023-02-21

Výstava vín a verejná degustácia v Golianove - 3.3.2023 o 19:00 hod. v KD

12:56 2023-02-21

Meranie zrakovej ostrosti 21.02.2023

12:56 2023-02-20

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

12:56 2023-02-17

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

12:56 2023-02-17

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

12:56 2023-02-17

VZN č. 1/2023 (návrh)

12:56 2023-02-17

Výzva 1/LEADER NSK/2023

12:56 2023-02-15

Rozpočet 2023

12:56 2023-02-11

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - OZNAM

12:56 2023-02-09

Rozšírenie kapacít MŠ Veľký Lapáš

12:56 2023-02-07

Denný stacionár Veľký Lapáš

12:56 2023-02-07

Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Veľký Lapáš

12:56 2023-02-07

Parkovanie

12:56 2023-01-31

Prerušenie premávky na "Malolapášskej ulici"

12:56 2023-01-27

Verejná vyhláška

12:56 2023-01-27

Výsledky referenda v našej obci

12:56 2023-01-24

Mimoriadne odpočty stavu vodomerov

12:56 2023-01-20

Zmena stránkových hodín

12:56 2023-01-17

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

12:56 2023-01-16

Návrh rozpočtu na rok 2023

12:56 2023-01-16

PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA DO 31.01.2023

12:56 2023-01-13

Výberové konanie

12:56 2023-01-13

Obecný ples

12:56 2023-01-13

Maškarný ples

12:56 2022-12-30

Odber krvi

12:56 2022-12-28

Lapášanka

12:56 2022-12-23

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027

12:56 2022-12-23

Vianočné trhy 2022

12:56 2022-12-22

Predaj živých rýb v Golianove

12:56 2022-12-21

Vianoce 2022

12:56 2022-12-20

VZN č. 4/2022

12:56 2022-12-19

VZN č. 3/2022

12:56 2022-12-19

Harmonogram vývozu odpadu pre rok 2023

12:56 2022-12-14

Optika Anpek

12:56 2022-12-13

Výzva na orez stromov - Západoslovenská distribučná, a.s.

12:56 2022-12-12

Vianočné trhy

12:56 2022-12-09

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva - nástup náhradníka

12:56 2022-12-09

Triedenie odpadu

12:56 2022-12-07

Silvestrovská batôžkovica

12:56 2022-12-05

Mikuláš 2022

12:56 2022-12-02

Výsledky stolnotenisového turnaja 2022

12:56 2022-12-01

Návrh dodatku č. 1/2022 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

12:56 2022-12-01

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

12:56 2022-12-01

Zámer

12:56 2022-12-01

Výzva na uhradenie nedoplatkov

12:56 2022-11-30

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

12:56 2022-11-22

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľký Lapáš

12:56 2022-11-18

Výstava betlehemov v Ponitrianskom múzeu

12:56 2022-11-18

Stolnotenisový turnaj

12:56 2022-11-17

Oznámenie o začatí správneho konania

12:56 2022-11-14

Predaj kačíc - 09.11.2022

12:56 2022-11-08

Referendum 2023

12:56 2022-11-08

Obmedzenie prevádzky na miestnej komunikácii „Malolapášska ulica“ vo Veľkom Lapáši

12:56 2022-11-08

Poďakovanie voličom

12:56 2022-11-01

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov OZ a volieb starostu obce

12:56 2022-10-30

Oznam lekárne Golianovo

12:56 2022-10-28

Oznam Poštového úradu Veľký Lapáš

12:56 2022-10-28

Špeciálne hlasovanie v súvislosti s ochorením COVID-19

12:56 2022-10-25

Oznam - autobusová linka č. 403 416 Nitra-Lapáš-Golianovo-Malý Cetín

12:56 2022-10-21

Oznam stavebného úradu

12:56 2022-10-20

Verejná vyhláška - rozhodnutie

12:56 2022-10-20

Pozvánka na 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši

12:56 2022-10-20

Upozornenie pre voličov

12:56 2022-10-18

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

12:56 2022-10-17

Zber veľkoobjemového odpadu - 22.10.2022

12:56 2022-10-17

Čipovanie zberných nádob

12:56 2022-10-13

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

12:56 2022-10-12

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

12:56 2022-10-12

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

12:56 2022-10-12

Uzávierka cesty

12:56 2022-10-06

Výstavba chodníka na "Malolapášskej ulici"

