Golianovo


Ambulancia praktického lekára pre dospelých - MUDr. FREY
<div class="feed-description"><p>Ambulancia MUDr. Freya nebude dňa 16.04.2024 ordinovať.</p> <p>ZATUPOVANIE :</p> <p>Utorok&nbsp; &nbsp;od&nbsp; 8.00 - 12.00 hod. vo Vinodole</p> <p>tel. kontakt:&nbsp; V.Cetín, Vinodol&nbsp; &nbsp;0908 862 425</p> <p>Akútne stavy volať 155 alebo pohotovosť</p> <p>pre dospelých Nitra od 16.00 hod.</p></div>
11:42 2024-04-15

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE ZA ROK 2023
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>> <a href="http://nova.golianovo.sk//data/Správa%20o%20kontrolnej%20činnosti%20za%20rok%202023.pdf">Správa o kontrolnej činnosti</a></p></div>
08:57 2024-04-12

SPRÁVA o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000 Eur
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>&nbsp;&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/Kontrola%20prevodov%20nehn.%20majetku%20obce.pdf">Správa o výsledku kontroly</a></p></div>
08:55 2024-04-12

Zverejnenie e-mailu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>&nbsp;&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/voľby/Voľby%20do%20Európskeho%20parlamentu%202024.pdf">email</a></p></div>
06:22 2024-04-12

Veľkoobjemový kontajner 13.4.2024
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme občanom, že v sobotu 13. apríla 2024 bude na zbernom dvore pristavený veľkoobjemový kontajner na ZKO.</p></div>
07:33 2024-04-11

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na 2021 - 2025
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/Zaverecne%20Stanovisko%20OÚ%20-%20odpadové%20hospodárstvo%202021-2025.pdf">ZÁVEREČNÉ STANOVISKO</a></p></div>
07:27 2024-04-11

Zubná ambulancia - zastupovanie od 11.4.-22.4.2024
<div class="feed-description"><p>Ambulancia AB-Dent, s.r.o.&nbsp; nebude od 11.4. do 22.4.2024 zo zdravotných dôvodov ordinovať.</p> <p>Bolestivé prípady ošetrí:</p> <p>11.4. MUDr. Bedyová, Cabajská 10, Nitra</p> <p>12.4. MUDr. Buček, ZS Lefantovce</p> <p>15.4. MUDr. Cimráková, Tribečská 4, Nitra</p> <p>16.4. MUDr. Štiková, PK Klokočina, Hviezdoslavova 1, Nitra</p> <p>17.4. MUDr. Fintorová, PK Chrenová, Fatranská 12, Nitra</p> <p>18.4. MUDr. Gatci, PK Chrenová, Fatranská 12, Nitra</p> <p>19.4. MUDr. Hechtová, Willsonov nábr. 86, Nitra&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></div>
14:37 2024-04-10

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konané dňa 11.04.2024
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>&nbsp;&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/oz/Pozvánka%20na%20OZ%2011.4.2024.pdf">Pozvánka na OZ konané dňa 11.4.2024</a></p></div>
07:44 2024-04-08

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu
<div class="feed-description"><p><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, 'sans-serif';">Oznamujeme občanom, že v pondelok 8. apríla 2024 bude realizovaný vývoz elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Vývoz nebude prebiehať formou zberu odpadu od jednotlivých domácností, ale je potrebné elektroodpad a&nbsp;nebezpečný odpad priniesť a odovzdať na zbernom dvore v&nbsp;sobotu 6.4. 2024 v&nbsp;čase od 11 – 16 hodiny. </span></p></div>
05:58 2024-04-05

Zmena vývozu žúmp
<div class="feed-description"><p><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, 'sans-serif';">Obecný úrad oznamuje, že sa mení frekvencia vývozu žúmp. Od pondelku 8. apríla 2024 bude vývoz žúmp realizovaný iba v&nbsp;pondelok, v stredu a&nbsp;v piatok. Zároveň pripomíname občanom, ktorí uhrádzajú poplatok za vývoz na bankový účet, že od 1. januára 2024 je výška poplatku 50 eur. </span></p></div>
05:47 2024-04-05

Dovolenka 5.4.2024 - MUDr. Kohútová
<div class="feed-description"><p><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, 'sans-serif';">Ambulancia všeobecného lekára pre deti a&nbsp;dorast, MUDr. Zuzana Kohútová oznamuje, že v piatok 5. apríla 2024 bude čerpať dovolenku. Zastupovať bude MUDr. Matušková v detskej ambulancii Veľký Cetín, od 8:00 do 11:00 hod., po telefonickom dohovore na tel. čísle: 037/6597215.</span></b></p></div>
13:03 2024-04-04

Zberný dvor - ZATVORENÝ 30.03.2024
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme občanom, že zberný dvor v Golianove bude v sobotu 30.03.2024&nbsp;ZATVORENÝ.</p></div>
06:54 2024-03-27

Zápisnice z 1. kola prezidentských volieb
<div class="feed-description"><p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/zap1_prez.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Okrsok č. 1 (PDF)</a></p> <p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/zap2_prez.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Okrsok č. 1 (PDF)</a></p></div>
12:07 2024-03-24

Zápisnice z 2. kola prezidentských volieb
<div class="feed-description"><p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/komisia1.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Okrsok č. 1 (PDF)</a></p> <p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/komisia2.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Okrsok č. 2 (PDF)</a></p></div>
12:07 2024-03-24

OZNAM MUDr. Kyselová AB-DENT neordinuje 22.03.2024
<div class="feed-description"><p><span style="color: #ffffff; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Ambulancia AB-Dent,s.r.o. dňa 22.3.2024 nebude z dôvodu školenia ordinovať.</span><br style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;" /><br style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;" /><span style="color: #ffffff; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Bolestivé prípady ošetrí MUDr. Stránská PK Klokočina,Hviezdoslavova 1 NR</span></p></div>
13:16 2024-03-21

Svetový deň vody
<div class="feed-description"><p><a href="https://www.zsvs.sk/o-nas/aktuality/svetovy-den-vody-2024" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img src="http://nova.golianovo.sk/images/00005_ZsVS_DenVody_WebBanner_300x600px_022024_1_Vráble.jpg" alt="00005 ZsVS DenVody WebBanner 300x600px 022024 1 Vráble" width="400" height="800" /></a></p></div>
12:10 2024-03-17

Návrh na predaj majetku obce
<div class="feed-description"><p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/Odpredaj%20pozemku_Hrebíčková.pdf">Návrh na predaj obecného majetku _ zverejnený 13.03.2024</a></p></div>
15:39 2024-03-13

Ambulancia praktického lekára pre dospelých - MUDr. FREY
<div class="feed-description"><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Ambulancia obvodného lekára pre dospelých, MUDr. Adrián Frey nebude dňa 11.03.2024 ORDINOVAŤ.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Zastupovanie: 11.03.2024 vo Veľkom Cetíne od 13.00 - 16.00 hod.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>t.č. do ambulancie:&nbsp; 0908 862 425</strong></span></p></div>
07:07 2024-03-08

