Velky Lapas


Výsledky odbornej degustácie - Veľký Lapáš 2023

12:56 2023-03-27

Oznam Poštového úradu vo Veľkom Lapáši - 28.3.2023

12:56 2023-03-27

Oznámenie o začatí územného konania - "Rekonštrukcia TS, Distribučný NN rozvod a elektrické NN príipojky" - verejná vyhláška

12:56 2023-03-27

Všetko, čo potrebujete vedieť o plastoch

12:56 2023-03-24

Pozvánka - Jarný park

12:56 2023-03-22

Odpočty vodomerov

12:56 2023-03-21

Predaj na miestnom trhovisku - Hydinárska farma v Pašienkoch

12:56 2023-03-21

Oznam Poštového úradu vo Veľkom Lapáši - 23.3.2023

12:56 2023-03-21

Oznámenie o uložení zásielky - Marek Kováč

12:56 2023-03-20

Čistý revír = čistá príroda

12:56 2023-03-17

Každá škoda musí byť nahradená

12:56 2023-03-17

Výstava vín - pozvánka

12:56 2023-03-15

Meranie zraku

12:56 2023-03-14

Rozvoz zákuskov v obci Veľký Lapáš

12:56 2023-03-10

Majster Slovenska v biatlone!

12:56 2023-03-08

Pozvánka - VÝSTAVA VÍN v Čechynciach

12:56 2023-03-07

Pozvánka na Deň otvorených dverí - Gymnázium Vráble

12:56 2023-03-07

Oznam Poštového úradu vo Veľlkom Lapáši - 6.3.2023

12:56 2023-03-04

Zeleň pre zver

12:56 2023-03-03

Oznámenie o začatí územného konania - upustenie od ústneho pojednávania verejná vyhláška - Orange Slovensko, a.s.

12:56 2023-03-03

Zmena úradných hodín na Obecnom úrade vo Veľkom Lapáši

12:56 2023-03-03

Oznámenie o uložení zásielky - Marián Šinský

12:56 2023-03-02

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023

12:56 2023-03-02

Uznesenia OZ zo dňa 28.02.2023

12:56 2023-03-02

Upozornenie na zastupovanie

12:56 2023-03-01

Miera vytriedenia odpadu - Veľký Lapáš

12:56 2023-02-27

Oznam - autobusové spoje

12:56 2023-02-24

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľký Lapáš

12:56 2023-02-23

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Nitre

12:56 2023-02-23

Pripravujeme kalendár podujatí na rok 2023

12:56 2023-02-23

Zoznam prijímateľov 2% v r. 2023 - Veľký Lapáš

12:56 2023-02-21

Výstava vín a verejná degustácia v Golianove - 3.3.2023 o 19:00 hod. v KD

12:56 2023-02-21

Meranie zrakovej ostrosti 21.02.2023

12:56 2023-02-20

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

12:56 2023-02-17

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

12:56 2023-02-17

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

12:56 2023-02-17

VZN č. 1/2023 (návrh)

12:56 2023-02-17

Výzva 1/LEADER NSK/2023

12:56 2023-02-15

Rozpočet 2023

12:56 2023-02-11

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - OZNAM

12:56 2023-02-09

Rozšírenie kapacít MŠ Veľký Lapáš

12:56 2023-02-07

Denný stacionár Veľký Lapáš

12:56 2023-02-07

Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Veľký Lapáš

12:56 2023-02-07

Parkovanie

12:56 2023-01-31

Prerušenie premávky na "Malolapášskej ulici"

12:56 2023-01-27

Verejná vyhláška

12:56 2023-01-27

Výsledky referenda v našej obci

12:56 2023-01-24

Mimoriadne odpočty stavu vodomerov

12:56 2023-01-20

Zmena stránkových hodín

12:56 2023-01-17

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

12:56 2023-01-16

Návrh rozpočtu na rok 2023

12:56 2023-01-16

PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA DO 31.01.2023

12:56 2023-01-13

Výberové konanie

12:56 2023-01-13

Obecný ples

12:56 2023-01-13

Maškarný ples

12:56 2022-12-30

Odber krvi

12:56 2022-12-28

Lapášanka

12:56 2022-12-23

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027

12:56 2022-12-23

Vianočné trhy 2022

12:56 2022-12-22

Predaj živých rýb v Golianove

12:56 2022-12-21

Vianoce 2022

12:56 2022-12-20

VZN č. 4/2022

12:56 2022-12-19

VZN č. 3/2022

12:56 2022-12-19

Harmonogram vývozu odpadu pre rok 2023

12:56 2022-12-14

Optika Anpek

12:56 2022-12-13

Výzva na orez stromov - Západoslovenská distribučná, a.s.