12:56 2022-10-04

Október - mesiac úcty k starším

12:56 2022-10-04

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022

12:56 2022-09-30

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022

12:56 2022-09-30

Príspevok na obnovu rodinných domov

12:56 2022-09-30

Ponuka práce

12:56 2022-09-29

Oznámenia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

12:56 2022-09-28

Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

12:56 2022-09-27

Beh pre Katku

12:56 2022-09-22

Oznam Obecného úradu Veľký Lapáš

12:56 2022-09-22

Rozvoz kompostérov do domácností - 24.09.2022

12:56 2022-09-20

Prevzatie jódových tabletiek

12:56 2022-09-19

UPOZORNENIE - spozorovanie medveďa v katastri obce Veľký Lapáš

12:56 2022-09-15

VZN UPD doplnky č. 4 09_2022

12:56 2022-09-12

VZN príspevok na stravovanie_01_10_2022

12:56 2022-09-12

Starostovská kvapka krvi

12:56 2022-09-07

Skrášlime si našu obec, príďte na brigádu.

12:56 2022-09-06

Futbalový uličkový turnaj

12:56 2022-09-05

Deň obce Veľký Lapáš 10.09.2022

12:56 2022-09-02

Ponuka pracovného miesta

12:56 2022-08-31

Nová aplikácia je na svete. Nech sa páči, môžete sťahovať...

12:56 2022-08-18

Oznam zubnej ambulancie Golianovo

12:56 2022-08-18

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši

12:56 2022-08-18

Beh - Od Tatier k Dunaju

12:56 2022-08-13

Menovanie zapisovateľa MVK_podávanie kandidátnych listín

12:56 2022-08-12

Chodník "Malolapášska ulica"

12:56 2022-08-12

Oznam Obecného úradu Veľký Lapáš

12:56 2022-07-29

Objednanie hydiny

12:56 2022-07-26

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľký Lapáš

12:56 2022-07-13

Oznam pre obyvateľov štvrte Rezidencia

12:56 2022-07-12

Oznam pre obyvateľov štvrte Rezidencia

12:56 2022-07-08

Oznámenie o zrušení TP

12:56 2022-07-08

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

12:56 2022-07-07

Letné akcie našich susedov

12:56 2022-06-29

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

12:56 2022-06-28

Oznam obecného úradu

12:56 2022-06-28

Oznámenie o uložení zásielky

12:56 2022-06-27

Oznam Poštového úradu Veľký Lapáš

12:56 2022-06-22

Oznam stavebného úradu

12:56 2022-06-17

Rozlúčka predškolákov s MŠ

12:56 2022-06-17

Rekonštrukcia chodníka - Golianovská cesta

12:56 2022-06-14

Dom seniorov Machulince - voľné miesta

12:56 2022-06-14

Oznam stavebného úradu

12:56 2022-06-07

Majster Ranča - 11.06.2022

12:56 2022-06-06

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľký Lapáš

12:56 2022-06-06

Prevzatie Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ Veľký Lapáš

12:56 2022-05-27

Záverečný účet obce Veľký Lapáš za rok 2021

12:56 2022-05-25

Chceš sa stať futbalistom?

12:56 2022-05-23

Majáles - 27.05.2022

12:56 2022-05-23

Oznámenie - verejná vyhláška

12:56 2022-05-23

Zber veľkoobjemového odpadu - 21.05.2022

12:56 2022-05-19

Oznámenie o uložení zásielky

12:56 2022-05-19

Slávnosť sv. Urbana vo vinohradoch

12:56 2022-05-19

Odber krvi

12:56 2022-05-11

Pozvánka na MDD

12:56 2022-05-10

Oznámenie o uložení zásielky

12:56 2022-05-09

Uzávierka cesty "Malolapášska"

12:56 2022-05-05

Zber elektro a nebezpečného odpadu - 07.05.2022

12:56 2022-05-05

Zápis detí do Materskej školy Veľký Lapáš pre školský rok 2022/2023

12:56 2022-04-29

Stavanie mája

12:56 2022-04-29

Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025"

12:56 2022-04-29

Oznam ZSDIS, a.s. - Termíny cyklických (zúčtovacích) odpočtov spotrieb elektrickej energie

12:56 2022-04-28

Oznam zubnej ambulancie Golianovo

12:56 2022-04-26

Oznam spoločnosti ARRIVA NITRA a.s., zmena spojov od 01.05.2022

12:56 2022-04-26

Prenájom priestorov spoločenskej miestnosti v kultúrnom dome

12:56 2022-04-25

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

12:56 2022-04-19

Oznámenie o zrušení TP

12:56 2022-04-13

Územný plán obce Veľký Lapáš - Zmeny a doplnky č. 4

12:56 2022-04-12

Čipovanie zberných nádob - 12.04.2022 (utorok)