Zubná ambulancia - MUDr. Kyselová - zastupovanie
<div class="feed-description"><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Ambulancia AB-Dent s.r.o. nebude dňa 11.03.2024 ORDINOVAŤ.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Akútne prípady ošetrí MUDr. Michalík, Farská 10,&nbsp; Nitra</span></strong></p></div>
06:56 2024-03-08

Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov a mimoriadne OZ v Golianove
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>&nbsp;&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/POZVÁNKA%20-%20verejné%20zhromaždenie.pdf">P O Z V Á N K A - dátum, čas, miesto, program</a></p></div>
11:33 2024-03-06

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Golianovo pre Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/Utvorenie%20volebných%20okrskov%20a%20určenie%20volebných%20miestností%20v%20obci.pdf">Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností</a></p></div>
06:56 2024-03-05

Výzva na predkladanie žiadostí - Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.
<div class="feed-description"><p>Miestna akčná skupina Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci nástroja 1 LEADER NSK:</p> <p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/Výzva%20na%20predkladanie%20žiadostí.pdf">Výzva na predkladanie žiadostí</a></p></div>
10:52 2024-03-04

Stavebný úrad Veľký Lapáš - dovolenka
<div class="feed-description"><p>Stavebný úrad vo Veľkom Lapáši bude zatvorený od 4.3. do 8.3.2024 z dôvodu čerpania dovolenky.</p></div>
06:36 2024-03-04

Výsledky odbornej degustácie vín
<div class="feed-description"><p><strong><a href="http://nova.golianovo.sk//data/Zapis_Degustacia_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Výsledky tu (PDF)</a></strong></p> <p><strong>Pozývame Vás</strong> na verejnú ochutnávku vín a vyhodnotenie v piatok, dňa <strong>8.3.2024 o 18:00 v Kultúrnom dome</strong> Golianovo.</p></div>
19:32 2024-03-03

Oznam - ZBERNÝ DVOR
<div class="feed-description"><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Zberný dvor bude otvorený v sobotu 02.03.2024</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;">od&nbsp; 11.00&nbsp; -&nbsp; &nbsp;16.00&nbsp; hod.&nbsp;</span></strong></p></div>
09:04 2024-02-29

OZNAM - MUDr. Kohútová - Ambulancia všeobecného lekára pre deti
<div class="feed-description"><p>Dovolenka</p> <p>V Ambulancii všeobecného lekára pre<br />deti a dorast, MUDr. Zuzana Kohútová,</p> <p>v Pohraniciach a Golianove:</p> <p>4.3.- 8.3.2024.</p> <p>Zastupovať bude MUDr. Matušková<br />v Detskej ambulancii Veľký Cetín, 8:00-<br />11:00, po telefonickom dohovore na</p> <p>tel. čísle: 037/6597215.</p></div>
11:53 2024-02-28

Odborná degustácia vín 2024
<div class="feed-description"><p><span style="font-size: 12pt; font-family: 'book antiqua', palatino;">Odovzdávanie vzoriek na neverejnú odbornú degustáciu </span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: 'book antiqua', palatino;">konajúcu sa <strong>3.3.2024</strong> so začiatkom o <strong>14.00 hod.</strong> bude </span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: 'book antiqua', palatino;">prebiehať v Kultúrnom dome Golianovo&nbsp;&nbsp;v čase:</span></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'book antiqua', palatino;">PIATOK&nbsp; &nbsp; 1.3.2024&nbsp; &nbsp;od 16.00&nbsp; -&nbsp; 20.00 hod.&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'book antiqua', palatino;">SOBOTA&nbsp; &nbsp;2.3.2024&nbsp; od&nbsp; &nbsp;8.00&nbsp; -&nbsp; 14.00 hod.&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: 'book antiqua', palatino;">Fľaše a štítky je možné&nbsp; vyzdvihnúť v Kultúrnom dome</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: 'book antiqua', palatino;">alebo budú poskytnuté na výmenu za vzorky.</span></p></div>
08:10 2024-02-28

Kandidáti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024
<div class="feed-description"><p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/Zoznam_kandidátov.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Zoznam kandidátov (PDF)</strong></a></p></div>
13:02 2024-02-27

Zubná ambulancia - MUDr. Kyselová - zastupovanie
<div class="feed-description"><p>Ambulancia AB-DENT s.r.o. nebude od 28.02.2024 - 01.03.2024</p> <p>z dôvodu choroby ordinovať.&nbsp;</p> <p>Akútne stavy ošetrí:&nbsp;</p> <p>28.02.2024&nbsp; &nbsp; MUDr. Kovarčíková, PK Párovce, Koceľova 29, Nitra</p> <p>29.02.2024&nbsp; &nbsp; MUDr. Kružlík, PK Párovce, Koceľova 29, Nitra</p> <p>01.03.2024&nbsp; &nbsp; MUDr. Kučerová, PK Klokočina, Hviezdoslavova 1, Nitra</p></div>
12:49 2024-02-27

Pošta Golianovo 16.02.2024
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme občanom, že dňa 16.02.2024 bude pošta v Golianove otvorená iba v čase od 7:30 do 9:00 hod.</p></div>
15:27 2024-02-14

Rozhľadňa je otvorená
<div class="feed-description"><p>Nová rozhľadňa v Golianove je skolaudovaná a oficiálne otvorená. Pásku slávnostne prestrihol aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík.</p> <p><img src="http://nova.golianovo.sk/images/Obrázok_WhatsApp_2024-02-13_o_15.59.23_07799082.jpg" width="440" height="649" alt="Obrázok WhatsApp 2024 02 13 o 15.59.23 07799082" /></p> <p><img src="http://nova.golianovo.sk/images/Obrázok_WhatsApp_2024-02-13_o_15.59.23_369829bb.jpg" width="440" height="528" alt="Obrázok WhatsApp 2024 02 13 o 15.59.23 369829bb" /></p> <p><img src="http://nova.golianovo.sk/images/Obrázok_WhatsApp_2024-02-13_o_15.59.23_c2fa608b.jpg" width="440" height="288" alt="Obrázok WhatsApp 2024 02 13 o 15.59.23 c2fa608b" /></p></div>
22:02 2024-02-13

Dovolenka - MUDr. Zuzana Kohútová
<div class="feed-description"><p>Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, MUDr. Zuzana Kohútová oznamuje, že od 14.02. do 16.2.2024 bude čerpať dovolenku. Zastupovať bude MUDr. Matušková v detskej ambulancii Veľký Cetín, v čase od 8:00 do 11:30, po telefonickom dohovore na t.č. 037/6597215.</p></div>
06:34 2024-02-13

MUDr. Kyselová - zastupovanie 12.2.2024
<div class="feed-description"><p>Zubná ambulancia AB-Dent MUDr. Kyselovej oznamuje, že dňa 12.2.2024 nebude ordinovať. Bolestivé prípady ošetrí MUDr. Henželová, Schurmannova 23, Nitra.</p></div>
08:20 2024-02-09

Mimoriadny vývoz BIO odpadu 12.2.2024
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme občanom, že dňa 12.2.2024 v ranných hodinách sa uskutoční mimoriadny vývoz BIO odpadu.&nbsp;</p></div>
09:57 2024-02-07

Zatvorená obecná knižnica 7.2.2024
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme občanom, že obecná knižnica v Golianove bude dňa 7.2.2024 ZATVORENÁ.</p></div>
09:46 2024-02-07