12:56 2022-12-12

Vianočné trhy

12:56 2022-12-09

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva - nástup náhradníka

12:56 2022-12-09

Triedenie odpadu

12:56 2022-12-07

Silvestrovská batôžkovica

12:56 2022-12-05

Mikuláš 2022

12:56 2022-12-02

Výsledky stolnotenisového turnaja 2022

12:56 2022-12-01

Návrh dodatku č. 1/2022 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

12:56 2022-12-01

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

12:56 2022-12-01

Zámer

12:56 2022-12-01

Výzva na uhradenie nedoplatkov

12:56 2022-11-30

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

12:56 2022-11-22

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľký Lapáš

12:56 2022-11-18

Výstava betlehemov v Ponitrianskom múzeu

12:56 2022-11-18

Stolnotenisový turnaj

12:56 2022-11-17

Oznámenie o začatí správneho konania

12:56 2022-11-14

Predaj kačíc - 09.11.2022

12:56 2022-11-08

Referendum 2023

12:56 2022-11-08

Obmedzenie prevádzky na miestnej komunikácii „Malolapášska ulica“ vo Veľkom Lapáši

12:56 2022-11-08

Poďakovanie voličom

12:56 2022-11-01

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov OZ a volieb starostu obce

12:56 2022-10-30

Oznam lekárne Golianovo

12:56 2022-10-28

Oznam Poštového úradu Veľký Lapáš

12:56 2022-10-28

Špeciálne hlasovanie v súvislosti s ochorením COVID-19

12:56 2022-10-25

Oznam - autobusová linka č. 403 416 Nitra-Lapáš-Golianovo-Malý Cetín

12:56 2022-10-21

Oznam stavebného úradu

12:56 2022-10-20

Verejná vyhláška - rozhodnutie

12:56 2022-10-20

Pozvánka na 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši

12:56 2022-10-20

Upozornenie pre voličov

12:56 2022-10-18

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

12:56 2022-10-17

Zber veľkoobjemového odpadu - 22.10.2022

12:56 2022-10-17

Čipovanie zberných nádob

12:56 2022-10-13

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

12:56 2022-10-12

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

12:56 2022-10-12

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

12:56 2022-10-12

Uzávierka cesty

12:56 2022-10-06

Výstavba chodníka na "Malolapášskej ulici"

12:56 2022-10-04

Október - mesiac úcty k starším

12:56 2022-10-04

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022

12:56 2022-09-30

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022

12:56 2022-09-30

Príspevok na obnovu rodinných domov

12:56 2022-09-30

Ponuka práce

12:56 2022-09-29

Oznámenia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

12:56 2022-09-28

Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

12:56 2022-09-27

Beh pre Katku

12:56 2022-09-22

Oznam Obecného úradu Veľký Lapáš

12:56 2022-09-22

Rozvoz kompostérov do domácností - 24.09.2022

12:56 2022-09-20

Prevzatie jódových tabletiek

12:56 2022-09-19

UPOZORNENIE - spozorovanie medveďa v katastri obce Veľký Lapáš

12:56 2022-09-15

VZN UPD doplnky č. 4 09_2022

12:56 2022-09-12

VZN príspevok na stravovanie_01_10_2022

12:56 2022-09-12

Starostovská kvapka krvi

12:56 2022-09-07

Skrášlime si našu obec, príďte na brigádu.

12:56 2022-09-06

Futbalový uličkový turnaj

12:56 2022-09-05

Deň obce Veľký Lapáš 10.09.2022

12:56 2022-09-02

Ponuka pracovného miesta

12:56 2022-08-31

Nová aplikácia je na svete. Nech sa páči, môžete sťahovať...

12:56 2022-08-18

Oznam zubnej ambulancie Golianovo

12:56 2022-08-18

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši

12:56 2022-08-18

Beh - Od Tatier k Dunaju

12:56 2022-08-13

Menovanie zapisovateľa MVK_podávanie kandidátnych listín

12:56 2022-08-12

Chodník "Malolapášska ulica"

12:56 2022-08-12

Oznam Obecného úradu Veľký Lapáš

12:56 2022-07-29

Objednanie hydiny

12:56 2022-07-26

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľký Lapáš

12:56 2022-07-13

Oznam pre obyvateľov štvrte Rezidencia

12:56 2022-07-12

Oznam pre obyvateľov štvrte Rezidencia

12:56 2022-07-08

Oznámenie o zrušení TP

12:56 2022-07-08

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

12:56 2022-07-07

Letné akcie našich susedov

12:56 2022-06-29

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

12:56 2022-06-28

Oznam obecného úradu

12:56 2022-06-28

Oznámenie o uložení zásielky

12:56 2022-06-27

Oznam Poštového úradu Veľký Lapáš

12:56 2022-06-22

Oznam stavebného úradu

12:56 2022-06-17

Rozlúčka predškolákov s MŠ

12:56 2022-06-17

Rekonštrukcia chodníka - Golianovská cesta

12:56 2022-06-14

Dom seniorov Machulince - voľné miesta

12:56 2022-06-14

Oznam stavebného úradu

12:56 2022-06-07

Majster Ranča - 11.06.2022

12:56 2022-06-06

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľký Lapáš

12:56 2022-06-06

Prevzatie Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ Veľký Lapáš

12:56 2022-05-27

Záverečný účet obce Veľký Lapáš za rok 2021

12:56 2022-05-25

Chceš sa stať futbalistom?