12:56 2022-04-12

Oznam detskej lekárky

12:56 2022-04-07

Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľký Lapáš

12:56 2022-04-05

Územné rozhodnutie – verejná vyhláška – Malý Lapáš - Miestna komunikácia Ždiarska ulica

12:56 2022-04-01

Územné rozhodnutie - verejná vyhláška – Malý Lapáš – Bodocká ulica – rozšírenie vodovodu

12:56 2022-03-30

Oznam Poštového úradu Veľký Lapáš

12:56 2022-03-29

Ponuka pracovného miesta

12:56 2022-03-29

Ponuka pracovného miesta

12:56 2022-03-28

Z-BOX v našej obci

12:56 2022-03-25

Pre čistú prírodu...

12:56 2022-03-24

Oznam Poštového úradu Veľký Lapáš

12:56 2022-03-23

Životné jubileum - 90 rokov

12:56 2022-03-19

Ponuka pracovných miest

12:56 2022-03-18

Ponuka revízie plynových rozvodov, spotrebičov.

12:56 2022-03-18

Pozvánka - Vinohradnícky spolok v Čechynciach - výstava vín

12:56 2022-03-18

Zahlasujme za našu škôlku

12:56 2022-03-16

Úroveň vytriedenia KO v obci Veľký Lapáš

12:56 2022-03-11

Oznámenie o začatí územného konania - verejná vyhláška

12:56 2022-03-11

Služba pre imobilných občanov - očkovanie

12:56 2022-03-11

Oznam spoločnosti ARRIVA NITRA a.s.

12:56 2022-03-11

Výzva MAS RZ Dolná Nitra na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2022

12:56 2022-03-11

Úradné hodiny obecného úradu

12:56 2022-02-03

Ponuka práce - TOPTRANS EU, a.s.

12:56 2022-02-03

Oznam obecného úradu

12:56 2022-02-03

Poverenie Poľovníckej spoločnosti NIPOS

12:56 2022-02-03

MZ SR - prijaté opatrenia

12:56 2022-02-03

Oznam stavebného úradu

12:56 2022-02-03

Oznámenie o uložení zásielky

12:56 2022-02-03

Oznam lekárne Golianovo

12:56 2022-02-03

Daň z nehnuteľnosti - povinnosť podania daňového priznania v r. 2022

12:56 2022-02-03

Oznam - ambulancia praktického lekára Golianovo

12:56 2022-02-03

Využite bezplatný mobilný zber elektroodpadu
Harmonogram zberu do konca roka. Službu je potrebné si vopred objednať cez formulár
09:51 2021-10-15

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – SD/19502 - Rekonštrukcia plynovodov Nitra – Chrenová, Vašinova, ÚO 02046, SPP - distribúcia, a.s. (SP 14504/2021-002-Ing.Ki)
.
08:35 2021-10-15

Zastavenie územného konania – Rozhodnutie – IBV Janíkovce - komunikácie a inžinierske siete, RD, OV1 – II. etapa, RTP 01 s.r.o. (SP 6656/2020-057-Ing.Sá)
.
08:21 2021-10-15

Muž strieľal z balkóna do holuba
Prinášame vybrané prípady z činnosti mestskej polície za posledný týždeň
08:01 2021-10-15

K tvorbe nového Územného plánu pre Nitru sa môže vyjadriť aj verejnosť
Stretnutia sa uskutočnia na mestskom úrade v dvoch termínoch podľa mestských častí
14:40 2021-10-13

Nitra má hotovú analytickú časť Manuálu verejných priestranstiev
Dokument má pomôcť pri tvorbe a obnove verejných priestorov
12:34 2021-10-13

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Cyklotrasa Nitra – Dražovce, Mesto Nitra (OD-7606/2021-006-Ing.Dá)
.
14:21 2021-10-12

V hmlistom počasí zvýšte opatrnosť na cestách
Chodci a cyklisti, dbajte na používanie reflexných prvkov
12:49 2021-10-12

Mesto otvára dotácie pre kultúru a kreatívny priemysel na rok 2022
Termín uzávierky prijímania žiadostí je 5. november
11:02 2021-10-12

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent právnik
.
09:33 2021-10-12

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Dopravné prepojenie BD Brezový háj na výjazd ČSPH Slovnaft, Céder AH s.r.o. (SP 1926/2021-003-Ing.Br)
.
09:28 2021-10-12

Infožiadosť - Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o. - 30.09.2021
.
07:37 2021-10-12