Plánovaná odstávka dodávky vody dňa 7.2.2024
<div class="feed-description"><p>Západoslovenská vodárenská spoločnosť Vráble oznamuje, že dňa 7.2.2024 v čase od 8:00 - 12:00 hod. je plánovaná odstávka vody z dôvodu prepojenia vodovodného potrubia. Odstavená bude ulica od súp. č. 2 - 36, 746 -760 a 580 - 591.</p></div>
14:25 2024-02-06

Oznam - Prerušenie prevádzky ZŠ a MŠ v Golianove
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme rodičom detí matertskej školy a žiakov 1. st. základnej školy (1.-4. ročník), že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre, bude v dňoch 07.02.2024 - 13.02.2024 prevádzka materskej školy a 1. st. základnej školy prerušená z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti detí a žiakov. Úsek 2. st. základnej školy je v riadnej prevádzke. Prevádzka MŠ a 1. st. ZŠ bude obnovená v stredu 14.2.2024.</p> <p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/rozhodnutie%20RUVZ.pdf">Rozhodnutie RUVZ</a></p></div>
14:20 2024-02-06

Oznam o výrube - Ondrej Balaščík
<div class="feed-description"><p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/Oznam%20o%20výrube%20-%20Balaščík_zverejnenie.pdf">Oznam o výrube - Ondrej Balaščík</a></p></div>
13:38 2024-02-01

Vyhlásenie volieb
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>&nbsp;&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/voľby/vyhlasenie-volieb.pdf">Vyhlásenie volieb prezidenta SR</a></p></div>
07:43 2024-02-01

Určenie volebných okrskov
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>>>&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/voľby/Určenie_volebných_okrskov.pdf">Určenie volebných okrskov</a></p></div>
07:42 2024-02-01

Informácie pre voliča
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/voľby/informacia-pre-volica.pdf">Informácie pre voliča</a></p></div>
07:41 2024-02-01

Zverejnenie e-mailu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>&nbsp;&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/voľby/VOĽBY%20PREZIDENTA%20SLOVENSKEJ%20REPUBLIKY.pdf">email</a></p></div>
07:40 2024-02-01

OZNAM - Pripojenie na verejnú kanalizáciu
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme občanom, že v katastrálnom území Golianovo je možné pripojenie sa na verejnú kanalizáciu. Podmienkou uzatvorenia zmluvy je dodržanie technických podmienok ZsVS, a. s. OZ Nitra, a to osadenie domovej revíznej šachty s priemerom min. 40 cm, maximálne 1m za hranicou pripojovanej nehnuteľnosti. Tlačivá je možné vyzdvihnúť na obecnom úrade. K žiadosti je potrebné doložiť kópiu listu vlastníctva a katastrálnej mapy pripojovanej nehnuteľnosti.&nbsp;</p></div>
16:24 2024-01-31

Pošta Golianovo - oznam
<div class="feed-description"><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 14pt;">Pošta v Golianove bude dňa 26.01.2024 </span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 14pt;">ZATVORENÁ.</span></strong></p></div>
07:19 2024-01-25

Rozhodnutie - VEREJNÁ VYHLÁŠKA (kolaudačné) "Kanalizácia Golianovo"
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>>>>&nbsp; &nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/Verejná%20vyhláška%20-%20Kolaudačné%20rozhodnutie%20-%20Kanalizácia.pdf">Rozhodnutie - VEREJNÁ VYHLÁŠKA</a></p></div>
12:28 2024-01-24

Zatvorený stavebný úrad vo Veľkom Lapáši
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme občanom, že stavebný úrad vo Veľkom Lapáši bude dňa 22.1.2024 zatvorený.</p></div>
11:41 2024-01-19

OZNAM - Ambulancia AB-Dent, s.r.o. - zastupovanie 19.1.2024
<div class="feed-description"><p>Ambulancia AB-Dent, s.r.o. MUDr. Kyselovej oznamuje, že dňa 19.1.2024 nebude ordinovať. Bolestivné prípady ošetrí MUDr. Taricsová PK Klokočina, Hviezdoslavova 1, Nitra.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span></p></div>
06:39 2024-01-19

Oznam o výrube - Obec Veľký Lapáš
<div class="feed-description"><p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/vyrub/Oznam%20o%20výrube%20obec%20Veľký%20Lapáš.pdf">Oznam o výrube - Obec Veľký Lapáš</a></p></div>
14:31 2024-01-16

Oznam o výrube - Obec Veľký Lapáš
<div class="feed-description"><p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/vyrub/Oznam%20o%20výrube%20obec%20Veľký%20Lapáš.pdf">Oznam o výrube - Obec Veľký Lapáš</a></p></div>
14:30 2024-01-16

Ambulancia AB-DENT - zastupovanie 15.1.2024
<div class="feed-description"><p>Ambulancia AB- Dent,s.r.o. nebude dňa 15.1.2024 ordinovať.<br />Akútne prípady ošetrí MUDr. Šedová, Nejedlého Lužianky</p></div>
06:39 2024-01-15

OZNAM - ZŠ s MŠ GOLIANOVO
<div class="feed-description"><p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 14pt;"><strong>!!! Upozornenie !!!</strong></span><br /><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">Oznamujeme verejnosti, že od 22. januára 2024 sa v areáli </span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">školy začína&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">s výstavbou nového pavilónu ZŠ a MŠ. Vstup </span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">do areálu školy cez malú bránu&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">pri autobusovej zastávke </span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">bude zrušený, bude zrušené aj parkovisko pre&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">verejnosť </span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">pred&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">touto bránou. Vstupovať iba na pešo sa môže cez </span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">2 brány: pri&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">bytovke a z horného asfaltového ihriska.</span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;"></span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">Žiadame verejnosť, aby rešpektovali a strpeli tieto </span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">bezpečnostné&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">obmedzenia a neblokovali svojimi autami </span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">prístupovú cestu do&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">areálu školy&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">pri bytovke (je vyhradená </span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">len pre dopravnú obsluhu&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">ŠJ a ZŠ a pre&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">zamestnancov školy)! </span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">Toto miesto bude určené iba&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">na prípadné rýchle&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">vystúpenie </span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">z auta a rýchle nastúpenie do auta.</span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">Je v záujme školy, zriaďovateľa i verejnosti, aby stavebné </span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">práce&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">prebiehali plynule a neboli komplikované </span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">nepochopením&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">a nedodržiavaním&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">uvedených pokynov </span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">zo strany verejnosti.</span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;"></span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">Odporúčame rodičom detí, aby využívali najmä sprevádzanie </span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">detí do&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">školy a zo školy pešo, bez použitia automobilu </span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">a potreby&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">parkovať v blízkosti&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">školy. Je potrebné disciplino- </span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">vanosťou&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">a pochopením predísť dopravnému&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">kolapsu.</span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;"></span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">Ďalšou zmenou bude vstup do budovy ZŠ - žiaci budú </span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">vstupovať&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">do&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">budovy školy i vychádzať z nej cez 1 vchod </span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">v átriu (hlavný&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">vchod&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">do budovy ZŠ&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">bude zablokovaný).</span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;"></span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">Rodičia,</span><br /><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">- ktorí budú preberať deti z ŠKD</span><br /><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">- a ktorí budú preberať žiakov I. – IX. tr. počas vyučovania + </span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">návštevy&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">školy budú tiež využívať tento vchod v átriu.</span><br /><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;"></span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">Tieto obmedzenia by mali trvať počas výstavby pavilónu </span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">(cca do&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">decembra&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">2024).</span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;"></span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">Prosíme rodičov, aby tiež priebežne upozorňovali svoje deti, </span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">že sa&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">nemajú&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">v mimovyučovacom čase zdržiavať v areáli školy </span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">kvôli&nbsp;</span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">bezpečnostnému riziku.</span></p> <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;"></span></p> <p><strong><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 14pt;">Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť!</span></strong></p></div>
08:00 2024-01-12