12:56 2022-05-23

Majáles - 27.05.2022

12:56 2022-05-23

Oznámenie - verejná vyhláška

12:56 2022-05-23

Zber veľkoobjemového odpadu - 21.05.2022

12:56 2022-05-19

Oznámenie o uložení zásielky

12:56 2022-05-19

Slávnosť sv. Urbana vo vinohradoch

12:56 2022-05-19

Odber krvi

12:56 2022-05-11

Pozvánka na MDD

12:56 2022-05-10

Oznámenie o uložení zásielky

12:56 2022-05-09

Uzávierka cesty "Malolapášska"

12:56 2022-05-05

Zber elektro a nebezpečného odpadu - 07.05.2022

12:56 2022-05-05

Zápis detí do Materskej školy Veľký Lapáš pre školský rok 2022/2023

12:56 2022-04-29

Stavanie mája

12:56 2022-04-29

Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025"

12:56 2022-04-29

Oznam ZSDIS, a.s. - Termíny cyklických (zúčtovacích) odpočtov spotrieb elektrickej energie

12:56 2022-04-28

Oznam zubnej ambulancie Golianovo

12:56 2022-04-26

Oznam spoločnosti ARRIVA NITRA a.s., zmena spojov od 01.05.2022

12:56 2022-04-26

Prenájom priestorov spoločenskej miestnosti v kultúrnom dome

12:56 2022-04-25

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

12:56 2022-04-19

Oznámenie o zrušení TP

12:56 2022-04-13

Územný plán obce Veľký Lapáš - Zmeny a doplnky č. 4

12:56 2022-04-12

Čipovanie zberných nádob - 12.04.2022 (utorok)

12:56 2022-04-12

Oznam detskej lekárky

12:56 2022-04-07

Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľký Lapáš

12:56 2022-04-05

Územné rozhodnutie – verejná vyhláška – Malý Lapáš - Miestna komunikácia Ždiarska ulica

12:56 2022-04-01

Územné rozhodnutie - verejná vyhláška – Malý Lapáš – Bodocká ulica – rozšírenie vodovodu

12:56 2022-03-30

Oznam Poštového úradu Veľký Lapáš

12:56 2022-03-29

Ponuka pracovného miesta

12:56 2022-03-29

Ponuka pracovného miesta

12:56 2022-03-28

Z-BOX v našej obci

12:56 2022-03-25

Pre čistú prírodu...

12:56 2022-03-24

Oznam Poštového úradu Veľký Lapáš

12:56 2022-03-23

Životné jubileum - 90 rokov

12:56 2022-03-19

Ponuka pracovných miest

12:56 2022-03-18

Ponuka revízie plynových rozvodov, spotrebičov.

12:56 2022-03-18

Pozvánka - Vinohradnícky spolok v Čechynciach - výstava vín

12:56 2022-03-18

Zahlasujme za našu škôlku

12:56 2022-03-16

Úroveň vytriedenia KO v obci Veľký Lapáš

12:56 2022-03-11

Oznámenie o začatí územného konania - verejná vyhláška

12:56 2022-03-11

Služba pre imobilných občanov - očkovanie

12:56 2022-03-11

Oznam spoločnosti ARRIVA NITRA a.s.

12:56 2022-03-11

Výzva MAS RZ Dolná Nitra na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2022

12:56 2022-03-11

Úradné hodiny obecného úradu

12:56 2022-02-03

Ponuka práce - TOPTRANS EU, a.s.

12:56 2022-02-03

Oznam obecného úradu

12:56 2022-02-03

Poverenie Poľovníckej spoločnosti NIPOS

12:56 2022-02-03

MZ SR - prijaté opatrenia

12:56 2022-02-03

Oznam stavebného úradu

12:56 2022-02-03

Oznámenie o uložení zásielky

12:56 2022-02-03

Oznam lekárne Golianovo

12:56 2022-02-03

Daň z nehnuteľnosti - povinnosť podania daňového priznania v r. 2022

12:56 2022-02-03

Oznam - ambulancia praktického lekára Golianovo

12:56 2022-02-03

Využite bezplatný mobilný zber elektroodpadu
Harmonogram zberu do konca roka. Službu je potrebné si vopred objednať cez formulár
09:51 2021-10-15

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – SD/19502 - Rekonštrukcia plynovodov Nitra – Chrenová, Vašinova, ÚO 02046, SPP - distribúcia, a.s. (SP 14504/2021-002-Ing.Ki)
.
08:35 2021-10-15