Stavebné povolenie na stavbu –VV – Stavebné úpravy nebytového priestoru v bytovom dome, Meranie zraku s.r.o (SP 13145/2021-003-Ing.Tr)
.
06:52 2021-10-12

Čistejšie verejné priestory už aj v Párovských Hájoch
Svoje sily spojili miestni obyvatelia, mesto aj súkromná firma s čistiacou technikou
06:46 2021-10-12

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2022
.
11:53 2021-10-11

Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania – VV – Bytový dom Ďurkova 20, 2 + 2 s.r.o. (SP 20491/2018-068-Ing.Hu)
.
13:45 2021-10-08

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Kultúra a kreatívny priemysel – realizácia podujatí, aktivít, celoročnej činnosti a tvorby
.
12:47 2021-10-08

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Kultúra a kreatívny priemysel – realizácia podujatí, aktivít, celoročnej činnosti a tvorby
.
12:46 2021-10-08

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
.
12:45 2021-10-08

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
.
12:43 2021-10-08

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Multi Development NOVÁ NITRA, NR Invest, a.s. (OU-NR-OCDPK-2021/023568-013)
.
08:55 2021-10-08

Zverejnenie výsledku výberového konania: Vedúci Strediska mestských služieb v Nitre
.
08:32 2021-10-08

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: učiteľ druhého stupňa ZŠ, matematika - informatika, ZŠ Benkova, Nitra
.
07:18 2021-10-08

Oznámenie o zahájení územného konania – VV – OS-Pod Šúdolskou, Západoslovenská distribučná, a.s. (SP 7652/2021-002-Ing.Tr)
.
14:00 2021-10-07

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Vyvedenie elektrického výkonu z KGJ PK C1 Čermáň, Nitra, Západoslovenská distribučná, a.s. (SP 10472/2021-007-Ing.Ki)
.
17:01 2021-10-06

PD Obnova Mestskej tržnice
.
16:54 2021-10-06

VVoľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre prípravu stavieb
.
10:55 2021-10-06

Infožiadosť - Pavol O - 24.09.2021
.
11:43 2021-10-05

Infožiadosť - Pavol O - 23.09.2021
.
11:34 2021-10-05

Výzva na predloženie ponúk: Archeologický výskum k investičným akciám
.
11:11 2021-10-05

Často kladené otázky o novej MHD
Všetko o novej MHD na jednom mieste. Zmena nového dopravcu nastane v januári budúceho roka
11:04 2021-10-05

Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením – VV – Prístavba k polyfunkčnej budove, Eminent – S, spol. s r. o. (SP 11247/2021-004-Ing.Pá)
.
10:10 2021-10-05

Správny Nitran nemá na saláme
Nitrianska komunitná nadácia hľadá do Klubu darcov „správnych“ ľudí, ktorým nezáleží na tom, či sú „Nitrančania“ , „Nitrania“ alebo „Trogári“
14:18 2021-10-04

Mesto zrevitalizuje Brezový háj na atraktívny a najmä bezpečný park
Pribudne nová zeleň, lavičky, športové prvky aj nové detské ihrisko
12:54 2021-10-04

32. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 14.10.2021
.
11:11 2021-10-04

Informácia o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia – BD Tehelná, Západoslovenská distribučná, a.s. (SP 13891/2021-002-Ing.Tr)
.
09:11 2021-10-01

BD Tehelná, Západoslovenská distribučná, a.s. (SP 13891/2021-002-Ing.Tr)
.
09:08 2021-10-01

Predloženie odvolania nadriadenému správnemu orgánu – Rodinný dom, Ing. P. Konde a Ing. P. Vadovič (SP 13582/2019-033-Ing. Wi)
.
14:40 2021-09-30

Infožiadosť Pavol O - 21.09.2021
.
11:50 2021-09-30

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Ambulancia klinickej psychológie – PhDr. PaedDr. Zaťková (SP 13919/2021-002-Ing.Ki)
.
11:07 2021-09-30

Voľné pracovné miesto na pozíciu: 2 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP), 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)
.
10:59 2021-09-30

Výzva na predloženie ponuky: Lokálne opravy pešej zóny
.
10:38 2021-09-30

Zverejnenie výsledku výberového konania: Riaditeľ príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre
.
07:13 2021-09-30

Divadelná Nitra – to je aj pank, debata a cirkus
Témou 30. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sú presahy / transcendencies
12:51 2021-09-29

Registrácia záujemcov o prenájom vianočných stánkov spustená
Trhovníci sa môžu prihlasovať do 18. októbra
12:49 2021-09-29