Mimoriadny odpočet zemného plynu
<div class="feed-description"><p><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial, 'sans-serif';">Oznamujeme občanom, že v&nbsp;dňoch 11. a&nbsp;12. januára 2024 bude realizovaný mimoriadny odpočet pre všetkých odberateľov zemného plynu. Mimoriadny odpočet nebude fakturačným odpočtom a&nbsp;teda odberateľom zemného plynu nebude vystavená vyúčtovacia faktúra. Odpočet bude vykonaný z&nbsp;dôvodu požiadavky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Z&nbsp;tohto dôvodu žiadame občanov, ktorí sú odberateľmi zemného plynu, aby umožnili na svojich odberných miestach prístup pracovníkom zmluvného dodávateľa odpočtov – spoločnosti Stengl, k&nbsp;plynomeru. </span></p></div>
12:22 2024-01-10

Lekáreň Aporea - zatvorená 11. a 12.1.2024
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme občanom, že lekáreň Aporea v Golianove, bude v dňoch 11. a 12. januára 2024 zatvorená.</p></div>
08:32 2024-01-10

Ambulancia praktického lekára pre dospelých - MUDr. FREY
<div class="feed-description"><p><span style="font-size: 10pt;"><strong>Dovolenka&nbsp; &nbsp;&nbsp;od 08.01.2024&nbsp; -&nbsp; 14.01.2024</strong></span></p> <p>ZASTUPOVANIE:</p> <p>Pondelok: od 13.00 - 16.00 hod. vo V. Cetíne</p> <p>Utorok:&nbsp; &nbsp; &nbsp;od 08.00 - 12.00 hod. vo Vinodole</p> <p>Streda:&nbsp; &nbsp; &nbsp;od 08.00 - 12.00 hod. vo V. Cetíne</p> <p>Štvrtok:&nbsp; &nbsp; od 13.00 - 16.00 hod. vo Vinodole</p> <p>Piatok:&nbsp; &nbsp; &nbsp;od 08.00 - 12.00 hod. vo V. Cetíne</p> <p>&nbsp;</p> <p>Telefonický kontakt do ambulancie V.Cetín, Vinodol&nbsp; <span style="font-size: 12pt;"><strong>0908 862 425</strong></span></p> <p>Akútne stavy - volať 155 alebo Pohotovosť pre dospelých Nitra od&nbsp;</p> <p>16.00 hod.&nbsp;</p></div>
09:50 2024-01-04

Daňové povinnosti občanov
<div class="feed-description"><p><strong>Daňové povinnosti občanov</strong></p> <p><br /><strong>Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti!</strong></p> <p><br />Mesiac <strong>január</strong> je každý rok spätý aj s termínom podávania daňových&nbsp;</p> <p>priznaní k miestnym&nbsp;daniam. Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti</p> <p><strong>pre rok 2024 je rozhodujúci stav v katastri&nbsp;nehnuteľnosti k 1.1.2024.</strong></p> <p>Musia ho podávať všetci pôvodní aj noví majitelia nehnuteľností, ktorí</p> <p>nadobudli&nbsp;nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo</p> <p>k nehnuteľnosti&nbsp;<strong>v predchádzajúcom&nbsp;</strong><strong>roku 2023.</strong></p> <p><br /><strong>Kto musí podať priznanie</strong></p> <p><br />Daňové priznanie sa podáva, ak nastala zmena vlastníctva na základe</p> <p>kúpnej,&nbsp;predajnej&nbsp;zmluvy, darovacej zmluvy , pričom v tomto prípade je</p> <p>rozhodujúci&nbsp;dátum zápisu v katastri&nbsp;nehnuteľností.</p> <p><br />V praxi to znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla</p> <p>nehnuteľnosť,&nbsp;resp. došlo&nbsp;<strong>k zmene stavu vlastníctva počas roka 2023,</strong></p> <p>je potrebné uvedené&nbsp;skutočnosti priznať, a to&nbsp;podaním priznania k dani</p> <p>z nehnuteľnosti, resp. čiastkového&nbsp;priznania&nbsp;k dani z nehnuteľnosti&nbsp;</p> <p>v termíne <strong>do 31.01.2024.</strong></p> <p><br />Daňové priznanie sú však povinní podať aj vlastníci, u ktorých došlo</p> <p>k zmene stavu&nbsp;nehnuteľnosti a bolo im vydané:<br /> <strong>stavebné povolenie na stavby,</strong><br /><strong> kolaudačné rozhodnutie</strong></p> <p><br />alebo u ktorých došlo k:<br /> zmene užívania nehnuteľnosti (z bývania na podnikateľské účely)<br /> zmene výmery pozemku, zastavanej plochy,<br /> zániku daňovej povinnosti pri nehnuteľnosti (napr. predaj, zámena,</p> <p>vyvlastnenie), ale&nbsp;k ostatným nehnuteľnostiam daňová povinnosť naďalej</p> <p>trvá.</p> <p><br /><strong>Pôvodný vlastník</strong> podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie</p> <p><strong>na zánik&nbsp;</strong><strong>daňovej&nbsp;</strong><strong>povinnosti a nový vlastník podáva priznanie </strong></p> <p><strong>označené&nbsp;</strong><strong>ako priznanie&nbsp;</strong><strong>alebo čiastkové&nbsp;</strong><strong>priznanie daňovej povinnosti.</strong></p> <p><br />To neplatí pre prípady, ak nehnuteľnosť nadobudli daňovníci <strong>dedičským </strong></p> <p><strong>konaním</strong>, v tom&nbsp;prípade priznanie k dani z nehnuteľnosti <strong>mali podať </strong></p> <p><strong>do 30 dní po právoplatnosti&nbsp;</strong><strong>dedičského konania.</strong></p> <p><br />Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť</p> <p><strong>vydražením,&nbsp;</strong>daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca</p> <p>nasledujúceho&nbsp;po dni, v ktorom sa&nbsp;vydražiteľ&nbsp;stal vlastníkom</p> <p>nehnuteľnosť&nbsp;alebo prvým dňom&nbsp;mesiaca nasledujúceho po&nbsp;dni</p> <p>schválenia&nbsp;príklepu&nbsp;súdom. Pri zániku vlastníckych&nbsp;práv vydražením</p> <p>daňová povinnosť&nbsp;zaniká&nbsp;&nbsp;posledným dňom mesiaca, v ktorom&nbsp;zanikli</p> <p>vlastnícke práva k nehnuteľnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Žiadosť o odpustenie - zníženie poplatku za komunálny odpad </strong></p> <p><strong>za bežný rok&nbsp;</strong>podľa&nbsp;zákona č. 582/2004 Z.z. § 82 môže poplatník</p> <p>podať písomne na Obecnom&nbsp;úrade v Golianove,&nbsp;v lehote najneskôr</p> <p>do 30.11. bežného roka alebo do 30 dní&nbsp;odo dňa keď tieto zmeny nastali.</p> <p>Súčasťou žiadosti musí byť doklad preukazujúci splnenie podmienok</p> <p>na odpustenie&nbsp;resp.&nbsp;zníženie poplatku.</p></div>
09:17 2024-01-04