Zastavenie územného konania – Rozhodnutie – IBV Janíkovce - komunikácie a inžinierske siete, RD, OV1 – II. etapa, RTP 01 s.r.o. (SP 6656/2020-057-Ing.Sá)
.
08:21 2021-10-15

Muž strieľal z balkóna do holuba
Prinášame vybrané prípady z činnosti mestskej polície za posledný týždeň
08:01 2021-10-15

K tvorbe nového Územného plánu pre Nitru sa môže vyjadriť aj verejnosť
Stretnutia sa uskutočnia na mestskom úrade v dvoch termínoch podľa mestských častí
14:40 2021-10-13

Nitra má hotovú analytickú časť Manuálu verejných priestranstiev
Dokument má pomôcť pri tvorbe a obnove verejných priestorov
12:34 2021-10-13

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Cyklotrasa Nitra – Dražovce, Mesto Nitra (OD-7606/2021-006-Ing.Dá)
.
14:21 2021-10-12

V hmlistom počasí zvýšte opatrnosť na cestách
Chodci a cyklisti, dbajte na používanie reflexných prvkov
12:49 2021-10-12

Mesto otvára dotácie pre kultúru a kreatívny priemysel na rok 2022
Termín uzávierky prijímania žiadostí je 5. november
11:02 2021-10-12

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent právnik
.
09:33 2021-10-12

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Dopravné prepojenie BD Brezový háj na výjazd ČSPH Slovnaft, Céder AH s.r.o. (SP 1926/2021-003-Ing.Br)
.
09:28 2021-10-12

Infožiadosť - Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o. - 30.09.2021
.
07:37 2021-10-12

Stavebné povolenie na stavbu –VV – Stavebné úpravy nebytového priestoru v bytovom dome, Meranie zraku s.r.o (SP 13145/2021-003-Ing.Tr)
.
06:52 2021-10-12

Čistejšie verejné priestory už aj v Párovských Hájoch
Svoje sily spojili miestni obyvatelia, mesto aj súkromná firma s čistiacou technikou
06:46 2021-10-12

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2022
.
11:53 2021-10-11

Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania – VV – Bytový dom Ďurkova 20, 2 + 2 s.r.o. (SP 20491/2018-068-Ing.Hu)
.
13:45 2021-10-08

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Kultúra a kreatívny priemysel – realizácia podujatí, aktivít, celoročnej činnosti a tvorby
.
12:47 2021-10-08

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Kultúra a kreatívny priemysel – realizácia podujatí, aktivít, celoročnej činnosti a tvorby
.
12:46 2021-10-08

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
.
12:45 2021-10-08

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
.
12:43 2021-10-08

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Multi Development NOVÁ NITRA, NR Invest, a.s. (OU-NR-OCDPK-2021/023568-013)
.
08:55 2021-10-08

Zverejnenie výsledku výberového konania: Vedúci Strediska mestských služieb v Nitre
.
08:32 2021-10-08

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: učiteľ druhého stupňa ZŠ, matematika - informatika, ZŠ Benkova, Nitra
.
07:18 2021-10-08

Oznámenie o zahájení územného konania – VV – OS-Pod Šúdolskou, Západoslovenská distribučná, a.s. (SP 7652/2021-002-Ing.Tr)
.
14:00 2021-10-07

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Vyvedenie elektrického výkonu z KGJ PK C1 Čermáň, Nitra, Západoslovenská distribučná, a.s. (SP 10472/2021-007-Ing.Ki)
.
17:01 2021-10-06

PD Obnova Mestskej tržnice
.
16:54 2021-10-06

VVoľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre prípravu stavieb
.
10:55 2021-10-06

Infožiadosť - Pavol O - 24.09.2021
.
11:43 2021-10-05

Infožiadosť - Pavol O - 23.09.2021
.
11:34 2021-10-05

Výzva na predloženie ponúk: Archeologický výskum k investičným akciám
.
11:11 2021-10-05

Často kladené otázky o novej MHD
Všetko o novej MHD na jednom mieste. Zmena nového dopravcu nastane v januári budúceho roka
11:04 2021-10-05

Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením – VV – Prístavba k polyfunkčnej budove, Eminent – S, spol. s r. o. (SP 11247/2021-004-Ing.Pá)
.
10:10 2021-10-05

Správny Nitran nemá na saláme
Nitrianska komunitná nadácia hľadá do Klubu darcov „správnych“ ľudí, ktorým nezáleží na tom, či sú „Nitrančania“ , „Nitrania“ alebo „Trogári“
14:18 2021-10-04

Mesto zrevitalizuje Brezový háj na atraktívny a najmä bezpečný park
Pribudne nová zeleň, lavičky, športové prvky aj nové detské ihrisko
12:54 2021-10-04

32. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 14.10.2021
.
11:11 2021-10-04

Informácia o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia – BD Tehelná, Západoslovenská distribučná, a.s. (SP 13891/2021-002-Ing.Tr)
.
09:11 2021-10-01