Mesto Nitra ocenilo svoje osobnosti
Ocenení boli ľudia, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta
10:27 2021-09-29

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby – VV – DUR optika Nitra – OBECNÉ SIETE – NITRA, Obecné siete s.r.o (SP 333/2020-018-Ing.Sá)
.
09:46 2021-09-29

Staré divadlo Karola Spišáka v Báčskom Petrovci
Vypredané hľadisko bolo dôkazom veľkého úspechu v našom partnerskom meste
09:34 2021-09-29

Rozhodnutie – VV – Polyfunkčný objekt ORBIS – rekonštrukcia a dostavba, ORBIS Nitra a.s. (OU-NR-OVBP2-2021/033419-002)
.
09:26 2021-09-29

XVI. Nitrianska hudobná jeseň 2021
Séria koncertov pre priaznivcov vážnej v Synagóge
14:12 2021-09-28

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Manažér expertných a konzultačných služieb (m/ž)“
.
13:48 2021-09-28

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Asistent projektového manažéra (m/ž)“
.
13:45 2021-09-28

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Asistent riaditeľa KC (m/ž)“
.
13:41 2021-09-28

Uznesenie z 34. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 31.08.2021
.
13:36 2021-09-28

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Koordinátor vzťahov s členmi KC (m/ž)“
.
13:35 2021-09-28

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Právny poradca (m/ž)“
.
13:28 2021-09-28

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Web administrátor/správca systémov (m/ž)“
.
13:23 2021-09-28

Svetový deň cestovného ruchu sme oslávili netradične
Dobrovoľníci postupne vyčistili všetkých sedem pahorkov
12:31 2021-09-28

Máte nápad, ako podporiť cestovný ruch v Nitre ?
Požiadajte o dotáciu z mesta do 22. októbra
12:27 2021-09-28

Výzva č.1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Podpora a rozvoj cestovnéhio ruchu v meste
.
14:13 2021-09-24

Majsterka Európy v kategórii kumite juniorky do 48 kg pochádza z Nitry
Nina Kvasnicová získala vo Fínsku zlatú medailu
13:47 2021-09-24

Študentka z Nitry vo finále projektu Veľvyslanectvo mladých
Zabodovala projektom Audiowalk Nitra (Ne)zabudnuteľné príbehy nášho mesta
12:36 2021-09-24

Covid automat – prehľad
Praktické informácie týkajúce sa aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku
10:59 2021-09-24

Zapojte sa do celoslovenskej zbierky Biela pastelka
Pomôžete ľuďom so zrakovým postihnutím
10:30 2021-09-24

:Výzva na predloženie ponuky: Drobné opravy chodníkov
.
14:52 2021-09-23

Svolání zasedání zastupitelstva obce na čtvrtek 30.9.2021
Přílohy: https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8450048&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=400
12:26 2021-09-23

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Cyklotrasa Vodná-Zelokvet, Nitra, Mesto Nitra (SP o18/2021-004-Ing.Tr)
.
10:19 2021-09-23

Základný prieskum zdravia a pohody
Vyplnenie dotazníka netrvá dlhšie ako 20 – 25 minút
09:52 2021-09-21

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Topoľová 8, Nitra
.
14:55 2021-09-20

Oznámenie o doplnení podkladov v územnom konaní o umiestnení stavby – VV – Polyfunkčný objekt, Miroslav Kepák a manž. Petra Kepáková (SP 23021/2015-076-Ing.Za)
.
12:47 2021-09-20

Oznámenie o začatí konania k zmene výroku vydaného územného rozhodnutia – predĺženie platnosti územného rozhodnutia – Novostavba haly s administratívou, TENIX s. r. o. (SP 11860/2021-002-Ing.Hu)
.
08:01 2021-09-20

Nitra je súčasťou Erasmus+ projektu Vzdelávanie pre budúcnosť
Pomáha učiteľom nájsť cestu v novej realite vzdelávania a využívať výhody digitálnych nástrojov
07:52 2021-09-20

Nitrania odovzdali 1 200 litrov oleja
Prvý zber použitého kuchynského oleja a tuku v Nitre bol úspešný. Mesto v ňom bude pokračovať
12:38 2021-09-17

Oznámenie o prerokovaní návrhu Územnoplánovacej dokumentácie:  „ Územný plán zóny Šindolka I., Nitra“
.
11:52 2021-09-17

Verejné prerokovanie návrhu územného plánu Šindolka I.
Uskutoční sa v stredu 6. 10. 2021 o 15.00 vo veľkej zasadačke MsÚ Nitra
11:50 2021-09-17