Oznam - Obecný úrad Golianovo
<div class="feed-description"><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Obecný úrad bude </span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;">od 22.12.2023&nbsp; &nbsp;-&nbsp; &nbsp; 05.01.2024&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;">ZATVORENÝ</span></strong></p></div>
13:30 2023-12-21

Stavebný úrad Veľký Lapáš
<div class="feed-description"><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'book antiqua', palatino;"><strong>Stavebný úrad vo Veľkom Lapáši bude otvorený&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'book antiqua', palatino;"><strong>od 08.01.2024&nbsp;&nbsp;</strong></span></p></div>
10:30 2023-12-21

OZNAM - Ambulancia praktického lekára pre dospelých - MUDr. Frey
<div class="feed-description"><p>MUDr. Adrián Frey</p> <p>Ordinačné hodiny počas Vianočných sviatkov:</p> <p>27.12.2023&nbsp; &nbsp; 07.00&nbsp; - 12.00&nbsp; hod.</p> <p>28.12.2023&nbsp; &nbsp; 07.00&nbsp; - 12.00&nbsp; hod.&nbsp;</p> <p>29.12.2023&nbsp; &nbsp; 12.00&nbsp; - 16.00&nbsp; hod.&nbsp;</p></div>
10:29 2023-12-21

OZNAM - Ambulancia AB- Dent s.r.o.
<div class="feed-description"><p>ambulancia AB-Dent MUDr. Kyselovej nebude v dňoch od 21.12.2023 - 05.01.2024 ordinovať.</p> <p>Bolestivé prípady ošetrí:&nbsp;</p> <p>21.12.2023&nbsp; MUDr. Sádecká&nbsp; &nbsp; &nbsp;PK Klokočina, Hviezdoslavova 1, Nitra</p> <p>22.12.2023&nbsp; MUDr. Hecht&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Wilsonovo nábrežie 86, Nitra</p> <p>27.12.2023&nbsp; MUDr. Libaiová&nbsp; &nbsp; &nbsp; Ul.&nbsp; k Rieke 2/A , Dolné Krškany</p> <p>28.12.2023&nbsp; MUDr. Reháková&nbsp; &nbsp;J. Kráľa&nbsp; 41, Nitra</p> <p>29.12.2023&nbsp; MUDr. Kozlová&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;PK Klokočina, Hviezdoslavova, Nitra</p> <p>02.01.2024&nbsp; MUDr. Kučerová&nbsp; &nbsp; PK Klokočina, Hviezdoslavova, Nitra</p> <p>03.01.2024&nbsp; MUDr. Jurkin&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Internát PgFA, Drážovská cesta, Nitra</p> <p>04.01.2024&nbsp; MUDr. Kováč&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;PZS Pohranice</p> <p>05.01.2024&nbsp; MUDr. Ložeková&nbsp; &nbsp; PK Párovce, Koceľova&nbsp; 29, Nitra</p></div>
10:27 2023-12-21

Oznam - Lekáreň Aporea
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">Lekáreň Aporea v Golianove </span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">bude dňa 22.12.2023 a 27.12.2023&nbsp;</span></strong></span></p> <p><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'book antiqua', palatino;">ZATVORENÁ.</span></strong></p></div>
10:19 2023-12-21

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>&nbsp;&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/Zásady%20podávania%20a%20preverovania%20oznámení%20(1).pdf">ZÁSADY</a></p></div>
14:06 2023-12-20

Smernica o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>&nbsp; &nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/Smernica%20o%20postupe%20pri%20vybavovaní%20sťažností%20a%20petícií%20-%20obec%20Golianovo_146_2023.pdf">SMERNICA</a></p></div>
14:05 2023-12-20

Ambulancia pre deti a dorast MUDr. Kohútová - zastupovanie
<div class="feed-description"><p>Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, MUDr. Zuzana Kohútová oznamuje, že v dňoch 19.12.-22.12.2023 a 2.1.-5.1.2024 nebude ordinovať. Zastupovanie bude zabezpečené v detskej ambulancii MUDr. Matuškovej vo Veľkom Cetíne, v čase od 8:00 - 11:30 h., po telefonickom dohovore na t.č. 037/6597215.</p></div>
14:27 2023-12-18

Ukončené nahlasovanie vývozu žúmp na rok 2023
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme občanom, že z dôvodu naplnenia kapacity je nahlasovanie vývozu žúmp pre rok 2023 ukončené. Najbližší možný termín vývozu bude až v novom roku. Cena za vývoz od 1.1.2024 bude vo výške 50 EUR. V prípade skoršej potreby vývozu je možné kontaktovať p. Viskupa na t.č. 0905 622 030 alebo p. Záhona na t.č. 0904 310 293.&nbsp;</p></div>
07:47 2023-12-18

VZN obce Golianovo č.1/2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>&nbsp;&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/VZN_1_2024_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_TKO%20(2).pdf">VZN obce Golianovo č.1/2024</a></p></div>
11:15 2023-12-15

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Golianovo
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/Zásady%20hospopdárenia%20s%20majetkom%20obce%20(1).pdf">Z Á S A D Y</a></p></div>
11:13 2023-12-15

STAVEBNÉ POVOLENIE - verejná vyhláška - "Golianovo - výstavba 26 RD" "SO 01 - Káblový distribučný rozvod NN" "SO 02 - Rekonštrukcia kioskovej trafostanice na 630kVA"
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>>>>&nbsp;&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/G%20OcÚ%20264-23%20G_výstavba%2026%20RD%20rozvod%20nn+rek%20TS%20r%20vv%20(1).pdf">S t a v e b n é&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; p o v o l e n i e </a></p></div>
11:11 2023-12-15

STAVEBNÉ POVOLENIE - verejná vyhláška - "Golianovo - výstavba 26 RD" "SO 03 - Káblové elektricé prípojky NN"
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/G%20OcÚ%20255-23%20G_Tempostav_výstavba%2026%20RD%20prípojky%20nn%20r%20vv%20(1).pdf">S t a v e b n é&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; p o v o l e n i e </a></p></div>
11:08 2023-12-15

Schválený rozpočet na rok 2024,2025,2026
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/Schválený%20rozpočet%20na%20rok%202024,%202025,2026.pdf">Schválený rozpočet na rok 2024,2025,2026</a></p></div>
10:03 2023-12-13

Obecná knižnica - oznam
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'book antiqua', palatino;">Obecná knižnica v Golianove bude dnes ZATVORENÁ.&nbsp;</span></p></div>
08:30 2023-12-13