BD Tehelná, Západoslovenská distribučná, a.s. (SP 13891/2021-002-Ing.Tr)
.
09:08 2021-10-01

Predloženie odvolania nadriadenému správnemu orgánu – Rodinný dom, Ing. P. Konde a Ing. P. Vadovič (SP 13582/2019-033-Ing. Wi)
.
14:40 2021-09-30

Infožiadosť Pavol O - 21.09.2021
.
11:50 2021-09-30

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Ambulancia klinickej psychológie – PhDr. PaedDr. Zaťková (SP 13919/2021-002-Ing.Ki)
.
11:07 2021-09-30

Voľné pracovné miesto na pozíciu: 2 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP), 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)
.
10:59 2021-09-30

Výzva na predloženie ponuky: Lokálne opravy pešej zóny
.
10:38 2021-09-30

Zverejnenie výsledku výberového konania: Riaditeľ príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre
.
07:13 2021-09-30

Divadelná Nitra – to je aj pank, debata a cirkus
Témou 30. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sú presahy / transcendencies
12:51 2021-09-29

Registrácia záujemcov o prenájom vianočných stánkov spustená
Trhovníci sa môžu prihlasovať do 18. októbra
12:49 2021-09-29

Mesto Nitra ocenilo svoje osobnosti
Ocenení boli ľudia, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta
10:27 2021-09-29

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby – VV – DUR optika Nitra – OBECNÉ SIETE – NITRA, Obecné siete s.r.o (SP 333/2020-018-Ing.Sá)
.
09:46 2021-09-29

Staré divadlo Karola Spišáka v Báčskom Petrovci
Vypredané hľadisko bolo dôkazom veľkého úspechu v našom partnerskom meste
09:34 2021-09-29

Rozhodnutie – VV – Polyfunkčný objekt ORBIS – rekonštrukcia a dostavba, ORBIS Nitra a.s. (OU-NR-OVBP2-2021/033419-002)
.
09:26 2021-09-29

XVI. Nitrianska hudobná jeseň 2021
Séria koncertov pre priaznivcov vážnej v Synagóge
14:12 2021-09-28

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Manažér expertných a konzultačných služieb (m/ž)“
.
13:48 2021-09-28

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Asistent projektového manažéra (m/ž)“
.
13:45 2021-09-28

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Asistent riaditeľa KC (m/ž)“
.
13:41 2021-09-28

Uznesenie z 34. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 31.08.2021
.
13:36 2021-09-28

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Koordinátor vzťahov s členmi KC (m/ž)“
.
13:35 2021-09-28

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Právny poradca (m/ž)“
.
13:28 2021-09-28

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Web administrátor/správca systémov (m/ž)“
.
13:23 2021-09-28

Svetový deň cestovného ruchu sme oslávili netradične
Dobrovoľníci postupne vyčistili všetkých sedem pahorkov
12:31 2021-09-28

Máte nápad, ako podporiť cestovný ruch v Nitre ?
Požiadajte o dotáciu z mesta do 22. októbra
12:27 2021-09-28

Výzva č.1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Podpora a rozvoj cestovnéhio ruchu v meste
.
14:13 2021-09-24

Majsterka Európy v kategórii kumite juniorky do 48 kg pochádza z Nitry
Nina Kvasnicová získala vo Fínsku zlatú medailu
13:47 2021-09-24

Študentka z Nitry vo finále projektu Veľvyslanectvo mladých
Zabodovala projektom Audiowalk Nitra (Ne)zabudnuteľné príbehy nášho mesta
12:36 2021-09-24

Covid automat – prehľad
Praktické informácie týkajúce sa aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku
10:59 2021-09-24

Zapojte sa do celoslovenskej zbierky Biela pastelka
Pomôžete ľuďom so zrakovým postihnutím
10:30 2021-09-24

:Výzva na predloženie ponuky: Drobné opravy chodníkov
.
14:52 2021-09-23

Svolání zasedání zastupitelstva obce na čtvrtek 30.9.2021
Přílohy: https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8450048&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=400
12:26 2021-09-23

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Cyklotrasa Vodná-Zelokvet, Nitra, Mesto Nitra (SP o18/2021-004-Ing.Tr)
.
10:19 2021-09-23

Základný prieskum zdravia a pohody
Vyplnenie dotazníka netrvá dlhšie ako 20 – 25 minút
09:52 2021-09-21

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Topoľová 8, Nitra
.
14:55 2021-09-20

Oznámenie o doplnení podkladov v územnom konaní o umiestnení stavby – VV – Polyfunkčný objekt, Miroslav Kepák a manž. Petra Kepáková (SP 23021/2015-076-Ing.Za)
.
12:47 2021-09-20

Oznámenie o začatí konania k zmene výroku vydaného územného rozhodnutia – predĺženie platnosti územného rozhodnutia – Novostavba haly s administratívou, TENIX s. r. o. (SP 11860/2021-002-Ing.Hu)
.
08:01 2021-09-20