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Stavebné úpravy nebytového priestoru v bytovom dome, Meranie zraku s.r.o. (SP 13145/2021-002-Ing.Tr)
.
10:00 2021-09-17

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Nitry za I. polrok 2021
.
08:48 2021-09-17

Svetový deň cestovného ruchu oslávime aj v Nitre
Tešiť sa môžete na popoludnie v Botanickej záhrade, pešie prehliadky, výstavy aj workshopy
07:21 2021-09-17

Harmonogram mobilného zberu elektroodpadu
Služba je bezplatná a je potrebné si ju vopred objednať cez formulár
14:58 2021-09-16

Mesto otvára dotácie pre športové kluby a znevýhodnených športovcov
O dotáciu možno požiadať do 30. septembra
14:19 2021-09-16

Mesto začne s výdajom vedierok na kuchynský odpad
Obyvatelia ich dostanú bezplatne. Stačí o ne požiadať v klientskom centre
14:16 2021-09-16

Počúvaj divadlo očami
Tri divadelné predstavenia budú tlmočené do posunkového jazyka
12:49 2021-09-16

Výzva č. 4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 pre oblasť: Podpora športových klubov – zabezpečenie športového vybavenia a materiálno technického vybavenia
.
12:42 2021-09-16

Výzva č. 3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 pre oblasť: Podpora zdravotne znevýhodnených športovcov
.
12:41 2021-09-16

Výzva č. 4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 pre oblasť: Podpora športových klubov – zabezpečenie športového vybavenia a materiálno technického vybavenia
.
12:40 2021-09-16

Výzva č. 3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 pre oblasť: Podpora zdravotne znevýhodnených športovcov
.
12:38 2021-09-16

Mesto Nitra nariaďuje celomestskú deratizáciu
V jesennom termíne od 27. 9. do 26. 11. každoročne prebieha celomestská deratizácia
07:43 2021-09-16

Návrh: „Územný plán zóny Šindolka I., Nitra“
.
07:38 2021-09-16

Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
Přílohy: https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8430274&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=399 https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8430277&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=399
10:15 2021-09-15

Ako sa realizuje komunitné kompostovanie?
Na mestskom úrade sa v sobotu konal informačný deň
14:30 2021-09-14

Krízový plán riešenia situácie v súvislosti s rizikom výskytu a šírenia ochorenia COVID-19

07:24 2021-09-14

Týždeň dobrovoľníctva prichádza aj do Nitrianskeho kraja
Záujemcovia majú na výber 15 aktivít
15:00 2021-09-13

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Parkovisko Bazovského 2-10, Nitra, Mesto Nitra (SP o70/2017-018-Ing.Br)
.
13:31 2021-09-13

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením – VV – Pravoslávny chrám, Pravoslávna cirkevná obec Nitra (SP 12305/2021-002-Ing.Ki)
.
10:06 2021-09-10

Infožiadosť Pavol O - 31.08.2021
.
10:01 2021-09-10

Aktuálne opatrenia v mestskom kúpeli
Platiť budú od pondelka 13. septembra
06:52 2021-09-10

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Tenisová akadémia Skalka, Športová akadémia Skalka s. r. o. (SP 7001/2021-004-Ing. Hu)
.
13:22 2021-09-09

Pre mňa je značkou Nitry nitriansky úsmev
Rozhovor s Katarínou Živanovič, novou riaditeľkou Kreatívneho centra
13:14 2021-09-09

Sedemnásťročný chlapec založil v parku oheň
Prinášame vybrané prípady z činnosti mestskej polície za posledný týždeň
07:31 2021-09-09

Výzva na predloženie ponúk: Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia
.
07:24 2021-09-09

Tekutý kuchynský odpad nepatrí do hnedej nádoby BRKO
Zber biologicky rozložiteľného odpadu na nitrianskych sídliskách stúpa. V porovnaní s júlom sa v auguste vyzbieralo o 22 ton viac
12:24 2021-09-08

Rannú cestu na bicykli spríjemnia raňajky
Pripravia ich zamestnanci mesta a dobrovoľníci z Rozbicyklujme Nitru v rámci Európskeho týždňa mobility
11:54 2021-09-08

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Stavebné úpravy jestvujúceho bytového priestoru, Martin Hroššo (SP 9633/2021-003-Ing.Za)
.
11:42 2021-09-08

Oznámenie o zahájení územného konania – VV – Vyvedenie elektrického výkonu z KGJ PK C1 Čermáň, Nitra, Západoslovenská distribučná, a.s. (SP 10472/2021-005-Ing.Ki)
.
11:38 2021-09-08