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obce Golianovo
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/Zásady_odmeňovania_poslancov.pdf">ZÁSADY </a></p></div>
07:49 2023-12-12

Medzinárodného stretnutia Slovenské Ďarmoty 2023
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>&nbsp;&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/Template%20Event%20Description%20Sheet%20SZLOVGY%20EN.pdf">Zhrnutie medzinárodného stretnutia Slovenské Ďarmoty 2023</a></p></div>
06:58 2023-12-12

Obecná zabíjačka
<div class="feed-description"><p><a href="https://video.tvnitricka.sk/2023/12/11/2023_12_11_zabijackagolianovo_mag_2m57s.mp4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Link na video z reportáže TU</a></p></div>
17:08 2023-12-11

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konané dňa 12.12.2023
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>>>>>>>>>&nbsp; &nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/oz/POZVÁNKA_OZ_12.12.2023.pdf">P O Z V Á N K A </a></p></div>
10:30 2023-12-08

Zatvorené kaderníctvo v Golianove
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme občanom, že Kaderníctvo Marcela Vargová, bude do piatku, 8.12.2023, zatvorené.</p></div>
15:36 2023-12-06

Zatvorený Stavebný úrad vo Veľkom Lapáši 8.12.2023
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme občanom, že Stavebný úrad vo Veľkom Lapáši bude v piatok, 8.12.2023, zatvorený.</p></div>
15:32 2023-12-06

Pozvánka na adventný koncert
<div class="feed-description"><p><img src="http://nova.golianovo.sk/images/koncert2023.png" alt="koncert2023" width="440" height="304" /></p></div>
11:21 2023-12-06

STAVEBNÉ POVOLENIE - verejná vyhláška - "Golianovo - obytný súbor 10 RD úprava TS + NNK"
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>>&nbsp;&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/G%20OcÚ%20222-23%20G_výstavba%2010%20RD%20úprava%20TS%20+%20NNK%20r%20vv.pdf">"Golianovo - obytný súbor 10 RD"</a></p></div>
11:17 2023-12-01

Návrh - Zásady hospodárenia s majetkom obce Golianovo
<div class="feed-description"><p>TU>>>>><a href="http://nova.golianovo.sk//data/Zásady%20hospopdárenia%20s%20majetkom%20obce.pdf">Zásady hospodárenia s majetkom obce Golianovo</a></p></div>
10:06 2023-12-01

Výzva na orezanie drevín - Západoslovenská distribučná, a.s.
<div class="feed-description"><p>TU>>>>><a href="http://nova.golianovo.sk//data/zapadoslovenska%20distribucna.pdf">Západoslovenská distribučná a.s.</a></p> <p>&nbsp;</p></div>
09:04 2023-12-01

Nová rozhľadňa
<div class="feed-description"><p>Nová rozhľadňa bude prístupná verejnosti až po kolaudácii.</p> <p><img src="http://nova.golianovo.sk/images/Obrázok_WhatsApp_2023-11-29_o_13.58.41_24f5535b.jpg" alt="Obrázok WhatsApp 2023 11 29 o 13.58.41 24f5535b" width="440" height="198" /></p> <p><img src="http://nova.golianovo.sk/images/Obrázok_WhatsApp_2023-11-29_o_13.58.41_6366a8a9.jpg" alt="Obrázok WhatsApp 2023 11 29 o 13.58.41 6366a8a9" width="440" height="977" /></p></div>
13:24 2023-11-29

Smernica o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií
<div class="feed-description"><p>&nbsp;&nbsp;</p> <p>TU>>>>>><a href="http://nova.golianovo.sk//data/Smernica%20o%20postupe%20pri%20vybavovaní%20sťažností%20a%20petícií%20-%20obec%20Golianovo.pdf">Smernica</a></p></div>
12:44 2023-11-29

STVEBNÉ POVOLENIE - verejná vyhláška - "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Golianovo"
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/SP_Rekonštrukcia%20miestnych%20komunikácií_Golianovo_text%20(1).pdf">Stavebné povolenie</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/SP_Rekonštrukcia%20miestnych%20komunikácií_Golianovo_výkres%20(1).pdf">Výkres</a></p></div>
14:34 2023-11-28

Oznam o zmene cestovných poriadkov od 10.12.2023 do 14.12.2024
<div class="feed-description"><p>S platnosťou od 10.12.2023 dochádza k zmene cestovného poriadku na linkách prímestskej dopravy. Viac informácií nájdete tu:&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;<b><a href="https://arriva.sk/nitra/zmena-cestovneho-poriadku-na-primestskej-doprave-od-1-10-2023-2/" target="_blank" style="color: #1155cc;" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://arriva.sk/nitra/zmena-cestovneho-poriadku-na-primestskej-doprave-od-1-10-2023-2/&source=gmail&ust=1701263307969000&usg=AOvVaw0fTnPhL8hX6hLXoX56tcdK">https://arriva.sk/nitra/zmena-<wbr />cestovneho-poriadku-na-<wbr />primestskej-doprave-od-1-10-<wbr />2023-2/</a></b></p> <p>&nbsp;</p></div>
13:28 2023-11-28

Návrh VZN Obce Golianovo č.1/2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>>>>>><a href="http://nova.golianovo.sk//data/vzn/VZN_1_2024_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_TKO.pdf">NÁVRH VZN č.1/2024</a></p> <p>&nbsp;</p></div>
10:52 2023-11-28

U p o v e d o m e n i e - V E R E J N Á V Y H L Á Š K A o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia vo veci predĺženia platnosti povolenia vodných stavieb.
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/Upovedomenie%20-%20verejná%20vyhláška.pdf">U p o v e d o m e n i e - VEREJNÁ VYHLÁŠKA</a></p></div>
06:56 2023-11-24

ZBERNÝ DVOR
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme, že zberný dvor bude dňa 25.11.2023 otvorený posledný krát v tomto roku. Nakoľko bude v tento deň prebiehať asfaltovanie ulice od č.d. 226 po č.d. 448, žiadame občanov, aby použili obchádzkové ulice, ktoré vedú k zbernému dvoru.</p></div>
13:54 2023-11-23

Ambulancia MUDr. Frey - zastupovanie 22.11. a 23.11.2023
<div class="feed-description"><p>Ambulancia praktického lekára pre dospelých Golianovo oznamuje, že dňa 22.11. a 23.11.2023 pre chorobu neordinuje. Zastupovanie: v stredu 22.11. od 8-13 hod. vo V. Cetíne a vo štvrtok 23.11. v čase od 13-16 hod. vo Vinodole. Telefonický kontakt do ambulancie V. Cetín, Vinodol 0908862425. Akútne stavy - volať 155 alebo Pohotovosť pre dospelých Nitra od 16:00 hod.</p></div>
09:01 2023-11-22

OZNAM - autobusové zastávky
<div class="feed-description"><p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 14pt;">Od 22. novembra budú opäť obsluhované všetky autobusové zastávky v obci.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p></div>
17:33 2023-11-21