Nitra je súčasťou Erasmus+ projektu Vzdelávanie pre budúcnosť
Pomáha učiteľom nájsť cestu v novej realite vzdelávania a využívať výhody digitálnych nástrojov
07:52 2021-09-20

Nitrania odovzdali 1 200 litrov oleja
Prvý zber použitého kuchynského oleja a tuku v Nitre bol úspešný. Mesto v ňom bude pokračovať
12:38 2021-09-17

Oznámenie o prerokovaní návrhu Územnoplánovacej dokumentácie:  „ Územný plán zóny Šindolka I., Nitra“
.
11:52 2021-09-17

Verejné prerokovanie návrhu územného plánu Šindolka I.
Uskutoční sa v stredu 6. 10. 2021 o 15.00 vo veľkej zasadačke MsÚ Nitra
11:50 2021-09-17

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Stavebné úpravy nebytového priestoru v bytovom dome, Meranie zraku s.r.o. (SP 13145/2021-002-Ing.Tr)
.
10:00 2021-09-17

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Nitry za I. polrok 2021
.
08:48 2021-09-17

Svetový deň cestovného ruchu oslávime aj v Nitre
Tešiť sa môžete na popoludnie v Botanickej záhrade, pešie prehliadky, výstavy aj workshopy
07:21 2021-09-17

Harmonogram mobilného zberu elektroodpadu
Služba je bezplatná a je potrebné si ju vopred objednať cez formulár
14:58 2021-09-16

Mesto otvára dotácie pre športové kluby a znevýhodnených športovcov
O dotáciu možno požiadať do 30. septembra
14:19 2021-09-16

Mesto začne s výdajom vedierok na kuchynský odpad
Obyvatelia ich dostanú bezplatne. Stačí o ne požiadať v klientskom centre
14:16 2021-09-16

Počúvaj divadlo očami
Tri divadelné predstavenia budú tlmočené do posunkového jazyka
12:49 2021-09-16

Výzva č. 4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 pre oblasť: Podpora športových klubov – zabezpečenie športového vybavenia a materiálno technického vybavenia
.
12:42 2021-09-16

Výzva č. 3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 pre oblasť: Podpora zdravotne znevýhodnených športovcov
.
12:41 2021-09-16

Výzva č. 4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 pre oblasť: Podpora športových klubov – zabezpečenie športového vybavenia a materiálno technického vybavenia
.
12:40 2021-09-16

Výzva č. 3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 pre oblasť: Podpora zdravotne znevýhodnených športovcov
.
12:38 2021-09-16

Mesto Nitra nariaďuje celomestskú deratizáciu
V jesennom termíne od 27. 9. do 26. 11. každoročne prebieha celomestská deratizácia
07:43 2021-09-16

Návrh: „Územný plán zóny Šindolka I., Nitra“
.
07:38 2021-09-16

Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
Přílohy: https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8430274&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=399 https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8430277&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=399
10:15 2021-09-15

Ako sa realizuje komunitné kompostovanie?
Na mestskom úrade sa v sobotu konal informačný deň
14:30 2021-09-14

Krízový plán riešenia situácie v súvislosti s rizikom výskytu a šírenia ochorenia COVID-19

07:24 2021-09-14

Týždeň dobrovoľníctva prichádza aj do Nitrianskeho kraja
Záujemcovia majú na výber 15 aktivít
15:00 2021-09-13

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – VV – Parkovisko Bazovského 2-10, Nitra, Mesto Nitra (SP o70/2017-018-Ing.Br)
.
13:31 2021-09-13

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením – VV – Pravoslávny chrám, Pravoslávna cirkevná obec Nitra (SP 12305/2021-002-Ing.Ki)
.
10:06 2021-09-10

Infožiadosť Pavol O - 31.08.2021
.
10:01 2021-09-10

Aktuálne opatrenia v mestskom kúpeli
Platiť budú od pondelka 13. septembra
06:52 2021-09-10

Oznámenie o začatí stavebného konania – VV – Tenisová akadémia Skalka, Športová akadémia Skalka s. r. o. (SP 7001/2021-004-Ing. Hu)
.
13:22 2021-09-09

Pre mňa je značkou Nitry nitriansky úsmev
Rozhovor s Katarínou Živanovič, novou riaditeľkou Kreatívneho centra
13:14 2021-09-09

Sedemnásťročný chlapec založil v parku oheň
Prinášame vybrané prípady z činnosti mestskej polície za posledný týždeň
07:31 2021-09-09

Výzva na predloženie ponúk: Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia
.
07:24 2021-09-09

Tekutý kuchynský odpad nepatrí do hnedej nádoby BRKO
Zber biologicky rozložiteľného odpadu na nitrianskych sídliskách stúpa. V porovnaní s júlom sa v auguste vyzbieralo o 22 ton viac
12:24 2021-09-08