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.28/2021 ze 27.8.2021
Přílohy: https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8411649&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=398
07:35 2021-09-07

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Špecialista na projektové riadenie (m/ž)
.
07:06 2021-09-07

Campana fest 2021 potrvá dva dni
Viac ako 150 účinkujúcich zaplaví Svätoplukovo námestie farbami, energiou, úsmevom, hudbou, tancom i športom
10:39 2021-09-06

Rozhodnutie o prerušení konania – IBV Janíkovce - komunikácie a inžinierske siete, RD, OV1 – II. etapa, RTP 01 s.r.o. (SP 6656/2020-051-Ing.Sá)
.
09:42 2021-09-06

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Stavebné úpravy bytu, Mgr. Katarína Bedeová (SP 11349/2021-003-Ing.Za)
.
08:09 2021-09-06

Povolenie na odstránenie stavby – Rozhodnutie – VV – Bytový dom Ďurkova 20, 2+2 s. r. o. (SP 20491/2018-066- Ing. Hu)
.
11:48 2021-09-03

Bližšie k sebe vďaka tvorivosti
Workshopy pre babičky a deduškov, deti aj vnúčence budú bezplatné
11:41 2021-09-03

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: upratovačka
.
09:54 2021-09-03

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre
Počas celého septembra mesto oslávi spoločné dedičstvo Európy, ale aj našu rozmanitosť. Pozrite si podrobný program
13:55 2021-09-02

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Stavebné úpravy bytu č. 23, Jaroslav Jašek (SP 11143/2021-003-Ing.Za)
.
11:47 2021-09-02

Školy po letnej pauze otvorili svoje brány
Do opráv škôl mesto investovalo 1,3 milióna eur
11:38 2021-09-02

Letné kúpalisko v Nitre bude cez víkend o polovicu lacnejšie
Príjemnou cenou sa kúpalisko lúči s letom
10:50 2021-09-02

31. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 09.09.2021
.
10:47 2021-09-02

31. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 09.09.2021
.
14:50 2021-08-31

Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania - Rodinný dom, Ing. P. Konde a Ing. P. Vadovič (SP 13582/2019-032-Ing.Wi) a Odvolanie – Oľga Šranková (SP 13582-2019-029-Ing.Wi)
.
12:46 2021-08-31

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent špeciálneho stavebného úradu pre dopravu
.
12:28 2021-08-31

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre prípravu stavieb
.
12:25 2021-08-31

Nitra si pripomenula 77. výročie SNP
Pri pamätníku sa stretli predstavitelia mesta, župy aj Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
10:02 2021-08-27

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Rekonštrukcia vykurovania bytu, Ing. Lukáš Božik (SP 10148/2021-003-Ing.Za)
.
08:08 2021-08-27

Stavebné povolenie – VV – Multi Development NOVÁ NITRA – prevádzka na I.PP– nebytový priestor č. 3 – Obchodný priestor, ELRES Nitra s.r.o. (SP 10688/2021-003-Ing.Ki)
.
13:52 2021-08-26

Oznámenie o zahájení územného konania – VV – Dopravné prepojenie BD Brezový háj na výjazd z ČSPH Slovnaft, Céder AH s.r.o. (SP 10926/2021-002-Ing.Br)
.
10:37 2021-08-26

Stavebné povolenie na stavbu – VV – BD Tehelná, Mesto Nitra (OD-9813/2021- 006-Ing.Dá)
.
09:10 2021-08-26

Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Mgr. art. Eve Pavlíkovej Kubošiovej za celoživotný mimoriadny prínos pre slovenskú divadelnú a filmovú scénu a za rozvoj kultúrno - spoločenského života v Nitre
.
07:54 2021-08-25

Oznámenie o začatí konania – VV – Prístavba k polyfunkčnej budove, Eminent – S, spol. s r. o. (SP 11247/2021-003-Ing.Pá)
.
07:51 2021-08-25

Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry doc. PhDr. Matejovi Ruttkayovi, CSc. za mimoriadne významné zásluhy o kultúrny rozvoj Nitry a Slovenskej republiky, osobitne v oblasti historických vied a archeológie a za šírenie dobrého mena Nitry doma i v zahraničí
.
07:45 2021-08-25

Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry Mgr. Zuzane Rehák Štefečekovej za získanie zlatej medaily na XXXII. Letných olympijských hrách Tokiu 2020 a za reprezentáciu Slovenska i Nitry v svetovom meradle
.
07:41 2021-08-25