Zmena zastávok 21.11.2023
<div class="feed-description"><p>Dňa 21.11.2023 z dôvodu asfaltovania cesty NEBUDE obsluhovaná autobusová zastávka pri obecnom úrade - autobus bude stáť pri kostole. Taktiež NEBUDE obsluhovaná zastávka na priehoni - cestujúci musia použiť zastávku pri škole.</p></div>
17:33 2023-11-20

Zubná ambulancia MUDr. Kyselová - zastupovanie
<div class="feed-description"><p>Ambulancia AB-Dent, s.r.o. oznamuje, že od 21.11.2023 do 24.11.2023 nebude zo zdravotných dôvodov ordinovať. Bolestivé prípady ošetrí: dňa 21.11.2023 MUDr. Hadzimová, PK Párovce, Koceľova 29, Nitra, dňa 22.11.2023 MUDr. Hecht, Willsonovo nábrežie 86, Nitra, dňa 23.11.2023 MUDr. Hechtová, Willsonovo nábrežie 86, Nitra a dňa 24.11.2023 MUDr. Henželová, Schurmannova 23, Nitra.&nbsp;</p></div>
09:37 2023-11-20

OZNÁMENIE - verejná vyhláška - "Golianovo - výstavba 26 RD"
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>>><a href="http://nova.golianovo.sk//data/G%20OcÚ%20264-23%20G_výstavba%2026%20RD%20rozvod%20nn+rek%20TS%20o%20vv.pdf">OZNÁMENIE - verejná vyhláška - ZsDis, a.s.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>>>>>>>>>>>><a href="http://nova.golianovo.sk//data/G%20OcÚ%20255-23%20G_výstavba%2026%20RD%20prípojky%20nn%20o%20vv.pdf">OZNÁMENIE - verejná vyhláška - Tempostav, s.r.o.</a></p></div>
12:05 2023-11-15

Návrh rozpočtu na rok 2024
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>TU >>>>>>>>>>>><a href="http://nova.golianovo.sk//data/Návrh%20rozpočtu%20na%20rok%202024.pdf">Návrh rozpočtu </a></p></div>
12:01 2023-11-15

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2024
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>>>>&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/Návrh%20plánu%20KČ.pdf">Návrh plánu </a></p></div>
11:59 2023-11-15

Obmedzenia na asfaltovaných úsekoch ciest
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme občanom, že z dôvodu asfaltovania cesty na ulici pri potoku, od č.d. 291 po č.d. 315, bude v utorok 14.11. ulica čiastočne neprejazdná. Asfaltovanie bude pokračovať v stredu, 15.11., kedy bude ulica úplne neprejazdná. Ďalej oznamujeme, že v dňoch 15., 16. a 20.11. bude realizované asfaltovanie pravej strany cesty v smere od základnej školy po križovatku na priehone. Žiadame občanov, aby neparkovali svoje vozdilá na opravovaných úsekoch cesty.</p></div>
09:53 2023-11-14

Hospic
<div class="feed-description"><p><a href="http://nova.golianovo.sk/images/hospic.png" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img src="http://nova.golianovo.sk/images/hospic.png" alt="hospic" width="440" height="307" /></a></p></div>
14:34 2023-11-13

Neprejazdná ulica z dôvodu asfaltovania cesty
<div class="feed-description"><p>Dňa 10. novembra bude prebiehať asfaltovanie ulice od č.d. 187 po č.d. 529 a ďalej od č.d. 192 po č.d. 232. Ulica bude úplne neprejazdná. V prípade nepriaznivého počasia sa asfaltovanie realizovať nebude.</p></div>
14:29 2023-11-09

Neprejazdné ulice z dôvodu asfaltovania cesty
<div class="feed-description"><p><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">Upozorňujeme občanov, že z&nbsp;dôvodu asfaltovania cesty bude v&nbsp;dňoch 9. až 10. novembra úplne neprejazdná ulica od čísla domu 146 po číslo domu 484. Zároveň vo štvrtok 9. novembra bude prebiehať aj asfaltovanie ulice od predajne potravín Môj obchod po číslo domu 284. </span></p></div>
15:57 2023-11-08

Územný plán obce Malý Cetín - zmeny a doplnky č.3 - oznámenie o strategickom dokumente
<div class="feed-description"><p>>>>>>>>>>>>>>>&nbsp; &nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/Oznámenie%20o%20strategickom%20dokumente%20-%20ÚPN%20obce%20M.Cetín%20ZaD%20č.3.pdf">OZNÁMENIE o strategickom dokumente</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Oznámenie je zverejnené aj na webovom sídle ministerstva :</p> <p>>>>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-maly-cetin-zmeny-doplnky-c-3">https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-maly-cetin-zmeny-doplnky-c-3</a></p></div>
08:58 2023-11-06

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre upozorňuje občanov
<div class="feed-description"><p>Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre upozorňuje občanov na nebezpečenstvo krádeží na cintorínoch a krádeží vlámaním do motorových vozidiel zaparkovaných v blízkosti cintorínov v období pred a počas Sviatku všetkých svätých a sviatku Pamiatky zosnulých. V tejto súvislosti odporúčame občanom: po zaparkovaní motorového vozidla skontrolovať jeho uzamknutie, nenechávať vo vozidle na viditeľnom mieste položené cenné veci a doklady, pri návšteve cintorína venovať zvýšenú pozornosť svojim osobným veciam. Ak sa stanete obeťou zlodejov, okamžite kontaktujte políciu na telefónnom čísle 158.</p></div>
12:04 2023-10-31

Zatvorená pošta v Golianove 30.10. - 31.10.2023
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme občanom, že pošta v Golianove bude v dňoch 30. a 31. októbra zatvorená.</p></div>
09:29 2023-10-27

Obmedzený vjazd - asfaltovanie cesty na ulici pri potoku
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme občanom, že od pondelka 30.10.2023 bude prebiehať betónovanie a asfaltovanie cesty na ulici pri potoku od č.d. 291 po č.d. 315. Ulica bude čiastočne neprejazdná. Žiadame občanov, aby neparkovali svoje vozidlá na opravovanom úseku cesty.&nbsp;<span style="color: #ffffff; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; letter-spacing: 0.26px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.7);"><br /></span></p></div>
08:56 2023-10-27

Skrátené otváracie hodiny Obecného úradu 27.10.2023
<div class="feed-description"><p>Obecný úrad Golianovo oznamuje, že dňa 27.10.2023 bude otvorený do 11:30 hod.</p></div>
08:09 2023-10-27

Autobusová zastávka "na Priehoni"
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme občanom, že od pondelka 30.októbra bude opäť obsluhovaná autobusová zastávka "na Priehoni".</p></div>
13:24 2023-10-26

Uzavretá ulica nad Kultúrnym domom
<div class="feed-description"><p>Upozorňujeme občanov, že od zajtra 25.októbra od 07:00 hod. rána do večerných hodín sa bude upravovať ulica nad Kultúrnym domom až po časť ulice pod Vinohradmi. Z tohto dôvodu bude celá ulica uzatvorená. Preto žiadame občanov, aby si v predstihu preparkovali svoje automobily, nakoľko sa po začatí prác z ulice ani z dvorov nedostanú.</p></div>
12:17 2023-10-24

Oznam -- ZBERNÝ DVOR
<div class="feed-description"><p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">Dňa 28.10.2023 bude zberný dvor z technických príčin ZATVORENÝ.&nbsp;</span></p></div>
06:14 2023-10-24