Rannú cestu na bicykli spríjemnia raňajky
Pripravia ich zamestnanci mesta a dobrovoľníci z Rozbicyklujme Nitru v rámci Európskeho týždňa mobility
11:54 2021-09-08

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Stavebné úpravy jestvujúceho bytového priestoru, Martin Hroššo (SP 9633/2021-003-Ing.Za)
.
11:42 2021-09-08

Oznámenie o zahájení územného konania – VV – Vyvedenie elektrického výkonu z KGJ PK C1 Čermáň, Nitra, Západoslovenská distribučná, a.s. (SP 10472/2021-005-Ing.Ki)
.
11:38 2021-09-08

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.28/2021 ze 27.8.2021
Přílohy: https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8411649&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=398
07:35 2021-09-07

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Špecialista na projektové riadenie (m/ž)
.
07:06 2021-09-07

Campana fest 2021 potrvá dva dni
Viac ako 150 účinkujúcich zaplaví Svätoplukovo námestie farbami, energiou, úsmevom, hudbou, tancom i športom
10:39 2021-09-06

Rozhodnutie o prerušení konania – IBV Janíkovce - komunikácie a inžinierske siete, RD, OV1 – II. etapa, RTP 01 s.r.o. (SP 6656/2020-051-Ing.Sá)
.
09:42 2021-09-06

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Stavebné úpravy bytu, Mgr. Katarína Bedeová (SP 11349/2021-003-Ing.Za)
.
08:09 2021-09-06

Povolenie na odstránenie stavby – Rozhodnutie – VV – Bytový dom Ďurkova 20, 2+2 s. r. o. (SP 20491/2018-066- Ing. Hu)
.
11:48 2021-09-03

Bližšie k sebe vďaka tvorivosti
Workshopy pre babičky a deduškov, deti aj vnúčence budú bezplatné
11:41 2021-09-03

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: upratovačka
.
09:54 2021-09-03

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre
Počas celého septembra mesto oslávi spoločné dedičstvo Európy, ale aj našu rozmanitosť. Pozrite si podrobný program
13:55 2021-09-02

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Stavebné úpravy bytu č. 23, Jaroslav Jašek (SP 11143/2021-003-Ing.Za)
.
11:47 2021-09-02

Školy po letnej pauze otvorili svoje brány
Do opráv škôl mesto investovalo 1,3 milióna eur
11:38 2021-09-02

Letné kúpalisko v Nitre bude cez víkend o polovicu lacnejšie
Príjemnou cenou sa kúpalisko lúči s letom
10:50 2021-09-02

31. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 09.09.2021
.
10:47 2021-09-02

31. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 09.09.2021
.
14:50 2021-08-31

Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania - Rodinný dom, Ing. P. Konde a Ing. P. Vadovič (SP 13582/2019-032-Ing.Wi) a Odvolanie – Oľga Šranková (SP 13582-2019-029-Ing.Wi)
.
12:46 2021-08-31

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent špeciálneho stavebného úradu pre dopravu
.
12:28 2021-08-31

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre prípravu stavieb
.
12:25 2021-08-31

Nitra si pripomenula 77. výročie SNP
Pri pamätníku sa stretli predstavitelia mesta, župy aj Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
10:02 2021-08-27

Stavebné povolenie na stavbu – VV – Rekonštrukcia vykurovania bytu, Ing. Lukáš Božik (SP 10148/2021-003-Ing.Za)
.
08:08 2021-08-27

Stavebné povolenie – VV – Multi Development NOVÁ NITRA – prevádzka na I.PP– nebytový priestor č. 3 – Obchodný priestor, ELRES Nitra s.r.o. (SP 10688/2021-003-Ing.Ki)
.
13:52 2021-08-26

Oznámenie o zahájení územného konania – VV – Dopravné prepojenie BD Brezový háj na výjazd z ČSPH Slovnaft, Céder AH s.r.o. (SP 10926/2021-002-Ing.Br)
.
10:37 2021-08-26

Stavebné povolenie na stavbu – VV – BD Tehelná, Mesto Nitra (OD-9813/2021- 006-Ing.Dá)
.
09:10 2021-08-26

Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Mgr. art. Eve Pavlíkovej Kubošiovej za celoživotný mimoriadny prínos pre slovenskú divadelnú a filmovú scénu a za rozvoj kultúrno - spoločenského života v Nitre
.
07:54 2021-08-25

Oznámenie o začatí konania – VV – Prístavba k polyfunkčnej budove, Eminent – S, spol. s r. o. (SP 11247/2021-003-Ing.Pá)
.
07:51 2021-08-25

Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry doc. PhDr. Matejovi Ruttkayovi, CSc. za mimoriadne významné zásluhy o kultúrny rozvoj Nitry a Slovenskej republiky, osobitne v oblasti historických vied a archeológie a za šírenie dobrého mena Nitry doma i v zahraničí
.
07:45 2021-08-25

Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry Mgr. Zuzane Rehák Štefečekovej za získanie zlatej medaily na XXXII. Letných olympijských hrách Tokiu 2020 a za reprezentáciu Slovenska i Nitry v svetovom meradle
.
07:41 2021-08-25

Stavebné povolenie – Rozhodnutie – VV – BD Tehelná, Mesto Nitra (SP o 17/2021-008-Ing.Tr)
.
08:43 2021-08-24

Zielona Góra ožila slovenským folklórom
Na úspešnej realizácii projektu sa podieľalo aj mesto Nitra
08:27 2021-08-24

Infožiadosť - Miloš F - 09.08.2021
.
08:18 2021-08-24

Na Cabajskej ulici otvoria nový zberný dvor
Nahradí zberný dvor na Tehelnej, ktorý bol zrušený
13:56 2021-08-23

V Nitre sa po prázdninách rozbehne čistenie verejných priestorov
V programe „Kärcher – upracme si spolu“ sa spojili občianski aktivisti, mesto aj firma
13:50 2021-08-23

Mesto začalo so zveľaďovaním priestoru pri CVČ Domino
Prioritou radnice je budovanie kvalitnejšieho verejného priestoru a opätovné využívanie ihriska
14:25 2021-08-19

Folkloristi z Nitry reprezentovali mesto na medzinárodnom festivale v Poľsku
Folklórny súbor Furmani navštívil začiatkom augusta partnerské mesto Zielona Gora.
14:20 2021-08-19

Zatúlané psíky, podnapití bezdomovci aj stratený päťročný chlapec
Prinášame vybrané prípady z činnosti mestskej polície za posledný týždeň.
14:17 2021-08-19

V sobotu 21. augusta sa v Nitre zídu kosci z celého Slovenska
V sobotu 21. augusta sa v Nitre zídu kosci z celého Slovenska
14:03 2021-08-19

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Prevádzkový pracovník – vodič
.
13:45 2021-08-19

Svolání zasedání zastupitelstva obce na pátek 27.8. 2021
<p><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?nid=3856&amp;oid=8384277">svolání zasedání č.28_2021 27.8.2021.doc</a></p> <p>Přílohy:</p> <ul><li><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8384278&amp;utm_source=%C3%9A%C5%99edn%C3%AD_deska&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=397">Příloha 1</a></li></ul>
10:58 2021-08-19

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Člen miestnej občianskej poriadkovej služby
.
06:23 2021-08-19

Stavebné povolenie - Službyt Nitra s.r.o. - Obnova bytového domu Jarmočná 12-14 Nitra (SP 10145/2021-003-Ing.Pk)
.
09:59 2021-08-17

Kolaudačné rozhodnutie - Mesto Nitra - Cyklistický chodník Nitra – Vráble I. a II. etapa (UHA-DUaI-17977/2019-015-Ing.Dá)
.
14:40 2021-08-16

Synagóga ponúkne výstavu Back to Animism
Samostatná výstava fotografky Ester Sabik zameraná na jej dlhodobo rozvíjajúcu sériu Back to Animism
09:02 2021-08-16

Mesto začalo s umiestňovaním kompostérov
Do konca roka vznikne v Nitre ďalších dvadsať komunitných kompostovísk
13:45 2021-08-13

Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Přílohy: https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8370524&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=396
08:46 2021-08-09

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.27/2021 ze 29.6.2021
Přílohy: https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8334401&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=395
08:17 2021-07-08

Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích
<p><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?nid=3856&amp;oid=8328868">Stanovení přechodné obezení provozu priloha_924527468_0_2021-1532.pdf</a></p>&#13; <p><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?nid=3856&amp;oid=8328869">Rozhodnutí o uzavírce priloha_924528657_0_2021-1533.pdf</a></p>&#13; <p> </p> <p>Přílohy:</p> <ul> <li><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8328871&amp;utm_source=%C3%9A%C5%99edn%C3%AD_deska&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=394">Příloha 1</a></li> <li><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8328872&amp;utm_source=%C3%9A%C5%99edn%C3%AD_deska&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=394">Příloha 2</a></li> </ul>
07:07 2021-07-02

Výběrové řízení komunikace ke Šlepru obec Malé Hradisko
<p><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?nid=3856&amp;oid=8296814">Soutěž.rar</a></p>&#13; <p> </p> <p>Přílohy:</p> <ul><li><a href="https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8296825&amp;utm_source=%C3%9A%C5%99edn%C3%AD_deska&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=393">Příloha 1</a></li></ul>
09:42 2021-06-22

Svolání zasedání na úterý 29.6.2021 18.00 hod OÚ Malé Hradisko
Přílohy: https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8293906&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=392
12:52 2021-06-21

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.26/2021 ze 28.5.2021
Přílohy: https://www.malehradisko.cz/file.php?oid=8258313&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=391
10:41 2021-06-07