Stavebné povolenie – Rozhodnutie – VV – BD Tehelná, Mesto Nitra (SP o 17/2021-008-Ing.Tr)
.
08:43 2021-08-24

Zielona Góra ožila slovenským folklórom
Na úspešnej realizácii projektu sa podieľalo aj mesto Nitra
08:27 2021-08-24

Infožiadosť - Miloš F - 09.08.2021
.
08:18 2021-08-24

Na Cabajskej ulici otvoria nový zberný dvor
Nahradí zberný dvor na Tehelnej, ktorý bol zrušený
13:56 2021-08-23

V Nitre sa po prázdninách rozbehne čistenie verejných priestorov
V programe „Kärcher – upracme si spolu“ sa spojili občianski aktivisti, mesto aj firma
13:50 2021-08-23

Mesto začalo so zveľaďovaním priestoru pri CVČ Domino
Prioritou radnice je budovanie kvalitnejšieho verejného priestoru a opätovné využívanie ihriska
14:25 2021-08-19

Folkloristi z Nitry reprezentovali mesto na medzinárodnom festivale v Poľsku
Folklórny súbor Furmani navštívil začiatkom augusta partnerské mesto Zielona Gora.
14:20 2021-08-19

Zatúlané psíky, podnapití bezdomovci aj stratený päťročný chlapec
Prinášame vybrané prípady z činnosti mestskej polície za posledný týždeň.
14:17 2021-08-19

V sobotu 21. augusta sa v Nitre zídu kosci z celého Slovenska
V sobotu 21. augusta sa v Nitre zídu kosci z celého Slovenska
14:03 2021-08-19

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Prevádzkový pracovník – vodič
.
13:45 2021-08-19

Svolání zasedání zastupitelstva obce na pátek 27.8. 2021
<p><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?nid=3856&amp;oid=8384277">svolání zasedání č.28_2021 27.8.2021.doc</a></p> <p>Přílohy:</p> <ul><li><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8384278&amp;utm_source=%C3%9A%C5%99edn%C3%AD_deska&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=397">Příloha 1</a></li></ul>
10:58 2021-08-19

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Člen miestnej občianskej poriadkovej služby
.
06:23 2021-08-19

Stavebné povolenie - Službyt Nitra s.r.o. - Obnova bytového domu Jarmočná 12-14 Nitra (SP 10145/2021-003-Ing.Pk)
.
09:59 2021-08-17

Kolaudačné rozhodnutie - Mesto Nitra - Cyklistický chodník Nitra – Vráble I. a II. etapa (UHA-DUaI-17977/2019-015-Ing.Dá)
.
14:40 2021-08-16

Synagóga ponúkne výstavu Back to Animism
Samostatná výstava fotografky Ester Sabik zameraná na jej dlhodobo rozvíjajúcu sériu Back to Animism
09:02 2021-08-16

Mesto začalo s umiestňovaním kompostérov
Do konca roka vznikne v Nitre ďalších dvadsať komunitných kompostovísk
13:45 2021-08-13

Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Přílohy: https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8370524&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=396
08:46 2021-08-09

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.27/2021 ze 29.6.2021
Přílohy: https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8334401&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=395
08:17 2021-07-08

Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích
<p><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?nid=3856&amp;oid=8328868">Stanovení přechodné obezení provozu priloha_924527468_0_2021-1532.pdf</a></p>&#13; <p><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?nid=3856&amp;oid=8328869">Rozhodnutí o uzavírce priloha_924528657_0_2021-1533.pdf</a></p>&#13; <p> </p> <p>Přílohy:</p> <ul> <li><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8328871&amp;utm_source=%C3%9A%C5%99edn%C3%AD_deska&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=394">Příloha 1</a></li> <li><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8328872&amp;utm_source=%C3%9A%C5%99edn%C3%AD_deska&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=394">Příloha 2</a></li> </ul>
07:07 2021-07-02

Výběrové řízení komunikace ke Šlepru obec Malé Hradisko
<p><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?nid=3856&amp;oid=8296814">Soutěž.rar</a></p>&#13; <p> </p> <p>Přílohy:</p> <ul><li><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8296825&amp;utm_source=%C3%9A%C5%99edn%C3%AD_deska&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=393">Příloha 1</a></li></ul>
09:42 2021-06-22

Svolání zasedání na úterý 29.6.2021 18.00 hod OÚ Malé Hradisko
Přílohy: https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8293906&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=392
12:52 2021-06-21

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.26/2021 ze 28.5.2021
Přílohy: https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8258313&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=391
10:41 2021-06-07