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>TU >>>>>>&nbsp; &nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/PHRSR%20DO%20ROKU%202030.pdf">Oznámenie o strategickom dokumente</a></p> <p>Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030" je zverejnené na webovom sídle ministerstva&nbsp;</p> <p>KLIK >>>>>>>>>&nbsp; &nbsp;<a href="https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-strategicko-planovaci">Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja – Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030 - Enviroportál - životné prostredie online (enviroportal.sk)</a></p></div>
11:45 2023-10-23

rogram hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/PHRSR%20DO%20ROKU%202030.pdf">Oznámenie o strategickom dokumente</a></p> <p>Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030" je zverejnené na webovom sídle ministerstva&nbsp;</p> <p><a href="https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-strategicko-planovaci">Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja – Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030 - Enviroportál - životné prostredie online (enviroportal.sk)</a></p></div>
11:45 2023-10-23

Zubná ambulancia MUDr. Kyselová - zastupovanie
<div class="feed-description"><p>Ambulancia AB-Dent, s.r.o. oznamuje, že dňa 20.10.2023 nebude ordinovať. Bolestivé prípady ošetrí: MUDr. Scherbyna, Farská 29, Nitra.</p></div>
12:41 2023-10-19

Prístavba MŠ a ZŠ
<div class="feed-description"><p>Začala sa príprava staveniska pre prístavbu ZŠ a MŠ Golianovo.</p> <p><img src="http://nova.golianovo.sk/images/393739999_351639387527490_4057978035595421482_n.jpg" width="440" height="587" alt="393739999 351639387527490 4057978035595421482 n" /></p> <p><img src="http://nova.golianovo.sk/images/393803909_351639470860815_7679719765073351785_n.jpg" width="440" height="330" alt="393803909 351639470860815 7679719765073351785 n" /></p> <p><img src="http://nova.golianovo.sk/images/393749559_351639484194147_4414747757312239368_n.jpg" width="440" height="587" alt="393749559 351639484194147 4414747757312239368 n" /></p></div>
08:38 2023-10-18

Oznámenia o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu - prístavba ZŠ a MŠ
<div class="feed-description"><p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/ZŠ_Oznámene.pdf">Oznámenie o splnení podmienok PPM ZŠ</a></p> <p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/MŠ_Oznámenie.pdf">Oznámenie o splnení podmienok PPM MŠ</a></p></div>
07:41 2023-10-18

Oznam zberný dvor - veľkoobjemový kontajner
<div class="feed-description"><p>Odpad, ktorý je určený do veľkoobjemového kontajneru môžete vyvážať v stredu 18.10.2023 na zberný dvor do 17.30 hod.</p></div>
12:42 2023-10-17

Zmena autobusovej trasy
<div class="feed-description"><p>Oznamujeme občanom, že z dôvodu prebiehajúcich kanalizačných prác na ulici od základnej školy po križovatku na Priehoni nebude od dnes 17.10.2023 obsluhovaná autobusová zastávka „na Priehoni“. Autobus bude stáť na zastávke pod obecným úradom, pri Základnej škole a pri futbalovom ihrisku. O ukončení obmedzenia Vás budeme informovať.</p></div>
12:40 2023-10-17

Regionálny plán udržateľnej mobility NSK - aktualizácia - zaslanie Oznámenia o strategickom dokumente
<div class="feed-description"><p>>>>>>>>>>>>>>>>>>>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/Regionálny%20plán%20udržateľnej%20mobility%20NSK.pdf">Oznámenie</a></p> <p>link pre verejnosť na zobrazenie:</p> <p><a href="https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalny-plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja-">https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalny-plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja-</a></p></div>
10:21 2023-10-13

OZNÁMENIE - verejná vyhláška - "Golianovo - obytný súbor 10 RD"
<div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>TU&nbsp; &nbsp;>>>>>>>>>>>>>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://nova.golianovo.sk//data/G%20OcÚ%20222-23%20G_výstavba%2010%20RD%20úprava%20TS%20+%20NNK%20o%20vv%20(1).pdf">OZNÁMENIE</a></p></div>
08:22 2023-10-09

Obmedzenie - asfaltovanie ulice
<div class="feed-description"><p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">Upozorňujeme občanov, že od zajtra 4. októbta 2023 sa začne asfaltovať ulica pod Kostolom, následne ulica pod Cintorínom, a nakoniec ulica pod Vinohradmi. Cez ulice bude počas prác čiastočne obmedzený prejazd.</span></p></div>
12:15 2023-10-03

Zápisnice z Parlamentných volieb 2023
<div class="feed-description"><p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/zap1_2023.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Zápisnica okrsok číslo 1</strong> (PDF)</a></p> <p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/zap2_2023.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Zápisnica okrsok číslo 2</strong> (PDF)</a></p></div>
09:40 2023-10-01

Neprejazdná ulica - budovanie kanalizácie
<div class="feed-description"><p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">Upozorňujeme občanov, že z dôvodu budovania kanalizačných prípojok bude od zajtra v čase od 8:00 – 16.30 hod. neprejazdná celá ulica pri potoku, od domu č. 291 – dom č.316. Prejazd cez ulicu bude obmedzený až do ukončenia kanalizačných prác.</span></p></div>
14:47 2023-09-27

Zubná ambulancia - MUDr. Kyselová - zastupovanie
<div class="feed-description"><p>Ambulancia AB-Dent s.r.o. nebude dňa 28.9. a 29.9.2023 ordinovať.<br />Bolestivé prípady ošetrí :<br />28.9.2023 MUDr. Hranaiová, PK Chrenová, Fatranská 12, Nitra<br />29.9.2023 MUDr. Závacká, PK Klokočina, Hviezdoslavova 1, Nitra</p></div>
12:40 2023-09-27

Oznam - VOĽBY NRSR 2023
<div class="feed-description"><p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">Oznamujeme občanom, že v sobotu 30.septembra sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v čase od 7:00 do 22:00 hod. Volebnou miestnosťou v obci bude sála v Kultúrnom dome pre okrsok č.1 aj pre okrsok č.2. Pripomíname občanom, že volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním občianskym preukazom. Občania obce Golianovo, ktorí sa chcú zúčastniť volieb a závažné, najmä zdravotné dôvody im bránia dostaviť sa do volebnej miestnosti, môžu požiadať o možnosť hlasovania prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. O túto možnosť môžu požiadať do piatku 29.septembra do 12tej hodiny telefonicky na obecnom úrade,na tel. č. 037/6581131, prípadne v deň volieb, t.j. v sobotu 30.septembra do 14tej hodiny priamo u členov okrskových volebných komisií.</span></p></div>
12:31 2023-09-27

Oznam o výrube - Monika Levická
<div class="feed-description"><p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/vyrub/vyrub_M.Levická.pdf">Oznam o výrube - Monika Levická</a></p></div>
12:06 2023-09-26

Oznam o výrube - Andrej Mešenec
<div class="feed-description"><p><a href="http://nova.golianovo.sk//data/vyrub/vyrub_A.Mešenec.pdf">Oznam o výrube - Andrej Mešenec</a></p></div>
12:05 2023-09-26